Hành động tập thể và sự tham gia của các hộ sản xuất nhỏ vào thị trường - Một cơ hội thoát nghèo

Đối với những hàng có thể dự trữ đ-ợc, nh-cà phê và hồ tiêu, Việt Nam cần xây dựng các hệ thống tiếp thị có khả năng cung cấp một luồng hàng ổn định cho thị tr-ờng thế giới. Nhiều n-ớc gần đây đã tìm cách làm việc này bằng cách bắt buộc sử dụng ban tiếp thị của nhà n-ớc. Những ban này tỏ ra khó quản lý cho hiệu quả và th-ờng tạo ra các hệ thống tiếp thị trong n-ớc với chi phí cao và không hiệu quả. Giả sử Chính phủ không tìm cách thiết lập ban tiếp thị, vì lịch sử không mấy thành công của chúng và vì Việt Nam mong muốn tham gia WTO, thì để cung cấp hàng xuất khẩu một cách có trật tự sẽ cần phải có một hệ thống trong đó các doanh nghiệp xuất khẩu phải thấy đ-ợc là trữ hàng là có lợi cho họ. Nh-vậy đòi hỏi nhà xuất khẩu phải vừa tiếp cận đ-ợc nguồn tài chính để mua một phần đáng kể sản l-ợng hàng năm vừa có khả năng tự bảo hiểm tr-ớc những rủi ro của việc trữ hàng. 8 Việc thành lập một hệ thống tàng trữ có tự bảo hiểm gồm một loạt các nhà kho đ-ợc kiểm định mà các nhà buôn sẽ gửi hàng vào và nhận một phiếu chứng nhận ghi rõ l-ợng hàng gửi và phẩm cấp của hàng gửi. Phiếu chứng nhận này sẽ đ-ợc gửi vào ngân hàng nh-là vật thế chấp cho các khoản vay trên cơ sở hàng l-u kho, sẽ có thể đ-ợc sử dụng để trao đổi giao dịch, có thể đ-ợc mua và bán trên thị tr-ờng đấu giá trong n-ớc, và có thể trở thành một yếu tố trong một hệ thống các hợp đồng kỳ hạn t-ơng lai riêng của Việt Nam mà ng-ời ta có thể dùng để bảo hiểm tr-ớc những rủi ro của việc tàng trữ hàng trong n-ớc.

pdf13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2172 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hành động tập thể và sự tham gia của các hộ sản xuất nhỏ vào thị trường - Một cơ hội thoát nghèo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHành động tập thể và sự tham gia của các hộ sản xuất nhỏ vào thị trường - Một cơ hội thoát nghèo -.pdf
Luận văn liên quan