Luận án Bảo đảm quyền con người trong thi hành hình phạt tù ở Việt Nam

Là thành viên của nhiều công ước quốc tế về quyền con người trong hình phạt tù, Việt Nam ngày càng nỗ lực ghi nhận và nội luật hóa các tiêu chuẩn quốc tế trong pháp luật quốc gia như: Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật Thi hành án hình sự năm và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hệ thống các quy định này về cơ bản đã tương thích với nội dung công ước quốc tế liên quan đến bảo đảm quyền con người trong thi hành hình phạt tù với việc quy định rõ các nhóm quyền con người mà phạm nhân được hưởng, trách nhiệm của các cơ quan có liên quan, cơ chế, cách thức để thực hiện, kiểm soát việc bảo đảm các quyền. Tuy nhiên, vẫn còn một số quy định chưa rõ ràng, hạn chế dẫn đến bất cập trong việc tổ chức thực hiện trên thực tế

pdf194 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 09/02/2022 | Lượt xem: 135 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Bảo đảm quyền con người trong thi hành hình phạt tù ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đến năm 2020, Hà Nội. 5. Bộ Chính trị (2005), Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội. 6. Bộ Chính trị (2016), Kết luận số 01-KL/TW ngày 04/4/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội. 7. Bộ Công an (2011), Thông tư số 37/2011/TT-BCA về phân loại và tổ chức giam giữ phạm nhân theo loại, Hà Nội. 8. Bộ Công an (2011), Thông tư 46/2011/TT-BCA ngày 30 tháng 06 năm 2011 quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, quà và liên lạc điện thoại với thân nhân, Hà Nội. 9. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục và Đào tạo (2012), Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT ngày 06 tháng 02 năm 2012 hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự, chính sách và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân, Hà Nội. 10. Bộ Công an (2013), Báo cáo tổng kết công tác điều tra, khảo sát người chấp hành xong án phạt tù về cư trú ở địa phương, giai đoạn 2002 - 2012 theo Kế hoạch số 16/KH-BCA ngày 02/12/2012 của Bộ Công an, Hà Nội. 11. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2013), Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC- 152 VKSNDTC ngày 15 tháng 5 năm 2013 hướng dẫn thi hành các quy định về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân, Hà Nội. 12. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2013), Thông tư liên tịch số 03/2013/TLLT-BCA-BQP- BYT-TANTC-VKSNDTC ngày 15 tháng 5 năm 2013 hướng dẫn thi hành quy định về tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân, Hà Nội. 13. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế (2015), Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2015 hướng dẫn công tác quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị cho người nhiễm HIV và dự phòng lây nhiễm HIV tại trại giam, TTg, NTG, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Hà Nội. 14. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế (2015), Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT ngày 19 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn việc khám bệnh, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc, học sinh trường giáo dưỡng do BCA, BQP quản lý tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước, Hà Nội. 15. Bộ Công an (2016), Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Luật thi hành án hình sự trong CAND (2011 - 2016). 16. Bộ Tài chính, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng (2010), Thông tư liên tịch số 04/2010/TLLT-BTC-BCA-BQP ngày 12 tháng 01 năm 2010 hướng dẫn thực hiện chế độ lao động và sử dụng kết quả lao động, dạy nghề của phạm nhân trong các trại giam, Hà Nội. 17. BT (2019), “Tha tù trước thời hạn có điều kiện: Cơ hội cho những người lầm lỡ”, Tạp chí ANTV, han-co-dieu-kien-co-hoi-cho-nhung-nguoi-lam-lo-263468.html 18. Lê Văn Cảm (2006), “Những vấn đề lý luận về bảo vệ các quyền con người bằng pháp luật hình sự”, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 11. 