Khóa luận Phân tích dược động học quần thể của Ceftazidim trên bệnh nhân mắc đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại Trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai

4.7. Một số ưu điểm và hạn chế của nghiên cứu Do hạn chế về số lượng các nghiên cứu dược động học quần thể của ceftazidim trên bệnh nhân mắc đợt cấp BPTNMT tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Nghiên cứu của chúng tôi tồn tại một số hạn chế cần lưu ý trong quá trình biện giải kết quả. Thứ nhất, việc xác định các đặc điểm bệnh lý có thể gây ảnh hưởng lên các thông số dược động học của ceftazidim trên bệnh nhân đợt cấp BPTNMT còn ít và có thể thiếu do chưa có nghiên cứu tương đồng. Thứ hai, mức độ dao động các thông số dược động học quần thể của ceftazidim trong nghiên cứu của chúng tôi chưa được so sánh với các nghiên cứu trên cùng quần thể bệnh nhân để đánh giá sự khác biệt và các yếu tố liên quan. Thêm vào đó, chúng tôi không đưa chỉ số FEV1 vào phân tích mặc dù đây là một trong những chỉ số đặc trưng trên quần thể bệnh nhân đợt cấp BPTNMT do kỹ thuật đo chức năng hô hấp khá phức tạp, phụ thuộc vào sự phối hợp của bệnh nhân và sự hướng dẫn của kỹ thuật viên nên có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả. Mặc dù còn một số hạn chế như trên, nghiên cứu đã giúp xây dựng được mô hình dược động học cơ bản và xác định yếu tố ảnh hưởng đến thông số dược động học quần thể của ceftazidim trên nhóm đối tượng này. Đồng thời, căn cứ trên mô hình dược động học quần thể đã xây dựng, nghiên cứu đã mô phỏng được khả năng đạt đích PK/PD với các mức MIC và đánh giá khả năng đạt đích trên chủng P.aeruginosa, là một trong những căn nguyên nhiễm khuẩn có tỷ lệ cao nhất trong đợt cấp BPTNMT tại Trung tâm Hô hấp – Bệnh viện Bạch Mai, qua đó đề xuất các chế độ liều kháng sinh phù hợp. Tru

pdf95 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 17/08/2021 | Lượt xem: 1188 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Phân tích dược động học quần thể của Ceftazidim trên bệnh nhân mắc đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại Trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BPTNMT còn ít và có thể thiếu do chưa có nghiên cứu tương đồng. Thứ hai, mức độ dao động các thông số dược động học quần thể của ceftazidim trong nghiên cứu của chúng tôi chưa được so sánh với các nghiên cứu trên cùng quần thể bệnh nhân để đánh giá sự khác biệt và các yếu tố liên quan. Thêm vào đó, chúng tôi không đưa chỉ số FEV1 vào phân tích mặc dù đây là một trong những chỉ số đặc trưng trên quần thể bệnh nhân đợt cấp BPTNMT do kỹ thuật đo chức năng hô hấp khá phức tạp, phụ thuộc vào sự phối hợp của bệnh nhân và sự hướng dẫn của kỹ thuật viên nên có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả. Mặc dù còn một số hạn chế như trên, nghiên cứu đã giúp xây dựng được mô hình dược động học cơ bản và xác định yếu tố ảnh hưởng đến thông số dược động học quần thể của ceftazidim trên nhóm đối tượng này. Đồng thời, căn cứ trên mô hình dược động học quần thể đã xây dựng, nghiên cứu đã mô phỏng được khả năng đạt đích PK/PD với các mức MIC và đánh giá khả năng đạt đích trên chủng P.aeruginosa, là một trong những căn nguyên nhiễm khuẩn có tỷ lệ cao nhất trong đợt cấp BPTNMT tại Trung tâm Hô hấp – Bệnh viện Bạch Mai, qua đó đề xuất các chế độ liều kháng sinh phù hợp. Tr un g tâ m D I & A D R Q uố c gi a - T ài li ệu đ ư ợ c ch ia s ẻ m iễ n ph í t ại w eb si te C AN H G IA C D U O C .O R G .V N 56 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ A. KẾT LUẬN Qua ghi nhận và phân tích dược động học quần thể của ceftazidim trên 50 bệnh nhân đợt cấp BPTNMT tại Trung tâm Hô hấp – Bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi rút ra một số kết luận sau: 1. Phân tích dược động học quần thể của ceftazidim trên bệnh nhân đợt cấp BPTNMT tại Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai: ✓ Mô hình 1 ngăn, truyền tĩnh mạch, thải trừ tuyến tính bậc 1, phân bố log chuẩn, sai số tỷ lệ là mô hình mô tả tốt nhất dữ liệu nồng độ thuốc – thời gian với 2 thông số đặc trưng là V và CL. ✓ Yếu tố dự đoán: dao động độ thanh thải ceftazidim được giải thích bằng độ thanh thải creatinin. ✓ Giá trị thông số quần thể ước tính từ mô hình cuối cùng là: V= 24 L và CL = 8,8 L/h. ✓ Dao động cá thể của các thông số V, CL lần lượt là: 9,31%; 20,8%. 2. Mô phỏng PK/PD của ceftazidim trên bệnh nhân đợt cấp BPTNMT tại Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai: ✓ Với mục tiêu 60% fT>MIC: Chế độ liều bao phủ mức MIC nhạy cảm của P.aeruginosa (MIC bằng 8 mg/L) là 2g mỗi 8 giờ truyền trong 30 phút hoặc 1g mỗi 8 giờ truyền trong 3 giờ trong trường hợp chức năng thận bình thường. Chế độ liều tối đa: 3g mỗi 8 giờ truyền trong 30 phút. ✓ Với mục tiêu 100% fT>MIC: Chế độ liều bao phủ mức MIC nhạy cảm của P.aeruginosa (MIC bằng 8 mg/L): nên cân nhắc chế độ truyền liên tục 1g mỗi 8 giờ trong trường hợp chức năng thận bình thường. Tr un g tâ m D I & A D R Q uố c gi a - T ài li ệu đ ư ợ c ch ia s ẻ m iễ n ph í t ại w eb si te C AN H G IA C D U O C .O R G .V N 57 B. KIẾN NGHỊ 1. Tăng cường phân lập vi khuẩn và xác định MIC trong quá trình điều trị làm căn cứ xây dựng chế độ liều đạt mục tiêu PK/PD dựa trên quần thể vi khuẩn phân lập tại Trung tâm Hô hấp - Bệnh viện Bạch Mai. 2. Từng bước áp dụng và đánh giá hiệu quả chế độ liều ceftazidim đã xây dựng dựa trên PK/PD trong điều trị đợt cấp BPTNMT tại Trung tâm Hô hấp – Bệnh viện Bạch Mai. 3. Cần tiến hành mở rộng nghiên cứu trên đối tượng bệnh nhân suy thận để tối ưu chế độ liều trên quần thể bệnh nhân này. Tr un g tâ m D I & A D R Q uố c gi a - T ài li ệu đ ư ợ c ch ia s ẻ m iễ n ph í t ại w eb si te C AN H G IA C D U O C .O R G .V N TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt 1. Bộ Y Tế (2018), Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, Nhà xuất bản Y học. 2. Bộ Y tế (2015), Hướng dẫn sử dụng kháng sinh, Nhà xuất bản Y học 3. Ngô Quý Châu (2002), "Tình hình chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại khoa Hô hấp, bệnh viện Bạch Mai", Thông tin Y học lâm sàng, p. 7, pp. 4. Ngô Quý Châu, Chu Thị Hạnh và cộng sự. (2005), "Nghiên cứu dịch tễ học bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trong dân cư thành phố Hà Nội", Báo cáo nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, pp. 5. Nguyễn Hương Giang (2012), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và vi khuẩn học của đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính điều trị tại Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai, Khóa luận tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, Đại học Y Hà Nội. 6. Chu Thị Hạnh (2011), "Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị đợt cấp COPD ngoại trú và ở bệnh viện", Tài liệu hội nghị khoa học ngày bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính toàn cầu, pp. 7. Nguyễn Mai Hương (2018), Xây dựng phương pháp định lượng ceftazidim trong huyết tương người bằng HPLC phục vụ cho giám sát điều trị, Luận văn Thạc sĩ Dược học, Đại học Dược Hà Nội. 8. Hoàng Thị Kim Huyền, Brouwers JRBJ (2014), Dược lâm sàng những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị, Tập 1. 