Đề tài Tổ chức sản xuất kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU Thiết kế môn học hết sức cần thiết đối với sinh viên sắp ra trường. Nó giúp chúng ta tiếp cận được với thực tế, giúp ta kết hợp được việc học với việc hành. Thiết kế môn học còn giúp sinh viên làm quen dần với việc trình bày đề tàI tốt nghiệp, giúp sinh viên khi làm tốt nghiệp tự tin hơn. Thiết kế môn học này nhằm xác định qui mô và cơ cấu của một đoàn phương tiện kinh doanh vận tải hàng hoá (hành khách) và lập chương trình kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vận tảI trong năm tiếp theo ( năm 2003) Thiết kế môn học còn giúp chúng ta hiểu được vai trò của vận tải hành khách đô thị (VTHKĐT) đối với sự phát triển kinh tế – xã hội. Hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác tổ chức quản lí doanh nghiệp hoạt động vận hành hành khách công cộng (VTHKCC). PHẦN MỞ ĐẦU 1. Trình bày đặt vấn đề nghiên cứu phương án, sự cần thiết của việc xây dựng phương án sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. Cùng với việc phát triển kinh tế xã hội, sự bùng nổ của dân số đô thị thì vận tải hành khách cũng phát triển theo. Qui mô đô thị ngày càng được mở rộng làm cho tỷ lệ dân số đô thị tăng lên cao dẫn đến diện tích dân số đô thị tăng lên, làm ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại. Do đó đòi hỏi vận tải hành khách ngày càng đa dạng với yêu cầu về tốc độ, tiện nghi, an toàn, giá cả. Trong sinh hoạt của thành phố hiện đại không thể thiếu việc tổ chức quản lí doanh nghiệp vận tải hành khách đô thị. VTHKĐT là một trong nhiều lĩnh vực quan trọng của công tác giao thông vận tải đô thị cũng như xây dựng đô thị, chức năng và vai trò của vận tải hành khách đô thị đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở các đô thị được thể hiện trên các phương diện chủ yếu sau: + VTHKĐT tạo thuận lợi cho việc phát triển chung của đô thị. Đô thị hoá luôn luôn gắn liền với việc phát triển các khu dân cư, khu công nghiệp, thương mại, văn hoá . kéo theo sự gia tăng về phạm vi lãnh thổ và dân số đô thị. Từ đó dẫn đến xuất hiện các quan hệ vận tải với công suất lớn và khoảng cách xa. Khi đó chỉ có hệ thống VTHKĐT đang MRTS ( Mass-Rapid-Transit - System) mới có thể đáp ứng được nhu cầu đó. Ngược lai, nếu không thiết lập một mạng lưới VTHKĐT hợp lý, tương ứng với nhu cầu thì sức ép về giải quyết mối giao lưu giữa các khu chức năng đô thi phân bố cách xa trung tâm với công suất. luồng hành khách lớn sẽ là lực cản đối với quá trình đô thị hoá. Chẳng hạn, nếu chỉ đi bộ, thì tốc độ di chuyển quá chậm là một cản trở đến khả năng cung cấp nhân lực cho các trung tâm công nghiệp, thương nghiệp, hành chính . Lãnh thổ thành phố càng mở rộng thì vai trò của giao thông đô thị càng thể hiện rõ qua việc rút ngắn thời gian đi lại và đáp ứng nhu cầu của các luồng hành khách công suất lớn. + VTHKĐT là nhân tố chủ yếu để tiết kiệm thời gian đi lại của người dân đô thị, góp phần tăng năng suất lao động xã hội. Trong một đô thị hiện đại, do tần suất đi lại cao cự li đi lại bình quân lớn nên tổng hao phí thời gian đi lại của một người dân là đáng kể. Nếu lấy mức đi lại bình quân của một người trong thành phần đi lại tích cực của Hà Nội hiện tại là 2,2 đến 2,5 (chuyến /người / ngày) và thời gian chuyến đi là 50 phút thì hao phí thời gian cho đi lại chiếm 15% đến 20% tổng quĩ thời gian hoạt động tích cực. Tính chung cả Hà Nội với dân số nội thành thoảng 1,4 triệu người và thành phần đi lại tích cực chiếm 60% thì tổng hao phí thời gian cho đi lại xấp xỉ quĩ thời gian làm việc của trên dưới 200000 lao động. Hao phí thời gian cho đi lại trong đô thị theo từng loại phương thức là rất khác nhau ( chẳng hạn so sánh hao phí thời gian giữa đi lại bằng xe đạp và tầu điện ngầm ). Các chuyên gia kinh tế khi xem xét. Hao phí thời gian riêng cho đi làm, qua phân tích rút ra: Nếu tính thời gian đi muộn, thì giá trị này về nguyên tắc bằng tổng thu nhập quốc dân trong một đơn vị thời gian nhân với số thời gian mất. (ví dụ đi muộn) Gv = ( t1 - t¬2).GDP giờ . K .Qhk (VND) Trong đó: Gv: Giá trị tạo ra sản phẩm ứng với tiết kiệm thời gian đi lại (d). t1, t2: thời gian bình quân một chuyến đi ứng với phương tiện đi lại có tốc độ chậm và phương tiện đi lại có tốc độ cao. GDPgiờ: Thu nhập quốc dân tính bình quân cho một người / giờ. K: Hệ số có xét đến tỷ lệ chuyến đi với mục đích sán xuất so với tổng số chuyến đi (Thông thường K= 0,8 ). Qhk: Khối lượng hành khách đi lại trong khu vực nghiên cứu. Ảnh hưởng rõ rệt và trực tiếp của VTHKĐT là tác động đến việc tăng năng suất lao động xã hội. Theo tính toán của các chuyên gia giao thông đô thị thì: Nếu mỗi chuyến xe chậm đi 10 phút thì năng suất lao động giảm 2,5% đến 4,0%. Năng suất của công nhân có cự li đi làm 5km giảm 12% và trên 5km giảm 10% đến 20% so với những công nhân sống gần xí nghiệp (chỉ cần đi bộ). + VTHKĐT đảm bảo an toàn và giữ gìn sức khoẻ cho người đi lại. An toàn giao thông gằn liền với hệ thống PTVT và cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông. Hiện tại, hàng năm trên thế giới có chừng 800.000 người thiệt mạng do tai nạn giao thông (TNGT). Riêng Việt Nam, mỗi năm xảy ra 8000 đến 12000 vụ TNGT làm thiệt mạng 3000 đến 8000 người, trong đó, tỷ lệ đáng kể thuộc hệ thống giao thông đô thị. Ơ các thành phố nước ta, do số lượng xe máy và xe đạp tăng quá nhanh, mật độ đi lại dầy đặc là nguyên do chính gây ra hàng nghìn vụ TNGT mỗi năm, Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, mỗi ngày có hàng chục vụ mất an toàn giao thông, trong đó 50% đến 60% do xe máy, xe đạp gây ra. + VTHKĐT góp phần bảo vệ môi trường đô thị. Không gian đô thị thường chật hẹp, mật độ dân cư cao, trong khi đó mật độ các loai xe có động cơ lại dầy đặc. Bởi vậy, VTHKĐT phải gắn liền với các giải pháp bảo vệ môi trường. Chẳng hạn, công cộng hoá phương tiện đi lại là một trong số giải pháp hữu hiệu mang tính khả thi nhằm thiêủ hoá, tác động tiêu cực của GTVT đô thị đến môi trường. Trước hết, việc thay thế PTVT cá nhân bằng VTHKCC sẽ góp phần hạn chế mật độ ô tô, xe máy, những phương tiện thường xuyên thải ra một lượng lớn khí xả, chứa nhiều thành phần độc hại như là: cacbon hydrô, ôxit nito(No), ô xit cacbon (CO), ô xit chì , hydrô xyt cacbon . Trong những năm 90, Uỷ ban môi trường thế giới đã khẳng định tác động đáng kể (gần 50%) trong việc huỷ hoại môi trường sinh thái là do khí xả các PTVT gây ra. Như vậy hiệu quả sâu sắc của VTHKCC phải kể cả khả năng giữ gìn bầu không khí trong sạch cho các đô thị, hạn chế khí xả, giảm mật độ bụi và cường độ ồn . + VTHKĐT là nhân tố đảm bảo trật tự ổn định xã hội. Một người dân thành phố bình quân đi lại 2 đến 3 lượt/ ngày, thậm chí cao hơn (cự ly 1,5 đến 2 km trở lên ). Những hành trình đi làm, mua sắm, thăm viếng, sinh hoạt . diễn ra liên tục suốt ngày đêm biểu hiện bằng những dòng hành khách, dòng PTVT dầy đặc trên đường phố. Vì vậy, nếu vận tải bị tắc, thì ngoài tác hại về kinh tế như đã nêu ở trên thì còn dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực về tâm lí, chính trị, trật tự, an toàn ổn định xã hội. Hiệu quả của hệ thống VTHKĐT trong lĩnh vực xã hội cũng hết sức quan trọng và nhiều khi không thể tính hết được. Tóm lại: qua những ý trên ta thấy cần phải có sự xây dựng phương án sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp VTHKĐT. 2. Các loại doanh nghiệp triển khai thực hiện tổ chức VTHKCC. Hiện nay, trên nền kinh tế thị trường thì tổ chức VTHKCC có các loại sau: - Doanh nghiệp nhà nước. - Doanh nghiệp ngoài nhà nước. - Công ty cổ phần. - Công ty trách nhiệm hữu hạn. - Công ty tư nhân. - Công ty liên doanh. - Công ty hơp danh . MỤC LỤC Lời mở đầu Phần mở đầu 2 Phần I: Xác định quy mô và cơ cấu đoàn phương tiện 7 Chương I: Nghiên cứu thị trường hoạt động của doanh nghiệp 7 Chương II: Lựa chọn phương tiện 14 Chương III: Xác định quy mô và cơ cấu đoàn phương tiện 24 Phần II: Xây dựng chương trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 31 Chương I: Tổ chức quản lý nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 31 Chương II: Tổ chức công tác bảo dưỡng sửa chữa 38 Chương III: Tổ chức quản lý công tác lao động tiền lương 40 Chương IV: Tổ chức quản lý công tác chi phí 44 Chương V: Tổ chức quản lý công tác tài chính của doanh nghiệp 48

