Khảo sát thành phần hóa học của cây ngâu trung bộ (Aglaia annamensis Pell.)

KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY NGÂU TRUNG BỘ (Aglaia annamensis Pell.) LÊ THỊ KIM YẾN Trang nhan đề Lời cảm ơn Một số từ viết tắt Mục lục Mở đầu Phần 1: Tổng quan Phần 2: Nghiên cứu Phần 3: Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2522 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khảo sát thành phần hóa học của cây ngâu trung bộ (Aglaia annamensis Pell.), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf8.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgLeThiKimYen.jpg
Luận văn liên quan