Đồ án Đề cương chuyên ngành Thương mại điện tử

Một số chủ đề nghiên cứu về Kinh doanh điện tử và thương mại điện tử E-TAM Online communities Online consumer behavior Outsourcing and e-business technologies Semantic Web Social network Trends in e-business models and technologies Trust, security, and privacy of e-business transactions and information

pdf61 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2932 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Đề cương chuyên ngành Thương mại điện tử, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đồ án Thương mại điện tử Đề cương đồ án chuyên ngành Thương mại điện tử Nội dung Kết cấu của một đề cương đồ án chuyên ngành thương mại điện tử Các phân mục của một đề cương đồ án chuyên ngành thương mại điện tử Nghiên cứu khoa học Khái niệm : là sự tìm tòi nhằm phát hiện qui luật của sự vật và hiện tượng và/hoặc vận dụng qui luật để tạo dựng nguyên lý công nghệ. Mục đích: • Nhận thức thế giới, phát triển kho tàng trí thức của nhân loại, mở mang kiến thức xã hội. • Tạo ra công nghệ, nâng cao năng xuất và trình độ văn minh của xã hội trong tất cả các lĩnh vực xã hội. • Mở mang dân trí, nâng cao văn hóa xã hội, hoàn thiện con người. Các bước nghiên cứu khoa học Xác định tính cấp thiết của vấn đề. Nhận dạng các vấn đề nghiên cứu. Nêu giả thiết khoa học. Đặt ra mục tiêu nghiên cứu Xác định đối tượng và phạm vi nghiên cứu . Lựa chọn phương pháp, thiết kế qua trình nghiên cứu. Thu thập dữ liệu nghiên cứu Xử lý phân tích số liệu Thẩm tra lại hiện trường. Viết báo cáo tổng kết nghiệm thu Các đặc trưng của một NCKH Bao giờ cũng hướng tới cái mới. Có tính tin cây cao: lặp lại được những kết quả đúng như đã công bố Có tính thông tin. Có tính mạo hiểm vì có thể gặp rủi ro, thất bại- cũng phải tổng kết và được coi là kết quả nghiên cứu. Có tính kế thừa. Có tính cá nhân. Có tính phi kinh tế, khó khấu hao trang thiết bị. Rất khó tìm ra các định mức Rất khó tìm ra tiêu chuẩn định giá sản phẩm CHỌN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Các bước cần thiết Tra cứu các tư liệu có liên quan Trả lời được các câu hỏi: • Những ai đã quan tâm đến vấn đề này ? • Họ đã làm những gì ? • Họ nghiên cứu bao giờ ? • Họ nghiên cứu ở đâu ? Các bước cần thiết Trả lời được các câu hỏi (tt) • Họ nghiên cứu trong điều kiện nào? • Phương pháp nghiên cứu của họ thế nào? • Họ thành công đến đâu? • Trong những mục đích nghiên cứu có những mục đích nào chưa đạt được? • Tại sao mục đích đó chưa đạt được? • Những gì họ chưa quan tâm giả quyết? Phương pháp và phương pháp luận Có nhiều cách hiểu khác nhau về phương pháp: • Phương pháp là cách thức, con đường, phương tiện, là tổ hợp các bước mà chủ thể phải đi theo để đạt được mục đích. • Theo lý thuyết hệ thống. Phương pháp là con đường, là vận động của nội dung đến mục đích. Phương pháp và phương pháp luận Phương pháp luận là lí luận về phương pháp, là hệ thống những quan điểm, nguyên tắc chung về phương pháp. Phương pháp luận NCKH là hệ thống lí thuyết về phương pháp NCKH, bao gồm các lí thuyết về cơ chế sáng tạo, những quan điểm tiếp cận đối tượng nghiên cứu, hệ thống lí thuyết về phương pháp, kĩ thuật tiến hành nghiên cứu một công trình khoa học cùng với phương pháp tổ chức, quản lí quá trình ấy Các phương pháp NCKH Trong NCKH thường có những nhóm phương pháp cơ bản sau: • Nhóm các PPNC lý luận • Nhóm các PPNC thực tiễn • Nhóm các PPNC toán học Nhóm các PPNC lý luận Đọc và nghiên cứu tài liệu Phân tích và tổng hợp Diễn dịch và quy nạp Phân loại, hệ thống hóa Xây dựng giả thuyết Phương pháp lịch sử Nhóm các PPNC thực tiễn Phương pháp quan sát Phương pháp trò chuyện, phỏng vấn Phương pháp điều tra thu thập thông tin Phương pháp thực nghiệm Phương pháp mô hình hóa Nhóm các