doc57 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3607 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tổ chức sản xuất kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KCC, ChÝnh phñ ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®i tr­íc cÇu thùc tÕ ®Ó tõng b­íc chuyÓn ho¸ nhu cÇu ®i l¹i b»ng PTVT c¸ nh©n sang nhu cÇu ®i l¹i b»ng phu­¬ng tiÖn VTHKCC. Muèn vËy chÝnh phñ ph¶i t¹o ra ®­îc mét hÖ thèng VTHKCC thuËn tiªn, nhanh chãng, an toµn víi gi¸ rÎ ®Ó ng­êi d©n chuyÓn t­ thãi quen sö dông ph­¬ng tiÖn c¸ nh©n sang sö dông VTHKCC. -S¶n phÈm cña VTHKCC ®­îc xem lµ lo¹i hµng”khuyÕn dông” bëi v× viÖc ph¸t triÓn hÖ thèng VTHKCC theo nguyªn t¾c cung cÊp dÉn ®Çu chinh lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng ®Ó khuyÕn khÝch thÞ d©n ®i l¹i b»ng VTHKCC, t¹o ra mét ph­¬ng tiÖn ®i l¹i hîp lý. -Bèn lµ: §a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh ph­¬ng tiÖn vµ ph­¬ng thøc phôc vô nhu cÇu ®i l¹i cña ng­êi d©n ®Ó cã thÓ ph¸t huy tèi ®a tÝnh ­u viÖt vµ kh¶ n¨ng phèi hîp gi÷a c¸c lo¹i h×nh PTVT ®ång thêi thiÓu ho¸ t¸c ®éng tiªu cùc cña tõng lo¹i h×nh ph­¬ng tiÖn ®i l¹i kh«ng chØ cho hiÖn t¹i mµ cßn tÝnh ®Õn c¶ c¸c thÕ hÖ t­¬ng lai. -N¨m lµ: Ph¸t triÓn hÖ thèng VTHK ph¶i ®¶m b¶o tÝnh hÖ thèng, ®ång bé t­¬ng thÝch trªn 4 lÜnh vùc chñ yÕu. +M¹ng l­íi giao th«ng +C¬ së h¹ tÇng kü thuËt GTVT +HÖ thèng vËn t¶i +HÖ thèng ph¸p luËt -T¨ng c­êng vai trß ®iÒu tiÕt cña Nhµ n­íc b»ng c¸c gi¶i ph¸p can thiÖp m¹nh th«ng qua chÝnh s¸ch, c¬ chÕ ®Ó nhanh chãng t¹o ra mét c¬ cÊu ph­¬ng tiÖn ®i l¹i hîp lý cña ng­êi d©n ®« thÞ. 2.1.2 Néi dung cña viÖc lùa chän ph­¬ng tiÖn vËn t¶i -Tuú tõng thµnh phè ( quy m«, d©n sè) mµ cã nhiÒu hay Ýt ph­¬ng thøc vËn t¶i hµnh kh¸ch. Mçi thµnh phè tuú thoe møc ®é ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, x· héi m«i tr­êng vµ c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn kh¸c mµ cã thÓ cã mét hay nhiÒu ph­¬ng thøc VTHKCC. +vÒ mÆt m«i tr­êng ®« thÞ : - Lo¹i ®éng c¬: Cã thµnh phè chØ cho ®éng c¬ x¨ng ho¹t ®éng... - ChÊt l­îng cña c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng qua tuæi (n¨m) sö dông v× chÊt l­îng ph­¬ng tiÖn liªn quan ®Õn ®Õ khÝ th¶i. +ChiÕm dông lßng ®­êng: - ChiÒu dµi tèi ®a nhá h¬n hoÆc b»ng chiÒu dµi cho phÐp. - ChiÒu réng tèi ®a nhá h¬n hoÆc b»ng chiÒu réng cho phÐp. - ChiÒu cao tèi ®a nhá h¬n hoÆc b»ng chiÒu cao cho phÐp. +§èi víi mét sè thµnh phè do tËp qu¸n hoÆc lµ do ®Æc ®iÓm mµ ng­êi ta cã thÓ cã c¸c yªu cÇu riªng (kh«ng cã tÝnh phæ biÕn). +Vµ ®­a ra viÖc h¹n chÕ, khuyÕn khÝch ®èi víi thµnh phè. -Ngoµi ra khi lùa chon ph­¬ng tiÖn VTHKTP, ngoµi c¸c tiªu chuÈn vÒ diÖn tÝch, d©n sè vµ c­êng ®é hµnh kh¸ch, cÇn ph¶i so s¸nh c¸c yÕu tè sau: 1. Dung tÝch ph­¬ng tiÖn (chØ tiªu kinh tÕ). 2. Tèc ®é (chó ý biÖn ph¸p chän träng l­îng ph­¬ng tiÖn). 3. §Çu t­ ban ®Çu vµ chØ tiªu kh¸c. 4. Møc ®é an toµn, tin cËy (tÝnh chÝnh x¸c). 5. Møc chiÕm dông diÖn tÝch vµ kh«ng gian thµnh phè. 6. Møc ®é tiÖn nghi. 7. Tr×nh ®é hiÖn ®¹i ho¸. 8. VÖ sinh m«i tr­êng. - Nh÷ng tiªu chuÈn riªng còng cã thÓ t¸ch biÖt nh­ng còng cã thÓ liªn quan chÆt chÏ víi nhau. Ph­¬ng tiÖn VTHKTP ph¶i ®¶m b¶o thêi gian vËn chuyÓn (®óng giê vµ nhanh chãng), gi¶m chi phÝ cña hµnh kh¸ch, møc ®é ho¹t ®éng th­êng xuyªn, kh¶ n¨ng ®¸p øng kÞp thêi ®­îc c¸c nhu cÇu ®i l¹i ®ét xuÊt. - ViÖc x¸c ®Þnh d¹ng ph­¬ng tiÖn liªn quan ®Õn xu thÕ gia t¨ng kh«ng ngõng cña n¨ng xuÊt lao ®éng, tr×nh ®é ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña t­ liÖu x¶n xuÊt. C¸c yÕu tè nµy ¶nh h­ëng quyÕt ®Þnh tíi møc ®é t¨ng lªn cña nh÷ng hµnh tr×nh ®i lµm, c¸c yÕu tè kh¸ch quan lµ: Kh¶ n¨ng lo¹i trõ dÇn sù c¸ch biÖt gi÷a lao ®éng chÝ ãc vµ lao ®éng ch©n tay, viÖc rót ng¾n dÇn thêi gian lao ®éng vµ gi¶m sè ngay lao ®éng trong tuÇn. Tõ ®ã sÏ ®­a ®Õn viÖc gi¶m bít c¸c hµnh tr×nh ®i lµm viÖc nh­ng gia t¨ng sè l­ît ®i l¹i nh»m môc ®Ých du lÞch, nghØ m¸t... - Chän ph­¬ng tiÖn trªn c¬ së c­¬ng ®é dßng hµnh kh¸ch: Khi dong hµnh kh¸ch ®· h×nh thµnh trªn c¸c trôc ®­êng phè, th× b­íc ®Çu cã sö dông ®Ó lµm, c¨n cø vµo c­êng ®é ®i l¹i lín nhÊt ®Ó x¸c ®Þnh lo¹i ph­¬ng tiÖn cÇn sö dông theo nh÷ng ®Þnh m­c chung. - Chän ph­¬ng tiÖn theo tiªu chuÈn sö dông n¨ng l­îng hîp lý: Theo tiªu chuÈn g×n gi÷ vÖ sinh m«i tr­êng cÇn so s¸nh, c©n nh¾c gi÷a c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn. + ThuËn lîi vÒ ®Æc tÝnh kÐo. + ThuËn lîi vÒ kÕt cÊu. + ThuËn lîi vÒ vËn t¶i. - Chän ph­¬ng tiÖn trªn c¬ së tÇn suÊt ®i l¹i: §ã lµ sè l­îng ®i l¹i b×nh qu©n cho mét ng­êi d©n thµnh phè trong mét kho¶ng thêi gian nµo ®ã (ngµy, th¸ng, n¨m ..) - Chän ph­¬ng tiÖn trªn quan ®iÓm so s¸nh ph­¬ng tiÖn c¸ nh©n vµ ph­¬ng tiÖn c«ng céng. - Chän ph­¬ng tiÖn theo tiªu chuÈn kinh tÕ: §èi víi hµnh kh¸ch lµ gi¸ c¶. §èi víi ng­êi vËn t¶i lµ kh¶ n¨ng ®Çu t­ vµ hiÖu qu¶ khai th¸c. 2.2. Lùa chän s¬ bé ph­¬ng tiÖn trong thµnh phè. -ViÖc lùa chon ph­¬ng tiÖn vËn t¶i nãi chung vµ xe buýt nãi riªng lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc phøc t¹p nã liªn quan ®Õn nhiÒu lÜnh vùc kinh tÕ - x· héi- m«i tr­êng. -Ta dù kiÕn lùa chän 2 m¸c kiÓu xe cho tuyÕn A-B nh­ b¶ng sau: B¶ng 5: KiÓu m¸c xe tuyÕn A - B TT M¸c xe Søc chøa 1 Daewoo BS 090 60 2 Mercerdes 60 -Theo sè liÖu nghiªn cøu ®iÒu kiÖn ®­êng s¸ ta thÊy ®­êng trªn tuyÕn A-C hoµn toµn lµ ®­¬ng lo¹i I. §iÒu kiÖn ®­êng s¸ trªn tuyÕn nµy lµ rÊt tèt. -Ta dù kiÕn lùa chän 2 m¸c kiÓu xe cho tuyÕn A-C nh­ b¶ng sau: B¶ng 6: KiÓu m¸c xe tuyÕn A - C TT M¸c xe Søc chøa 1 Daewoo BS 105 80 2 Mercedes 60 -Ta dù kiÕn lùa chän 2 m¸c kiÓu xe cho tuyÕn A-D nh­ b¶ng sau: B¶ng 7: KiÓu m¸c xe tuyÕn A - D TT M¸c xe Søc chøa 1 Daewoo BS 105 80 2 Renault 80 -Ta dù kiÕn lùa chän 2 m¸c kiÓu xe cho tuyÕn A-E nh­ b¶ng sau: B¶ng 8: KiÓu m¸c xe tuyÕn A - E TT M¸c xe Søc chøa 1 Daewoo BS 105 80 2 Renault 80 2.3. Lùa chän ph¬ng tiÖn theo hµm môc tiªu. N¨ng suÊt cña ph­¬ng tiÖn ®îc tÝnh theo c«ng thøc: WQ=(VT.q.l.a ngµy)/(LM+VT.tlx) Trong ®ã : -VT:lµ vËn tèc khai th¸c. -q:lµ träng t¶i cña xe. -l:HÖ sè lîi dông träng t¶i (l=1,5). - a ngµy:HÖ sè thay ®æi hµnh kh¸ch. -LM:ChiÒu dµi hµnh tr×nh cña tuyÕn. -tlx:Thêi gian lªn, xuèng. 2.3.1.TuyÕn A-B: WQA-B=(VTA-B.q.lA-B.a ngµy A-B)/(LMA-B+VTA-B. tlxA-B)(HK/ghÕ giê xe). -Theo (b¶ng 1) ta cã :LMA-B=24,5(km). a ngµy A-B= 1,55 + §èi víi lo¹i xe Daewoo BS 090. VËy ta cã q=60. L Êy VTA-B=25(km/h). tlxA-B=1(phót). WQA-B=(25.60.1,5.1,55)/(24,5 + 25.1/60)=140(HK/ghÕ giê xe). + §èi víi lo¹i xe Mercerdes VËy ta cã q=60. L Êy VTA-B=25(km/h). tlxA-B=1(phót) WQA-B=(25.60.1,5.1,55)/(24,5+25.1/60)=140(HK/ghÕ giê xe). 2.3.1.TuyÕn A-C: WQA-C=(VTA-C.q.lA-C.a ngµyA-C)/(LMA-C+VTA-C.tlxA-C)(HK/ghÕ giê xe). -Theo (b¶ng 1) ta cã: LMA-C= 14,5(km). a ngµy A-C= 1.65 +§èi víi lo¹i xe Daewoo BS 105 VËy ta cã q=80. L Êy VTA-C=25(km/h). tlxA-C=1(phót). WQA-B=(25.80.1,5.1,65)/(14,5+25.1/60)= 332(HK/ghÕ giê xe). + §èi víi lo¹i xe Mercedes. VËy ta cã q=60 LÊy VTA-C=25(km/h). tlxA-C=1(phót). WQA-C=(25.60.1,5.1,65)/( 14,5 +25.1/60) = 249(HK/ghÕ giê xe). 2.3.1.TuyÕn A-D: WQA-D=(VTA-D.q.lA-D.a ngµy A-D)/(LMA-D+VTA-D.tlxA-D)(HK/ghÕ giê xe). -Theo (b¶ng 1) ta cã: LMA-D=12,5(km). a ngµy A-D=1,70 +§èi víi lo¹i xe Daewoo BS 105. VËy ta cã q=80 L Êy VTA-D=25(km/h). tlxA-D=1(phót). WQA-D=(25.80.1,5.1,70)/(12,5+25.1/60)= 395(HK/ghÕ giê xe). +§èi víi lo¹i xe Renault. Ta cã q=80. -Theo ®iÒu tra ta thÊy xe Daewoo BS 105 cã 2 cöa lªn xuèng nhng lµ cöa ®¬n, cßn xe Renanlt còng cã 2 cöa lªn xuèng nhng lµ cöa kÐp. Lªn xe Renault cã thêi gian lªn xuèng nhanh h¬n xe Daewoo BS 105. L Êy VTA-D=25(km/h). tlxA-D=0,5(phót). WQA-D=(25.80.1,5.1,70)/( 12,5+25.0,5/60)= 402(HK/ghÕ giê xe). 