Đề tài Xác định cơ cấu đầu tư hợp lý nhằm phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2010

CHƯƠNG I: ĐẦU TƯ VÀ CƠ CẤU ĐẦU TƯ-NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN.- 1.1 Đầu tư và cơ cấu đầu tư; 1.2 Vai trò, tác động của đầu tư-phát triển; 1.3 Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư-phát triển; 1.4 Một số căn cứ để đánh giá một cơ cấu đầu tư hợp lý; 1.5 Kết luận chương 1.- CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ-PHÁT TRIỂN VÀ CƠ CẤU ĐẦU TƯ-PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 1997-2001.- 2.1 Vài nét về tình hình phát triển KT-XH ở Đà Nẵng 1997-2001; 2.2 Phân tích tình hình đầu tư-phát triển ở Đà Nẵng giai đoạn 1997-2001; 2.3 Đánh giá sự tác động, hiệu quả của đầu tư-phát triển giai đoạn 1997-2001; 2.4 Kết luận chương 2.- CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM XÁC ĐỊNH CƠ CẤU ĐẦU TƯ HỢP LÝ ĐẾN NĂM 2010 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.- 3.1 Định hướng phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến năm 2010; 3.2 Xây dựng và lựa chọn phương án đầu tư hợp lý đến năm 2010. - KẾT LUẬN.

pdf146 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2151 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xác định cơ cấu đầu tư hợp lý nhằm phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfXác định cơ cấu đầu tư hợp lý nhằm phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2010.pdf
Luận văn liên quan