• Đề tài Thực trạng triển khai bảo hiểm tiền gửi ở Việt NamĐề tài Thực trạng triển khai bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam

  MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU PHẦN MỘT: NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BẢO HIỂM TIỀN GỬI 1. Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm tiền gửi 2. Đối tượng và đối tượng tham gia bảo hiểm tiền gửi 3. Phạm vi bảo hiểm tiền gửi 4. Số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm PHẦN HAI: THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI BẢO HIỂM TIỀN GỬI Ở VIỆT NAM 1. Sự ra đời và phát triển của bảo hiểm ...

  doc39 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 3262 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác khai thác sản phẩm bảo hiểm An Khang TrườngĐề tài Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác khai thác sản phẩm bảo hiểm An Khang Trường

  LỜI NÓI ĐẦU Trong cuộc sống sinh hoạt cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày dù đã luôn luôn chú ý ngăn ngừa và đề phòng nhưng con người vẫn luôn có nguy cơ gặp phải những rủi ro bất ngờ xảy ra. Các rủi ro đó do nhiều nguyên nhân, ví dụ như :các rủi ro do môi trường thiên nhiên như bão lụt, động đất, rét, hạn, sương muối, dịch bệnh...

  doc38 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 2473 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam theo mô hình tập đoàn kinh doanhĐề tài Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam theo mô hình tập đoàn kinh doanh

  1. Tính cấp thiết của đề tài luận án Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam (TCT BH Việt Nam) được thành lập lại theo mô hình tổng công ty nhà nước năm 1996, nhưng mô hình này thực sự chưa phải là mô hình tập đoàn kinh doanh (TĐKD) và cơ chế quản lý tài chính đối với Tổng công ty cũng chưa được hoàn thiện theo mô hình này. Ngày nay, trong điều kiện kin...

  pdf27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 2450 | Lượt tải: 1

 • Các giải pháp tài chính thúc đẩy phát triển thị trường bảo hiểm ở Việt NamCác giải pháp tài chính thúc đẩy phát triển thị trường bảo hiểm ở Việt Nam

  Tính cấp thiết của đề tài Thị trường bảo hiểm (TTBH) có vai trò rất tích cực đối với việc ổn định, phát triển sản xuất và đời sống xã hội. Từ khi Luật kinh doanh bảo hiểm có hiệu lực (01/4/2001), TTBH nước ta mới thực sự khởi sắc. Tuy nhiên, hoạt động của TTBH trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế nhất định như quy mô thị trường nhỏ, vốn c...

  pdf27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 2545 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Bảo hiểm tiền gửi ở Việt namĐề tài Bảo hiểm tiền gửi ở Việt nam

  MỤC LỤC Lời mở đầu Chương 1 Tổng quan về bảo hiểm tiền gửi I. Sự cần thiết của bảo hiểm tiền gửi 1. Chức năng của tín dụng 2. Vai trò của hoạt động tín dụng 3. Sự cần thiết của bảo hiểm tiền gửi II. Bản chất của bảo hiểm tiền gửi 1. Khái niệm và đặc điểm 2. Vai trò III. Bảo hiểm tiền gửi trên thế giới 1. Cơ chế bảo hiểm tiền gửi t...

  doc35 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 6837 | Lượt tải: 5

 • Đề tài Nhãn hiệu của sản phẩm bảo hiểm nhân thọĐề tài Nhãn hiệu của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ

  MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NHÃN HIỆU SẢN PHẨM BHNT I. Nhãn hiệu và các quyết định có liên quan đến nhãn hiệu 1. Nhãn hiệu là gì 2. Các quyết định liên quan đến nhãn hiệu 2.1. Quyết định gắn nhãn 2.2. Quyết định về người chủ nhãn hiệu 2.3. Quyết định về chất lượng sản phẩm 2.4. Quyết định về đặt tên...

  doc27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 2391 | Lượt tải: 0

 • Tổng quan về bảo hiểm nhân thọ AIA việt NamTổng quan về bảo hiểm nhân thọ AIA việt Nam

  Hình thức thu phí tại nhà là một dịch vụ cộng thêm của AIA, được cung cấp để thu phí bảo hiểm tái tục và hoàn toàn miễn phí, do đội ngũ thu phí chuyên nghiệp của AIA phục vụ. Các tiện ích khi sử dụng dịch vụ thu phí: - Phí bảo hiểm được nộp vào công ty nhanh chóng, an toàn. Thông thường, phí bảo hiểm được nộp vào công ty trong vòng 24 giờ sau khi...

  doc26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 4890 | Lượt tải: 5

 • Đề tài Tổ chức bảo hiểm thất nghiệp ở Việt NamĐề tài Tổ chức bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam

  MỤC LỤC Danh mục các chữ viết tắt Danh mục bảng/biểu/sơ đồ Phần mở đầu CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THẤT NGHIỆP VÀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 1.1. VẤN ĐỀ THẤT NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1.1.1. Khái niệm và phân loại thất nghiệp 1.1.2. Nguyên nhân thất nghiệp 1.1.3. Hậu quả của thất nghiệp 1.1.4. Các chính sách và biện p...

  pdf159 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 3451 | Lượt tải: 2

 • Bảo hiểm Việt Nam - Thực trạng và giải pháp phát triểnBảo hiểm Việt Nam - Thực trạng và giải pháp phát triển

  Chương I: Khái quát chung về bảo hiểm I. Khát quát chung về bảo hiểm II. Sự cần thiết của bảo hiểm đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Chương II: Thực trạng hoạt động bảo hiểm ở Việt Nam thời gian qua I. Sơ lược về lịch sử phát triển ngành Bảo hiểm Việt Nam II. Các tổ chức kinh doanh bảo hiểm ở Việt Nam Chương III: Một số giải pháp nhằm phát tr...

  doc101 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 2758 | Lượt tải: 3

 • Báo cáo Thực tập tại Công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư phát triển (BIC) Việt NamBáo cáo Thực tập tại Công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư phát triển (BIC) Việt Nam

  MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 3 I.Lịch sử hình thành và phát triển. 4 1. Lịch sử hình thành và phát triển của BIC 4 2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của BIC. 7 3.Chức năng nhiệm vụ các phòng ban: 8 3.1.Phòng kiểm tra nội bộ có các chức năng sau 8 3.2. Phòng tổ chức cán bộ có các chức năng sau: 8 3.3. Phòng kế toán có các chức năng sau: 9 3.4. Phòng giám định...

  doc32 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 3764 | Lượt tải: 1