2.3.1.TuyÕn A-E: WQA-E=(VTA-E.q.lA-E.a ngµy A-E)/(LMA-E+VTA-E.tlxA-E)(HK/ghÕ giê xe). -Theo (b¶ng 1) ta cã :LMA-E= 10(km). a ngµy A-E=1,90 + §èi víi lo¹i xe Daewoo BS 105. Ta cã q=80 L Êy VTA-E=25(km/h). tlxA-E=1(phót) WQA-E=(25.80.1,5.1,9)/(10+25.1/60)= 547(HK/ghÕ giê xe). + §èi víi lo¹i xe Renault VËy ta cã q=80 L Êy VTA-E=25(km/h). tlxA-E=0,5(phót) WQA-E=(25.80.1,5.1,9)/( 10 + 25.0,5/60)= 559(HK/ghÕ giê xe). B¶ng 9: Tæng kÕt m¸c kiÓu xe cña ph­¬ng tiÖn theo môc tiªu n¨ng suÊt TuyÕn M¸c xe Søc chøa N¨ng suÊt A-B Daewoo BS 090 60 140 A-C Daewoo BS 105 80 332 A-D Renault 80 402 A-E Renault 80 559 Ch­¬ng III x¸c ®Þnh quy m« vµ c¬ cÊu ®oµn ph­¬ng tiÖn. 3.1.Quy m« ®oµn ph­¬ng tiÖn. Theo ®iÒu tra kh¶o s¸t thÞ tr­êng thi ta thÊy trong vïng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, ngoµi doanh nghiÖp ta ra th× kh«ng cã doanh nghiÖp nµo kh¸c tham gia vµo lÜnh vùc VTHKCC. Do ®ã doanh nghiÖp ph¶i ®¸p øng 100% nhu cÇu ®i l¹i ë trªn tuyÕn. Nhu cÇu ®i l¹i cña hµnh kh¸ch rÊt ®a d¹ng vµ phong phó, nã biÕn ®éng rÊt lín theo kh«ng gian vµ thêi gian cã nh÷ng giê nhu cÇu ®i l¹i cña hµnh kh¸ch rÊt lín. Tuú vµo quy m« cña doanh nghiÖp mµ cã thÓ ®¸p øng hÕt, hoÆc mËt phÊn nhu cÇu ®i l¹i cña ng­êi d©n. vµo nh÷ng giê thÊp ®iÓm th× hÇu nh­ trªn tÊt c¶ c¸c tuyÕn ®Òu cã chung t×nh tr¹ng lµ cã rÊt Ýt hµnh kh¸ch, g©y l·ng phÝ cho x· héi. Nãi chung nÕu theo lý thuyÕt th× ta chØ cÇn tÝnh sè ph­¬ng tiÖn cÇn thiÕt ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ®i l¹i cña ng­êi d©n trong giê cao ®iÓm lµ ®­îc. Tuy nhiªn ta cÇn xem xÐt trong ®iÒu kiÖn cô thÓ cña doanh nghiÖp, ph­¬ng ch©m ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp va c©n nh¾c cËn thËn c¸i thiÖt, c¸i h¬n nÕu ®¸p øng hÕt nhu cÇu ®i l¹i cña ng­¬i d©n, hay ®¸p øng mét phÇn nhu cÇu ®i l¹i cña ng­êi d©n ma x©y dùng quy m« ®oµn ph­¬ng tiÖn cho phï hîp ch¸nh g©y l·ng phÝ cho x· héi. Muèn c©n nh¾c ®­îc c¸i thiÖt h¬n ®ã th× tr­íc hÕt ta ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc sè xe cÇn thiÕt cña doanh nghiªp trong c¸c giê cao ®iÓm, giê trung b×nh, giê thÊp ®iÓm. Ph­¬ng ch©m ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ta lµ ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c cung cÊp dÉn ®Çu. §Ó tõng b­íc chuyÓn ho¸ nhu cÇu ®i l¹i b»ng PTVT c¸ nh©n sang nhu cÇu ®i l¹i b»ng ph­¬ng tiÖn VTHKCC. Lªn doanh nghiÖp ph¶i ®¸p øng b»ng hoÆc lín h¬n nhu cÇu ®i l¹i cña ng­êi d©n. Do ®ã ta cÇn tÝnh sè xe cña ph­¬ng tiÖn vµo nh÷ng giê cao ®iÓm. 3.1.1.Sè xe cÇn cã ®Ó phôc vô cho tuyÕn A-B. a.Sè xe cÇn cã ®Ó phôc vô cho tuyÕn A-B trong 1 giê thÊp ®iÓm. At®A-B = Qt®A-B /WQA-B = 203/140=2(xe). Gi·n c¸ch ch¹y xe lµ: It®A-B= 60/2=30(phót).. b.Sè xe cÇn cã ®Ó phôc vô cho tuyÕn A-B trong giê 1 b×nh th­êng. AbtA-B = QbtA-B /WQA-B = 478/140=5(xe). Gi·n c¸ch ch¹y xe lµ: IbtA-B= 60/5=12(phót). c. Sè xe cÇn cã ®Ó phôc vô cho tuyÕn A-B trong giê 1 cao ®iÓm. Ac®A-B = Qc®A-B /WQA-B = 1128/140= 8(xe). Gi·n c¸ch ch¹y xe lµ: Ic®A-B= 60/8=8(phót). - Ta chän kho¶ng ch¸ch gi÷a hai ®iÓm dõng ®ç trªn tuyÕn A-B. LoA-B=500m. -Ta cã chiÒu dµi hµnh tr×nh tuyÕn A-B: LMA-B=24,5km. -Sè ®iÓm dõng trªn tuyÕn A-B. nA-B= 24,5/0,5 –1 = 48(®iÓm). Thêi gian ®Ó 1 xe ch¹y hÕt 1 chuyÕn trªn tuyÕn A-B (TcA-B). TcA-B = t®cA-B + LMA-B/VTA-B + ( LMA-B /l0A-B - 1).t0A-B Trong ®ã: t®cA-B:Thêi gian ®Çu cuèi cña tuyÕn A-B (t®cA-B=10phót). VTA-B:VËn tèc kÜ thuËt cña tuyÕn A-B (VTA-B=25(km/h). t0A-B:Thêi gian lªn, xuèng nhá nhÊt ë 1 ®iÓm dõng cña tuyÕn A-B: t0A-B= tlxA-B =0,5(phót). TcA-B =10/60 + 24,5/25 + (24,5/0,5 - 1).0.5/60= 1,5(giê) = 90(phót). - Thêi gian ®Ó 1 xe chay hÕt 1 vßng trªn tuyÕn A-B (TvA-B). TvA-B= 2. TcA-B= 2.90 = 180(phót). Sè xe tèt cÇn cã ®Ó phôc vô cho tuyÕn A-B. AVDA-B =2. TvA-B.60/IminA-B=180/8=23(xe). Ta lÊy aA-C=0,8(aA-C:Lµ hÖ sè xe vËn doanh trªn tuyÕn A-B). Sè xe cã trªn tuyÕn A-B cña doanh nghiÖp. AVDA-B = AVDA-B /aA-B=23/ 0,8 = 29(xe). 3.1.2. Sè xe cÇn cã ®Ó phôc vô cho tuyÕn A-C. a.Sè xe cÇn cã ®Ó phôc vô cho tuyÕn A-C trong giê 1 thÊp ®iÓm. At®A-C = Qt®A-C /WQA-C = 294/332=1(xe). Gi·n c¸ch ch¹y xe lµ: It®A-C= 60/1=60(phót). b.Sè xe cÇn cã ®Ó phôc vô cho tuyÕn A-C trong giê 1 b×nh th­êng. AbtA-C = QbtA-C /WQA-C = 695/332=2(xe). Gi·n c¸ch ch¹y xe lµ: IbtA-C= 60/2=30(phót). c. Sè xe cÇn cã ®Ó phôc vô cho tuyÕn A-C trong giê 1 cao ®iÓm. Ac®A-C = Qc®A-C /WQA-C = 1641/332=5(xe). =>Gi·n c¸ch ch¹y xe lµ: Ic®A-C= 60/5=12(phót). -Ta chän kho¶ng ch¸ch gi÷a hai ®iÓm dõng ®ç trªn tuyÕn A-C. LoA-C=500m. -Ta cã chiÒu dµi hµnh tr×nh tuyÕn A-C: LMA-C=14,5km. -Sè ®iÓm dõng trªn tuyÕn A-C. =>nA-C=14,5/ 0,5 -1=28(®iÓm). Thêi gian ®Ó 1 xe chay hÕt 1 chuyÕn trªn tuyÕn A-C (TcA-C). TcA-C = t®cA-C + LMA-C/VTA-C + ( LMA-C /l0A-C - 1).t0A-C Trong ®ã: t®cA-C:Thêi gian ®Çu cuèi cña tuyÕn A-C (t®cA-C=10phót). VTA-C:VËn tèc kÜ thuËt cña tuyÕn A-C (VTA-C=30km/h). t0A-C:Thêi gian lªn, xuèng nhá nhÊt ë 1 ®iÓm dõng cña tuyÕn A-C: t0A-C= tlxA-C =0,5(phót). =>TcA-C =10/60 + 14,5/30 + (14,5/ 0,5 - 1).0,5/60 = 0,88(giê) = 53(phót). - Thêi gian ®Ó 1 xe chay hÕt 1 vßng trªn tuyÕn A-C (TvA-C). TvA-C= 2. TcA-C= 2.53 = 106(phót). Sè xe tèt cÇn cã ®Ó vËn doanh trªn tuyÕn A-C. AVDA-C =2. TvA-C.60/IminA-C=2.106/12=18(xe). Ta lÊy aA-C=0,8(aA-C:Lµ hÖ sè xe vËn doanh trªn tuyÕn A-C). Sè xe cã trªn tuyÕn A-C cña doanh nghiÖp : AVDA-C = AVDA-C /aA-C=18/ 0,8 = 23(xe). 3.1.3. Sè xe cÇn cã ®Ó phôc vô cho tuyÕn A-D. a.Sè xe cÇn cã ®Ó phôc vô cho tuyÕn A-D trong giê 1 thÊp ®IÓm. At®A-D = Qt®A-D /WQA-D = 405/402=1(xe). Gi·n c¸ch ch¹y xe lµ: It®A-D= 60/1=60(phót). b.Sè xe cÇn cã ®Ó phôc vô cho tuyÕn A-D trong giê 1 b×nh th­êng. AbtA-D = QbtA-D /WQA-D = 955/402=3(xe). Gi·n c¸ch ch¹y xe lµ: It®A-D= 60/3=20(phót). c. Sè xe cÇn cã ®Ó phôc vô cho tuyÕn A-D trong giê 1 cao ®iÓm. Ac®A-D = Qc®A-D /WQA-D = 2256/402=6(xe). Gi·n c¸ch ch¹y xe lµ: It®A-D= 60/6 =10(phót). -Ta chän kho¶ng ch¸ch gi÷a hai ®iÓm dõng ®ç trªn tuyÕn A-D. LoA-D=500m. -Ta cã chiÒu dµi hµnh tr×nh tuyÕn A-D: LMA-D=12,5km. -Sè ®iÓm dõng trªn tuyÕn A-D. nA-D=12,5/ 0,5 -1=24(®iÓm). Thêi gian ®Ó 1 xe chay hÕt 1 chuyÕn trªn tuyÕn A-D (TcA-D). TcA-D = t®cA-D + LMA-D/VTA-D + ( LMA-D /l0A-D - 1).t0A-D Trong ®ã: t®cA-D:Thêi gian ®Çu cuèi cña tuyÕn A-D (t®cA-D=10phót). VTA-D:VËn tèc kÜ thuËt cña tuyÕn A-D (VTA-D=30km/h). t0A-D:Thêi gian lªn, xuèng nhá nhÊt ë 1 ®iÓm dõng cña tuyÕn A-D: t0A-D= tlxA-D =0,5(phót). TcA-D =10/60 + 12,5/30 + (12,5/ 0,5 - 1).0,5/60= 0,8(giê) = 47(phót). - Thêi gian ®Ó 1 xe chay hÕt 1 vßng trªn tuyÕn A-D (TvA-D). TvA-D= 2. TcA-D= 2.47 = 94(giê). Sè xe tèt cÇn cã ®Ó vËn doanh trªn tuyÕn A-D. AVDA-D = 2.TvA-D.60/IminA-D= 2.94/10 = 19(xe). Ta lÊy aA-D=0,9(aA-D:Lµ hÖ sè xe vËn doanh trªn tuyÕn A-D). Sè xe cã trªn tuyÕn A-D cña doanh nghiÖp: AVDA-D = AVDA-D /aA-D=19/ 0,9 = 21(xe). 