19. Lê Văn Cảm (2009), Hệ thống tư pháp hình sự trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 20. Nguyễn Ngọc Chí (2011), Luật tố tụng hình sự Việt Nam với việc bảo vệ quyền con người, Đề tài nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 21. Nguyễn Ngọc Chí (Chủ biên), (2014), Giáo trình Luật tố tụng hình sự Việt Nam, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội. 153 22. Nguyễn Ngọc Chí (Chủ biên) (2015), Quyền con người trong lĩnh vực tư pháp hình sự, sách chuyên khảo, Nxb Hồng Đức. 23. Chính phủ (2011), Nghị định số 117/2011/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2011, quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt và chăm sóc y tế đối với phạm nhân, Hà Nội. 24. Chính phủ (2020), Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 9/11/2020 quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân đã quy định rõ, phạm nhân phải được giam giữ trong buồng giam theo quy định, Hà Nội. 25. Lê Minh Chuẩn (2019), Quyền của người bị kết án phạt tù ở Việt Nam, Luận án Tiến sỹ Luật học chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự, Học viện Khoa học xã hội, Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. 26. Nguyễn Văn Cừ (2011), “Dạy nghề cho phạm nhân và bảo đảm việc làm cho người mãn hạn tù”, Tạp chí Nhân quyền 6, số 1+2. 27. Nguyễn Hữu Duyện (2010), Thi hành án phạt tù từ thực tiễn đến khoa học giáo dục, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội. 28. Đại học Quốc gia Hà Nội (2010), Quyền con người, Tập tài liệu chuyên đề của Liên hợp quốc, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội. 29. Đại học Quốc gia Hà Nội (2011), Giáo trình lý luận và pháp luật về quyền con người, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 30. Đại học Quốc gia Hà Nội (2011), Giới thiệu các văn kiện quốc tế về quyền con người, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội. 31. Đại học Quốc gia Hà Nội (2011), Hỏi đáp về quyền con người, Nxb Hồng Đức, Hà Nội. 32. Đại học Quốc gia Hà Nội (2012), Giới thiệu Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (IICCPR, 1966), Nxb Hồng Đức, Hà Nội. 33. Đại học Quốc gia Hà Nội (2016), Tư tưởng Việt Nam về quyền con người, Nxb Chính trị Quốc gia. 34. Trần Văn Độ (2017), Bảo đảm quyền con người trong tố tụng hình sự - Khái quát các tiêu chuẩn quốc tế và quy định pháp luật Việt Nam, Hội thảo “Bảo đảm quyền con người trong hoạt động tố tụng” ngày 16/12/2017. 35. Đường Minh Giới (2007), Những vấn đề lý luận cơ bản về thi hành án phạt tù ở Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội. 154 36. Đường Minh Giới (2019), “Pháp luật quốc tế về nhân quyền trong quản lý trại giam - Thực tiễn và kinh nghiệm cho Việt Nam” Tạp chí Nhân lực Khoa học Xã hội, Chuyên đề số 1 (5/2019). 37. Nguyễn Khắc Hải (2014), “Bảo vệ các quyền con người của phạm nhân tại Việt Nam”, Đề tài nghiên cứu khoa học, Mã số KL.QN 14.05, khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. 38. Nguyễn Khắc Hải (2019), “Quyền của phạm nhân trong thi hành án hình sự”, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội số 1, Tháng 5/2019. 39. Vũ Trọng Hách (2006), Hoàn thiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án hình sự ở Việt Nam, Nxb Tư pháp. 40. Nguyễn Anh Hào (2002), Thi hành án phạt tù ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Luận văn thạc sĩ Luật học, Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội 41. Trần Thị Thu Hằng (2009), Hình phạt tù và thi hành hình phạt tù - những vấn đề lý luận và thực tiễn, Luận văn Thạc sĩ luật học, Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội 42. Nguyễn Phong Hoà (2006), “Thực trạng công tác thi hành án hình sự và những kiến nghị của tác giả”, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 21. 43. Ngô Thị Thu Hoài (2019), Bảo đảm quyền con người trong pháp luật phong kiến Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Luật học chuyên ngành Luật hiến pháp và Luật hành chính, Học viện Khoa học xã hội, Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. 44. Nguyễn Huy Hoàn (2004), Bảo đảm quyền con người trong hoạt động tư pháp, Luận án tiến sĩ Luật học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. 45. Học viện khoa học xã hội - Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, (2013), Giáo trình Luật thi hành án hình sự, Nxb Khoa học xã hội. 46. Trần Minh Hưởng (Chủ biên) (2011), Bình luận khoa học Luật thi hành án hình sự và các quy định mới nhất về thi hành án hình sự, Nxb Hồng Đức. 47. Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội (2010), Quyền con người, (Tập hợp những bình luận/khuyến nghị chung của các ủy ban công ước Liên Hợp Quốc, Nxb Công an nhân dân. 48. Nguyễn Thị Lan (2015), “Một số kiến nghị để hoàn thiện pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam nhằm bảo vệ quyền con người của người chấp hành án phạt 155 tù”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Luật học, tập 31, số 3. 