9. Phạm Hồng Nhung, Nguyễn Thị Tuyến và cộng sự (2018), "Tình hình đề kháng kháng sinh của Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aerginosa và Acinetobacter baumannii phân lập tại Khoa Hồi sức tích cực và Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2012-2016", Y học lâm sàng, 101, pp. 43. 10. Nguyễn Mạnh Thắng (2017), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và căn nguyên vi sinh trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai, Luận văn Thạc sĩ Y học, Đại học Y Hà Nội. 11. Hồ Trọng Toàn (2018), Xác định các thông số dược động học quần thể của vancomycin truyền tĩnh mạch liên tục trên bệnh nhân ICU, Luận văn Thạc sỹ Dược học, Đại học Dược Hà Nội. 12. Nguyễn Thị Xuyên, Đinh Ngọc Sỹ và cộng sự. (2010), "Nghiên cứu tình hình dịch tễ bệnh phổi phế quản tắc nghẽn mạn tính ở Việt Nam", Tạp chí Y học thực hành, pp. 8-11. Tiếng Anh 13. Andritz MH, Smith RP, et al. (1984), "Pharmacokinetics of moxalactam in elderly subjects", Antimicrobial agents and chemotherapy, 25(1), pp. 33-36. 14. Anthonisen NR, Manfreda J, et al. (1987), "Antibiotic therapy in exacerbations of chronic obstructive pulmonary", Ann Intern Med, 106, pp. 196-204. 15. Bellomo Rinaldo, Ronco Claudio, et al. (2004), "Acute renal failure–definition, outcome measures, animal models, fluid therapy and information technology needs: the Second International Consensus Conference of the Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) Group", Critical care, 8(4), pp. R204. 16. Bensman Timothy J, Wang Joshua, et al. (2017), "Pharmacokinetic- pharmacodynamic target attainment analyses to determine optimal dosing of ceftazidime-avibactam for the treatment of acute pulmonary exacerbations in Tr un g tâ m D I & A D R Q uố c gi a - T ài li ệu đ ư ợ c ch ia s ẻ m iễ n ph í t ại w eb si te C AN H G IA C D U O C .O R G .V N patients with cystic fibrosis", Antimicrobial agents and chemotherapy, 61(10), pp. e00988-17. 17. Blot Stijn I, Pea Federico, et al. (2014), "The effect of pathophysiology on pharmacokinetics in the critically ill patient—concepts appraised by the example of antimicrobial agents", Advanced drug delivery reviews, 77, pp. 3- 11. 18. Bonate Peter L (2011), "Nonlinear mixed effects models: theory", Pharmacokinetic-pharmacodynamic modeling and simulation, Springer, pp. 233-301. 19. Bonate Peter L, Steimer Jean-Louis (2011), Pharmacokinetic- pharmacodynamic modeling and simulation, Springer. 20. Boselli Emmanuel, Breilh Dominique, et al. (2008), "Alveolar concentrations of piperacillin/tazobactam administered in continuous infusion to patients with ventilator-associated pneumonia", Critical care medicine, 36(5), pp. 1500- 1506. 21. Buijk SLCE, Gyssens IC, et al. (2002), "Pharmacokinetics of ceftazidime in serum and peritoneal exudate during continuous versus intermittent administration to patients with severe intra-abdominal infections", Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 49(1), pp. 121-128. 22. Bulitta JB, Landersdorfer CB, et al. (2010), "Population pharmacokinetic comparison and pharmacodynamic breakpoints of ceftazidime in cystic fibrosis patients and healthy volunteers", Antimicrobial agents and chemotherapy, 54(3), pp. 1275-1282. 23. Burge S, Wedzicha JA (2003), "COPD exacerbations: definitions and classifications", European Respiratory Journal, 21(41 suppl), pp. 46s-53s. 24. Chodosh Sanford, Schreurs Ad, et al. (1998), "Efficacy of oral ciprofloxacin vs. clarithromycin for treatment of acute bacterial exacerbations of chronic bronchitis", Clinical infectious diseases, 27(4), pp. 730-738. 25. Conil Jean-Marie, Georges Bernard, et al. (2013), "Ceftazidime dosage recommendations in burn patients: from a population pharmacokinetic approach to clinical practice via Monte Carlo simulations", Clinical therapeutics, 35(10), pp. 1603-1612. 26. Craig William A (1995), "Interrelationship between pharmacokinetics and pharmacodynamics in determining dosage regimens for broad-spectrum cephalosporins", Diagnostic microbiology and infectious disease, 22(1-2), pp. 89-96. 27. Crisafulli Ernesto, Torres Antoni, et al. (2016), "Predicting in-hospital treatment failure (≤ 7 days) in patients with COPD exacerbation using antibiotics and systemic steroids", COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 13(1), pp. 82-92. 28. Cutler Neal R, Narang Prem K, et al. (1984), "Vancomycin disposition: the importance of age", Clinical Pharmacology & Therapeutics, 36(6), pp. 803- 810. 29. Daenen S, de Vries-Hospers H (1988), "Cure of Pseudomonas aeruginosa infection in neutropenic patients by continuous infusion of ceftazidime", The Lancet, 331(8591), pp. 937. Tr un g tâ m D I & A D R Q uố c gi a - T ài li ệu đ ư ợ c ch ia s ẻ m iễ n ph í t ại w eb si te C AN H G IA C D U O C .O R G .V N 30. Dailly Eric, Pannier Michel, et al. (2003), "Population pharmacokinetics of ceftazidime in burn patients", British journal of clinical pharmacology, 56(6), pp. 629-634. 31. Dallmann André, van den Anker John, et al. (2019), "Characterization of Maternal and Neonatal Pharmacokinetic Behavior of Ceftazidime", The Journal of Clinical Pharmacology, 59(1), pp. 74-82. 