phương pháp toán học Sử dụng toán thống kê Logic toán học Phương pháp nghiên cứu dữ liệu thứ cấp Vài nét về phương pháp nghiên cứu dữ liệu thứ cấp Dữ liệu thứ cấp là gì? Mục tiêu cơ bản của nghiên cứu dữ liệu thứ cấp • Phát hiện sự kiện • Xây dựng mô hình Phương pháp nghiên cứu dữ liệu thứ cấp (tt) Sự phân loại dữ liệu thứ cấp • Dữ liệu nội bộ • Dữ liệu ngoại vi o Nguồn từ sách báo o Nguồn từ các tổ chức và hiệp hội o Nguồn từ các phương tiện truyền thông o Nguồn từ thông tin thương mại Ưu điểm của nghiên cứu dữ liệu thứ cấp Nhược điểm của nghiên cứu dữ liệu thứ cấp Phương pháp nghiên cứu điều tra Khái quát về phương pháp nghiên cứu điều tra • Phương pháp nghiên cứu điều tra? o Điều tra chọn mẫu o Người trả lời o Dữ liệu sơ cấp • Mục tiêu của điều tra • Những ưu điểm của nghiên cứu điều tra Phương pháp nghiên cứu điều tra Những sai biệt trong nghiên cứu điều tra • Sai biệt do chọn mẫu ngẫu nhiên • Sai biệt có hệ thống o Sai biệt do người trả lời: – Sai biệt do không trả lời – Sai biệt do trả lời sai câu hỏi – Sai biệt do cố ý trả lời sai – Sai biệt do vô ý trả lời sai Phương pháp nghiên cứu điều tra (tt) Những sai biệt trong nghiên cứu điều tra • Sai biệt có hệ thống (tiếp theo) o Sai biệt do quản lý: – Sai biệt do xử lý số liệu – Sai biệt do chọn mẫu – Sai biệt do điều tra viên – Sai biệt do thiếu trung thực Làm gì để giảm sai biệt trong điều tra? Phương pháp nghiên cứu điều tra (tt) Phân loại các phương pháp nghiên cứu điều tra • Dựa vào phương thức điều tra • Dựa vào bảng câu hỏi o Câu hỏi cấu trúc o Câu hỏi gián tiếp • Dựa vào thời gian o Nghiên cứu thời điểm o Nghiên cứu thời kỳ Phương pháp nghiên cứu điều tra (tt) Các phương thức nghiên cứu điều tra • Phỏng vấn cá nhân o Ưu điểm: – Cơ hội phản hồi thông tin – Cơ hội làm rõ những câu trả lời phức tạp – Độ dài phỏng vấn – Khả năng hoàn tất bảng câu hỏi – Khả năng minh hoạ câu hỏi – Tỉ lệ hưởng ứng điều tra cao Phương pháp nghiên cứu điều tra (tt) Các phương thức nghiên cứu điều tra • Phỏng vấn cá nhân o Hình thức: – Phỏng vấn trong nhà – Phỏng vấn ngoài phố o Nhược điểm: – Khả năng phát sinh sai biệt – Vấn đề chi phí – Khả năng tái phỏng vấn Phương pháp nghiên cứu điều tra (tt) Các phương thức nghiên cứu điều tra • Phỏng vấn qua điện thoại: o Ưu điểm: – Phỏng vấn từ địa điểm tập trung – Phỏng vấn qua điện thoại có trợ giúp của máy tính – Tốc độ thu thập dữ liệu nhanh chóng – Ít tốn kém chi phí – Tránh được sự e ngại cho người được phỏng vấn – Khả năng hợp tác – Khả năng tái phỏng vấn Phương pháp nghiên cứu điều tra (tt) Các phương thức nghiên cứu điều tra • Phỏng vấn qua điện thoại: o Nhược điểm: – Tính chất đại diện của mẫu nghiên cứu – Thiếu sự trợ giúp bằng hình ảnh – Hạn chế thời gian phỏng vấn • Điều tra bằng bảng câu hỏi o Điều tra qua thư tín Phương pháp nghiên cứu điều tra (tt) Điều tra qua thư tín: • Sự năng động về mặt địa lý • Qui mô mẫu điều tra • Về chi phí • Sự năng động trả lời về mặt thời gian • Sự vắng mặt của phỏng vấn viên • Sự tiêu chuẩn hóa bảng câu hỏi • Thời gian hoàn tất cuộc điều tra • Độ dài bảng câu hỏi • Tỉ lệ hưởng ứng trả lời Phương pháp nghiên cứu quan sát Thế nào là quan sát khoa học ? • Phục vụ mục đích tìm tòi, nghiên cứu • Được hoạch định một cách có hệ thống • Được ghi chép một cách có hệ thống và liên quan đến những giả thuyết chung hơn là phản ánh một sự tò mò, và • Có kiểm tra và kiểm soát về giá trị và độ tin cậy khi quan sát Những gì có thể quan sát ? Phương pháp nghiên cứu quan sát (tt) Đặc điểm của phương pháp nghiên cứu quan sát Các phương thức thực hiện nghiên cứu quan sát • Quan sát hành vi con người o Quan sát hiện diện o Quan sát ẩn diện o Quan sát trực tiếp hay quan sát thụ động Phương pháp nghiên cứu quan sát (tt) Các phương thức thực hiện nghiên cứu quan sát • Quan sát những trạng thái xã hội o Quan sát thành phần tham dự o Quan sát địa điểm o Quan sát mục đích o Quan sát hành vi xã hội o Quan sát tần suất và độ dài thời gian Phương pháp nghiên cứu quan sát (tt) Các phương thức thực hiện nghiên cứu quan sát • Quan sát đối tượng hữu hình • Quan sát bằng máy móc CÁC PHÂN MỤC CỦA MỘT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU Các phân mục của một đề cương nghiên cứu 1. Tên đề tài 2. Lý do chọn đề tài 3. Mục đích của việc nghiên cứu 4. Nhiệm vụ của đề tài 5. