Hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ quản lý hành chính công

Tài liệu tham khảo là sách, luận án, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin sau: - tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách). - (năm xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn). - tên sách, luận án hoặc báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên). - nhà xuất bản. (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo). - nơi xuất bản. (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo). (xem ví dụ trang sau tài liệu số 2, 3, 4, 23, 30, 31, 32, 33). Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách. ghi đầy đủ các thông tin sau: - tên các tác giả (không có dấu ngăn cách). - (năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy trong ngoặc đơn). - "tên bài báo", (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên). - tên tạp chí hoặc tên sách, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên). - tập (không có dấu ngăn cách). - (số), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn). - các số trang. (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc).

pdf14 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3160 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ quản lý hành chính công, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG. HÀ NỘI - 2009 2 Trước khi thực hiện luận văn, học viên cao học phải chuẩn bị một đề cương chi tiết của luận văn. 1/. Để làm đề cương học viên cần tiến hành: - Nghiên cứu các đề tài từ các khóa trước của Học viện. - Đề xuất đề tài. - Hội đồng khoa học đào tạo sau đại học xem xét đề tài của học viên có phù hợp với mã số chuyên ngành không. - Học viên làm đề cương chi tiết. - Bảo vệ đề cương tại Hội đồng khoa học cơ sở. - Sau khi có ý kiến của Hội đồng khoa học, Giám đốc Học viện sẽ ra quyết định giao chính thức tên đề tài + giáo viên hướng dẫn cho học viên. 2/. Đề cương được trình bày thành quyển: - Có bìa. - Tờ bìa + trang 1 giống nhau (theo mẫu). - Tên đề tài: Được diễn đạt bằng một câu ngữ pháp bao quát được đối tượng và hàm chứa nội dung, phạm vi nghiên cứu. - Nội dung: + Lý do chọn đề tài (hay còn gọi là Tính cấp thiết của đề tài); + Mục đích của luận văn; + Đối tượng, phạm vi nghiên cứu; + Phương pháp nghiên cứu; + Đóng góp của luận văn; + Các chương. - Dự kiến kế hoạch thực hiện. - Mẫu chữ theo hướng dẫn chung sau đây (trên cơ sở tham khảo hướng dẫn của Bộ Giáo dục - Đào tạo). 3/. Nộp cho Khoa Sau đại học 01 bản đề cương trước khi bảo vệ đề cương (chậm nhất vào ngày 29/04/2010). 3 Mẫu bìa đề cương HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN CAO HỌC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG. MÃ SỐ: 60 34 82. Đề tài (chữ in hoa đậm, cỡ 14) (Tên đề tài, chữ in hoa đậm, cỡ 16). Người thực hiện: Khoá học: Năm: TÊN THÀNH PHỐ - NĂM 4 QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬN VĂN ĐƯỢC TRÌNH BÀY THEO THỨ TỰ SAU: 1. Trang bìa luận văn (mẫu kèm theo). 2. Mục lục của luận văn: ghi chi tiết của từng chương mục và số trang của từng chương mục đó. 3. Nội dung luận văn: trình bày rõ các vấn đề theo trình tự: - Phần mở đầu: giới thiệu tên luận văn, mục đích nghiên cứu của luận văn, tóm tắt cô đọng các luận điểm cơ bản và đóng góp mới của tác giả. - Phần tổng quan vấn đề nghiên cứu. - Những kết luận mới, đóng góp mới và kiến nghị của tác giả về sử dụng kết quả nghiên cứu của luận văn. - Danh mục các tài liệu tham khảo (có hướng dẫn riêng kèm theo). - Các phụ lục (nếu có) để làm sáng tỏ nội dung của luận văn. 4. Phải trình bày mạch lạc, rõ ràng, sạch sẽ theo đúng yêu cầu của các công trình đưa in typo, kể cả tài liệu minh hoạ. Các bảng biểu, đồ thị vẽ,... nếu trình bày theo chiều ngang của khổ giấy thì cần được đóng quay đầu bảng biểu... vào gáy của quyển luận văn. Các công thức, ký hiệu... nếu phải viết thêm bằng tay thì cần viết bằng mực đen rõ ràng và sạch sẽ. Các chữ đánh máy in hoa cần được điền dấu tiếng Việt đầy đủ. 5. Luận văn được phép viết khoảng từ 80 đến 120 trang đánh máy, không kể hình vẽ, bảng biểu, đồ thị và danh mục tài liệu tham khảo. Luận văn được trình bày trên mặt giấy trẳng khổ A4. Nếu luận văn được đánh bằng máy chữ optima hoặc các cỡ chữ tương đương thì cách 2 (26 dòng trên 1 trang khổ 21cm x 31cm). Nếu đánh trên máy tính thì dùng co chữ Vn.Time 13 hoặc 14 của hệ soạn thảo Winword dãn dòng đặt ở chế độ 1.5 lines. 