3.1.4.Sè xe cÇn cã ®Ó phôc vô cho tuyÕn A-E. a.Sè xe cÇn cã ®Ó phôc vô cho tuyÕn A-E trong giê 1 thÊp ®iÓm. At®A-E = Qt®A-E /WQA-E = 460/559=1(xe). Gi·n c¸ch ch¹y xe lµ: It®A-E= 60/1=60(phót). b.Sè xe cÇn cã ®Ó phôc vô cho tuyÕn A-E trong giê 1 b×nh th­êng. AbtA-E = QbtA-E /WQA-E = 1086/559=2(xe). Gi·n c¸ch ch¹y xe lµ: It®A-E= 60/2=30(phót). c. Sè xe cÇn cã ®Ó phôc vô cho tuyÕn A-E trong giê 1 cao ®iÓm. Ac®A-E = Qc®A-E /WQA-E = 2564/559=5(xe). Gi·n c¸ch ch¹y xe lµ: It®A-E= 60/5=12(phót). -Ta chän kho¶ng ch¸ch gi÷a hai ®iÓm dõng ®ç trªn tuyÕn A-E. LoA-E=500m. -Ta cã chiÒu dµi hµnh tr×nh tuyÕn A-E: LMA-E=10km. -Sè ®iÓm dõng trªn tuyÕn A-E: nA-E=10/ 0,5 -1=19(®iÓm) Thêi gian ®Ó 1 xe chay hÕt 1 chuyÕn trªn tuyÕn A-E (TcA-E). TcA-E = t®cA-E + LMA-E/VTA-E + ( LMA-E /l0A-E - 1).t0A-E Trong ®ã: t®cA-E:Thêi gian ®Çu cuèi cña tuyÕn A-E (t®cA-E=10phót). VTA-E:VËn tèc kÜ thuËt cña tuyÕn A-E (VTA-E=30km/h). t0A-E:Thêi gian lªn, xuèng nhá nhÊt ë 1 ®iÓm dõng cña tuyÕn A-E: t0A-E= tlxA-E =0,5(phót). =>TcA-E =10/60 + 10/30 + (10/ 0,5 - 1).0,5/60= 0,66(giê) = 40(phót). - Thêi gian ®Ó 1 xe chay hÕt 1 vßng trªn tuyÕn A-E (TvA-E). TvA-E= 2. TcA-E= 2.40 = 80(phót). Sè xe tèt cÇn cã ®Ó vËn doanh trªn tuyÕn A-E. AVDA-E = 2.TvA-E.60/IminA-E=2.80/12= 14(xe). ta lÊy aA-E=0,9(aA-E: Lµ hÖ sè xe vËn doanh trªn tuyÕn A-E). Sè xe cã trªn tuyÕn A-E cña doanh nghiÖp : AVDA-E = AVDA-E /aA-E=14/ 0,9 = 16(xe). B¶ng 10: Sè xe cÇn cã cña doanh nghiÖp trªn c¸c tuyÕn. TuyÕn Sè xe Gi·n c¸ch chay xe (phót) A-B 33 8 A-C 23 12 A-D 21 10 A-E 16 12 Tæng 93 PhÇn II X©y dùng ch­¬ng tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ch­¬ng I Tæ chøc qu¶n lý nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh. Môc ®Ých ý nghÜa vµ néi dung cña tæ chøc qu¶n lý nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh vËn t¶i. Môc ®Ých, ý nghÜa: C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý doanh nghiÖp bao gåm nhiÒu néi dung. Tuy nhiªn bÊt kú mét ho¹t ®éng SXKD cña doanh nghiÖp còng ®îc xem xÐt trªn 5 lÜnh vùc: - Qu¶n lý vÒ nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh. - Qu¶n lý vÒ nhiÖm vô vèn s¶n xuÊt kinh doanh. - Qu¶n lý vÒ lao ®éng. - Qu¶n lý vÒ chi phÝ. - Qu¶n lý vÒ kÐt qu¶ vµ hiÖu qu¶ SXKD. Trong 5 lÜnh vùc trªn th× qu¶n lý nhiÖm vô SXKD ®­îc xem nh­ lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh c¸c nhu cÇu, c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô ®ã, v× vËy viÖc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c nhiÖm vô SXKD cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi c¸c lÜnh vùc qu¶n lý kh¸c. * Trong doanh nghiÖp vËn t¶i th× nhiÖm vô SXKD ®­îc ph©n ra: + NhiÖm vô SXKD chÝnh: S¶n xuÊt vµ kinh doanh s¶n phÈm vËn t¶i. + NhiÖm vô SXKD hç trî: §©y lµ c¸c ho¹t ®éng SXKD cã liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng SXKD chÝnh vÒ 4 mÆt kinh tÕ vµ c«ng nghÖ nh»m ®¶m b¶o hoµn chØnh vµ n©ng cao chÊt lîng còng nh­ hiÖu qu¶ kinh doanh s¶n phÈm, dÞch vô chÝnh cña doanh nhiÖp. Ch¼ng h¹n ®èi víi doanh nghiÖp vËn t¶i, nhiÖm vô SXKD hç trî lµ tæ chøc c¸c dÞch vô cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng vËn t¶i nh­: DÞch vô b¶o d­ìng söa ch÷a xe, ®¹i lý vËn t¶i, bÕn b·i ®Ëu xe... + NhiÖm vô SXKD phô: Ho¹t ®éng SXKD vËn t¶i mang tÝnh chÊt thêi vô râ rÖt. Bëi vËy trªn thùc tÕ ®Ó tËn dông kh¶ n¨ng vÒ c¬ së vËt chÊt vµ nguån lùc nh©n lùc d­ thõa trong thêi ®iÓm x¸c ®Þnh, c¸c doanh nghiÖp thêng tæ chøc c¸c h×nh thøc kinh doanh phô. Nh×n chung c¸c ho¹t ®éng kinh doanh phô cña c¸c doanh nghiÖp lµ hÕt søc ®a d¹ng vµ môc tiªu chÝnh lµ ®Ó t¹o viÖc lµm vµ thu nhËp cho lùc l­îng lao ®éng d«i d­. * Theo tiªu thøc thêi gian, nhiÖm vô SXKD ®­îc ph©n ra: + NhiÖm vô trong dµi h¹n: Th«ng thêng lµ 3-5 n¨m. + NhiÖm vô trong trung h¹n:Th­êng lµ 1 n¨m. + NhiÖm vô trong ng¾n h¹n: Cã thÓ lµ theo tuÇn, th¸ng hoÆc quý. * C¸c c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh nhiÖm vô SXKD: NhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vËn t¶i ®­îc x¸c ®Þnh chñ yÕu dùa trªn c¸c c¨n cø chñ yÕu sau ®©y: - Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ ngµnh nghÒ ®¨ng ký kinh doanh cña doanh nghiÖp . - Môc tiªu SXKD vµ chiÕn lîc s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. - Kh¶ n¨ng vÒ nguån lùc doanh nghiÖp nh: Ph¬ng tiÖn vËn t¶i, c¬ së vËt chÊt kü thuËt, nguån lao ®éng, vèn SXKD... - KÕt qu¶ ph©n tÝch thùc tÕ ho¹t ®éng SXKD cña doanh nghiÖp kú tr­íc. Néi dung tæ chøc qu¶n lý nhiÖm vô SXKD vËn t¶i: Qu¶n lý nhiÖm vô SXKD vËn t¶i lµ mét lÜnh vùc bao gåm nhiÒu néi dung kh¸c nhau mµ doanh nghiÖp theo tõng ®iÒu kiÖn cô thÓ ®Ó cã ph¬ng thøc tiÕn hµnh kh¸c nhau, tuy nhiªn vÒ c¬ b¶n cã thÓ thèng nhÊt ë nh÷ng néi dung sau: - X¸c ®Þnh nhiÖm vô SXKD cña doannh nghiÖp trong tõng thêi kú. - Lùa chän h×nh thøc tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô. - Qu¶n lý qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô. - Qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm vËn t¶i. 1.2. §¸nh gi¸ n¨ng lùc tæ chøc ho¹t ®éng SXKD: 1.2.1. Kh¸i niÖm vÒ n¨ng lùc SXKD: N¨ng lùc s¶n xuÊt cña mét doanh nghiÖp ®­îc hiÓu lµ kh¶ n¨ng doanh nghiÖp cã thÓ s¶n xuÊt mét khèi l­îng s¶n phÈm lín nhÊt trong mét kho¶ng thêi gian nµo ®ã (Th«ng th­êng lµ mét n¨m) víi ®iÒu kiÖn sö dông tèi ®a cë së vËt chÊt kü thuËt, ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ, lùc l­îng lao ®éng vµ trong ®iÒu kiÖn SXKD thuËn lîi nhÊt. Trong vËn t¶i ngêi ta thêng sö dông thuËt ng÷ n¨ng lùc vËn t¶i ®Ó biÓu thÞ n¨ng lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp cßn n¨ng lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp vËn t¶i « t« th­êng ®îc hiÓu lµ kh¶ n¨ng cña xëng b¶o d­ìng söa ch÷a. N¨ng lùc SXKD vËn t¶i cña doanh nghiÖp lµ l­îng nhu cÇu vËn t¶i tèi ®a mµ doanh nghiÖp cã thÓ ®¸p øng ®îc trong ®iÒu kiÖn sö dông tèi ­u c¸c lo¹i nguån lùc vµ øng víi kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh. Tuy nhiªn trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, khi nãi ®Õn n¨ng lùc SXKD ngêi ta kh«ng chØ dõng l¹i ë viÖc ®¸nh gi¸ nhu cÇu tèi ®a cã thÓ ®¸p øng mµ nãi ®Õn n¨ng lùc ph¶i g¾n víi møc chÊt l­îng s¶n phÈm vµ gi¸ s¶n phÈm. 1.2.2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ n¨ng lùc cña doanh nghiÖp: N¨ng lùc vËn chuyÓn cña doanh nghiÖp ®­îc ®¸nh gi¸ nh­ sau: + Tæng sè ghÕ xe + Tæng khèi l­îng lu©n chuyÓn tèi ®a mµ doanh nghiÖp cã thÓ ®¶m nhËn Do doanh nghiÖp ho¹t ®éng trªn quy m« lín ®¶m nhËn 100% khèi l­îng hµnh kh¸ch trªn 4 tuyÕn A-B, A-C, A-D, A-E. Cho nªn tæng khèi l­îng lu©n chuyÓn tèi ®a mµ doanh nghiÖp cã thÓ ®¶m nhËn kho¶ng: 37.500.000 HK/n¨m. + Tæng qu·ng ®­êng xe ch¹y cho 4 tuyÕn: 61,5 Km. * Do doanh nghiÖp triÓn khai ho¹t ®éng SXKD ë quy m« réng, ®ång thêi lÊy uy tÝn lµm môc tiªu ho¹t ®éng cho nªn ®Çu t vèn vµo SXKD lµ lín. - N¨ng lùc vÒ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i lµ ®¸p øng 100% sè lîng ph­¬ng tiÖn chuyªn chë trªn 4 tuyÕn. HiÖn nay doanh nghiÖp cã kho¶ng 100xe. - VÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô ph­¬ng tiÖn: Do doanh nghiÖp cã tæ chøc ®Çu t­ c¶ trang thiÕt bÞ phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng: Ho¹t ®éng kinh doanh phô tïng « t«. Ho¹t ®éng kinh doanh b¶o d­ìng söa ch÷a vµ c¸c dÞch vô kh¸c. Cho thuª xe vµo nh÷ng ngµy thÊp ®iÓm. TÊt c¶ c¸c ph­¬ng tiÖn trong doanh nghiÖp ®Òu ®îc tæ chøc söa ch÷a vµ b¶o d­ìng t¹i x­ëng b¶o d­ìng söa ch÷a cña doanh nghiÖp. Ngoµi ra doanh nghiÖp cßn nhËn ®¹i tu, b¶o d­ìng söa ch÷a cho c¸c ph­¬ng tiÖn ngoµi doanh nghiÖp... - Kh¶ n¨ng vÒ nguån vèn SXKD: Do doanh nghiÖp lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc cho nªn mét phÇn vèn ®­îc nhµ níc trî gi¸ mét phÇn cña doanh nghiÖp. - N¨ng lùc vÒ lao ®éng. 1.2.3.X¸c ®Þnh nhiÖm vô vËn t¶i cña doanh nghiÖp: NhiÖm vô SXKD cña doanh nghiÖp vËn t¶i cã thÓ x¸c ®Þnh theo quy tr×nh s¬ ®å 1: C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh nhiÖm vô: + KÕt qu¶ ph©n tÝch kú tr­íc + Môc tiªu s¶n xuÊt kinh doanh Do doanh nghiÖp lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc ho¹t ®éng mang tÝnh chÊt x· héi lµ chñ yÕu. ViÖc kinh doanh vËn t¶i hµnh kh¸ch b»ng xe buýt chñ yÕu nh»m h¹n chÕ tèi ®a c¸c ph­¬ng tiÖn c¸ nh©n, h¹n chÕ c¸c tai n¹n giao th«ng, gi¶m « nhiÔm m«i tr­êng, tr¸ch g©y ¸ch t¾c giao th«ng, ... Nãi chung lµm t¨ng lîi Ých x· héi. + KÕt qu¶ ®iÒu tra, nghiªn cøu thÞ tr­êng HiÖn nay trªn thÞ trêng vËn t¶i viÖc ph¸t triÓn ph¬ng tiÖn vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng ®ang ngµy mét t¨ng nhanh, ng­êi d©n ®ang dÇn quen víi h×nh ¶nh cña xe buýt S¬ ®å: X¸c ®Þnh nhiÖm vÞ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vËn t¶i. C©n ®èi chän chiÕn l­îc vµ chØ tiªu nhiÖm vô SXKD (min - max) Môc tiªu SXKD Kinh tÕ X· héi Kh¸c , X©y dùng kÕ ho¹ch khai th¸c ph­¬ng tiÖn. C¸c kÕt qu¶ ®iÒu tra nhu cÇu thÞ tr­êng. N¨ng lùc SXKD cña doanh nghiÖp. = F (gi¸) Qu¶n lý qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô. C¸c