Hiệu quả của việc tư vấn chế độ ăn thực hiện bởi điều dưỡng cho bệnh nhân suy tim điều trị ngoại trú tại viện tim mạch Việt Nam

1. Tỷ lệ thực hiện chế độ ăn cho bệnh nhân suy tim, tự theo dõi cân nặng, hạn chế dịch, điều chỉnh hoạt động thể lực, tuân thủ thuốc ở nhóm được điều dưỡng tư vấn cao hơn hẳn so với các bệnh nhân không được điều dưỡng tư vấn, các sự khác biệt đều có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 2. Việc điều dưỡng tư vấn hướng dẫn cho bệnh nhân thực hiện chế độ ăn cho bệnh nhân suy tim giúp làm giảm rõ rệt triệu chứng, tỷ lệ nhập viện, điều trị nội trú, cải thiện chức năng thất trái và làm giảm áp lực động mạch phổi. Các sự khác biệt đều có ý nghĩa thống kê với p < 0,05

pdf15 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Lượt xem: 823 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hiệu quả của việc tư vấn chế độ ăn thực hiện bởi điều dưỡng cho bệnh nhân suy tim điều trị ngoại trú tại viện tim mạch Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CNĐD Trần Thị Thúy, Ts. Nguyễn Thị Thu Hoài Viện Tim mạch Việt Nam HIỆU QUẢ CỦA VIỆC TƢ VẤN CHẾ ĐỘ ĂN THỰC HIỆN BỞI ĐIỀU DƢỠNG CHO BỆNH NHÂN SUY TIM ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI VIỆN TIM MẠCH VIỆT NAM 02 NỘI DUNG TRÌNH BÀY 1 ĐẶT VẤN ĐỀ 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NC 4 KẾT QUẢ NC VÀ BÀN LUẬN 5 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 03 Suy tim là tình trạng tim không đủ khả năng bơm cung cấp máu cho nhu cầu cơ thể. Suy tim làm giảm hoặc mất hẳn sức lao động của bệnh nhân, ảnh hưởng đến tâm sinh lý và sinh hoạt của người bệnh và là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tử vong. 1 2 2 04 3 Ở Việt nam, tỷ lệ bệnh nhân nhập viện vì suy tim đang ngày một gia tăng. ĐẶT VẤN ĐỀ 5 4 6 05 MỤC TIÊU 1 Tìm hiểu tình hình thực hiện chế độ ăn và sự tự theo dõi, tuân thủ điều trị của bệnh nhân suy tim được điều trị ngoại trú ở Viện Tim Mạch, Bệnh Viện Bạch Mai. 2 Nghiên cứu hiệu quả của việc tuân thủ chế độ ăn, sự tự theo dõi, tuân thủ điều trị của các bệnh nhân suy tim được điều dưỡng tư vấn. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  Đối tƣợng nghiên cứu: 102 bệnh nhân được chẩn đoán suy tim tại Viện Tim Mạch, Bệnh Viện Bạch Mai  Tiêu chuẩn lựa chọn: BN được chuẩn đoán suy tim theo tiêu chuẩn của ESC. BN đồng ý tham gia nghiên cứu.  Tiêu chuẩn loại trừ: BN suy tim nặng phải nhập viện điều trị nội trú. BN không đồng ý tham gia vào nghiên cứu.  Thời gian nghiên cứu: Tháng 3/2015 đến tháng 10/2015.  