Khía cạnh kỹ thuật của MDCT trong chụp gan mật

Hình ảnh tổn thương gan ác tính: caxinom gan • Là loại u tân sinh ác tính phổ biến chính ở gan • Tỷ lệ mắc bệnh này tăng lên • Thường xuất hiện kết hợp với một bệnh gan mãn tí h nh • Tăng tỷ trọng điển hình trong pha động mạch gan [7]

pdf4 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Lượt xem: 830 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khía cạnh kỹ thuật của MDCT trong chụp gan mật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
8/17/2018 1 Khía cạnh kỹ thuật của MDCT trong chụp gan mật CHE, IAN I Radiology Technologist Trước khi có MDCT, thì động mạch không thể bắt đc do thời gian chụp dài . MDCT đã giảm đáng kể thời gian chụp. Evolution of Abdominal CT Scan Phân biệt được rõ các pha tiêm thuốc cản quang Cần có sự hiểu biết về cả giải phẫu gan và thời gian ngấm thải thuốc Yêu cầu cả tối ưu hóa kỹ thuật và chú ý đến đối tượng y khoa. Phân thùy của gan Left Hepatic Vein Bile duct Portal Vein IVC Hepatic Artery Photo from Mr Julian Choi HPB & General Surgeon Website Tối ưu hóa kỹ thuật tiêm Sử dụng thuốc cản quang có nồng độ cao[1] [2]01 Căn chỉnh thời gian để chụp nhiều pha có cản quang02 Dùng 20-30mL nước muối sinh lý để đuổi [3]03 [1] Guerrisi A, et al. BIR 2011 [2] Furuta A, et al. AJR 2004 [3] Kanematsu M, et al. RSNA 2014 A P Chúng có tỷ trọng tương tự vớimáu.[4] Khối ungấm viền ngoài và ở giữa tỷ trong tương tự với máu. Hình ảnh các khối u lành tính U máu V D Khối u tiếp tục ngấm thuốc. Khối u ngấm thuốc hoàn toàn [4] Toro A, et al. Medigraphic. 2014 A P Chúng có tỷ trọng tương tự vớimáu. Khối ungấm viền ngoài và ở giữa tỷ trong tương tự với máu. [4] Hình ảnh các khối u lành tính U máu V D Khối u tiếp tục ngấm thuốc Khối u ngấm thuốc hoàn toàn [4] Toro A, et al. Medigraphic. 2014 hinhanhykhoa.com 8/17/2018 2 A P Chúng có tỷ trọng tương tự vớimáu. Khối ungấm viền ngoài và ở giữa tỷ trong tương tự với máu. Hình ảnh các khối u lành tính U máu V D Khối u tiếp tục ngấm thuốc[4] Khối u ngấm thuốc hoàn toàn [4] Toro A, et al. Medigraphic. 2014 A P Chúng có tỷ trọng tương tự vớimáu. Khối ungấm viền ngoài và ở giữa tỷ trong tương tự với máu. Hình ảnh các khối u lành tính U máu V D Khối u tiếp tục ngấm thuốc Khối u ngấm thuốc hoàn toàn [4] [4] Toro A, et al. Medigraphic. 2014 Các loại u máu điển hình[5] 1. U máu lớn không đồng nhất • Không ngấm thuốc hoàn toàn ở thì muộn 2. U máu hyalin hóa ấ ố• Không ng m thu c ngoại biên 3. U máu nhỏ • Động mạch: ngấm thuốc nhanh ( tương tự với HCC) • Thì muộn: ngấm thuốc ( khác với HCC⋯⋯ ) [5] Florim S, et al. ESR. 2017 Các loại u máu điển hình[5] 1. U máu lớn không đồng nhất • Không ngấm thuốc hoàn toàn ở thì muộn 2. U máu hyalin hóa ấ ố• Không ng m thu c ngoại biên 3. U máu nhỏ • Động mạch: ngấm thuốc nhanh ( tương tự với HCC) • Thì muộn: ngấm thuốc ( khác với HCC⋯⋯ ) [5] Florim S, et al. ESR. 2017 U máu nhỏ Plain EA LA V U máu nhỏ Kỹ thuật để phân biệt các loại u máu với các tổn thương ác tính, khoảng 95% các tổn thương có tỷ trọng tương đương với máu khi kết hợp với thì trước tiêm, động mạch, tĩnh mạch cửa. [6] [6] Kim T, et al. Radiology. 