49. Liên Hợp Quốc (1948), Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền của Liên Hợp Quốc năm 1948. 50. Liên Hợp Quốc (1955), Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu về đối xử với tù nhân của Liên Hợp Quốc năm 1955. 51. Liên Hợp Quốc (1966), Công ước về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hợp Quốc năm 1966. 52. Liên Hợp Quốc (1966), Công ước về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa của Liên Hợp Quốc năm 1966. 53. Liên Hợp Quốc (1984), Công ước chống tra tấn và các hình thức trừng phạt, đối xử tàn bạo, vô nhân đạo hay hạ nhục khác của Liên Hợp Quốc năm 1984. 54. Liên Hợp Quốc (1988), Tập hợp các nguyên tắc về bảo vệ tất cả những người bị giam hay bị cầm tù dưới bất kỳ hình thức nào của Liên Hợp Quốc năm 1988. 55. Liên Hợp Quốc (1990), Những nguyên tắc cơ bản trong việc đối xử với tù nhân của Liên Hợp Quốc năm 1990. 56. Phạm Văn Lợi (2006), “Thực trạng pháp luật thi hành án phạt tù và phương hướng hoàn thiện”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 02. 57. Phạm Thị Tuyết Mai (2009), Bảo đảm QCN trong thi hành án phạt tù tại Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ luật học, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. 58. Đinh Thị Mai (2014), Quyền của người bị hại trong tố tụng hình sự Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội. 59. Võ Khánh Minh (2010), Giáo dục quyền con người ở Việt Nam hiện nay, Luận án tiễn sĩ, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội. 60. Lê Minh (2018), Hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại trại giam, Báo Vĩnh Phúc Online, cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-tai-trai-tam-giam.html. 61. Hoàng Nam (2019), Ba cựu cán bộ trại giam lĩnh án, https://vnexpress.net/ba - cuu-can-bo-trai-giam-linh-an-3993053.html 62. Phương Nam (2019), Cảm hóa, giáo dục phạm nhân bằng tình thương, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, giao-duc-pham-nhan-bang-tinh-thuong-879697/ 63. Chu Thị Ngọc (2018), Tòa án trong việc bảo đảm thực hiện quyền con người ở Việt Nam hiện nay, Luận án tiến sỹ Luật học. 156 64. Nhóm PV (2019), “Tha tù trước thời hạn có điều kiện thể hiện rõ chính sách khoan hồng, nhân đạo”, Công an nhân dân online, dong-LL-CAND/Tha-tu-truoc-thoi-han-co-dieu-kien-the-hien-ro-chinh-sach- khoan-hong-nhan-dao-527532/ 65. Lê Phong (2019), Bắt một cán bộ trại giam vì cho phạm nhân gọi điện thoại, Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, can-bo-trai-tam-giam-vi-cho-pham-nhan-goi-dien-thoai_77986.html 66. Nguyễn Đức Phúc (2011), “Thực trạng các quy phạm pháp luật thi hành án hình sự về bảo vệ quyền con người”, Chuyên đề nghiên cứu khoa học, Học viện Cảnh sát nhân dân. 67. Nguyễn Đức Phúc (2012), Thực hiện pháp luật về quyền con người của phạm nhân trong thi hành án phạt tù ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. 68. Nguyễn Đức Phúc (2019), “Một số ý kiến hoàn thiện luật thi hành án hình sự từ góc độ quyền con người”, Hội thảo Chính sách pháp luật và thực tiễn thi hành án hình sự ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. 69. Nguyễn Huy Phượng (2009), “Giám sát xã hội đối với hoạt động tư pháp ở nước ta hiện nay”, Tạp chí Cộng sản, Home/Nghiencuu-Traodoi/2009/1475/Giam-sat-xa-hoi-doi-voi-hoat-dong-tu- phap-o-nuoc.aspx 70. Đỗ Thị Phượng (Chủ nhiệm đề tài) (2018), Bảo đảm quyền con người của người bị kết án phạt tù tại Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, trường Đại học Luật Hà Nội. 71. PV/VOV.VN (2014) Phạm nhân đăng ảnh “tự sướng” ở trong tù lên facebook? Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, https://plo.vn/thoi-su/pham-nhan- dang-anh-tu-suong-o-trong-tu-len-facebook-494131.html 72. PV (2019), “Phạm nhân lao động sản xuất ngoài trại giam: Giúp phạm nhân hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng”, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, ngoai-trai-giam-giup-pham-nhan-hoan-luong-tai-hoa-nhap-cong-dong-d17- t25555.html. 73. Nguyễn Đăng Quang (2005), “Về mối liên hệ và sự tác động giữa phát triển và 157 bảo đảm quyền con người”, Tạp chí Triết học, số 07. 