Khảo sát thành phần hóa học cây giảo cổ lam gynostemma pentaphyllum,họ bầu bí (cucurbitaceae)

Thiên nhiên vẫn luôn luôn làmột bí ẩn. Việc tìm hiểu sự đadạng, phong phú của thiên nhiên đã manglại cho con ngườimộtnền tri thứcrộnglớnvớimục đích cuối cùngcũng là để phụcvụ cho đờisống con người. Yhọccổ truyền chiếmmộtvị trí vô cùng quan trọng tronghệ thống chăm sócsức khỏe ở nhữngnước đang phát triển trong đó có Việt Nam.Sự phát triểncủa yhọccổ truyền đã cótừ thờicổxưa khi mà điều kiệnsống, tri thức con người còn giớihạn và yhọc hiện đại chưa được nghiêncứu. Dovậy, yhọccổ truyền làmột nétvăn hóa dân gianrất có giá trị đồng thời làsựlựa chọncủa những ai luônhướng vềnền yhọc truyền thống và đặc biệttối ưu chotầnglớp lao động nghèo vìsự thuận tiện và giá thànhrẻcủa nó.

pdf42 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3086 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khảo sát thành phần hóa học cây giảo cổ lam gynostemma pentaphyllum,họ bầu bí (cucurbitaceae), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1.1: PHỔ 1H-NMR CỦA HỢP CHẤT BM1 (DMSO-d6) O OCH3 OOH H3CO O OH HO O O O HO HO OH OH OH PHỤ LỤC 1.2: PHỔ 13C-NMR CỦA HỢP CHẤT BM1 (DMSO-d6) PHỤ LỤC 1.3: PHỔ DEPT CỦA HỢP CHẤT BM1 (DMSO-d6) PHỤ LỤC 1.4: PHỔ COSY CỦA HỢP CHẤT BM1 (DMSO-d6) PHỤ LỤC 1.5: PHỔ HSQC CỦA HỢP CHẤT BM1 (DMSO-d6) PHỤ LỤC 1.6: PHỔ HMBC CỦA HỢP CHẤT BM1 (DMSO-d6) PHỤ LỤC 2.1: KHỐI PHỔ PHÂN GIẢI CAO HR-ESI-MS CỦA HỢP CHẤT BM2 PHỤ LỤC 2.2: PHỔ 1H-NMR CỦA HỢP CHẤT BM2 (DMSO-d6) O OCH3 OOH H3CO O OH HO O O O HO HO OH OH PHỤ LỤC 2.3: PHỔ 13C-NMR CỦA HỢP CHẤT BM2 (DMSO-d6) PHỤ LỤC 2.4: PHỔ DEPT CỦA HỢP CHẤT BM2 (DMSO-d6) PHỤ LỤC 2.5: PHỔ COSY CỦA HỢP CHẤT BM2 (DMSO-d6) PHỤ LỤC 2.6: PHỔ HSQC CỦA HỢP CHẤT BM2 (DMSO-d6) PHỤ LỤC 2.7: PHỔ HMBC CỦA HỢP CHẤT BM2 (DMSO-d6) PHỤ LỤC 3.1: KHỐI PHỔ PHÂN GIẢI CAO HR-ESI-MS CỦA HỢP CHẤT BM3 PHỤ LỤC 3.2: PHỔ 1H-NMR CỦA HỢP CHẤT BM3 (pyridin-d5) O OCH3 OOH H3CO O OH HO O O O HO HO OH OH O O OH HO OH PHỤ LỤC 3.3: PHỔ 13C-NMR CỦA HỢP CHẤT BM3 (pyridin-d5) PHỤ LỤC 3.4: PHỔ DEPT CỦA HỢP CHẤT BM3 (pyridin-d5) PHỤ LỤC 3.5: PHỔ COSY CỦA HỢP CHẤT BM3 (pyridin-d5) PHỤ LỤC 3.6: PHỔ HSQC CỦA HỢP CHẤT BM3 (pyridin-d5) PHỤ LỤC 3.7: PHỔ HMBC CỦA HỢP CHẤT BM3 (pyridin-d5) PHỤ LỤC 4.1: PHỔ 1H-NMR CỦA HỢP CHẤT BM4 (pyridin-d5) PHỤ LỤC 4.2: PHỔ 13C-NMR CỦA HỢP CHẤT BM4 (pyridin-d5) O OH O O OH O O HO HO OH OOHO OH HO OH O HO OHHO OH PHỤ LỤC 4.3: PHỔ DEPT CỦA HỢP CHẤT BM4 (pyridin-d5) PHỤ LỤC 4.4: PHỔ COSY CỦA HỢP CHẤT BM4 (pyridin-d5) PHỤ LỤC 4.5: PHỔ HSQC CỦA HỢP CHẤT BM4 (pyridin-d5) PHỤ LỤC 4.6: PHỔ HMBC CỦA HỢP CHẤT BM4 (pyridin-d5) PHỤ LỤC 5.1: KHỐI PHỔ PHÂN GIẢI CAO HR-ESI-MS CỦA HỢP CHẤT BM5 PHỤ LỤC 5.2: PHỔ 1H-NMR CỦA HỢP CHẤT BM5 (pyridin-d5) O OH O O OH O O HO HO OH OOHO OH HO OH O HO OHHO OH HO PHỤ LỤC 5.3: PHỔ 13C-NMR CỦA HỢP CHẤT BM5 (pyridin-d5) PHỤ LỤC 5.4: PHỔ DEPT CỦA HỢP CHẤT BM5 (pyridin-d5) PHỤ LỤC 5.5: PHỔ COSY CỦA HỢP CHẤT BM5 (pyridin-d5) PHỤ LỤC 5.6: PHỔ HSQC CỦA HỢP CHẤT BM5 (pyridin-d5) PHỤ LỤC 5.7: PHỔ HMBC CỦA HỢP CHẤT BM5 (pyridin-d5) PHỤ LỤC 6.1: KHỐI PHỔ PHÂN GIẢI CAO HR-ESI-MS CỦA HỢP CHẤT BM6 PHỤ LỤC 6.2: PHỔ 1H-NMR CỦA HỢP CHẤT BM6 (pyridin-d5) OO OH O O HO HO OH OOHO OH HO OH HO HO OH OH PHỤ LỤC 6.3: PHỔ 13C-NMR CỦA HỢP CHẤT BM6 (pyridin-d5) PHỤ LỤC 6.4: PHỔ DEPT CỦA HỢP CHẤT BM6 (pyridin-d5) PHỤ LỤC 6.5: PHỔ COSY CỦA HỢP CHẤT BM6 (pyridin-d5) PHỤ LỤC 6.6: PHỔ HSQC CỦA HỢP CHẤT BM6 (pyridin-d5) PHỤ LỤC 6.7: PHỔ HMBC CỦA HỢP CHẤT BM6 (pyridin-d5) PHỤ LỤC 6.8: PHỔ NOESY CỦA HỢP CHẤT BM6 (pyridin-d5)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf10.pdf
 • pdf0.pdf
 • pdf1.pdf
 • pdf2.pdf
 • pdf3.pdf
 • pdf4.pdf
 • pdf5.pdf
 • pdf6.pdf
 • pdf7.pdf
 • pdf8.pdf
 • pdf9.pdf
Luận văn liên quan