32. Davies BI, Maesen FPV (1999), "Clinical effectiveness of levofloxacin in patients with acute purulent exacerbations of chronic bronchitis: the relationship with in-vitro activity", Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 43(suppl_3), pp. 83-90. 33. Delattre Maud, Lavielle Marc, et al. (2014), "A note on BIC in mixed-effects models", Electronic journal of statistics, 8(1), pp. 456-475. 34. Dimelow Richard, Wright James G, et al. (2018), "Population Pharmacokinetic Modelling of Ceftazidime and Avibactam in the Plasma and Epithelial Lining Fluid of Healthy Volunteers", Drugs in R&D, 18(3), pp. 221-230. 35. DiPiro Joseph T (2010), Concepts in clinical pharmacokinetics, ASHP. 36. Drenth‐van Maanen A, Jansen Paul AF, et al. (2013), "Renal function assessment in older adults", British journal of clinical pharmacology, 76(4), pp. 616-623. 37. Drusano George L (1991), "Optimal sampling theory and population modelling: application to determination of the influence of the microgravity environment on drug distribution and elimination", The Journal of Clinical Pharmacology, 31(10), pp. 962-967. 38. El Moussaoui Rachida, Roede Berendina M, et al. (2008), "Short-course antibiotic treatment in acute exacerbations of chronic bronchitis and COPD: a meta-analysis of double-blind studies", Thorax, 63(5), pp. 415-422. 39. EUCAST (2019), Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters, 9.0, European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. 40. Garzone Pamela, Lyon James, et al. (1983), "Third-generation and investigational cephalosporins: I. Structure-activity relationships and pharmacokinetic review", Drug intelligence & clinical pharmacy, 17(7-8), pp. 507-515. 41. Georges Bernard, Conil Jean-Marie, et al. (2009), "Population pharmacokinetics of ceftazidime in intensive care unit patients: influence of glomerular filtration rate, mechanical ventilation, and reason for admission", Antimicrobial agents and chemotherapy, 53(10), pp. 4483-4489. 42. Georges Bernard, Conil Jean‐Marie, et al. (2012), "Ceftazidime dosage regimen in intensive care unit patients: from a population pharmacokinetic approach to clinical practice via Monte Carlo simulations", British journal of clinical pharmacology, 73(4), pp. 588-596. 43. Grayson M Lindsay, Cosgrove Sara E, et al. (2017), Kucers' The Use of Antibiotics: A Clinical Review of Antibacterial, Antifungal, Antiparasitic, and Antiviral Drugs, -Three Volume Set, CRC Press. 44. Greenblatt David J, Sellers Edward M, et al. (1982), "Drug disposition in old age", New England Journal of Medicine, 306(18), pp. 1081-1088. 45. Groenewegen Karin H, Wouters Emiel FM (2003), "Bacterial infections in patients requiring admission for an acute exacerbation of COPD; a 1-year prospective study", Respiratory medicine, 97(7), pp. 770-777. Tr un g tâ m D I & A D R Q uố c gi a - T ài li ệu đ ư ợ c ch ia s ẻ m iễ n ph í t ại w eb si te C AN H G IA C D U O C .O R G .V N 46. Group Regional COPD Working (2003), "COPD prevalence in 12 Asia–Pacific countries and regions: Projections based on the COPD prevalence estimation model", Respirology, 8(2), pp. 192-198. 47. Hogg J. C. (2004), "Pathophysiology of airflow limitation in chronic obstructive pulmonary disease", Lancet, 364(9435), pp. 709-21. 48. Hurst John R, Vestbo Jørgen, et al. (2010), "Susceptibility to exacerbation in chronic obstructive pulmonary disease", New England Journal of Medicine, 363(12), pp. 1128-1138. 49. Institute Clinical and Laboratory Standards (2019), "Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing", CLSI supplement M100, pp. 39. 50. Janmahasatian Sarayut, Duffull Stephen B, et al. (2005), "Quantification of lean bodyweight", Clinical pharmacokinetics, 44(10), pp. 1051-1065. 51. Koomanachai Pornpan, Yungyuen Thitiya, et al. (2016), "Application of pharmacodynamic profiling for the selection of optimal β-lactam regimens in a large university hospital", International Journal of Infectious Diseases, 46, pp. 22-26. 52. Kuzemko J, Crawford Catriona (1989), "Continuous infusion of ceftazidime in cystic fibrosis", The Lancet, 334(8659), pp. 385. 53. Langan CE, Cranfield R, et al. (1997), "Randomized, double-blind study of grepafloxacin versus amoxycillin in patients with acute bacterial exacerbations of chronic bronchitis", The Journal of antimicrobial chemotherapy, 40(suppl_1), pp. 63-72. 54. Li Jianguo, Lovern Mark, et al. (2018), "Ceftazidime‐Avibactam Population Pharmacokinetic Modeling and Pharmacodynamic Target Attainment Across Adult Indications and Patient Subgroups", Clinical and translational science, pp. 55. Ljungberg B, Nilsson-Ehle I (1988), "Comparative pharmacokinetics of ceftazidime in young, healthy and elderly, acutely ill males", European journal of clinical pharmacology, 34(2), pp. 179-186. 56. Ljungberg Bengt, Nilsson-Ehle Ingrid (1987), "Pharmacokinetics of antimicrobial agents in the elderly", Reviews of infectious diseases, 9(2), pp. 250-264. 57. Lorente Leonardo, Jiménez Alejandro, et al. (2007), "Comparison of clinical cure rates in adults with ventilator-associated pneumonia treated with intravenous ceftazidime administered by continuous or intermittent infusion: a retrospective, nonrandomized, open-label, historical chart review", Clinical therapeutics, 29(11), pp. 2433-2439. 58. MacVane Shawn H, Kuti Joseph L, et al. (2014), "Clinical pharmacodynamics of antipseudomonal cephalosporins in patients with ventilator-associated pneumonia", Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(3), pp. 1359-1364. 59. Mantero Marco, Rogliani Paola, et al. (2017), "Acute exacerbations of COPD: risk factors for failure and relapse", International journal of chronic obstructive pulmonary disease, 12, 2687, pp. 2687–2693. 60. Mathers Colin D, Loncar Dejan (2006), "Projections of global mortality and burden of disease from 2002 to 2030", PLoS medicine, 3(11), pp. e442. 61. McKinnon Peggy S, Paladino Joseph A, et al. (2008), "Evaluation of area under the inhibitory curve (AUIC) and time above the minimum inhibitory concentration (T> MIC) as predictors of outcome for cefepime and ceftazidime Tr un g tâ m D I & A D R Q uố c gi a - T ài li ệu đ ư ợ c ch ia s ẻ m iễ n ph í t ại w eb si te C AN H G IA C D U O C .O R G .V N in serious bacterial infections", International journal of antimicrobial agents, 31(4), pp. 345-351. 