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 6. Phạm vi nghiên cứu 7. Giả thiết khoa học 8. Phương pháp và các phương tiện nghiên cứu 9. Dàn ý nội dung nghiên cứu 10. Kế hoạch nghiên cứu 11. Tài liệu tham khảo Tên đề tài Tên đề tài là tên gọi của vấn đề khoa học mà ta nghiên cứu. Tên đề tài phải phù hợp với nội dung để khi đọc tên đề tài là ta nắm được nội dung vấn đề nghiên cứu. Tên đề tài là sự mô tả cô đọng nội dung của đề tài nghiên cứu. Nó cần có tính độc đáo để không nhầm lẫn với các đề tài khác Tên đề tài Thông thường tên đề tài có thể chứa: • Đối tượng nghiên cứu • Nội dung công việc sẽ nghiên cứu • Phạm vị nghiên cứu Ví dụ: Lý do chọn đề tài Tầm quan trọng, ý nghĩa , tác dụng của vấn đề nghiên cứu Vấn đề có tính cấp thiết cần giải quyết Vấn đề chưa được nghiên cứu hay nghiên cứu chưa sâu, còn có những nội dung cần tiếp tục tìm hiểu, làm rõ Mục đích của việc nghiên cứu Trả lời câu hỏi: “Nghiên cứu để làm gì ?” Cần đưa ra những mục đích trực tiếp của đề tài, không nên đưa ra những mục đích quá xa Nhiệm vụ của đề tài Là các công việc cụ thể cần thực hiện để đạt đến mục đích của đề tài. • Thông thường một đề tài nghiên cứu có các nghiệm vụ sau: o Xây dựng hệ thống lý luận làm cơ sở nghiên cứu cho đề tài o Điều tra, tìm hiểu bản chất, quy luật của đối tượng nghiên cứu o Thực nghiệm, kiểm chứng giải thiết khoa học của đề tài o Đề xuất giải pháp … Khách thể và đối tượng nghiên cứu Khách thể nghiên cứu: hệ thống trong đó có chứa thành tố là đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: bản chất của sự vật hiện tượng cần làm rõ; vấn đề mà đề tài (chủ thể) nhắm vào. Phạm vi nghiên cứu Đặt ra các giới hạn về nội dung vấn đề, địa bàn, thời gian, đối tượng nghiên cứu Dàn ý nội dung nghiên cứu Là bản ghi các chương mục theo dự kiến sẽ thực hiện. Một dàn nội dung nghiên cứu thông thường có các phần: • Mở đầu • Chương 1. • Chương 2. • Chương 3. • Kết luận Biểu đồ về kế hoạch thực hiện đề tài S TT Nội dung công việc Người thực hiện Thời gian tương ứng T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 1 2 3 … MỘT SỐ LÝ THUYẾT ĐƯỢC DÙNG TRONG NGHIÊN CỨU IS Một số lý thuyết được dùng trong nghiên cứu IS Absorptive capacity theory Actor network theory Adaptive structuration theory Administrative behavior, theory of Agency theory Argumentation theory Behavioral decision theory Boundary object theory Một số lý thuyết được dùng trong nghiên cứu IS Chaos theory Cognitive dissonance theory Cognitive fit theory Cognitive load theory Competitive strategy (Porter) Complexity theory Contingency theory Critical realism theory Critical social theory Critical success factors, theory of Một số lý thuyết được dùng trong nghiên cứu IS Deferred action, theory of Delone and McLean IS success model Diffusion of innovations theory Dynamic capabilities Embodied social presence theory Equity theory Evolutionary theory Expectation confirmation theory Feminism theory Fit-Viability theory Flow theory Một số lý thuyết được dùng trong nghiên cứu IS Game theory Garbage can theory General systems theory General deterrence theory Hermeneutics Illusion of control Impression management, theory of Information processing theory Institutional