Địa điểm nghiên cứu: Viện Tim Mạch Quốc Gia- BV Bạch Mai  Thiết kế nghiên cứu: Thuần tập Đánh giá bệnh nhân sau 3 tháng. Hẹn bệnh nhân khám lại theo hẹn của bác sĩ sau 3 tháng. BN : 2 nhóm Nhóm 1: 52 bn Nhóm 2: 50 bn Các bn đều được hỏi Bệnh, đo huyết áp, nhịp tim, làm bệnh án theo mẫu. Bƣớc 1 Bƣớc 2 Bƣớc 3 Bƣớc 4 CÁC BƢỚC TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU Các thông số Nhóm 1 (n = 52) Nhóm 2 (n = 50) p Tuổi trung bình 54  19 52  17 > 0,05 Nam/nữ 33/19 32/18 > 0,05 Tăng huyết áp 35 (67,3%) 33 (33%) > 0,05 Tiểu đƣờng 21% 18% > 0,05 Nhồi máu cơ tim 21% 23% > 0,05 Phân độ NYHA (ban đầu) NYHA I/II/III/IV 10%/41%/49% 13%/39%/48% >0,05 Phân số tống máu EF trên siêu âm tim (%) 45 ±16 44 ±15 >0,05 Áp lực động mạch phổi trên siêu âm tim (mmHg) 42 ±10 40 ±11 >0,05 CÁC THÔNG TIN CHUNG TỶ LỆ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĂN CHO BN SUY TIM Ở THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU NGHIÊN CỨU VÀ THỜI ĐIỂM KẾT THÚC NGHIÊN CỨU CỦA 2 NHÓM 42.30% 42.0% 96.20% 57.70% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% Nhóm 1 Nhóm 2 Bắt đầu Sau 3 tháng P <0.05 P >0.05 TỶ LỆ BN TUÂN THỦ LỜI KHUYÊN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĂN VÀ THAY ĐỔI LỐI SỐNG, TUÂN THỦ THUỐC Ở HAI NHÓM SAU 3 THÁNG 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% Thự hiện chế độ ăn cho Bn suy tim Theo dõi cân nặng Hạn chế dịch Điều chỉnh hoạt động thể lực Tuân thủ thuốc 96.2% 78.8% 76.9% 84.6% 94.2% 57.7% 64.0% 68.0% 72.0% 82.0% Nhóm 1 Nhóm 2 P <0.05 NGUYÊN NHÂN CỦA VIỆC KHÔNG TUÂN THỦ HƢỚNG DẪN VỀ CHẾ ĐỘ ĂN VÀ THAY ĐỔI LỐI SỐNG Ở CÁC BN ĐƢỢC ĐiỀU DƢỠNG TƢ VẤN Các nguyên nhân Số bệnh nhân Tỷ lệ % Bệnh nhân quá bận rộn 3 5,7 % Bệnh nhân rối loạn tâm lý 2 3,8% Bệnh nhân không hợp tác 4 7,6% BN không hiểu rõ về mục tiêu điều trị 2 3,8% KẾT QUẢ VỀ TỶ LỆ BN CẢI THIỆN TRIỆU CHỨNG SAU 3 THÁNG ĐiỀU TRỊ Ở HAI NHÓM 23.1% 18.0% 15.0% 7.0% 36.0% 33.0% 39.0% 13.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% Khó thở Đau ngực Phù Nhập viện Nhóm2 Nhóm1 P <0.05 CÁC THÔNG SỐ SIÊU ÂM TIM Ở HAI NHÓM 1 VÀ NHÓM 2 45.0 44.0 42.0 40.0 52.0 48.0 27.0 35.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 1 Nhóm 2 LV EF A LĐ M P Sau 3 tháng Bắt đầu P <0.05 P <0.05 P >0.05 P >0.05 1. Tỷ lệ thực hiện chế độ ăn cho bệnh nhân suy tim, tự theo dõi cân nặng, hạn chế dịch, điều chỉnh hoạt động thể lực, tuân thủ thuốc ở nhóm được điều dưỡng tư vấn cao hơn hẳn so với các bệnh nhân không được điều dưỡng tư vấn, các sự khác biệt đều có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 2. Việc điều dưỡng tư vấn hướng dẫn cho bệnh nhân thực hiện chế độ ăn cho bệnh nhân suy tim giúp làm giảm rõ rệt triệu chứng, tỷ lệ nhập viện, điều trị nội trú, cải thiện chức năng thất trái và làm giảm áp lực động mạch phổi. Các sự khác biệt đều có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 KẾT LUẬN KHUYẾN NGHỊ Việc tư vấn hướng dẫn của điều dưỡng cho bệnh nhân về thực hiện chế độ ăn và điều chỉnh lối sống cho bệnh nhân đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng điều trị bệnh nhân suy tim, nên được đưa vào trong thực hành lâm sàng chăm sóc bệnh nhân suy tim.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhieu_qua_cua_viec_dieu_duong_tu_van_che_do_an_cho_nguoi_benh_suy_tim_pdf_2717_2088365.pdf
Luận văn liên quan