• Tài liệu nghiên cứu về bảo hiểmTài liệu nghiên cứu về bảo hiểm

  Là một hệ thống các quan hệ phân phối theo nguyên tắc hoàn trả có điều kiện giữa các chủ thể kinh tế góp vốn lập quỹ dự phòng tập trung. Trong BH luôn phải tuân thủ quy luật lấy số đông bù số ít

  ppt46 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 3507 | Lượt tải: 2

 • Bàn về nghiệp vụ Bảo hiểm nhân thọ và các loại hình Bảo hiểm nhân thọ đang được triển khai ở Việt Nam hiện nayBàn về nghiệp vụ Bảo hiểm nhân thọ và các loại hình Bảo hiểm nhân thọ đang được triển khai ở Việt Nam hiện nay

  Như chúng ta dêu biết,trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày cũng như trong hoạt dộng sản xuất kinh doanh,dù đã luôn luôn chú ý ngăn ngừa đề phòng nhưng con người vẫn luôn luôn phải đối mặt với nguy cơ rủi ro trong mọi lĩnh vực.Cảc rủi ro xảy ra có thể do nhiều nguyên nhân như rủi ro do môi trường,thiên nhiên,xã hôi như:bão lụt,hạn hán, động đất,bệnh ...

  doc36 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 2579 | Lượt tải: 0

 • Thực tế triển khai nghiệp vụ bảo hiểm thiết bị điện tử tại Công ty cổ phần bảo hiểm bưu điệnThực tế triển khai nghiệp vụ bảo hiểm thiết bị điện tử tại Công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện

  Lời nói đầu Sắp bước sang thế kỉ 21, thế kỉ của nền khoa học kĩ thuật đang phát triển với tốc độ nhanh chóng. Đất nước ta ngày càng hoà nhập hơn vào xu thế tiến bộ đó của thế giới, với những bước đi công nghiệp hoá, hiện đại hoá để trang bị cho cơ sở vật chất của chúng ta ngày càng tiên tiến hơn hiện đại hơn .Nhờ có chính sách đổi mới đúng đắn ấy ...

  doc86 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 2287 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Thực trạng thu nộp quỹ bảo hiểm xã hội và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu nộp quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện nayĐề tài Thực trạng thu nộp quỹ bảo hiểm xã hội và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu nộp quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện nay

  Lời mở đầu Như mọi quốc gia trên thế giới, BHXH Việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước; điều này có thể dễ dàng lý giải bởi BHXH không chỉ liên quan đến hàng triệu lao động mà còn bởi nó có ý nghĩa rất lớn đối với cả những người phụ th...

  doc84 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 2298 | Lượt tải: 3

 • Bảo hiểm Việt Nam trước thềm hội nhập và giải pháp đẩy mạnh sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam đến 2010Bảo hiểm Việt Nam trước thềm hội nhập và giải pháp đẩy mạnh sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam đến 2010

  Chương I: Khái quát chung về thị trường bảo hiểm 1 I. Sự ra đời và phát triển của bảo hiềm. 1 l. Nguồn gốc ra đời và phát triển của ngành bảo hiểm thế giới. 1 1.l. Dự trữ thuần túy. 1 1.2. Cho vay nặng lãi. 2 1.3. Thỏa thuận ràng buộc trách nhiệm và quyền lợi của các bên. 2 2. Sự phát tiền của ngành bảo hiểm thế giới. 3 2.1. Các thị trường bảo hiểm...

  doc109 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 2477 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Thực trạng triển khai bảo hiểm tiền gửi ở Việt NamĐề tài Thực trạng triển khai bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam

  MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU PHẦN MỘT: NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BẢO HIỂM TIỀN GỬI 1. Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm tiền gửi 2. Đối tượng và đối tượng tham gia bảo hiểm tiền gửi 3. Phạm vi bảo hiểm tiền gửi 4. Số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm PHẦN HAI: THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI BẢO HIỂM TIỀN GỬI Ở VIỆT NAM 1. Sự ra đời và phát triển của bảo hiểm ...

  doc39 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 3342 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác khai thác sản phẩm bảo hiểm An Khang TrườngĐề tài Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác khai thác sản phẩm bảo hiểm An Khang Trường

  LỜI NÓI ĐẦU Trong cuộc sống sinh hoạt cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày dù đã luôn luôn chú ý ngăn ngừa và đề phòng nhưng con người vẫn luôn có nguy cơ gặp phải những rủi ro bất ngờ xảy ra. Các rủi ro đó do nhiều nguyên nhân, ví dụ như :các rủi ro do môi trường thiên nhiên như bão lụt, động đất, rét, hạn, sương muối, dịch bệnh...

  doc38 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 2518 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam theo mô hình tập đoàn kinh doanhĐề tài Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam theo mô hình tập đoàn kinh doanh

  1. Tính cấp thiết của đề tài luận án Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam (TCT BH Việt Nam) được thành lập lại theo mô hình tổng công ty nhà nước năm 1996, nhưng mô hình này thực sự chưa phải là mô hình tập đoàn kinh doanh (TĐKD) và cơ chế quản lý tài chính đối với Tổng công ty cũng chưa được hoàn thiện theo mô hình này. Ngày nay, trong điều kiện kin...

  pdf27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 2512 | Lượt tải: 1

 • Các giải pháp tài chính thúc đẩy phát triển thị trường bảo hiểm ở Việt NamCác giải pháp tài chính thúc đẩy phát triển thị trường bảo hiểm ở Việt Nam

  Tính cấp thiết của đề tài Thị trường bảo hiểm (TTBH) có vai trò rất tích cực đối với việc ổn định, phát triển sản xuất và đời sống xã hội. Từ khi Luật kinh doanh bảo hiểm có hiệu lực (01/4/2001), TTBH nước ta mới thực sự khởi sắc. Tuy nhiên, hoạt động của TTBH trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế nhất định như quy mô thị trường nhỏ, vốn c...

  pdf27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 2599 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Bảo hiểm tiền gửi ở Việt namĐề tài Bảo hiểm tiền gửi ở Việt nam

  MỤC LỤC Lời mở đầu Chương 1 Tổng quan về bảo hiểm tiền gửi I. Sự cần thiết của bảo hiểm tiền gửi 1. Chức năng của tín dụng 2. Vai trò của hoạt động tín dụng 3. Sự cần thiết của bảo hiểm tiền gửi II. Bản chất của bảo hiểm tiền gửi 1. Khái niệm và đặc điểm 2. Vai trò III. Bảo hiểm tiền gửi trên thế giới 1. Cơ chế bảo hiểm tiền gửi t...

  doc35 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 6968 | Lượt tải: 5