theory International information systems theory Keller's Motivational Model Knowledge-based theory of the firm Một số lý thuyết được dùng trong nghiên cứu IS Lemon Market Theory Management fashion theory Media richness theory Media synchronicity theory Modal aspects, theory of Multi-attribute utility theory Organizational culture theory Organizational information processing theory Organizational knowledge creation Organizational learning theory Portfolio theory Process virtualization theory Prospect theory Punctuated equilibrium theory Một số lý thuyết được dùng trong nghiên cứu IS Real options theory Resource-based view of the firm Resource dependency theory Self-efficacy theory SERVQUAL Social capital theory Social cognitive theory Social exchange theory Social learning theory Social network theory Social shaping of technology Socio-technical theory Soft systems theory Stakeholder theory Structuration theory Một số lý thuyết được dùng trong nghiên cứu IS Task closure theory Task-technology fit Technological frames of reference Technology acceptance model Technology dominance, theory of Technology-organization-environment framework Theory of collective action Theory of planned behavior Theory of reasoned action Transaction cost economics Một số lý thuyết được dùng trong nghiên cứu IS Transactive memory theory Unified theory of acceptance and use of technology Usage control model Work systems theory Yield shift theory of satisfaction Porter five forces analysis Task-technology fit (TTF) theory Delone and McLean IS success model Updated Information Systems Success Model (DeLone & McLean 2002, 2003) Technology acceptance model Work systems theory The Work System Framework. (Adapted and slightly updated from Alter, 2006) MỘT SỐ CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU VỀ KINH DOANH ĐIỆN TỬ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Một số chủ đề nghiên cứu về Kinh doanh điện tử và thương mại điện tử Applications of new technologies to e-business B2B e-marketplaces Collaborative commerce Developing and managing middleware to support e-business Digital libraries E-business models and architectures E-business process modeling and simulation studies Một số chủ đề nghiên cứu về Kinh doanh điện tử và thương mại điện tử E-business standardizations E-business strategies E-business systems integration E-business technology investment strategies Economics of e-business E-CRM E-finance Một số chủ đề nghiên cứu về Kinh doanh điện tử và thương mại điện tử E-value chain Electronic communications Electronic markets and infrastructures Electronic supply chain management and the Internet-based electronic data interchange E-marketing E-procurement methods E-payment market E-services Một số chủ đề nghiên cứu về Kinh doanh điện tử và thương mại điện tử Evaluation methodologies for e-business systems Global e-business Intelligent agent technologies and their impacts Interorganizational information systems Mobile commerce E-healthcare E-HRM E-SERVQUAL Một số chủ đề nghiên cứu về Kinh doanh điện tử và thương mại điện tử E-TAM Online communities Online consumer behavior Outsourcing and e-business technologies Semantic Web Social network Trends in e-business models and technologies Trust, security, and privacy of e-business transactions and information Một số chủ đề nghiên cứu về Kinh doanh điện tử và thương mại điện tử Valuing e-business assets Virtual organization Web advertising Web-based languages, application development methodologies, and tools Web personalization and mass customization technologies Web services-based e-business systems Web 2.0

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfecproject_chuong2_7864.pdf
Luận văn liên quan