Góp phần khảo sát tinh dầu và một số hợp chất kháng oxid hóa từ hạt trái thảo quả Amomum tsao - Ko Crevost et Lemarie

GÓP PHẦN KHẢO SÁT TINH DẦU VÀ MỘT SỐ HỢP CHẤT KHÁNG OXID HÓA TỪ HẠT TRÁI THẢO QUẢ Amomum tsao-ko Crevost et Lemarie NGUYỄN MINH HOÀNG Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Mở đầu Phần 1: Tổng quan Phần 2: Nghiên cứu Phần 3: Thực nghiệm Phần 4: Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf30 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2520 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Góp phần khảo sát tinh dầu và một số hợp chất kháng oxid hóa từ hạt trái thảo quả Amomum tsao - Ko Crevost et Lemarie, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf4.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgNguyenMinhHoang.jpg
Luận văn liên quan