2001 8/17/2018 3 Hình ảnh tổn thương gan ác tính: caxinom gan • Là loại u tân sinh ác tính phổ biến chính ở gan • Tỷ lệ mắc bệnh này tăng lên Th ờ ất hiệ kết h ới ột bệ h ã tí h• ư ng xu n ợp v m n gan m n n • Tăng tỷ trọng điển hình trong pha động mạch gan [7] [7] Lee Y J, et al. Radiology. 2015 Thu ảnh tổn thương gan ác tính: Hepatocellular Carcinoma Protocol * CM use: 370 mg/ml * Volume ffCM: 80 ~ 100 ml Delay 30 s sau thì động Mạch sớm Delay 12s sau thì động mach sớm Monitoring interval = 1s Trigger ROI = 110 HU PLAIN EARLY A. Thì động mach chuẩn không bị lai sang tĩnh mạch LATE A. Lai với thì tĩnh mạch cửa PORTAL V. Thì tĩnh mạch cửa * Tốc độ tiêm : 3ml/s EA P có tỷ trọng thấp hơn nhu mô gan Có ích trong việc xác định giải phẫu động mạch gan trước khi phẫu thuật. Hình ảnh tổn thương gan ác tính H C C LA V Tăng mật độ machcó thể là hyperintense sovới các mô gan xung quanh Tổn thương Hypovascular có thể thấy rõ. EA P Có tỷ trong gần tương tự với máu. Có ích trong việc xác định vị trí động mạch gan khi phẫu thuật. Hình ảnh tổn thương gan ác tính H C C LA V Increased vascular density such as hyperintense to the surrounding liver tissue Tổn thương Hypovascular có thể thấy rõ. EA P Có tỷ trong gần tương tự với máu. Có ích trong việc xác định vị trí động mạch gan khi phẫu thuật Hình ảnh tổn thương gan ác tính H C C LA V Tăng mật độ machtương tự với hyperintense sovới các mô gan xung quanh Tổn thương Hypovascular có thể thấy rõ. EA P Có tỷ trong gần tương tự với máu. Useful in defining the hepatic arterial anatomy before surgery. Hình ảnh tổn thương gan ác tính H C C LA V Tăng mật độ machtương tự với hyperintense sovới các mô gan xung quanh Tổn thương Hypovascular có thể thấy rõ. hinhanhykhoa.com 8/17/2018 4 Tài liệu tham khảo 1. Guerrisi A, Marin D, Nelson R C, et al. Effect of varying contrast material iodine concentration and injection technique on the conspicuity of hepatocellular carcinoma during 64-section MDCT of patients with cirrhosis. BIR 2011;1004:84 2. Furuta A, Ito K, Fujita T, et al. Hepatic enhancement in multiphasic contrast-enhanced MDCT: comparison of high- and low-iodine concentration contrast medium in same patients with chronic liver disease. AJR Am J Roentgenol 2004;183:157-162 3. Kanematsu M, Goshima S, Kawai N, et al. Low-Iodine-Load and Low-Tube-Voltage CT Angiographic Imaging of the Kidney by Using Bolus Tracking with Saline Flushing. RSNA 2014;275:3 4. Toro A, et al. What is changing in indications and treatment of hepatic hemangiomas. A review. Medigraphic. 2014: 327-339 5. Florim S, et al. Hepatic hemangiomas: Typical and atypical imaging findings, pitfalls and differential diagnosis. ESR 2017: 10.1594 6. Kim T, et al. Discrimination of small hepatic hemangiomas from hypervascular malignant tumors smaller than 3 cm with three-phase helical CT. Radiology 219:699-706 7. Lee Y J, et al. Hepatocellular Carcinoma: Diagnostic Performance of Multidetector CT and MR Imaging—A Systematic Review and Meta-Analysis. Radiology 2015;275:1 THANK YOU ! & Welcome to MRTA 2018 ASM !

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfkhia_canh_ky_thuat_cua_mdct_trong_chup_gan_mat_8918_2087824.pdf
Luận văn liên quan