Đề tài Xử lý nước thải sinh hoạt của nhà hàng khách sạn với công suất 350 m3/ngày đêm

Việc xử lý nước thải sinh hoạt từ các hoạt động do nhà hàng, khách sạn thải ra sao cho đảm bảo không gây ảnh hưởng trầm trọng, ô nhiễm môi trường là điều vô cùng quan trọng và cần được quan tâm. Sự lựa chọn phương pháp xử lý thích hợp, tối ưu phù hợp với điều kiện kinh tế và đặc biệt là yếu tố giới hạn mặt bằng kinh doanh nhóm đã đề xuất công nghệ xử lý là hệ thống Unitank. Đây sự kết hợp giữa yếu tố cơ bản và truyền thống (là một cải tiến của quá trình bùn hoạt tính) và hiện đại (hoạt động tự động). Ngoài những ưu điểm giống như hệ thống bùn hoạt tính thông thường, hệ thống Unitank còn mang lại sự tiết kiệm cho công trình do diện tích xây dựng nhỏ hơn, có thể bỏ qua lắng đợt hai, không cần tốn năng lượng cho việc hoàn lưu bùn cũng như có thể linh hoạt điều chỉnh thời gian giữa các pha để đạt hiệu quả xử lí mong muốn.

ppt14 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 3172 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xử lý nước thải sinh hoạt của nhà hàng khách sạn với công suất 350 m3/ngày đêm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM Khoa CNSH và KTMT Đề tài: XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CỦA NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN VỚI CÔNG SUẤT 350 M3/NGÀY ĐÊM GVHD: ĐÀO MINH TRUNG NHÓM 8: TRẦN THỊ HƯƠNG NGUYỄN THÁI THỊNH LÊ HỒNG KIỀU DIỄM TRẦN VŨ MẠNH KHƯƠNG NỘI DUNG BÁO CÁO Tổng quan Ảnh hưởng nước thải của nhà hàng khách sạn đối với môi trường Lựa chọn quy trình xử lý nước thải Ưu nhược điểm Kết luận và kiến nghị TỔNG QUAN Nước thải sinh hoạt ? Thành phần nước thải sinh hoạt gồm 2 loại: + Nước thải do chất bài tiết của con người từ các phòng vệ sinh + Nước thải do các chất thải sinh hoạt TỔNG QUAN Nươc thải sinh hoạt nhà hàng khách sạn: + Nước thải từ nhà bếp +Nước thải hoạt động +Nước thải từ bể phố Đặc trưng của nước thải : COD, BOD, SS, nhiệt độ, Vi trùng gây bệnh, N, P, màu, dầu mỡ… Bảng : Đặc trưng ô nhiễm của nước thải sinh hoạt khách sạn, nhà hàng Bảng 2.2: Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải cho nước thải sinh hoạt là cột B, QCVN 14:2008/BTNMT trước khi thải ra môi trường. ẢNH HƯỞNG NƯỚC THẢI NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN ĐÔI VỚI MÔI TRƯỜNG Ảnh hưởng của chất hữu cơ Ảnh hưởng của vi sinh vật Ảnh hưởng của chất tẩy rửa Ảnh hưởng của chất dinh dưỡng Ảnh hưởng của chất rắn lơ lửng LỰA CHỌN QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI Yêu cầu xử lý: phải đáp ứng được tiêu chuẩn nước thải loại B theo QCVN 14:2008 Nguyên tắc lựa chọn công nghệ: + Dựa vào tính chất và lưu lượng nước thải đầu vào + Yêu cầu về chất lượng nước thải sau xử lý + Quy mô công suất + Chi phí đầu tư ban đầu và chi phí quản lí vận hành + Điều kiện giới hạn về diện tích mặt bằng + Tận dụng công trình có sẵn nếu nâng cấp hệ thống xử lý LỰA CHỌN QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI Phương án 1 ( Dùng Unitank ) LỰA CHỌN QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI Phương án 2 ( Dùng SBR ) ƯU NHƯỢC ĐIỂM ƯU NHƯỢC ĐIỂM ƯU NHƯỢC ĐIỂM CHỌN PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU Với những ưu thế vượt trội của phương án 1 như vận hành theo chương trình nên có thể linh hoạt cho nhiều hệ thống XL khác nhau , dễ nâng cấp hệ thống XL ( vì dùng công nghệ xây dựng theo kiểu lắp ráp Module ) , có thể xử lý hiệu quả hệ thống nước thải quy mô vừa và nhỏ , lượng bùn thải ra ít , không phải hoàn lưu bùn -> tiết kiệm đường ống và đặc biệt là không cần phải thường xuyên theo dõi kiểm tra , không cần nhân công trình độ cao ( đây chính là điểm ưu thế hơn nhiều so với SBR ) . KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Việc xử lý nước thải sinh hoạt từ các hoạt động do nhà hàng, khách sạn thải ra sao cho đảm bảo không gây ảnh hưởng trầm trọng, ô nhiễm môi trường là điều vô cùng quan trọng và cần được quan tâm. Sự lựa chọn phương pháp xử lý thích hợp, tối ưu phù hợp với điều kiện kinh tế và đặc biệt là yếu tố giới hạn mặt bằng kinh doanh nhóm đã đề xuất công nghệ xử lý là hệ thống Unitank. Đây sự kết hợp giữa yếu tố cơ bản và truyền thống (là một cải tiến của quá trình bùn hoạt tính) và hiện đại (hoạt động tự động). Ngoài những ưu điểm giống như hệ thống bùn hoạt tính thông thường, hệ thống Unitank còn mang lại sự tiết kiệm cho công trình do diện tích xây dựng nhỏ hơn, có thể bỏ qua lắng đợt hai, không cần tốn năng lượng cho việc hoàn lưu bùn cũng như có thể linh hoạt điều chỉnh thời gian giữa các pha để đạt hiệu quả xử lí mong muốn. Một khả năng vựơt trội của hệ thống Unitank chính là có thể khử Nitơ và Photpho khi cần thiết. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] www.tieuchuan.vn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbao_cao_pp_ky_thuat_mt_2571.ppt