6. Luận văn đóng bìa cứng, khổ 21cm x 31cm, ngoài bìa có in chữ nhũ vàng đủ dấu tiếng Việt. 7. Tuyệt đối không được tẩy, xoá, sửa chữa trong luận văn. 8. Tham khảo thêm hướng dẫn của Bộ Giáo dục - Đào tạo sau đây: (Trích từ hướng dẫn của Bộ Giáo dục - Đào tạo cho luận án tiến sĩ): 5 2.2. Luận án: Nội dung và hình thức của luận án được quy định ở Điều 23 Quy chế. Tác giả luận án cần có lời cam đoan danh dự về công trình khoa học này của mình. a) Về nội dung: luận án là một công trình khoa học chứa đựng những kiến giải mới, những đóng góp mới có giá trị trong lĩnh vực khoa học chuyên ngành. Đóng góp ấy có thể là: * Những kết quả mới, những đề xuất mới có tác dụng bổ sung, hoàn chỉnh, làm phong phú thêm vốn kiến thức đã có của một lĩnh vực khoa học hay công nghệ. * Những ứng dụng sáng tạo và phát triển có cơ sở khoa học dựa trên các thành tựu đã có nhằm giải quyết những yêu cầu thiết thực của sản xuất, quốc phòng, quản lý, xã hội và đời sống. Luận án cần được trình bày khúc chiết, chặt chẽ và theo trình tự: - Phần mở đầu: phải nêu lên được tính cấp thiết của đề tài, ý nghĩa khoa học và thực tiễn, mục đích nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu. - Phần nội dung chính của luận án gồm ít nhất 3 chương về: tổng quan, nội dung và phương pháp nghiên cứu, kết quả và bàn luận. Cuối mỗi chương có kết luận của từng chương. - Kết luận của luận án: phải khẳng định được những kết quả đạt được, những đóng góp mới và những đề xuất mới. Phần kết luận cần ngắn gọn, không có lời bàn và bình luận thêm. - Cuối luận án là danh mục tài liệu tham khảo (xếp theo hướng dẫn tại phụ lục 10 kèm theo) và phụ lục (nếu có). Nhất thiết phải dẫn nguồn tài liệu hoặc kết quả của người khác được sử dụng trong luận án. Phải nêu rõ cả việc sử dụng những đề xuất hoặc kết quả của đồng tác giả. Nếu sử dụng tài liệu của người khác (trích dẫn, bảng, biểu, công thức, đồ thị cùng những tài liệu khác) mà không chú dẫn tác giả và nguồn tài liệu thì luận án không đưọc duyệt cho bảo vệ. b) Về hình thức luận án: luận án phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xoá, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị. Một bản luận án hoàn chỉnh được trình bày theo trình tự sau: - Bìa luận án. - Trang bìa phụ (trang title). - Trang lời cam đoan (xem phụ lục 2). - Bảng các ký hiệu, chữ viết tắt (nếu có) xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Không lạm dụng chữ viết tắt. Không viết tắt những cụm từ dài hoặc những cụm từ ít xuất hiện trong luận án. 6 - Mục lục (không nên quá tỉ mỉ). - Mở đầu. - Các chương và kết luận của từng chương. Số thứ tự của các chương, mục được đánh số bằng hệ thống số Ả rập, không dùng số La Mã. Các mục và tiểu mục được đánh số bằng các nhòm 2 hoặc 3 chữ số, cách nhau một dấu chấm: số thứ nhất chỉ số chương, số thứ hai chỉ số mục, số thứ ba chỉ số tiểu mục. Ví dụ: Chương 3... 3.1. ... 3.1.1. ... 3.1.2. ... 3.2. ... - Kết luận của luận án. - Danh mục tài liệu tham khảo. - Phụ lục (nếu có). Luận án không dày quá 150 trang - khoảng 45.000 chữ (không kể hình vẽ, bảng biểu, đồ thị, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục). Đối với các lĩnh vực khoa học xã hội thì luận án có thể đến 200 trang. Luận án được trình bày trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210x297mm). Nếu đánh máy chữ thì phải đánh máy cách hai trên máy optima. Nếu đánh trên máy tính thì dùng co chữ Vn.Time (Times New Roman) cỡ 13 hoặc 14 của hệ soạn thảo Winword, dãn dòng đặt ở chế độ 1.5 Lines, lề trên 3,5cm, lề dưới 3cm hoặc ngược lại tùy vị trí đánh số tảng, lề trái 3,5cm, lề phải 2cm. Các bảng biểu trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang. Luận án phải đóng bìa cứng, in chữ nhũ đủ dấu tiếng Việt trên bìa (mẫu hướng dẫn tại phụ lục 6, 7). 