Luận án Ảnh hưởng của đa dạng hóa tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam

Sự gắn kết giữa các lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp giúp nâng cao khả năng chia sẻ nguồn lực và chuyển giao các kỹ năng nhằm tận dụng cả lợi thế kinh tế quy mô và phạm vi. Do dó, kết quả nghiên cứu gợi ý rằng các doanh nghiệp nên tiến hành ưu tiên đa dạng hóa liên quan trước khi thực hiện đa dạng hóa không liên quan để đạt được sự cân bằng giữa mục tiêu phát triển và mục tiêu hiệu quả.

pdf192 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 07/02/2022 | Lượt xem: 314 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Ảnh hưởng của đa dạng hóa tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_anh_huong_cua_da_dang_hoa_toi_hieu_qua_kinh_doanh_cu.pdf
  • docLA_PhamThiThanhHuong_E.doc
  • pdfLA_PhamThiThanhHuong_Sum.pdf
  • pdfLA_PhamThiThanhHuong_TT.pdf
  • docLA_PhamThiThanHuong_V.doc
Luận văn liên quan