• Đề tài Tổ chức bảo hiểm thất nghiệp ở Việt NamĐề tài Tổ chức bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam

  MỤC LỤC Danh mục các chữ viết tắt Danh mục bảng/biểu/sơ đồ Phần mở đầu CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THẤT NGHIỆP VÀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 1.1. VẤN ĐỀ THẤT NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1.1.1. Khái niệm và phân loại thất nghiệp 1.1.2. Nguyên nhân thất nghiệp 1.1.3. Hậu quả của thất nghiệp 1.1.4. Các chính sách và biện p...

  pdf159 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 3209 | Lượt tải: 12

 • Bảo hiểm Việt Nam - Thực trạng và giải pháp phát triểnBảo hiểm Việt Nam - Thực trạng và giải pháp phát triển

  Chương I: Khái quát chung về bảo hiểm I. Khát quát chung về bảo hiểm II. Sự cần thiết của bảo hiểm đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Chương II: Thực trạng hoạt động bảo hiểm ở Việt Nam thời gian qua I. Sơ lược về lịch sử phát triển ngành Bảo hiểm Việt Nam II. Các tổ chức kinh doanh bảo hiểm ở Việt Nam Chương III: Một số giải pháp nhằm phát tr...

  doc101 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 2482 | Lượt tải: 3

 • Báo cáo Thực tập tại Công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư phát triển (BIC) Việt NamBáo cáo Thực tập tại Công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư phát triển (BIC) Việt Nam

  MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 3 I.Lịch sử hình thành và phát triển. 4 1. Lịch sử hình thành và phát triển của BIC 4 2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của BIC. 7 3.Chức năng nhiệm vụ các phòng ban: 8 3.1.Phòng kiểm tra nội bộ có các chức năng sau 8 3.2. Phòng tổ chức cán bộ có các chức năng sau: 8 3.3. Phòng kế toán có các chức năng sau: 9 3.4. Phòng giám định...

  doc32 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 3480 | Lượt tải: 7