62. Miravitlles M, Murio C, et al. (2001), "Factors associated with relapse after ambulatory treatment of acute exacerbations of chronic bronchitis", European Respiratory Journal, 17(5), pp. 928-933. 63. Monso E, Garcia-Aymerich J, et al. (2003), "Bacterial infection in exacerbated COPD with changes in sputum characteristics", Epidemiology & Infection, 131(1), pp. 799-804. 64. Mouton Johan W, Punt Nieko, et al. (2005), "A retrospective analysis using Monte Carlo simulation to evaluate recommended ceftazidime dosing regimens in healthy volunteers, patients with cystic fibrosis, and patients in the intensive care unit", Clinical therapeutics, 27(6), pp. 762-772. 65. Muller Anouk E, Punt Nieko, et al. (2012), "Optimal exposures of ceftazidime predict the probability of microbiological and clinical outcome in the treatment of nosocomial pneumonia", Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 68(4), pp. 900-906. 66. Neu HAROLD C, Labthavikul PORNPEN (1982), "Antibacterial activity and beta-lactamase stability of ceftazidime, an aminothiazolyl cephalosporin potentially active against Pseudomonas aeruginosa", Antimicrobial agents and chemotherapy, 21(1), pp. 11-18. 67. Nicolau David P, McNabb JoCarol, et al. (1999), "Pharmacokinetics and pharmacodynamics of continuous and intermittent ceftazidime during the treatment of nosocomial pneumonia", Clinical drug investigation, 18(2), pp. 133-139. 68. Nicolau DP, Nightingale CH, et al. (1994), Ceftazidime serum bactericidal activity: continuous infusion versus intermittent injections, abstr. A90, 34th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy. American Society for Microbiology, Washington, DC,pp. 118. 69. Nouira Semir, Marghli Soudani, et al. (2001), "Once daily oral ofloxacin in chronic obstructive pulmonary disease exacerbation requiring mechanical ventilation: a randomised placebo-controlled trial", The Lancet, 358(9298), pp. 2020-2025. 70. Pacific World Health Organization. Regional Office for the Western (1986), Acute Respiratory Infections: Laboratory Manual of Bacteriological Procedures, World Health Organization. 71. Pallant Julie (2013), SPSS survival manual, McGraw-Hill Education (UK). 72. Papi Alberto, Bellettato Cinzia Maria, et al. (2006), "Infections and airway inflammation in chronic obstructive pulmonary disease severe exacerbations", American journal of respiratory and critical care medicine, 173(10), pp. 1114- 1121. 73. Papi Alberto, Luppi Fabrizio, et al. (2006), "Pathophysiology of exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease", Proceedings of the American Thoracic Society, 3(3), pp. 245-251. 74. Patel IS, Seemungal TAR, et al. (2002), "Relationship between bacterial colonisation and the frequency, character, and severity of COPD exacerbations", Thorax, 57(9), pp. 759-764. Tr un g tâ m D I & A D R Q uố c gi a - T ài li ệu đ ư ợ c ch ia s ẻ m iễ n ph í t ại w eb si te C AN H G IA C D U O C .O R G .V N 75. Pea Federico (2018), "Pharmacokinetics and drug metabolism of antibiotics in the elderly", Expert opinion on drug metabolism & toxicology, 14(10), pp. 1087-1100. 76. Roberts Jason A, Abdul-Aziz Mohd H, et al. (2014), "Individualised antibiotic dosing for patients who are critically ill: challenges and potential solutions", The Lancet infectious diseases, 14(6), pp. 498-509. 77. Roberts Jason A, Kirkpatrick Carl MJ, et al. (2010), "Monte Carlo simulations: maximizing antibiotic pharmacokinetic data to optimize clinical practice for critically ill patients", Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 66(2), pp. 227- 231. 78. Roberts Jason A, Kirkpatrick Carl MJ, et al. (2010), "First-dose and steady-state population pharmacokinetics and pharmacodynamics of piperacillin by continuous or intermittent dosing in critically ill patients with sepsis", International journal of antimicrobial agents, 35(2), pp. 156-163. 79. Roberts Jason A, Kirkpatrick Carl MJ, et al. (2009), "Meropenem dosing in critically ill patients with sepsis and without renal dysfunction: intermittent bolus versus continuous administration? Monte Carlo dosing simulations and subcutaneous tissue distribution", Journal of antimicrobial chemotherapy, 64(1), pp. 142-150. 80. Rostoker Guy, Andrivet Pierre, et al. (2007), "A modified Cockcroft-Gault formula taking into account the body surface area gives a more accurate estimation of the glomerular filtration rate", Journal of nephrology, 20(5), pp. 576-585. 81. Ruiz S, Conil JM, et al. (2012), "Ceftazidime dosage regimen recommendations in burn patients based on a monolix population pharmacokinetic study", Critical Care, 16(1), pp. P66. 82. Sanford Jay P, Gilbert David N (2010), The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy: 2010, Antimicrobial Therapy. 83. Scaglione Francesco, Paraboni Luca (2008), "Pharmacokinetics/pharmacodynamics of antibacterials in the Intensive Care Unit: setting appropriate dosing regimens", International journal of antimicrobial agents, 32(4), pp. 294-301. e7. 84. Shah PM, Maesen FPV, et al. (1999), "Levofloxacin versus cefuroxime axetil in the treatment of acute exacerbation of chronic bronchitis: results of a randomized, double-blind study", Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 43(4), pp. 529-539. 85. Siddiqi Attiya, Sethi Sanjay (2008), "Optimizing antibiotic selection in treating COPD exacerbations", International journal of chronic obstructive pulmonary disease, 3(1), pp. 31. 86. Singh D., Agusti A., et al. (2019), "Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Lung Disease: the GOLD science committee report 2019", Eur Respir J, 53(3), pp. 87. Sirgo Mark A, Norris Sandra (1991), "Ceftazidime in the elderly: appropriateness of twice-daily dosing", Dicp, 25(3), pp. 284-288. 88. Sommers DK, Walters L, et al. (1983), "Pharmacokinetics of ceftazidime in male and female volunteers", Antimicrobial agents and chemotherapy, 23(6), pp. 892-896. Tr un g tâ m D I & A D R Q uố c gi a - T ài li ệu đ ư ợ c ch ia s ẻ m iễ n ph í t ại w eb si te C AN H G IA C D U O C .O R G .V N 89. Sy S. K. B., Zhuang L., et al. (2019), "Clinical Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Ceftazidime–Avibactam Combination: A Model- Informed Strategy for its Clinical Development", Clinical pharmacokinetics, 85(5), pp. 545-564. 