Giáo trình Giải tích cơ sở - Topo đại cương

ho hàm số y =f(x)liên tụctrên khoảng (a;b)và điểm x0?(a;b);có đồ thị(C). a)V(d)=(x0-d;x0+d)với d>0 là một lân cận củađiểm x0. b)Nếu với ?x ?V(d)?(a;b)củađiểm x0và x?x0tađều có f(x)f(x0)thìx0là 1 một điểm cựctiểu củahàm số y =f(x), f(x0)là giá trịcựctiểu củahàm số y =f(x), còn điểm M0 (x0;f(x0))đượcgọilà điểm cựctiểu của(C).

pdf48 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3992 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Giải tích cơ sở - Topo đại cương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiáo trình Giải tích cơ sở - Topo đại cương- TS Nguyễn Bích Huy.pdf