Đề tài Xây dựng chương trình Quản lý cửa hàng bán lẻ sách - Đặc tả yêu cầu phần mềm

Giao diện của phần mềm đơn giản, đủ để người dùng có thể sử dụng nó một cách dễ dàng sau 10 phút. Nó dễ dàng hơn khi sử dụng Trợ giúp. Trợ giúp là các hướng dẫn trong đó miêu tả chi tiết các sử dụng các chức năng của hệ thống.

doc11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 7403 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xây dựng chương trình Quản lý cửa hàng bán lẻ sách - Đặc tả yêu cầu phần mềm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
<“Xây dựng chương trình Quản lý cửa hàng bán lẻ sách”> Đặc tả yêu cầu phần mềm Mã dự án: Mã tài liệu: – v Thành viên trong nhóm: Nguyễn Thị Nga Nguyễn Thị Ngọc Huyên Nguyễn Thị Phương Thảo Giáo viên Hướng dẫn: ThS.Phạm Thủy Vân BẢNG MÔ TẢ NHỮNG THAY ĐỔI *A - Added (Thêm mới) M - Modified (sửa) D - Deleted (Xóa) Ngày thực hiện Danh mục thay đổi A* M, D Mô tả việc thay đổi Mã phiên bản 15/03 Yêu cầu kỹ thuật A* Mới được tạo 1.0 20/03 Yêu cầu kỹ thuật A* Thêm hình ảnh giao diện 1.1 11/04 Yêu cầu kỹ thuật M Đánh giá 1.2 NgƯỜI THỰC HIỆN Người tạo tài liệu: Nguyễn Thị Nga Ngày 09/03 Project Manager (Quản lý dự án) Người kiểm duyệt: Nguyễn Thị Nga Ngày 10/03 Project Manager (Quản lý dự án) Người đánh giá: Phạm Thủy Vân Ngày ( Giảng Viên ) MỤC LỤC GiỚI thiỆU CHUNG Mục đích Mục đích của tài liệu là để mô tả các chi tiết của phần mềm “ quản lý bán lẻ sách”. Đây là phần mềm sử dụng giúp người quản lý có thể quản lý việc bán lẻ sách một cách dễ dàng hơn. Phạm vi Phần mềm giúp người dùng có thể thêm mới hoặc sửa đổi cơ sở dữ liệu về sách và các nhà cung cấp sách cho cửa hàng. Người dùng cũng có thể tìm kiếm sách tên sách, tên tác giả hoặc theo loại sách yêu cầu. Đồng thời cũng đưa ra các báo cáo thống kê về việc bán sách và số lượng sách còn trong kho theo từng tháng. Các định nghĩa , thuật ngữ viết tắt Viết tắt Định nghĩa Ghi chú SRS Software Requirement Specification URD User Requirement Document ASCII American Standard Code for Information Interchange Update To Edit GUI Graphic User Interface MDMS Music Database Management System HDD Hard Disk Drive Insert To Add more ADD Architecture Design Document Tài liệu tham khảo + Mẫu đặc tả yêu cầu phần mềm - + Music Data Management System Software Requirement Specification - Trường Đại Học FPT Giới thiệu tổng quan Phần còn lại của SRS có tất cả các yêu cầu chức năng và không chức năng với lời giải thích. Các chức năng chính của phần mềm được mô tả trong phần chức năng. Mô tả chung: Quan điểm về sản phẩm- Product perspective Chức năng Sản phẩm- Product functions Các lớp người dùng và đặc điểm Thiết kế và hạn chế thi hành Tài liệu người dùng Giả định và ràng buộc(Dependencies) Yêu cầu cụ thể: Chức năng của sản phẩm Tính sử dụng Độ tin cậy Hiệu suất Supportability Các ràng buộc thiết kế Tài liệu người dùng trực tuyến và Yêu cầu hệ thống trợ giúp Purchased Components Giao diện Yêu cầu cấp phép về bản quyền Quy định pháp luật, bản quyền và các điểm cần lưu ý khác MÔ TẢ KHÁI QUÁT ĐỀ TÀI • Mục đích của sản phẩm: Mục đích của tài liệu là để mô tả các chi tiết của phần mềm “ quản lý bán lẻ sách”. Đây là phần mềm sử dụng giúp người quản lý có thể quản lý việc bán lẻ sách một cách dễ dàng hơn. • Các chức năng của sản phẩm: Sản phẩm có các chức năng cơ bản sau: tìm kiếm, thống kê và báo cáo, cập nhật. Tìm kiếm : Người dùng có thể nhập một chuỗi ký tự vào ô tìm kiếm, sau đó nhấn nút tìm kiếm. Hệ thống sẽ tìm và đưa ra các thông tin liên quan đến yêu cầu. Thống kê và báo cáo: Người dùng có thể thống kê về số lượng sách đã nhập, đã bán và tồn kho…. Đồng thời đưa ra các báo cáo tương ứng. Cập nhật: Người dùng có thể thêm mới