90. Teo Jocelyn, Liew Yixin, et al. (2014), "Prolonged infusion versus intermittent boluses of β-lactam antibiotics for treatment of acute infections: a meta- analysis", International journal of antimicrobial agents, 43(5), pp. 403-411. 91. Udy Andrew A, Roberts Jason A, et al. (2013), "Clinical implications of antibiotic pharmacokinetic principles in the critically ill", Intensive care medicine, 39(12), pp. 2070-2082. 92. Vinks Alexander ATMM, Mouton Johan W, et al. (1996), "Population pharmacokinetics of ceftazidime in cystic fibrosis patients analyzed by using a nonparametric algorithm and optimal sampling strategy", Antimicrobial agents and chemotherapy, 40(5), pp. 1091-1097. 93. Vollenweider Daniela J, Jarrett Harish, et al. (2012), "Antibiotics for exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease", Cochrane Database of Systematic Reviews, (12), pp. 94. Weinstein Jessica R, Anderson Sharon (2010), "The aging kidney: physiological changes", Advances in chronic kidney disease, 17(4), pp. 302- 307. 95. Wilson Keith (1984), "Sex-related differences in drug disposition in man", Clinical pharmacokinetics, 9(3), pp. 189-202. 96. Winter Mary A, Guhr Kelly N, et al. (2012), "Impact of Various Body Weights and Serum Creatinine Concentrations on the Bias and Accuracy of the C ockcroft‐G ault Equation", Pharmacotherapy: The Journal of Human Pharmacology and Drug Therapy, 32(7), pp. 604-612. 97. Zhanel George G, Lawson Christopher D, et al. (2013), "Ceftazidime- avibactam: a novel cephalosporin/β-lactamase inhibitor combination", Drugs, 73(2), pp. 159-177. 98. Zhang Hai-Lin, Tan Min, et al. (2017), "Antibiotics for treatment of acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease: a network meta- analysis", BMC pulmonary medicine, 17(1), pp. 196. Trang web 99. Compendium The electronic Medicines (2019, 15/06/2016), "Fortum 1g Injection", Retrieved 19/05/2019, 2019, from https://www.medicines.org.uk/emc/product/275/smpc. Tr un g tâ m D I & A D R Q uố c gi a - T ài li ệu đ ư ợ c ch ia s ẻ m iễ n ph í t ại w eb si te C AN H G IA C D U O C .O R G .V N PHỤ LỤC Phụ lục 1: Quyết định phê duyệt đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Phụ lục 2: Danh sách bệnh nhân đưa vào nghiên cứu Phu lục 3: Phiếu thu thập thông tin bệnh nhân Phu lục 4: Thông tin thu mẫu Phụ lục 5: Bản đồng ý tham gia nghiên cứu của bệnh nhân Phụ lục 6: Quy trình định lượng ceftazidm trong huyết tương Phụ lục 7: Biểu đồ thăm dò mối tương quan giữa yếu tố dự đoán và thông số mô hình Phụ lục 8: Biểu đồ khớp cá thể (individual fits) và quần thể (population fits) Phụ lục 9: Kết quả mô phỏng khả năng đạt đích PK/PD Tr un g tâ m D I & A D R Q uố c gi a - T ài li ệu đ ư ợ c ch ia s ẻ m iễ n ph í t ại w eb si te C AN H G IA C D U O C .O R G .V N PHỤ LỤC 1: QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ Tr un g tâ m D I & A D R Q uố c gi a - T ài li ệu đ ư ợ c ch ia s ẻ m iễ n ph í t ại w eb si te C AN H G IA C D U O C .O R G .V N PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯA VAO NGHIÊN CỨU Tr un g tâ m D I & A D R Q uố c gi a - T ài li ệu đ ư ợ c ch ia s ẻ m iễ n ph í t ại w eb si te C AN H G IA C D U O C .O R G .V N Tr un g tâ m D I & A D R Q uố c gi a - T ài li ệu đ ư ợ c ch ia s ẻ m iễ n ph í t ại w eb si te C AN H G IA C D U O C .O R G .V N PHỤC LỤC 3: PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN BỆNH NHÂN I. THÔNG TIN HÀNH CHÍNH Mã phiếu: (ghi khi xử lý số liệu) Mã bệnh án: Họ tên: Giới: □ Nam □ Nữ Tuổi:. Cân nặng:kg Chiều cao:.m Ngày vào viện:.. Ngày ra viện: . Vào viện từ □ Tuyến trước.. □ Khoa Cấp cứu □ Khoa Khám Bệnh Chẩn đoán tuyến trước (nếu có): Chẩn đoán lúc vào viện:. Chẩn đoán lúc ra viện: .. Kết quả điều trị: □ Khỏi □ Đỡ □ Không đỡ □ Nặng hơn □ Tử vong □ Cho về (TL. tử vong) III. ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN 1. Tiền sử Nằm viện trước đó: □ ≤ 90 ngày □ > 90 ngày Bệnh mắc kèm □ Đái tháo đường □ Tăng huyết áp □ Suy tim □ Suy thận □ Thiếu máu cơ tim cục bộ □ Giãn phế quản □ Khác. 2. Đặc điểm phân loại mức độ nặng theo thang điểm Anthonisen tại thời điểm nhập viện □ Khó thở tăng □ Số lượng đờm tăng □ Đờm chuyển thành đờm mủ □ Triệu chứng khác: ho, tiếng rít, sốt không vì một nguyên nhân nào khác, có nhiễm khuẩn đường hô hấp trên 5 ngày trước, nhịp thở, nhịp tim tăng > 20% so với ban đầu. 3. Đặc điểm cận lâm sàng Chỉ số Đơn vị Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Hồng cầu T/L Tiểu cầu G/L Bạch cầu G/L BC trung tính % BC mono % Tr un g tâ m D I & A D R Q uố c gi a - T ài li ệu đ ư ợ c ch ia s ẻ m iễ n ph í t ại w eb si te C AN H G IA C D U O C .O R G .V N BC lympho % Ure µmol/l Albumin µmol/l Creatinin µmol/l CRP mg/dL Lactat mmol/l Procalcitonin ng/mL Troponin T ng/L FVC % FEV1 % FEV1/FVC % IV. ĐẶC ĐIỂM VI SINH Mã bệnh phẩm Loại bệnh phẩm Ngày nuôi cấy Ngày có kết quả Kết quả nuôi cấy (-) (+) (Ghi rõ tên VK) Kháng sinh đồ: Mã bệnh phẩm Ngày có kết quả Tên vi khuẩn Nhạy Trung gian Kháng VI. ĐẶC ĐIỂM KHÁNG SINH SỬ DỤNG T T Tên thuốc, hàm lượng Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Liều dùng /lần Số lần dùng /ngày Đường dùng 1 2 3 4 Tr un g tâ m D I & A D R Q uố c gi a - T ài li ệu đ ư ợ c ch ia s ẻ m iễ n ph í t ại w eb si te C AN H G IA C D U O C .O R G .V N PHỤ LỤC 4: THÔNG TIN THU MẪU 1. Thông tin tình trạng bệnh nhân khi lấy mẫu Họ và tên BN Mã bệnh án Tuổi Creatinin Ngày đo creatinin Cân nặng Chiều cao 2. Thông tin sử dụng ceftazidim tại thời điểm lấy mẫu Ngày dùng thuốc đầu tiên Tên thuốc Liều 1 lần ngày đầu tiên Số lần dùng/ngày đầu tiên Dung môi Thể tích dung môi Liều 1 lần các ngày tiếp theo Số lần dùng/ngày tiếp theo Ghi chú 3. Thông tin lấy mẫu Mã số mẫu Ngày Liều thứ Giờ bắt đầu truyền Giờ kết thúc truyền Giờ lấy mẫu Giờ truyền liều tiếp theo Ghi chú Mẫu 1 Mẫu 2 Tr un g tâ m D I & A D R Q uố c gi a - T ài li ệu đ ư ợ c ch ia s ẻ m iễ n ph í t ại w eb si te C AN H G IA C D U O C .O R G .V N PHỤ LỤC 5: BẢN ĐỒNG Ý THAM GIA NGHIÊN CỨU CỦA BỆNH NHÂN PHIẾU TÌNH NGUYỆN THAM GIA NGHIÊN CỨU (Áp dụng cho đối tượng tình nguyện tham gia nghiên cứu không cần bí mật danh