7 Phụ lục 6: MẪU BÌA CÓ IN CHỮ NHŨ Khổ 210x297mm. BỘ GIÁO DỤC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ- HÀNH CHÍNH VÀ ĐÀO TẠO QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH ---/--- HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH ---/--- HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ LUẬN VĂN (Chữ in hoa đậm, cỡ 14) ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Chữ in hoa đậm, cỡ 18) ` LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG TÊN THÀNH PHỐ - NĂM 8 Phụ lục 7: MẪU TRANG BÌA LUẬN VĂN (trang title) (bên trong bìa cứng) BỘ GIÁO DỤC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ-HÀNH CHÍNH VÀ ĐÀO TẠO QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH ---/-- HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH ---/--- HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ LUẬN VĂN (Chữ in hoa đậm, cỡ 14) ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Chữ in hoa đậm, cỡ 18) LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG Chuyên ngành: Quản lý hành chính công. Mã số: 60 34 82 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: (HỌ TÊN, HỌC VỊ, CHỨC DANH KHOA HỌC) TÊN THÀNH PHỐ - NĂM 9 2.3. Tóm tắt luận án: tóm tắt luận án phải in chụp hoặc in typo, kích thước 140x200mm (khổ A4 gập đôi, đóng, xén cẩn thận). Tóm tắt luận án phải trình bày rõ ràng. mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xoá, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị. Tóm tắt luận án được trình bày tối đa trong 24 trang in, co chữ Vn.Time 11 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương, chế độ dãn dòng là exactly 17 pt; lề trên, lề dưới, lề trái, lề phải đều là 2cm. Các bảng biểu trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang. Trình tự trình bày tóm tắt luận án: - Phần mở đầu nêu tính cấp thiết của đề tài, mục đích nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, những đóng góp mới và giới thiệu bố cụa của luận án (số trang, số chương, số bảng biểu, đồ thị). - Phần nội dung chính trình bày tóm tắt nội dung từng chương, kết luận của mỗi chương và phải phản ánh đúng kết cấu của luận án. - Phần kết luận phải ghi đầy đủ toàn văn kết luận của luận án. - Cuối bản tóm tắt luận án là danh mục các công trình của tác giả đã công bố liên quan đến đề tài luận án với đầy đủ thông tin về tên tác giả, tên bài báo công trình, tên tạp chí, nguồn, số, năm xuất bản, trang. Danh mục này có thể in trên bìa 3 của tóm tắt luận án. Bìa 1 và bìa 2 của tóm tắt luận án xem phụ lục 8 và 9." 10 Phụ lục 8: Mẫu bìa 1 tóm tắt luận văn Khổ 140x200mm BỘ GIÁO DỤC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ- HÀNH CHÍNH VÀ ĐÀO TẠO QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH ---/--- HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH ---/--- Họ và tên tác giả luận văn TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN Chuyên ngành : Quản lý hành chính công Mã số: 60 34 82 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG TÊN THÀNH PHỐ - NĂM 11 Phụ lục 9: MẪU BÌA 2 TÓM TẮT LUẬN VĂN Khổ 140x200mm Công trình được hoàn thành tại: ................................................................................................................ Người hướng dẫn khoa học: ................................................................... (Ghi họ tên, học hàm, học vị): .............................................................. Phản biện 1:.......................................................................................... ............................................................................................................. Phản biện 2:........................................................................................... ............................................................................................................... Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ họp tại:........ ................................................................................................................ vào hồi: ......... giờ ....... ngày ......... tháng ....... năm ........................... Có thể tìm hiểu luận văn tại thư viện .................................................. (Ghi tên thư viện) 12 Phụ lục 10: HƯỚNG DẪN XẾP TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật,...). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kế cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, Nhật,... (đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu). 2. Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tến tác giả luận án theo thông lệ của từng nước: - Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC thẹ họ. - Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vấn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không được đảo tên lên trước họ. - Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào vần B, v.v... 3. Tài liệu tham khảo là sách, luận án, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin sau: - tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách). - (năm xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn). - tên sách, luận án hoặc báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên). - nhà xuất bản. (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo). - nơi xuất bản. (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo). (xem ví dụ trang sau tài liệu số 2, 3, 4, 23, 30, 31, 32, 33). Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách... ghi đầy đủ các thông tin sau: - tên các tác giả (không có dấu ngăn cách). - (năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy trong ngoặc đơn). - "tên bài báo", (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên). - tên tạp chí hoặc tên sách, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên). - tập (không có dấu ngăn cách). - (số), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn). - các số trang. (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc). 13 (xem ví dụ trang sau, tài liệu số 1, 28, 29). Cần chú ý những chi tiết về trình bày nêu trên. Nếu tài liệu dài hơn 1 dòng thì nên trình bày sao cho từ dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ nhất 1 cm để phần tài liệu tham khảo được rõ ràng và dễ theo dõi. Dưới đây là ví dụ về cách trình bày trang tài liệu tham khảo: TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt 1. Quách Ngọc Ân (1992), "Nhìn lại hai năm phát triển lúa lai", Di truyền học ứng dụng, 98 (1), tr. 10 - 16. 2. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (1996), Báo cáo tổng kết 5 năm (1992 - 1996) phát triển lúa lai, Hà Nội. 3. Nguyễn Hữu Đống, Đào Thanh Bằng, Lâm Quang Dụ, Phan Đức Trực (1997), Đột biến - Cơ sở lý luận và ứng dụng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội. 4. Nguyễn Thị Gấm (1996), Phát hiện và đánh giá một số dòng bất dục đực cảm ứng nhiệt độ, Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội. ... 23. Võ Thị Kim Huệ (2000), Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị bệnh..., Luận án tiến sĩ y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội. Tiếng Anh 28. Anderson J. E. (1985), The Ralative Inefficiency of Quota, The Cheese Case, American Economic Review, 75 (1), pp. 178 - 90. 29. Borkakati R. P., Virmani S. S. (1997), Genetics of Thermosensitive genic male sterility in Rice, Euphytica 88, pp. 1 - 7. 30. Boulding K. E. (1955), Economic Analysis, Hamish Hamilton, London. 31. Burton G. W. (1988), "Cytoplasmic male - sterility in pearl millet (pennisetum glaucum L.)", Agronomic Journal 50, pp. 230 - 231. 32. Central Statistical Oraganisation (1995), Statistical Year Book, Beijing. 33. FAO (1971), Agricultural Commodity Projections (1970 - 1980), Vol. II. Rome. 14 34. Institute of Economics (1988), Analysis of Expenditure Pattern of Urban Households in Vietnam, Departement of Economics, Economic Research Report, Hanoi. ...

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfmau_trinh_bay_luan_van_1__9545.pdf
Luận văn liên quan