gi¶i ph¸p tæ chøc thùc hiÖn. C¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô SXKD kú tr­íc åQ, åP thùc hiÖn vµ tèc ®é ph¸t triÓn TÝnh to¸n nhiÖm vô SXKD cho tõng thêi kú Cô thÓ hiÖn nay cã kho¶ng 31 tuyÕn xe buýt ®ang ho¹t ®éng m¹nh, ®¹t hiÖu qu¶ cao trong thêi gian gÇn ®©y... + N¨ng lùc SXKD cña doanh nghiÖp: N¨ng lùc vËn chuyÓn cña doanh nghiÖp ®îc ®¸nh gi¸ nh­ sau: - Tæng sè ghÕ xe - Tæng khèi lîng lu©n chuyÓn tèi ®a mµ doanh nghiÖp cã thÓ ®¶m nhËn: Do doanh nghiÖp ho¹t ®éng trªn quy m« lín ®¶m nhËn 100% khèi lîng hµnh kh¸ch trªn 4 tuyÕn A-B, A-C, A-D, A-E. Cho nªn tæng khèi l­îng lu©n chuyÓn tèi ®a mµ doanh nghiÖp cã thÓ ®¶m nhËn kho¶ng: 37.500.000 HK/n¨m. - Tæng qu·ng ®­êng xe ch¹y cho 4 tuyÕn: 61,5 Km. Do doanh nghiÖp triÓn khai ho¹t ®éng SXKD ë quy m« réng, ®ång thêi lÊy uy tÝn lµm môc tiªu ho¹t ®éng cho nªn ®Çu t vèn vµo SXKD lµ lín. - N¨ng lùc vÒ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i lµ ®¸p øng 100% sè lîng ph­¬ng tiÖn chuyªn chë trªn 4 tuyÕn. HiÖn nay doanh nghiÖp cã kho¶ng 100 Xe. 1.2. C¸c h×nh thøc qu¶n lý thùc hiÖn nhiÖm vô vËn t¶i: Doanh nghiÖp vËn t¶i sö dông h×nh thøc qu¶n lý trùc tiÕp (§iÒu ®é tËp trung): theo ph­¬ng thøc qu¶n lý tËp trung, Doanh nghiÖp chØ huy s¶n xuÊt vËn t¶i trùc tiÕp giao nhiÖm vô vËn chuyÓn ®Õn tõng xe. C«ng t¸c ®iÒu hµnh còng nh­ phèi hîp gi÷a c¸c ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô ®Òu ®­îc thèng nhÊt bëi trung t©m ®iÒu ®é. Doanh nghiÖp thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n tËp trung, ®iÒu ®é tËp trung. - Qu¶n lý qu¸ tr×nh chu¶n bÞ ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô vËn t¶i: C«ng t¸c chuÈn bÞ thùc hiÖn nhiÖm vô vËn t¶i bao gåm: + ChuÈn bÞ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i: KiÓm tra ph­¬ng tiÖn an toµn ch¹y xe... + ChuÈn bÞ ®èi t­îng vËn chuyÓn: Th«ng b¸o cho hµnh kh¸ch c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vÒ chuyÕn ®i, b¸n vÐ... + ChuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn kh¸c. - Qu¶n lý qu¸ tr×nh di chuyÓn hµnh kh¸ch: Môc tiªu cña qu¶n lý qu¸ tr×nh vËn chuyÓn lµ ®Ó ®¶m b¶o an toµn vËn hµnh cho ph­¬ng tiÖn, hµnh kh¸ch. Néi dung qu¶n lý bao gåm: + Qu¶n lý l¸i xe vµ ph­¬ng tiÖn ho¹t ®éng trªn ®­êng. + Qu¶n lý ®èi t­îng vËn chuyÓn trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn. + Qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm vËn t¶i. + Qu¶n lý kÕt qu¶ vËn chuyÓn. * Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vËn t¶i chÊt lîng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp vµ cña ph­¬ng tiÖn hÕt søc ®­îc coi träng, cã thÓ ®¸nh gi¸ chÊt l­îng qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vËn t¶i th«ng qua c¸c chØ tiªu sau: + TÝnh an toµn vµ ®é tin cËy trong vËn hµnh. + Tèc ®é vËn chuyÓn hµnh kh¸ch. + TÝnh kÞp thêi vµ møc ®é triÖt ®Ó cña vËn chuyÓn. + Møc ®é tiÖn nghi, tho¶i m¸i cho kh¸ch hµng... §Ó kh«ng ngõng më réng quy m« s¶n xuÊt vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, doanh nghiÖp lu«n phÊn ®Êu kh«ng ngõng ®æi míi vµ n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Qua ®ã t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc tiªu thô s¶n phÈm, t¨ng nhanh tèc ®é quay vßng vèn vµ n©ng cao lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Ch­¬ng II Tæ chøc c«ng t¸c b¶o d­ìng söa ch÷a. 2.1. Môc ®Ých ý nghÜa vµ néi dung qu¶n lý c«ng t¸c BDSC: 2.1.1. Môc ®Ých, ý nghÜa: C«ng t¸c b¶o d­ìng kü thuËt vµ söa ch÷a ph­¬ng tiÖn ®­îc tiÕn hµnh nh»m môc ®Ých: - Duy tr× ph­¬ng tiÖn trong t×nh tr¹ng tèi u. - H¹n chÕ møc dé hao mßn ph­¬ng tiÖn vËn t¶i trong qu¸ tr×nh khai th¸c sö dông. - Phôc håi c¸c tÝnh n¨ng khai th¸c kü thuËt ph­¬ng tiÖn vËn t¶i. Theo tÝnh chÊt, b¶o d­ìng kü thuËt mang tÝnh phßng ngõa b¾t buéc cßn söa ch÷a lµ theo nhu cÇu thùc tÕ. Môc ®Ých cña viÖc tæ chøc qu¶n lý nhiÖm vô b¶o d­ìng söa ch÷a lµ nh»m n©ng cao hÖ sè ngµy xe tèt, t¨ng hiÖu qu¶ sö dông tÝnh n¨ng khai th¸c kü thuËt ph­¬ng tiÖn. C«ng t¸c BDSC trong c¬ chÕ thÞ trêng lu«n ®îc xem xÐt trong mèi quan hÖ gi÷a chÊt l­îng kü thuËt ph­¬ng tiÖn , hiÖu qu¶ dông ph¬ng tiÖn, chi phÝ ®Ó ®¹t ®­îc t×nh tr¹ng kü thuËt ®ã. ViÖc thùc hiÖn nhiÖm vô BDSC cã ¶nh h­ëng ®Õn: - ChÊt l­îng khai th¸c ph­¬ng tiÖn. - HiÖu qu¶ sö dông ph­¬ng tiÖn. - ChÊt l­îng s¶n phÈm vËn t¶i vµ gi¸ thµnh vËn chuyÓn. Tãm l¹i, môc ®Ých cña viÖc tæ chøc qu¶n lý nhiÖm vô BDSC nh»m ®¶m b¶o t×nh tr¹ng kü thuËt ph­¬ng tiÖn tèi u víi c¸c h×nh thøc tæ chøc hîp lý nh»m ®¹t hiÖu qu¶ tèi ®a víi chi phÝ cho BDSC lµ tèi thiÓu. 2.1.2. Néi dung: Néi dung chñ yÕu cña tæ chøc qu¶n lýthùc hiÖn nhiÖm vôBDSC bao gåm: - Nghiªn cøu ®Ò xuÊt chÕ ®é b¶o d­ìng kü thuËt vµ söa ch÷a ph­¬ng tiÖn phï hîp víi lo¹i ph¬ng tiÖn còng nh ®iÒu kiÖn khai th¸c ph¬nmg tiÖn thùc tÕ ëdoanh nghiÖp. - X¸c ®Þnh nhiÖm vô b¶o d­ìng söa ch÷a cña doanh nghiÖp. - Nghiªn cøu ¸p dông h×nh thøc tæ chøc BDSC phï hîp vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao gåm: + Lùa chän c«ng nghÖ BDSC . + Lùa chän h×nh thøc tæ chøc lao ®éng cho c«ng nh©n BDSC. - KiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô vµ qu¶n lý chÊt l­îng BDSC. Chän ®Þnh ng¹ch BDSC : Ph©n lo¹i ®­êng cho tõng tuyÕn theo ®Ò bµi: STT TuyÕn Cù ly (Km) §­êng lo¹i 1(%) §­êng lo¹i 2(%) §­êng lo¹i 3(%) §­êng lo¹i 4 (%) Tæng (%) 1 A-B 24,5 24 8 8 0 40 2 A-C 14,5 14 5 5 0 24 3 A-D 12,5 12 4 4 0 20 4 A-E 10 10 3 3 0 16 5 Tæng 61,5 60 20 20 0 100 X¸c ®Þnh ®Þnh ng¹ch BDSC theo cÊp ®­êng: = 9,8 = 3,48 = = 2,5 = = 1,6 Ch­¬ng III Tæ chøc qu¶n lýc«ng t¸c lao ®éng tiÒn l­¬ng 3.1. Môc ®Ých, ý nghÜa vµ néi dung cña c«ng t¸c lao ®éng tiÒn l­¬ng trong doanh nghiÖp: 3.1.1. Môc ®Ých, ý nghÜa: BÊt kú ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh (SXKD) nµo còng bao gåm 3 yÕu tè c¬ b¶n: C«ng cô lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng vµ søc lao ®éng. Trong ®ã yÕu tè con ng­êi gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh. MÆt kh¸c xÐt cho cïng môc ®Ých cña ph¸t triÓn nÒn s¶n xuÊt x· héi lµ ®Ó phôc vô cho con ng­êi vµ gi¶i phãng n¨ng lùc cña mäi thµnh viªn trong x· héi. C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng SXKD cña doan nghiÖp nµo còng ®Òu g¾n liÒn víi c«ng t¸c tæ chøc vµ qu¶n lý lao ®éng. Bëi vËy c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý lao ®éng vµ t­¬ng øng víi nã lµ tiÒn l­¬ng cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh SXKD chÊt l­îng s¶n phÈm còng nh­ kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ SXKD cña doanh nghiÖp. Lµm tèt c«ng t¸c lao ®éng tiÒn l­¬ng sÏ gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng va hiÖu qu¶ sö dông nguån nh©n lùc (Mét lo¹i nguån lùc quý hiÕm vµ lu«n bÞ h¹n chÕ) qua ®ã sÏ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ hiÖu qu¶ kinnh doanh. Muèn lµm tèt c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng th× tiÒn l­¬ng ph¶i ®îc xem nh lµ mét c«ng cô kinh tÕ chñ yÕu ®Ó thu hót thÞ tr­êng lao ®éng, kÝch thÝch ngêi lao ®éng h¨ng say lµm viÖc, lu«n g¾n bã víi doanh nghiÖp, thùc sù quan t©m ®Õn kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ SXKD cña doanh nghiÖp. C«ng t¸c lao ®éng tiÒn l­¬ng g¾n liÒn víi lîi Ých vµ t¸c ®éng th­êng xuyªn ®Õn yÕu tè con n]êi, bëi vËy chÊt l­îng c«ng t¸c lao ®éng tiÒn l­¬ng cã t¸c ®éng nhanh chãng vµ râ nÐt ®Õn kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ kinh doanh ë mçi doanh nghiÖp. 