tính) Họ tên bệnh nhân:. Tuổi ................................. Địa chỉ: ........................... .. Mã bệnh án: .................... Sau khi được bác sĩ thông báo về mục đích, quyền lợi, nghĩa vụ, những nguy cơ tiềm tàng và lợi ích của đối tượng tham gia vào nghiên cứu: Xây dựng chế độ liều của một số kháng sinh nhóm beta lactam đạt mục tiêu dược động học/dược lực học trên bệnh nhân mắc đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai. Tôi đồng ý tự nguyện tham gia vào nghiên cứu này (đồng ý làm tất cả các xét nghiệm, thăm dò trong đề cương nghiên cứu và chấp nhận các tai biến có thể xảy ra trước khi làm bất cứ can thiệp nào trong quá trình điều trị). Tôi xin tuân thủ các quy định của nghiên cứu. Hà nội, ngày tháng năm 201 Bệnh nhân/Người nhà bệnh nhân (ký, ghi rõ họ tên) Tr un g tâ m D I & A D R Q uố c gi a - T ài li ệu đ ư ợ c ch ia s ẻ m iễ n ph í t ại w eb si te C AN H G IA C D U O C .O R G .V N Tên đề tài nghiên cứu: Xây dựng chế độ liều của một số kháng sinh nhóm beta lactam đạt mục tiêu dược động học/dược lực học trên bệnh nhân mắc đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai. Cơ quan chủ trì: Bệnh viện Bạch Mai Đơn vị thực hiện: - Khoa Dược - Trung tâm Hô hấp Nghiên cứu đã được phê duyệt bởi: Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học bệnh viện Bạch mai PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN CHO ĐÓI TƯỢNG THAM GIA NGHIÊN CỨU NGƯỜI LỚN Họ và tên của bệnh nhân: Mã bệnh án: Giới thiệu: > Ông/bà được mời vào tham gia nghiên cứu có tên nêu trên. Ông/bà sẽ được nghiên cứu viên giải thích trực tiếp để rõ hơn về nghiên cứu này. Tài liệu Ông/bà đang đọc giải thích mục đich, phương pháp tiến hành nghiên cứu, các nguy cơ, biến cố và biện pháp phòng ngừa có thể gặp trong nghiên cứu, các lợi ích đem lại của nghiên cứu. Ông/bà có thể mang phiếu cung cấp thông tin này về nhà và trao đổi với các thành viên trong gia đinh và/hoặc bác sĩ riêng của mình trước khi đưa ra quyết định. > Việc tham gia vào nghiên cứu này là hoàn toàn tự nguyện. Nếu Ông/bà quyết định đồng ý tham gia vào nghiên cứu, Ông/bà sẽ ký phiếu chấp thuận tham gia nghiên cứu. > Ngay cả khi Ông/bà đã ký phiếu chấp nhận tham gia nghiên cứu này, Ông/bà có thể thay đổi ý định và quyết định không tham gia vào nghiên cứu hoặc rút khỏi nghiên cứu bất kỳ lúc nào mà không cần cho biết lý do. Điều này không ảnh hưởng đến sự chăm sóc y khoa, không bị phạt và cũng không bị mất bất kỳ lợi íc nào mà Ông/bà có quyền được hưởng từ bệnh viện theo quy định. Tr un g tâ m D I & A D R Q uố c gi a - T ài li ệu đ ư ợ c ch ia s ẻ m iễ n ph í t ại w eb si te C AN H G IA C D U O C .O R G .V N > Việc lựa chọn bệnh nhân tham gia vào nghiên cứu là hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của Ông/bà và việc Ông/bà có thỏa mãn các tiêu chí thu nhận và loại trừ của nghiên cứu hay không. > Quyền cơ bản của Ông/bà sẽ được đảm bảo trong suốt quá trình tham gia nghiên cứu. 1.Thông tin chung của nghiên cứu Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính mà Ông/bà đang mắc có xu hướng tăng lên trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam. Tần suất mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trung bình và nặng ở Việt Nam chiếm 6,7 % dân số, đứng cao nhất trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Các đợt viêm đường hô hấp cấp tính xen lẫn các đợt viêm mạn tính là đặc tính chủ yếu của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Ở bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính ở mức độ nặng và trung bình thường bị nhiều đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trong một năm. Những đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính làm trầm trọng thêm tình trạng viêm đường thở, tình trạng này sẽ gây giảm chức năng phổi lâu dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân Trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có sự tăng tiết đờm mủ và 50-70% thường do bội nhiễm vi khuẩn. Do đó, điều trị kháng sinh giúp cải thiện triệu chứng và bảo tồn chức năng phổi, phòng ngừa biến chứng nhiễm khuẩn toàn thân trong điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Các hướng dẫn điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính cũng đã khẳng định vai trò của việc sử dụng kháng sinh trong điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, sử dụng kháng sinh hợp lý trong điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính làm giảm nguy cơ thất bại điều trị và kéo dài khoảng cách giữa các đợt bội nhiễm. Tuy nhiên, sử dụng kháng sinh như thế nào để đạt hiệu quả điều trị và phòng tránh kháng thuốc trong đợt cấp vẫn còn là một vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu. Kháng kháng sinh dẫn đến không có thuốc kháng sinh điều trị hiệu quả đối với một số bệnh nhiễm khuẩn, nhất là đối với các phẫu thuật, phương pháp điều trị như hóa trị liệu ung thư, cấy ghép mô, bộ phận cơ thể người gây kéo dài thời gian nằm viện, tăng tỷ lệ tàn tật và tử vong và ảnh hưởng lớn đến kinh tế xã hội. Nhà kinh tế học Jim O’Neill đã đề cập rằng đến năm 2030, hậu quả mà con người phải gánh cho tình trạng kháng kháng sinh là 50 triệu trường hợp tử vong mỗi năm và tiêu tốn hết 100 nghìn tỷ đô la. Tr un g tâ m D I & A D R Q uố c gi a - T ài li ệu đ ư ợ c ch ia s ẻ m iễ n ph í t ại w eb si te C AN H G IA C D U O C .O R G .V N Vì vậy, để phòng tránh kháng kháng sinh và mang lại hiệu quả điều trị tối ưu cho người bệnh, cần lựa chọn và chỉnh liều dựa trên đáp ứng của bệnh nhân thông qua xác định nồng độ thuốc trong máu để chỉnh liều theo các thông số dược lực học/dược động học của kháng sinh. Mục đích của nghiên cứu này nhằm xác định nồng độ kháng sinh ceftazidim, trong máu của bệnh nhân để xây dựng chế độ liều thuốc tối ưu trong điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẹn mạn tính. Khoảng thời gian dự kiến: 01/08/2018-1/4/2019 Phương pháp tiến hành: + Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu không can thiệp. + Cỡ mẫu dự kiến: 30 bệnh nhân. 2. Những việc Ông/bà phải trải qua khi tham gia nghiên cứu: Trước khi bất kỳ xét nghiệm và quy trình nào liên quan đến nghiên cứu được tiến hành, Ông/bà sẽ được đề nghị đọc phiếu thông tin này và ký tên vào phiếu tình nguyện tham gia nghiên cứu. Ông/bà