Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thành viên tại trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ THÀNH VIÊN. 1. Khái quát các mô hình, phạm vi quản lý thành viên; 2. Quản lý thành viên ở một số nước và bài học kinh nghiệm. - CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THÀNH VIÊN TẠI TTGDCK TP.HCM. - 1. Mô hình quản lý thành viên ở Việt Nam; 2. Thực trạng công tác quản lý thành viên tại Việt Nam. - CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ THÀNH VIÊN. - 1. Định hướng phát triển TTGDCK, định hướng quản lý thành viên; 2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thành viên tại trung tâm

pdf86 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2323 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thành viên tại trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiải pháp hoàn thiện công tác quản lý thành viên tại trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.pdf
Luận văn liên quan