Không gian Mêtric Nikodym và tính chất

Dĩ nhiên ơ-đại số không phải là không gian tuyến tính và các toán tử tuyến tính không phải là những độ đo tuy nhiên có một sự tương tự giữa định lí Vitali- Hahn- Saks và tính liên tục của giới hạn từng điểm của một dãy toán tử tuyến tính liên tục của định lí Baire-category là cơ sở của các chứng minh của cả hai kết quả.

pdf44 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2305 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Không gian Mêtric Nikodym và tính chất, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfkhoa_luan_tot_nhiep1990_0548.pdf
Luận văn liên quan