3.1.2. Néi dung c«ng t¸c lao ®éng tiÒn l­¬ng: C«ng t¸c lao ®éng tiÒn l­¬ng cña doanh nghiÖp bao gåm c¸c néi dung c¬ b¶n sau: - Nghiªn cøu nhu cÇu vµ ®Æc ®iÓm cña c¸c lo¹i lao ®éng trong doanh nghiÖp. - Nghiªn cøu ¸p dông c¸c lo¹i chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc ®èi víi ng­êi lao ®éng vµo thùc tÕ cña doanh nghiÖp. - Nghiªn cøu ®iÒu kiÖn lao ®éng vµ ®Ò xuÊt c¸c h×nh thøc tæ chøc lao ®éng hîp lý cho tõng lo¹i lao ®éng trong doanh nghiÖp. - X©y dùng vµ ¸p dông ®Þnh møc lao ®éng cho c¸c lo¹i lao ®éng trong doanh nghiÖp. - §Ò xuÊt ph­¬ng ph¸p ®o n¨ng suÊt lao ®éng cho tõng lo¹i lao ®éng, x©y dùng vµ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. - Nghiªn cøu ¸p dông c¸c chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng cña nhµ n­íc vµo thùc tÕ cña doanh nghiÖp. - §Ò suÊt h×nh thøc tr¶ l­¬ng, x©y dng ph¬ng ¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch vËt chÊt trong doanh nghiÖp. - X©y dùng vµ ¸p dông c¸c ®Þnh møc, ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng trong doanh nghiÖp. - LËp kÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l­¬ng. - Tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l­¬ng. - KiÓm tra ph©n tÝch ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c lao ®éng tiÒn l­¬ng. KÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l­¬ng lµ mét trong nh÷ng c«ng cô quan träng ®Ó qu¶n lý lao ®éng tiÒn l­¬ng trong doanh nghiÖp. Néi dung c¬ b¶n cña kÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l­¬ng cã thÓ tãm t¾t nh­ sau: S¬ ®å. Néi dung chñ yÕu cña kÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l­¬ng KÕ ho¹ch lao®éng tiÒn l­¬ng KÕ ho¹ch t¨ng NSL§ KÕ ho¹ch lao ®éng KÕ ho¹ch quü tiÒn l­¬ng. C¸c biÖn ph¸p t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. NSL§ cña tõng lo¹i lao ®éng. NSL§ b×nh qu©n. ChØ sè t¨ng NSL§ b×nh qu©n. Nhu cÇu lao ®éng c¸c lo¹i vµ c¬ cÊu lao ®éng. Ph¬ng ¸n sö dông lao ®éng. C©n ®èi lao ®éng. KÕ ho¹ch tuyÓn dông vµ ®µo t¹o nh©n lùc. Ph­¬ng ¸n tr¶ l­¬ng Nhu cÇu vÒ quü tiÒn l­¬ng. C©n ®èi nguån quü tiÒn l­¬ng. TÝnh tiÒn l­¬ng qu©b×nhqu©n qu©n. ChØ sè t¨ng tiÒn l­¬ng b×nh qu©n. C©n ®èi gi÷a c¸c chØ sè t¨ng NSL§ vµ TiÒn l­¬ng b×nh qu©n C¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng: S¬ ®å. C¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng trong doanh nghiÖp C¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng Tr¶ l­¬ng c¸ nh©n Tr¶ l­¬ng tËp thÓ Theo thêi gian Theo s¶n phÈm Theo thêi gian gi¶n ®¬n Theo thêi gian cã th­ëng Theo l­¬ng kho¸n Theo s¶n phÈm gi¸n tiÕp Theo s¶n phÈm cã th­ëng Theo s¶n phÈm gi¶n ®¬n Ch­¬ng IV Tæ chøc qu¶n lý c«ng t¸c chi phÝ. 4.1. Môc ®Ých, ý nghÜa vµ néi dung cña c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt. 4.1.1. Môc ®Ých, ý nghÜa: §èi víi bÊt kú mét lo¹i doanh nghiÖp nµo, môc tiªu phÊn ®Êu ®Òu lµ: Tèi ®a ho¸ lîi nhuËn trªn c¬ së hîp lý ho¸ nguån lùc vµ lu«n tèi thiÓu ho¸ chi phÝ (KÓ c¶ trong ng¾n h¹n vµ dµi h¹n). MÆt kh¸c ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt mang tÝnh chÊt phôc vô, ch¼ng h¹n nh môc tiªu lµ hiÖu qu¶ x· héi hoÆc hiÖu qu¶ m«i tr­êng th× tèi thiÓu ho¸ chi phÝ lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p quan träng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ lao ®éng. XÐt cho cïng mäi quyÕt ®Þnh vÒ hµnh vi cña mét doanh nghiÖp ®Òu g¾n víi quyÕt ®Þnh vÒ chi phÝ. ViÖc lùa chän ph¬n ¸n kinh doanh thùc chÊt lµ lùa chän c¸c ph¬ng ¸n sö dông chi phÝ kh¸c nhau. Mäi ho¹t ®éng còng nh c¸c qu¸ tr×nh diÔn ra tronh ho¹t ®éng SXKD cña doanh nghiªp ®Òu ®îc ph¶n ¸nh th«ng qua chi phÝ. Tãm l¹i, qu¶n lý chi phÝ SXKD gi÷ vai trß ®Æc biÖt quan träng trong c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý doanh nghiÖp. §¶m b¶o duy tr× mét chÐ ®é chØ tiªu hîp lý, tiÕt kiÖm trong viÖc sö dông c¸c nguån lùc, tr¸nh l·ng phÝ nh»m tèi thiÓu ho¸ chi phÝ, kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, n©ng cao hiÖu qu¶ SXKD lµ môc tiªu cña qu¶n lý chi phÝ SXKD. 4.1.2. Néi dung: C«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm trong bÊt kú doanh nghiÖp nµo còng bao gåm c¸c néi dung c¬ b¶n sau: - X©y dùng c¸c ®Þnh møc tiªu hao nguån lùc cho ho¹t ®éng SXKD cña doanh nghiÖp. - Tham gia vµo viÖc lùa chän c¸c quyÕt ®Þnh vÒ ph¬ng ¸n s¶n xuÊt ®Ó tèi thiÓu ho¸ chi phÝ. - Dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. - X¸c ®Þnh gi¸ thµnh toµn bé vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm vËn t¶i. - X©y dùng vµ ¸p dônh c¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ nh»m h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vËn t¶i. - Qu¶n lý thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc chØ tiªu. - H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. - Ph©n tÝch chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trong kú kÕ ho¹ch. 4.2. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm vËn t¶i: §Ó h¹ch toµn chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ng­êi ta cã thÓ sö dông nhiÒu ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau. Tuy nhiªn dï h¹ch to¸n theo ph­¬ng ph¸p nµo còng ®Òu tu©n thñ theo c¸c bíc nh­ quy tr×nh sau: S¬ ®å. Quy tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. Sè liÖu h¹ch to¸n kÕ to¸n, thèng kª, nghiÖp vô. Ph©n lo¹i chi phÝ SXKD. C¸c kho¶n chi phÝ trùc tiÕp. C¸c kho¶n chi phÝ cÇn ph©n bæ. Ph©n bæ chi phÝ TÝnh gi¸ thµnh tõng lo¹i s¶n phÈm. Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c©n ®èi chi phÝ, s¶n l­îng, gi¸ thµnh. * H¹ch to¸n gi¸ thµnh theo kho¶n môc: a. C¸c lo¹i thuÕ ®¸nh vµo yÕu tè ®Çu vµo cña s¶n xuÊt: - ThuÕ vèn hay chi phÝ sö dông vèn: HiÖn nay nhµ n­íc ta quy ®Þnh 4,8%/n¨m. Vµ chØ tÝnh theo phÇn vèn ng©n s¸ch. Tuy nhiªn mét sè c«ng tr×nh ®Çu t­ tõ nguån vèn ng©n s¸ch nh­ng ®Ó phôc vô cho phóc lîi c«ng céng nªn ®­îc miÔn thuÕ vèn. - ThuÕ ®Êt (TiÒn thuÕ sö dông ®Êt ): §îc tÝnh theo biÓu thuÕ quy ®Þnh ®èi víi tõng vÞ trÝ ®Êt vµ tõng khu vùc. ThuÕ ®Êt chØ ®¸nh vµo diÖn tÝch sö dông trùc tiÕp cho ho¹t ®éng SXKD kh«ng tÝnh vµo phÇn ®Êt cho c¸c c«ng tr×nh phóc lîi c«ng céng. b. C¸c lo¹i phÝ: - PhÝ ®êng cã thu phÝ. - LÖ phÝ cÇu phµ. - LÖ phÝ bÕn b·i. - LÖ phÝ b¸n vÐ. c. C¸c lo¹i b¶o hiÓm: - B¶o hiÓm x· héi: HiÖn nay quy ®Þnh kho¶ng 20% cña quü tiÒn l­¬ng trong ®ã 15% nép cho b¶o hiÓm cÊp trªn, 2% b¶o hiÓm y tÕ, 3% nép cho quü c«ng ®oµn. - B¶o hiÓm ph­¬ng tiÖn: HiÖn tÝnh theo 1% gi¸ trÞ ph­¬ng tiÖn. - B¶o hiÓm hµnh kh¸ch, hµnh lý trªn xe. - B¶o hiÓm tµi s¶n: Th­êng b»ng 1% gi¸ trÞ tµi s¶n. d. Chi phÝ tiÒn l­¬ng l¸i phô xe: Trong ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp chi phÝ tiÒn l­¬ng cña l¸i xe ®îc tÝnh theo ®Þnh møc tiÒn l­¬ng b×nh qu©n: Trong ®ã: : Chi phÝ tiÒn l­¬ng l¸i xe trong gi¸ thµnh. :TiÒn l­¬ng b×nh qu©n th¸ng cña: l¸i xe = 2.000.000/th¸ng, phô xe = 1.000.000/th¸ng. :Tæng sè l¸i,phô xe. (Trong doanh nghiÖp hiÖn cã kho¶ng 100 xe, nh­ vËy b×nh qu©n mçi xe cã mét cÆp l¸i phô xe. VËy doanh nghiÖp hiÖn nay cã 200 (L¸i, phô xe).) VËy: = (2.000.000+1.000.000)x 100 x 12 = 3600 TriÖu ®ång/n¨m. e. Chi phÝ nhiªn liÖu. f. VËt liÖu b«i tr¬n: g. Chi phÝ trÝch tr­íc s¨m lèp: h. Chi phÝ b¶o d­ìng kü thuËt vµ söa ch÷a th­êng xuyªn: i. TrÝch khÊu hao c¬ b¶n: j. TrÝch tríc söa ch÷a lín: k. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: (C¸c kho¶n chi phÝ nµy ®Òu ®­îc tÝnh to¸n cô thÓ trong b¶ng biÓu kÌm theo) Ch­¬ng V Tæ chøc qu¶n lý c«ng t¸c tµi chÝnh cña doanh nghiÖp 5.1. Tæng quan vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp: 5.1.1. Kh¸i niÖm vÒ tµi chÝnh: Tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ hÖ thèng c¸c luång dÞch chuyÓn gi¸ trÞ, c¸c luång vËn ®éng vµ chuyÓn ho¸ cña c¸c nguån tµi chÝnh trong qu¸ tr×nh ph©n phèi ®Ó t¹o lËp ho¹c sö dông c¸c quü tiÒn tÖ nh»m ®¹t tíi môc tiªu kinh doanh cña doanh nghiÖp trong khu«n khæ cho phÐp cña ph¸p luËt. Tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ mét kh©u trong hÖ thèng tµi chÝnh cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Bëi v×, tµi chÝnh kh«ng chØ lµ ph¹m trï kinh tÕ kh¸ch quan mµ nã cßn lµ c«ng cô ®Ó qu¶n lý kinh tÕ thÓ hiÖn trªn c¸c mÆt chñ yÕu sau: - Tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ mét c«ng cô khai th¸c c¸c nguån tµi chÝnh nh»m ®¶m b¶o nhu cÇu vèn cho ®Çu t­ kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Tµi chÝnh doanh nghiÖp gi÷ vai trß quan träng trong viÖc sö dông vèn tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶. - Tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ mét c«ng cô ®­îc sö dông ®Ó kÝch thÝch thóc ®Èy SXKD. - Tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ mét c«ng cô quan träng ®Ó kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. 