hoặc thay đổi thông tin về các loại sách, tác giả và nhà cung cấp. • Các đặc điểm cơ bản của người sử dụng: Hệ thống được thiết kế cho một cửa hàng sách cụ thể có yêu cầu trong việc quản lý bán lẻ sách. • Các ràng buộc: Giao diện đơn giản, thân thiện với người sử dụng. Kích thước của cơ sở dữ liệu phải đủ lớn để lưu trữ thông tin tăng lên khi sử dụng. Bàn giao sản phẩm đúng thời gian và địa điểm thích hợp. Phần mềm chạy trên nền Win form. • Các giả thiết và sự phụ thuộc Máy tính hỗ trợ mạng internet và các phần mềm ứng dụng cần thiết. ĐẶC TẢ YÊU CẦU Các chức năng của hệ thống Tìm kiếm : + Đầu vào là một chuỗi yêu cầu tìm kiếm + Nguồn : cơ sở dữ liệu hiện có trên máy. + Đầu ra là thông tin tương ứng với yêu cầu. + Hoạt động: Người dùng nhập vào một chuỗi yêu cầu tìm kiếm, hệ thống dựa vào các cơ sở dữ liệu được lưu trữ trên máy, xử lý và đưa ra các thông tin tương ứng với yêu cầu. Thêm mới : Cho phép thêm mới dữ liệu vào cơ sở dữ liệu hiện có. + Đầu vào: Tùy theo yêu cầu thêm mới của người sử dụng mà thông tin đầu vào có thể là các thông tin về sách, tác giả, nhà xuất bản …. + Đầu ra : Thêm mới dữ liệu vào cơ sở dữ liệu + Hoạt động : Tùy theo yêu cầu mà người sử dụng có thể nhập vào các thông tin cần thiết, hệ thống sẽ kiểm tra thông tin đó đã tồn tại trong hệ thống chưa, nếu chưa tồn tại thì sẽ thêm mới vào cơ sở dữ liệu. Nếu đã tồn tại thì đưa ra thông báo. Cập nhật : + Đầu vào: Yêu cầu cập nhật và các thông tin cần cập nhật + Đầu ra : Các thông tin đã sửa đổi và thông báo tương ứng + Hoạt động: Khi người dùng có yêu cầu cập nhật thông tin, hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin theo yêu cầu của người dùng, các thông tin khác không có yêu cầu thay đổi sẽ được giữ nguyên. Báo cáo – Thống kê: + Đầu vào: Yêu cầu thống kê của người dùng + Nguồn : Cơ sở dữ liệu + Đầu ra : Các báo cáo và thống kê tương ứng. + Hoạt động : Dựa vào các yêu cầu cụ thể của người dùng, hệ thống sẽ xử lý và đưa ra các báo cáo thống kê dưới dạng form tương ứng hoặc có thể in ra nếu người dùng yêu cầu. Trợ giúp : Chức năng này giúp người dùng sử dụng được hệ thống dễ dàng hơn. Nó chứa các thông tin miêu tả chi tiết các sử dụng các chức năng của hệ thống. Tính sử dụng Giao diện của phần mềm đơn giản, đủ để người dùng có thể sử dụng nó một cách dễ dàng sau 10 phút. Nó dễ dàng hơn khi sử dụng Trợ giúp. Trợ giúp là các hướng dẫn trong đó miêu tả chi tiết các sử dụng các chức năng của hệ thống. Độ tin cậy Hệ thống có độ tin cậy cao, Thời gian khắc phục lỗi gặp phải khi hoạt động tối đa là một ngày. Hiệu năng Hệ thống cần có bộ nhớ cần thiết và trong khi chạy hệ điều hành cần chạy với tốc độ Ram khoảng 512MB. Thời gian đáp ứng của hệ thống càng nhanh càng tốt. Hỗ trợ Hệ thống hỗ trợ việc thực hiện các chức năng một cách dễ dàng. Các cơ sở dữ liệu có thể dễ dàng thêm mới ,cập nhật và xóa. Các ràng buộc thiết kế Ngôn ngữ viết phần mềm là Visual basic.net Yêu cầu quá trình thiết kế phần mềm: Báo cáo nghiên cứu khả thi, Kế hoạch dự án, Đặc tả yêu cầu phần mềm, Tài liệu thiết kế, tài liệu kiểm tra và kết quả thử nghiệm. Các công cụ hỗ trợ phát triển: Phần mềm visual studio 2005 My SQL Server 2005 Thiết kế kiến trúc và hạn chế: Một tài liệu để thiết kế kiến trúc và tài liệu thiết kế cần phải được gửi đến người hướng dẫn. Họ cần được rõ ràng và dễ thực hiện, duy trì hệ thống. Purchased Components Giao diện Giao diện người dùng: Giao diện phần cứng: Giao diện phần mềm : Các yêu cầu về bản quyền Quy định pháp luật, bản quyền và những điểm lưu ý khác Các chuẩn cần áp dụng PHỤ LỤC THÔNG TIN HỖ TRỢ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBLS03DACTAPHANMEM.doc
  • doc52CNH05DAC TA YEU CAU.doc
Luận văn liên quan