Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học của cỏ lưỡi rắn hedyotis corymbosa l - Thuộc họ cà phê (rubiaceae) ở Việt Nam

GÓP PHẦN TÌM HIỂU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CỎ LƯỠI RẮN HEDYOTIS CORYMBOSA L. THUỘC HỌ CÀ PHÊ (RUBIACEAE) Ở VIỆT NAM TÔN NỮ LIÊN HƯƠNG Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Mở đầu Phần 1: Tổng quan Phần 2: Nghiên cứu và kết quả Phần 3: Thực nghiệm Phần 4: Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf29 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2502 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học của cỏ lưỡi rắn hedyotis corymbosa l - Thuộc họ cà phê (rubiaceae) ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf9.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf4.PDF
  • pdf5.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
Luận văn liên quan