sẽ nhận được bản sao của bản ký của hai phiếu này để mang về nhà. Nghiên cứu này bao gồm 2 lần lấy mẫu máu trong 1 đợt điều trị: mỗi mẫu 2ml máu: + Mẫu 1: 30 phút sau khi kết thúc liều ceftazidim thứ 3 + Mẫu 2: 60-120 phút trước khi truyền liều ceftazidim 3.Tiêu chuẩn Ông/bà được lựa chon vào nghiên cứu Ông/bà được chỉ định kháng sinh ceftazidim để điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 4.Tiêu chuẩn Ông/bà bi loai trừ vào nghiên cứu Ông/bà không được tham gia nghiên cứu nếu có số ngày nằm viện < 3 ngày 5.Người đánh giá các thông tin cá nhân và y khoa để chọn lọc Ông/bà tham gia vào nghiên cứu này là nhân viên y tế tại bệnh viện Bạch mai có tên trong danh sách nghiên cứu viên đã được phê duyệt bởi Hội đồng chuyên môn và Hội đồng Đạo đức. 6.Lợi ích khi tham gia nghiên cứu Lợi ích trực tiếp: Ông/bà được chỉnh liều thuốc kháng sinh để đạt được hiệu quả điều trị tối ưu. Tr un g tâ m D I & A D R Q uố c gi a - T ài li ệu đ ư ợ c ch ia s ẻ m iễ n ph í t ại w eb si te C AN H G IA C D U O C .O R G .V N Lợi ích gián tiếp: Khi tham gia nghiên cứu này Ông/bà đã góp phần to lớn trong việc xây dựng một chế độ liều kháng sinh tối ưu cho các bệnh nhân mắc đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và phòng tránh được nguy cơ kháng thuốc, điều này sẽ góp phần giảm nguy cơ thất bại điều trị cho các bệnh nhân mắc các bệnh nhiễm khuẩn. 7.Những bất tiên và nguy cơ có thể xảy ra Ông/bà sẽ phải trải qua 02 lần lấy máu trong quá trình nằm viện 8.Những khoản nào được chi trả trong nghiên cửu Ông/bà không phải chi trả tiền xét nghiệm cho 02 lần lấy máu của nghiên cứu. Các thuốc kháng sinh, thuốc điều trị duy trì bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính theo giai đoạn của Ông/bà được bảo hiểm y tế thanh toán theo quy định của luật Bảo hiểm y tế nếu Ông/bà có Bảo hiểm y tế hoặc Ông/bà tự chi trả nếu không có Bảo hiểm y tế. 9.Công bố phương pháp hoăc phương pháp thay thế Ông/bà có thể quyết định tham gia vào một nghiên cứu khác hoặc không điều trị vào thời gian này. 10.Phương pháp lưu giữ thông tin của Ông/bà - Sau khi vào phiếu đồng ý này, nhóm nghiên cứu sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Ông/bà cho nghiên cứu (“dữ liệu nghiên cứu”). Các thông tin này bao gồm: ngày tháng năm sinh, giới tính, thông tin cá nhân về tình trạng sức khỏe thể chất và tâm thần. - Thông tin nghiên cứu của Ông/bà được dán nhãn với một mã số (ví dụ: 123456). Mã số sẽ không bao gồm tên và địa chỉ của Ông/bà. Chỉ nghiên cứu viên mới biết mối liên quan giữa mã số với tên và địa chỉ của Ông/bà. Nghiên cứu viên sẽ không chia sẻ thông tin cho bất kỳ ai. - Nghiên cứu viên, công ty tài trợ sẽ sử dụng dữ liệu để tiến hành nghiên cứu. Cơ quan của nghiên cứu viên và công ty tài trợ có trách nhiệm xử lý các dữ liệu nghiên cứu tuân thủ theo luật bảo vệ dữ liệu. - Nếu Ông/bà rút lại Phiếu tình nguyện tham gia nghiên cứu, nghiên cứu viên sẽ không bao giờ được sử dụng dữ liệu hoặc chia sẻ dữ liệu với người khác. Công ty tài trợ có thể vẫn sử dụng các dữ liệu nghiên cứu được đã chia sẻ trước khi Ông/bà rút lại Phiếu tình nguyện tham gia nghiên cứu Tr un g tâ m D I & A D R Q uố c gi a - T ài li ệu đ ư ợ c ch ia s ẻ m iễ n ph í t ại w eb si te C AN H G IA C D U O C .O R G .V N 11.Cơ quan quản lý có thể kiểm tra hồ sơ của Ông/bà Đại diện có thẩm quyền của Bộ Y tế Việt nam, Hội đồng Đạo dức của nghiên cứu theo quy định của pháp luật. 12.Người để liên hê khi Ông/bà có câu hỏi Để hiểu rõ hơn về nghiên cứu này hay trường hợp có tổn thương liên quan đến nghiên cứu hay bất cứ khi nào Ông/bà có vấn đề gì cần hỏi về nghiên cứu, vui lòng liên hệ: Dược sĩ: Nguyễn Thu Minh Địa chỉ: Khoa Dược- Bệnh viện Bạch Mai, 78 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội Số điện thoại: 0904215693 Email: nguyvenminh802002@gmai1.com 13.Quyền của bênh nhân Các nghiên cứu viên và bệnh viện cam kết thực hiện các quyền sau đây đối với Ông/bà khi tham gia nghiên cứu: - Quyền được thông tin: Ông/bà sẽ được cung cấp các thông tin có liên quan một cách đầy đủ, được giải đáp rõ ràng về những vấn đề còn thắc mắc. Đảm bảo rằng các thông tin mà ông bà nhận được đều trung thực. - Quyền được phục vụ: khi tham gia vào nghiên cứu này, các bác sĩ xem Ông/bà là đối tượng phục vụ, sẽ được điều trị tốt nhất có thể. - Quyền được bảo vệ: Ông/bà sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình nghiên cứu, đặc biệt khi có bất lợi hoặc nguy cơ do điều trị gây ra. - Quyền được tôn trọng: các thông tin về cá nhân của Ông/bà sẽ được bảo mật trong suốt quá trình tham gia nghiên cứu, cũng như khi công bố kết quả, không ai nhận biết Ông/bà đã tham gia nghiên cứu, không ai được lợi dụng thông tin vì mục đích cá nhân, phi khoa học. - Quyền không tham gia: tham gia nghiên cứu là tự nguyện, Ông/bà có quyền từ chối tham gia hoặc rút khỏi nghiên cứu vào bất kỳ thời điểm nào mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý và không ảnh hưởng đến quyền được chăm sóc sức khỏe của Ông/bà sau này. 14.Nghĩa vu của bênh nhân Ông/bà phải tuân thủ mọi chỉ dẫn trong quá trình điều trị. Tr un g tâ m D I & A D R Q uố c gi a - T ài li ệu đ ư ợ c ch ia s ẻ m iễ n ph í t ại w eb si te C AN H G IA C D U O C .O R G .V N Ông/bà phải sẵn lòng cung cấp những thông tin cần thiết theo quy định, kịp thời báo cho bác sĩ điều trị khi có những biểu hiện bất thường. Nghiên cứu viên có quyền rút Ông/bà khỏi danh sách nghiên cứu bất kỳ luc nào mà không cần sự đồng ý của Ông/bà nếu Ông/bà không tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn về tham gia nghiên cứu. Ông/bà phải chấp nhận chấm dứt tham gia nghiên cứu nếu nghiên cứu không thể tiếp tục vì lý do hành chính hoặc lý do khác. Nghiên cứu viên và nhà tài trợ được quyền sử dụng các thông tin và dữ liệu thu thập được trước khi Ông/bà rút khỏi nghiên cứu cho những mục tiêu nghiên cứu đã mô tả. 15.Trong trường hợp có thương tích liên quan đến nghiên cứu Ông/bà sẽ được hỗ trợ chi trả cho các chi phí điều trị y tế cho bất kỳ tổn thương nào liên quan trực tiếp đến việc lấy mẫu máu để định lượng nồng độ thuốc. Nhắc lại rằng, sự tham gia nghiên cứu này của Ông/bà là tình nguyện, không bị phạt nếu từ chối tham gia và có thể dừng tham gia vào bất cứ thời điểm nào. Tr un g tâ m D I & A D R Q uố