5.1.2. Chøc n¨ng cña tµi chÝnh doanh nghiÖp: Tµi chÝnh doanh nghiÖp thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng sau: * Chøc n¨ng ph©n phèi: Víi chøc n¨ng nµy doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng khai th¸c, thu hót c¸c nguån vèn cho doanh nghiÖp vµ ®¶m b¶o kinh doanh ®­îc ®Çu t­, sö dông vµo c¸c môc tiªu kinh doanh ®Ó t¹o ra thu nhËp vµ tÝch luü tiÒn tÖ cña doanh nghiÖp. Chøc n¨ng ph©n phèi nh»m ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: - Bï ®¾p c¸c chi phÝ SXKD, t¹o ®iÒu kiÖn vËt chÊt cÇn thiÕt ®Ó b¶o ®¶m më réng SXKD, t¹o ra c¸c quü khen th­ëng, quü khuyÕn khÝch kinh tÕ, quü ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt, quü dù tr÷... - TiÕn hµnh ph©n phèi thu nhËp b»ng tiÒn trong SXKD. - B¶o ®¶m thu nhËp hîp lý cho ng­êi lao ®éng, khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng quan t©m ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh vµ trong c«ng viÖc. - Gãp phÇn t¹o ra nh÷ng tiÒn ®Ò vËt chÊt ®Ó thùc hiÖn nghÜa vô ®ãng gãp cho ng©n s¸ch Nhµ n­íc. * Chøc n¨ng gi¸m ®èc: Lµ sù gi¸m s¸t, kiÓm tra tÝnh ®óng ®¾n vµ hîp ph¸p cña viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é vÒ tµi chÝnh vµ tÝnh hiÖu qu¶ cu¶ qu¸ tr×nh kinh doanh. Ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt trong kinh doanh ®Ó kÞp ®iÒu chØnh nh»m thùc hiÖn môc tiªu kinh doanh ®· ho¹ch ®Þnh. §©y chÝnh lµ sù kiÓm so¸t b»ng tiÒn tÖ mét c¸ch toµn diÖn ®èi víi toµn bé qu¸ tr×nh ho¹t ®éng SXKD, tÝnh hiÖu qu¶ trong ®Çu t­ kinh doanh, kiÓm so¸t hiÖu qu¶ kinh doanh qua c¸c chØ tiªu c¬ b¶n vµ tæng hîp vÒ tµi chÝnh. Trªn ®©y lµ 2 chøc n¨ng cña tµi chÝnh trong c¬ chÕ tµi chÝnh tËp trung. Trong c¬ chÕ trÞ tr­êng tµi chÝnh doanh nghiÖp cßn cã c¸c chøc n¨ng sau: * Chøc n¨ng t¹o vèn kinh doanh: Thùc chÊt lµ sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn chøc n¨ng ph©n phèi trong qu¸ tr×nh t¹o vèn b¶o ®¶m yªu cÇu SXKD. C¸c c«ng cô chñ yÕu ®Ó t¹o vèn lµ: - C«ng cô ph©n phèi trùc tiÕp th«ng qua kÕ ho¹ch. §©y lµ mét c«ng cô quan träng trong viÖc huy ®éng ng©n s¸ch Nhµ n­íc. - T¹o vèn th«ng qua c¸c h×nh thøc tÝn dông. - Ph¸t hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu. - Hîp ®ång liªn doanh liªn kÕt, hîp t¸c ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ ®¬n vÞ kinh tÕ trong n­íc. * Chøc n¨ng sinh lêi: Thùc chÊt lµ chøc n¨ng sö dông vèn cã hiÖu qu¶ vµo s¶n xuÊt kinh doanh. HiÖu qu¶ sö dông vèn cµng cao th× kh¶ n¨ng sinh lêi cµng lín, nh­ng vÊn ®Ò quan träng lµ sö dông vèn ph¶i hîp lý vµ g¾n víi viÖc tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh. 5.1.3. Néi dung c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý tµi chÝnh doanh nghiÖp: Néi dung c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh chñ yÕu cña doanh nghiÖp g¾n liÒn víi viÖc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng cña nã vµ ®¶m b¶o c¸c quan hÖ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Bao gåm: - Quan hÖ chÝnh gi÷a doanh nghiÖp vµ Nhµ n­íc: Quan hÖ nµy ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh trao ®æi hµng ho¸, dÞch vô, ph©n phèi tæng s¶n phÈm quèc d©n gi÷a Nhµ n­íc víi doanh nghiÖp, c¸c doanh nghiÖp ph¶i nép thuÕ cho nhµ n­íc theo luËt quy ®Þnh. - Quan hÖ tµi chÝnh gi÷a doanh nghiÖp vµ thÞ tr­êng tµi chÝnh: Doanh nghiÖp thùc hiÖn trao ®æi mua b¸n c¸c s¶n phÈm tµi chÝnh nh»m tho¶ m·n nhu cÇu vån cña m×nh víi thÞ tr­êng tiÒn tÖ th«ng qua thÞ tr­êng liªn ng©n hµng vµ c¸c DN cã thÓ t¹o ®­îc nguån vèn ng¾n h¹n ®Ó tµi trî cho ho¹t ®éng SXKD víi thÞ tr­êng vèn: DN cã thÓ t¹o nguån vèn dµi h¹n b»ng c¸ch ph¸t hµnh c¸c chøng kho¸n : Cæ phiÕu tr¸i phiÕu .H¬n n÷a DN cã thÓ tiÕn hµnh kinh doanh c¸c mÆt hµng nµy trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n. - Quan hÖ tµi chÝnh gi÷a doanh nghiÖp vµ thÞ tr­êng kh¸c : C¸c DN quan hÖ víi nhau víi c¸c tæ chøc kinh tÕ kh¸c chñ yÕu th«ng qua thÞ tr­êng. Víi t­ c¸ch lµ mét chñ thÓ ho¹t ®éng kinh doanh, doanh nghiÖp quan hÖ víi thÞ tr­êng cung cÊp ®Çu vµo vµ thÞ tr­êng tiªu thô ®Çu ra. - Quan hÖ tµi chÝnh gi÷a c¸c DN víi c¸c hé d©n c­ vµ gia ®×nh.Mèi quan hÖ nµy ss­îc thÓ hiªn th«ng qua viÖc mua cæ phiÕu tr¸I phiÕu cña c¸c bé ph¹n d©n c­ vµ viÖc thanh to¸n tiÒn l·I cña DN ®èi víi bé phËn nµy. - Quan hÖ tµi chÝnh ph¸t sinh trong néi bé doanh nghiÖp. BiÓu hiÖn cña c¸c quan hÖ nµy lµ sù lu©n chuyÓn vèn trong DN.®ã lµ quan hÖ tµichÝnh gi÷a c¸c bé phËn SXKD víi nhau, gi÷a c¸c thµnh viªn víi nhau vµ víi DN. Gi÷a quyÒn së h÷u víi quyÒn sö dông vèn . 5.2. Nhu cÇu vèndvµ c¸c ph­¬ng thøc huy ®éng vèn 5.2.1. Nhu cÇu vèn SXKD cña doanh nghiÖp Vèn lµ toµn bé c¸c yÕu tè kinh tÕ ®­îc bè trÝ ®Ó SX hµng ho¸ vµ dÞch vô. Nã bao gåm c¸c tµI s¶n h÷u h×nh vµ v« h×nh còng nh­ mäi bÝ quyÕt kinh doanh cña DN, sù khÐo lÐo vµ tr×nh ®é qu¶n lÝ vµ t¸c nghiÖp cña l·nh ®¹o vµ c«ng nh©n viªn chøc Cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i vèn nh­ng c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm chu chuyÓn vèn th× cã thÓ ph©n ra c¸c lo¹i vèn nh­ sau: +Vèn cè ®Þnh: Lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña tµI s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh vµ v« h×nh thuéc vÒ vèn cè ®Þnh gåm: gi¸ trÞ cña c¸c lo¹i t­ liÖu lao ®éng chñ yÕu nh­ : Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i nhµ cöa vµ vËt kiÕn tróc, c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ… lµ nh÷ng t­ liÖu cã gi¸ trÞ lín vµ thêi gian sö dông dµi. +Vèn l­u ®éng : Lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña tµI s¶n l­u ®éng n»m trong lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ lÜnh vùc l­u th«ng. Vèn l­u ®éng bao gåm nh÷ng dông cô cã gi¸ trÞ nhá vµ thêi gian sö dông ng¾n, c¸c lo¹i nguyªn liÖu, nhiªn liÖu vµ vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm, c¸c lo¹i vèn b»ng tiÒn (TiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng, tÝn phiÕu ) kim lo¹i quÝ vµ c¸c lo¹i vèn trong thanh to¸n(c¸c kho¶n nî ph¶i ®ßi) 5.2.2. C¸c ph­¬ng ph¸p huy ®éng vèn: §Ó huy ®éng nguån vèn ngoµi ng©n s¸ch Nhµ n­íc cã thÓ sö dông c¸c ph­¬ng thøc sau: a. Ph­¬ng thøc huy ®éng vèn b»ng ph¸t hµnh cæ phiÕu §©y lµ ph­¬ng thøc ®Æc tr­ng vµ h÷u hiÖu trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng mµ c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c C«ng ty th­êng ¸p dông ®Ó t¹o ra nguån vèn. Cæ phiÕu lµ giÊy chøng nhËn ®ãng gãp ®Ó t¹o lËp vèn cho doanh nghiÖp vµ chøng nhËn quyÒn lîi tøc cæ phÇn cña c¸c cæ ®«ng. Th«ng th­êng c¸c C«ng ty cæ phÇn ph¸t hµnh hai lo¹i cæ phiÕu sau: - Cæ phiÕu th­êng: Lµ cæ phiÕu trong ®ã kh«ng ghi râ møc l·i ®­îc tr¶ cho c¸c cæ ®«ng th­êng (chñ cña cæ phiÕu th­êng). - Cæ phiÕu ­u ®·i: Lµ cæ phiÕu trong ®ã ghi râ møc l·i cè ®Þnh mµ C«ng ty tr¶ cho chñ cña nã. b. Ph­¬ng thøc huy ®éng vèn b»ng ph¸t hµnh tr¸i phiÕu. Tr¸i phiÕu còng lµ giÊy chøng nhËn nî, mµ ng­êi nî lµ doanh nghiÖp ph¸t hµnh cam kÕt víi ng­êi cho vay (ng­êi mua) sÏ tr¶ c¶ gèc vµ l·i theo nh÷ng ®iÒu kiÖn ghi trong tê giÊy ®ã. c. Ph­¬ng thøc huy ®éng vèn b»ng vay trung dµi h¹n ng©n hµng tæ chøc tÝn dông. Bªn c¹nh viÖc t¹o vèn dµi h¹n b»ng ph¸t hµnh tr¸i phiÕu doanh nghiÖp cã thÓ sö dông kho¶n vay trung vµ dµi h¹n c¸c ng©n hµng tæ chøc tÝn dông ®Ó ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. §ã lµ c¸c kho¶n vay cã thêi h¹n> 1 n¨m vµ ®­îc hoµn tr¶ dÇn theo ®Þnh kú trong suèt thêi h¹n cho vay. ViÖc tiÕn hµnh vay ph¶i ®­îc ®¶m b¶o d­íi h×nh thøc thÕ chÊ tµi s¶n hoÆc tÝn chÊp. d. Ph­¬ng thøc huy ®éng vèn b»ng tµi trî tÝn dông thuÕ mua: §©y lµ ph­¬ng thøc tµi trî ®Çu t­ rÊt h÷u hiÖu nhÊt lµ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cÇn ®Çu t­ vèn. Trªn thùc tÕ, khi mét doanh nghiÖp cã nh÷ng khã kh¨n gay g¾t vÒ tµi chÝnh, doanh nghiÖp th­êng muèn sö dông thiÕt bÞ tµi s¶n h¬n lµ muèn mang danh chñ së h÷u, cã nghÜa lµ doanh nghiÖp cã thÓ sö dông tµi s¶n b»ng c¸ch thuª mua. VÒ nguyªn t¾c tÝn dông thuª mua gåm ba bªn cã mèi liªn hÖ víi nhau. - Thø nhÊt, ng­êi thuª (doanh nghiÖp) lµ ng­êi sö dông tµi s¶n. - Thø hai, ng­êi cho thuª (C«ng ty tÝn dông thuª mua). - Thø ba, ng­êi cung cÊp (nhµ s¶n xuÊt hoÆc ph©n phèi tµi s¶n). Ngoµi nh÷ng h×nh thøc huy ®«Þng vèn trªn doanh nghiÖp cã thÓ sö dông h×nh thøc liªn doanh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c nh»m tËn dông ®Õn møc cao nhÊt vèn ®Çu t­, khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ vµ tr×nh ®é qu¶n lý. §èi víi mçi doanh nghiÖp, tuú theo tõng ®iÒu kiÖn cô thÓ mµ ¸p dông ph­¬ng thøc nµy hay ph­¬ng thøc kh¸c tuy nhiªn tr­íc khi huy ®éng vèn ®Çu t­ bªn ngoµi ph¶i khai th¸c sö dông triÖt ®Ó nguån vèn tµi trî bªn trong nÕu kh«ng viÖc huy ®éng vèn sÏ kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶ ®Ých thùc. 5.2.3. Qu¶n lý vèn s¶n xuÊt kinh doanh. Vèn, nguån h×nh thµnh cña vèn vµ qu¸ tr×nh tuÇn hoµn cña nh÷ng tµi s¶n cã qua giai ®o¹n nhÊt ®Þnh cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt cïng víi mèi quan hÖ kinh tÕ ph¸p lý ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ ®ã. Mét ®Æc ®iÓm gi÷a vèn vµ nguån vèn lµ hai mÆt ®éc lËp nhau nh­ng c©n b»ng nhau vÒ l­¬ng. Chóng vËn ®éng qua c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau hoÆc theo mét trËt tù x¸c ®Þnh vµ khÐp kÝn sau mét chu kú nhÊt ®Þnh. Vèn vµ nguån vèn cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn lîi Ých kinh tÕ, ®Õn quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn kh¸c nhau. Tõ ®Æc ®iÓm cña vèn vµ nguån vèn th× ph­¬ng ph¸p ®­îc sö dông chñ yÕu ®Ó qu¶n lý vèn vµ nguån vèn lµ h¹ch to¸n kÕ to¸n. Trong h¹ch to¸n vµ kÕ to¸n ng­êi ta sö dông mét trong sè c¸c h×nh thøc sau: - Ph­¬ng ph¸p chøng tõ: Lµ ph­¬ng ph¸p th«ng tin vµ kiÓm tra sù h×nh thµnh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ, h×nh thøc biÓu hiÖn lµ c¸c b¶n chøng tõ vµ lu©n chuyÓn chøng tõ. - Ph­¬ng ph¸p ®èi øng tµi kho¶n: Lµ ph­¬ng ph¸p th«ng tin vµ kiÓm tra qu¸ tr×nh dÞch chuyÓn cña tµi s¶n ph©n theo lo¹i hoÆc tõng bé phËn cña tµi s¶n (nh­ h¹ch to¸n tµi kho¶n tæng hîp vµ ph©n tÝch). - Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸: Lµ ph­¬ng thøc h¹chto¸n chi phÝ trùc tiÕpe vµ gi¸n tiÕp cho tõng lo¹i ho¹t ®éng vµ tõng hµng ho¸. - Ph­¬ng ph¸p tæng hîp c©n ®èi kÕ to¸n:  Lµ ph­¬ng ph¸p kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi s¶n vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña ®¬n vÞ trong tõng thêi kú nhÊt dÞnh (b¶ng c©n ®èi tµi s¶n thu nhËp, ph©n phèi…) Trong doanh nghiÖp bé phËn qu¶n lý tµi chÝnh tËp trung ë phßng tµi vô kÕ to¸n vµ phßng nµy ®­îc tæ chøc thµnh c¸c bé phËn qu¶n lý chuyªn m«b ho¸ theo tõng nghiÖp vô qu¶n lý tµi chÝnh trong ®ã cã bé phËn qu¶n lý tµi s¶n gåm: tµi s¶n cè ®Þnh vµ tµi s¶n l­u ®éng. 5.3. Doanh thu vµ ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh doanh thu vËn t¶i. 5.3.1. Kh¸i niÖm vÒ doanh thu. Doanh thu lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu quan träng ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Doanh thu trong kinh doanh vËn t¶i lµ tiÒn thu ®­îc tõ kinh doanh s¶n phÈm vËn t¶i, c¸c lo¹i dÞch vô vËn t¶i còng nh­ c¸c lo¹i dÞch vô kh¸c. Cã c¸c lo¹i doanh thu sau: - Doanh thu tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh - Doanh thu tõ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh phô - Thu nhËp tõ ho¹t ®éng liªn doanh liªn kÕt. - Thu nhËp tõ c¸c nghiÖp vô tµi chÝnh. - Thu nhËp tõ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ kh¸c nh­: Thanh lý, nh­îng b¸n tµi s¶n cè ®Þnh, c¸c gi¸ trÞ vËt t­, tµi s¶n thõa trong s¶n xuÊt kinh doanh,… 5.4. Lîi nhuËn vµ ph©n phèi lîi nhuËn. Sau mçi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, doanh nghiÖp cã thÓ thu ®­îc mét kho¶n lîi nhuËn nhÊt ®Þnh. Lîi nhuËn lµ kÕt qña cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, lµ chØ tiªu chÊt l­îng, ®¸nh gi¸ tæng hîp hiÖu qu¶ kinh tÕ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Lîi nhuËn cña doanh nghiÖp lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a thu nhËp vµ chi phÝ mµ doanh nghiÖp bá ra ®Ó ®¹t ®­îc thu nhËp tõ c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®em l¹i. L = Dt - C Lîi nhuËn cã hai lo¹i: - Lîi nhuËn tr­íc thuÕ cßn lµ l·i gép hay thu nhËp doanh nghiÖp tr­íc thuÕ: Lµ chªnh lÖch gi÷a doanh thu vµ toµn bé chi phÝ bá ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm. - Lîi nhuËn sau thuÕ cßn gäi lµ l·i rßng hay thu nhËp doanh nghiÖp sau thuÕ: Lµ phÇn chªnh lÖch gi÷a doanh thu trõ c¸c kho¶n chi phÝ vµ thuÕ ph¶i nép. Doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng rÊt ®a d¹ng nªn lîi nhuËn còng th­êng ®­îc t¹o ra tõ nhiÒu nguån. - Lîi nhuËn tõ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh vµ phô. - Lîi nhuËn tõ c¸c ho¹t ®éng liªn kÕt liªn doanh. - Lîi nhuËn thu ®­îc tõ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh. - Lîi nhuËn thu ®­îc tõ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. Trªn c¬ së lîi nhuËn thu ®­îc c¸c doanh nghiÖp tiÕn hµnh ph©n phèi lîi nhuËn. Yªu cÇu ph©n phèi lîi nhuËn lµ: Gi¶i quyÕt hµi hoµ mèi quan hÖ vÒ lîi Ých gi÷a Nhµ n­íc víi doanh nghiÖp vµ gi÷a doanh nghiÖp víi tõng ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp. ViÖc ph©n phèi lîi nhuËn th­êng ®­îc tiÕn hµnh theo tr×nh tù sau: - Nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (thuÕ lîi tøc tr­íc ®©y) cho Nhµ n­íc. - Bï ®¾p c¸c chi phÝ ch­a ®­îc tÝnh vµo gi¸ thµnh trong thêi kú. - Ph©n theo l·i cho c¸c bªn tham gia liªn doanh, cho c¸c cæ ®«ng cã cæ phÇn trong doanh nghiÖp. - Bï ®¾p thiÕu hôt vèn nh»m b¶o toµn vèn kinh doanh. - TrÝch nhËp quü cña doanh nghiÖp. §èi víi doanh nghiÖp th­êng ph©n thµnh c¸c quü nh­: + Quü dù phßng tµi chÝnh. + Quü ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. + Quü khen th­ëng. + Quü phóc lîi. Quü ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh: Nh»m t¹o kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®Ó doanh nghiÖp chñ ®éng hîp lý ho¸ s¶n xuÊt c¶i tiÕn kü thuËt c«ng nghÖ vµ bæ sung vèn kinh doanh ®Ó t¹o chñ ®éng vÒ vèn cho doanh nghiÖp. Quü khen th­ëng: §Ó t¹o nguån cho doanh nghiÖp khen th­ëng cho c¸c tæ chøc hoÆc c¸ nh©n trong doanh nghiÖp. Th«ng th­êng mçi doanh nghiÖp ®Òu x©y dùng quy chÕ khen th­ëng tõ quü khen th­ëng. KÕt luËn Qua viÖc thùc hiÖn thiÕt kÕ m«n häc ®· gióp cho em tæng hîp l¹i kiÕn thøc cña m«n häc "Tæ chøc vµ qu¶n lý doanh nghiÖp giao th«ng vËn t¶i c«ng céng thµnh phè" vµ thÊy ®­îc tÇm quan träng cña m«n häc trong lÜnh vùc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vËn t¶i. Nh­ng do ®iÒu kiÖn thêi gian vµ viÖc thu nhËp tµi liÖu cßn h¹n chÕ nªn em ch­a thÓ t×m hiÓu vµ nghiªn cøu mét c¸ch s©u s¾c ®­îc, em rÊt cÇn sù gãp ý cña c« vÒ bµi thiÕt kÕ nµy cña em. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Môc lôc Lêi më ®Çu PhÇn më ®Çu 2 PhÇn I: X¸c ®Þnh quy m« vµ c¬ cÊu ®oµn ph­¬ng tiÖn 7 Ch­¬ng I: Nghiªn cøu thÞ tr­êng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp 7 Ch­¬ng II: Lùa chän ph­¬ng tiÖn 14 Ch­¬ng III: X¸c ®Þnh quy m« vµ c¬ cÊu ®oµn ph­¬ng tiÖn 24 PhÇn II: X©y dùng ch­¬ng tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp 31 Ch­¬ng I: Tæ chøc qu¶n lý nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh 31 Ch­¬ng II: Tæ chøc c«ng t¸c b¶o d­ìng söa ch÷a 38 Ch­¬ng III: Tæ chøc qu¶n lý c«ng t¸c lao ®éng tiÒn l­¬ng 40 Ch­¬ng IV: Tæ chøc qu¶n lý c«ng t¸c chi phÝ 44 Ch­¬ng V: Tæ chøc qu¶n lý c«ng t¸c tµi chÝnh cña doanh nghiÖp 48

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức sản xuất kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp.DOC
Luận văn liên quan