c gi a - T ài li ệu đ ư ợ c ch ia s ẻ m iễ n ph í t ại w eb si te C AN H G IA C D U O C .O R G .V N TUYÊN BỐ ĐỒNG Ý THAM GIA Tôi đã nghe bác sĩ giải thích thông tin, đọc kỹ và hiểu rõ về những thông tin dành cho bệnh nhân tham gia nghiên cứu “Xây dựng chế độ liều của một số kháng sinh nhóm beta lactam đạt mục tiêu dược động học/dược lực học trên bệnh nhân mắc đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai” bằng văn bản đính kèm tại đây. Tôi đã có cơ hội đặt các câu hỏi, đã thảo luận và nhận được những câu trả lời thỏa đáng. Tôi ký vào cam kết này, với khẳng định rằng: 1. Tôi tự nguyện tham gia nghiên cứu này. 2. Tôi hiểu rằng tôi được phép rút khỏi nghiên cứu vào bất cứ thời điểm nào mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý và không ảnh hưởng đến quyền được chăm sóc sức khỏe của tôi sau này. 3. Tôi không từ chối bất kỳ quyền lợi hợp pháp nào của người tham gia nghiên cứu. 4. Bằng việc ký vào bản cam kết tự nguyện này, tôi cho phép Cơ quan chủ trì đề tài sử dụng các dữ liệu cá nhân, bao gồm các dữ liệu liên quan đến tình trạng sức khỏe thực thể đã được mô tả trong phiếu thông tin này. 5. Bản sao của bản cam kết này đã được chuyển cho tôi và được tôi lưu giữ hết thời gian tôi tham gia nghiên cứu này. Chữ ký của bệnh nhân Tr un g tâ m D I & A D R Q uố c gi a - T ài li ệu đ ư ợ c ch ia s ẻ m iễ n ph í t ại w eb si te C AN H G IA C D U O C .O R G .V N PHỤ LỤC 6: QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG CỦA CEFTAZIDIM TRONG HUYẾT TƯƠNG Nội dung của phương pháp định lượng được tóm tắt như sau : *Nguyên liệu hóa chất, thiết bị - Dung môi tinh khiết HPLC: Acetonitril. - Hóa chất dung môi tinh khiết phân tích: Chloroform(Trung Quốc), acid phosphoric(Trung Quốc), natri hydroxyd(Merk- Đức), methanol(Merk- Đức). - Huyết tương trắng: mua tại viện huyết học và truyền máu trung ương. - Hệ thống HPLC Agilent Technologies 1200 Series (Mỹ) - Cột Inerstil® ODS-3 (250 mm × 4,6 mm; 5 μm) (Nhật) - Cân phân tích Sartorius TE214S (Đức) - Máy ly tâm Kubota 6500 (Nhật) - Tủ lạnh âm sâu (-86°C) Panasonic MDF-594-PB (Nhật) - Máy siêu âm Ultrasonic LC60H (Đức) - Máy lắc xoáy Labinco L46 (Hà Lan) - Máy lọc hút chân không Rocker 400 (Đài Loan) * Xử lý mẫu: Lấy 400 µL huyết tương, thêm 100 µL dung dịch IS và 500 µL acetonitril. Lắc vortex trong 30 giây; ly tâm ở 14.000 vòng/phút trong 5 phút. Thêm 500 µL chloroform; lắc vortex trong 30 giây và ly tâm ở 1.700 vòng/phút trong 5 phút. Lấy lớp nước phía trên tiêm sắc ký. - Chuẩn bị dung dịch chuẩn gốc ceftazidim: Pha dung dịch chuẩn gốc ceftazidim nồng độ chính xác khoảng 1000 µg/mL trong nước - Chuẩn bị dung dịch chuẩn nội: Pha dung dịch chuẩn gốc cefadroxil nồng độ chính xác khoảng 1000 µg/mL trong nước *Điều kiện sắc ký: + Cột Inerstil® ODS-3 (250 mm × 4,6 mm; 5μm) để ở nhiệt độ phòng. + Pha động: đệm phosphat 50 mM pH 3,4 - acetonitril với chương trình gradien như sau: Thời gian(phút) % MeCN 0.00 10,0% Tr un g tâ m D I & A D R Q uố c gi a - T ài li ệu đ ư ợ c ch ia s ẻ m iễ n ph í t ại w eb si te C AN H G IA C D U O C .O R G .V N 4.00 12,0% 6.00 10,0% + Tốc độ dòng: 1,5 mL/phút. + Detector: UV 260 nm. + Thể tích tiêm: 20 μL. *Phương pháp định lượng đã được thẩm định về các tiêu chí: - Khoảng tuyến tính: 2,0-100,0 µg/ml - Giới hạn định lượng: Giới hạn định lượng dưới (LLOQ): 2 µg/ml - Độ đúng, độ lặp lại: + LQC Khoảng nồng độ thấp 6 µg/ml: 3,8% (RSD: 1,4%) + Khoảng nồng độ trung bình (MQC) 50 µg/ml: -0,4% (RSD: 1,3%) + Khoảng nồng độ cao (HQC) 80 µg/ml: -0,8% (RSD: 1,5%) - Độ ổn định: nhiệt độ - 86oC 7 ngày Tr un g tâ m D I & A D R Q uố c gi a - T ài li ệu đ ư ợ c ch ia s ẻ m iễ n ph í t ại w eb si te C AN H G IA C D U O C .O R G .V N PHỤ LỤC 7: BIỂU ĐỒ THĂM DÒ MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA YẾU TỐ DỰ ĐOÁN VÀ THÔNG SỐ MÔ HÌNH Tr un g tâ m D I & A D R Q uố c gi a - T ài li ệu đ ư ợ c ch ia s ẻ m iễ n ph í t ại w eb si te C AN H G IA C D U O C .O R G .V N PHỤ LỤC 8: BIỂU ĐỒ KHỚP CÁ THỂ (INDIVIDUAL FITS) VÀ QUẦN THỂ (POPULATION FITS) Nồng độ quan sát Đường cong nồng độ cá thể Đường cong nồng độ quần thể Tr un g tâ m D I & A D R Q uố c gi a - T ài li ệu đ ư ợ c ch ia s ẻ m iễ n ph í t ại w eb si te C AN H G IA C D U O C .O R G .V N Tr un g tâ m D I & A D R Q uố c gi a - T ài li ệu đ ư ợ c ch ia s ẻ m iễ n ph í t ại w eb si te C AN H G IA C D U O C .O R G .V N PHỤ LỤC 9: KẾT QUẢ MÔ PHỎNG KHẢ NĂNG ĐẠT ĐÍCH PK/PD Bảng P9.1 Khả năng đạt 60%fT>MIC với các mức liều khác nhau MIC 3gq8h 2gq8h 2gq12h 1gq8h 1gq12h 0,125 1 1 0,999 1 0,996 0,25 1 1 0,997 1 0,995 0,5 1 1 0,995 1 0,978 1 1 1 0,976 0,999 0,902 2 1 1 0,913 0,991 0,707 4 1 0,994 0,708 0,893 0,288 8 0,977 0,898 0,346 0,459 0,021 16 0,771 0,445 0,04 0,03 0,001 32 0,220 0,027 0 0 0 Bảng P9.2 Khả năng đạt 100%fT>MIC với các mức liều khác nhau MIC 3gq8h 2gq8h 2gq12h 1gq8h 1gq12h 0,125 1 1 0,934 0,998 0,856 0,25 1 0,999 0,863 0,992 0,720 0,5 1 0,993 0,720 0,963 0,493 1 0,986 0,959 0,524 0,850 0,224 2 0,944 0,854 0,263 0,578 0,067 4 0,766 0,565 0,111 0,230 0,004 8 0,450 0,231 0,074 0,029 0 16 0,115 0,024 0,005 0,001 0 32 0,001 1 0 0 0 Bảng P9.3 Khả năng đạt 60%fT>MIC với các thời gian truyền khác nhau MIC CI 2gq8h CI 1gq8h PI 2gq8h PI 1gq8h II 2gq8h II 1gq8h 0,25 1 1 1 1 1 1 0,25 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,999 2 1 1 1 1 1 0,991 4 1 1 1 0,991 0,994 0,893 8 1 0,988 0,997 0,777 0,898 0,459 16 0,987 0,285 0,777 0,085 0,445 0,030 32 0,259 0 0,087 0 0,027 0 Tr un g tâ m D I & A D R Q uố c gi a - T ài li ệu đ ư ợ c ch ia s ẻ m iễ n ph í t ại w eb si te C AN H G IA C D U O C .O R G .V N Bảng P9.4 Khả năng đạt 100%fT>MIC với các thời gian truyền khác nhau MIC CI 2gq8h CI 1gq8h PI 2gq8h PI 1gq8h II 2gq8h II 1gq8h 0,125 1 1 1 1 1 0,999 0,25 1 1 1 0,997 0,999 0,992 0,5 1 1 0,998 0,992 0,993 0,963 1 1 1 0,997 0,965 0,959 0,850 2 1 1 0,980 0,828 0,854 0,578 4 1 1 0,841 0,488 0,565 0,230 8 1 0,988 0,484 0,107 0,231 0,029 16 0,987 0,285 0,100 0,003 0,024 0,001 32 0,259 0 0,002 0 0 0 Tr un g tâ m D I & A D R Q uố c gi a - T ài li ệu đ ư ợ c ch ia s ẻ m iễ n ph í t ại w eb si te C AN H G IA C D U O C .O R G .V N

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfkhoa_luan_phan_tich_duoc_dong_hoc_quan_the_cua_ceftazidim_tr.pdf
Luận văn liên quan