74. Nguyễn Tuấn Quang (2015), “Bảo đảm quyền con người của phạm nhân theo pháp luật Việt Nam”, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội. 75. Quốc hội (1946), Hiến pháp năm 1946 của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Hà Nội. 76. Quốc hội (1959), Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1959, Hà Nội. 77. Quốc hội (1980), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980, Hà Nội. 78. Quốc hội (1992), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, Hà Nội. 79. Quốc hội (2002), Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân 2002. 80. Quốc hội (2003), Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003. 81. Quốc hội (2007), Luật Đặc xá năm 2007. 82. Quốc hội (2009), Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009). 83. Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và Nghị quyết 64/2013/QH13 hướng dẫn Hiến pháp 2013, Hà Nội. 84. Quốc hội (2014), Luật tổ chức tòa án nhân dân năm 2014. 85. Quốc hội (2015), Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015. 86. Quốc hội (2015), Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015. 87. Quốc hội (2015), Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. 88. Quốc hội (2017), Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). 89. Ngọc Quỳnh (2019), Mô hình “Đội phạm nhân an toàn văn hóa”, Báo Nhân dân điện tử, https://www.nhandan.com.vn/phapluat/ item/42715102-mo-hinh- %C3%B0oi-pham-nhan-an-toan-van-hoa.html 90. Trương Ngọc Sơn (2015), “Quyền con người trong tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự qua thực tiễn thành phố Hải Phòng”, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội. 91. Phan Thị Thanh Tâm (2017), Bảo đảm quyền của bị can, bị cáo là người chưa thành niên trong tố tụng hình sự Việt Nam, Luận án Tiến sỹ Luật học chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự, Học viện Khoa học xã hội, Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. 92. Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thị Thu Hương (2012), “Bảo đảm, bảo vệ quyền 158 con người, quyền công dân trong pháp luật hành chính Việt Nam (Một số vấn đề có tính phương pháp luận và định hướng nghiên cứu)”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Luật học, số 28. 93. Hứa Thị Thơ (2013), Một số vấn đề chủ yếu về pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam trong việc bảo vệ các quyền con người, Luận văn Thạc sĩ Luật học, chuyên ngành Luật Hình sự, Đại học Quốc gia Hà Nội. 94. Phương Thủy, Như Anh (2018), “Trại giam Châu Bình, Ngọc Lý công bố quyết định tha tù trước thời hạn”, Tạp chí Công an nhân dân, quyet-dinh-tha-tu-truoc-thoi-han-504973/ 95. Phương Thủy (2018), “Trại giam Tân Lập công bố quyết định tha tù trước thời hạn”, Tạp chí Công an nhân dân, Nguyen-Van-Son-du-tha-tu-truoc-thoi-han-co-dieu-kien-o-Trai-giam-Tan-Lap- 504575/ 96. Phương Thúy (2015), Chú trọng đổi mới công tác giáo dục cải tạo phạm nhân theo hướng nhân văn, Báo Công an nhân dân, LL-CAND/Chu-trong-doi-moi-cong-tac-giao-duc-cai-tao-pham-nhan-theo- huong-nhan-van-368460/ 97. Trần Quang Tiệp (2002), Một số vấn đề thi hành án hình sự, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội. 98. Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (1993), Thông tư liên ngành số 03/TTLN ngày 30/6/1993 về việc Hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp lệnh thi hành án phạt tù, Hà Nội. 99. Lại Văn Trình (2011), Bảo đảm quyền con người của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. 100. Ngô Văn Trù (2015), Giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam ở Việt Nam, Luận án tiến sỹ chuyên ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 101. Ngô Văn Trù (2017), Giáo dục pháp luật cho phạm nhân ở Việt Nam, Sách chuyên khảo, NXB Công an nhân dân. 102. Trung tâm nghiên cứu quyền con người và quyền công dân trực thuộc khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội (2011), Giới thiệu các văn kiện quốc tế về 159 quyền con người, NXB Lao động Xã hội. 103. Trung tâm nghiên cứu quyền con người và quyền công dân trực thuộc khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội (2012), Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong khu vực ASean, Nxb Lao động xã hội. 104. Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Một số so sánh quyền con người với quyền công dân, 105. Trường Đại học Luật Hà Nội (2010), Giáo trình Luật Tố tụng hình sự, Nxb Tư pháp, Hà Nội. 106. Tuyển tập Nghiên cứu so sánh pháp luật về sánh về hình phạt tù (2008), Tổ chức cải cách hình sự quốc tế, tr.28. 107. Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Ban Công tác đại biểu - Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử (2018), Một số góp ý về thi hành án phạt tù trong luật thi hành án hình sự, duong/item/1167-mot-so-gop-y-ve-thi-hanh-an-phu-tu-trong-luat-thi-hanh-an- hinh-su 108. Viện Khoa học xã hội Việt Nam (2011), Những vấn đề lý luận và thực tiễn của nhóm quyền dân sự và chính trị, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. 109. Viện Khoa học xã hội Việt Nam (2011), Những vấn đề lý luận và thực tiễn của nhóm quyền kinh tế, văn hóa và xã hội, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. 110. Viện Khoa học xã hội Việt Nam (2011), Những vấn đề lý luận và thực tiễn các quyền mới xuất hiện trong quá trình phát triển, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. 111. Viện Nghiên cứu quyền con người (2007), Hỏi đáp về quyền con người, Nxb Công an nhân dân. 112. Viện Nghiên cứu quyền con người (2008), Bình luận và khuyến nghị chung của các Ủy ban Công ước thuộc Liên hợp quốc về quyền con người, Nxb Công an nhân dân. 113. Viện Ngôn ngữ học (2000), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng. 114. Trịnh Tiến Việt (Chủ biên) (2015), Bảo vệ tự do và an ninh cá nhân bằng pháp luật hình sự Việt Nam, Nxb Tư pháp. 115. Võ Khánh Vinh (Chủ biên), (2010), Giáo trình Quyền con người: tiếp cận đa ngành và liên ngành Luật học, tập I, tập II, Nxb Khoa học xã hội. 116. Võ Khánh Vinh (2010), Giáo dục quyền con người - Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb khoa học và xã hội, Hà Nội. 160 117. Võ Khánh Vinh (Chủ biên, 2011), Cơ chế bảo đảm và bảo vệ quyền con người, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. 118. Võ Khánh Vinh, Cao Thị Oanh (Đồng chủ biên, 2013), Giáo trình Luật thi hành án hình sự, Nxb Khoa học xã hội. 119. Võ Khánh Vinh, Lê Mai Thanh (Đồng chủ biên, 2014), Giáo trình Pháp luật Quốc tế về quyền con người, Nxb Khoa học xã hội. 120. Võ Khánh Vinh (Chủ biên) (2015), Quyền con người, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. 121. Võ Khánh Vinh (2015), Luật học so sánh, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. 122. Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (2014), Báo cáo tổng kết công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2014. 123. Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (2015), Báo cáo tổng kết công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2015. 124. Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (2016), Báo cáo tổng kết công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2016. 125. Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (2017), Báo cáo tổng kết công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2017. 126. Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (2018), Báo cáo tổng kết công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2018. Tiếng Anh 127. Act Concerning the Execution of Prisons Sentences and Measures of Rehabilitation and Prevention Involving Deprivation of Liberty (Prison Act) of Germany, 1976 amended in 1989 and 1990. 128. Alvin J. Bronstein, Jenni Grainsborough (2014), Using International Human Rights Laws and Standards for U.S. Prison Reform, Pace Law Review, Vol 24, p.811-824. 129. American Bar Association, Criminal Justice Standards Committee, ABA Criminal Justice Standards on the Treatment of Prisoners, Third Edition 161 Standard 23-1.1 (d), https://www.americanbar.org/groups/criminal_justice/ publications/criminal_justice_section_archive/crimjust_standards_treatmentpri soners/#23-1.1> accessed 6 August 2019. 130. Andrew Coyle (2009), A Human Rights Approach to Prison Management: Handbook for Prison Staff (2nd edition), London: International Centre for Prison Studies, 168p. https://www.prisonstudies.org/sites/default/files/ resources/downloads/handbook_2nd_ed_eng_8.pdf 131. Andrew Coyle; Allison Campbell; Rodney Neufeld (2003), Capitalist Punishment: Prison Privatization & Human Rights. Atlanta: Clarity Press; London: Zed Books.. 132. Anne-Marie Cusac (2009), Cruel and Unusual: The Culture of Punishment in America, New Haven, CT, Yale University Press, 259p. 133. Bronwyn Naylor (2014), Human Rights and Respect in Prisons: The Prisoners' Perspective. Law in Context, Vol 31, p.84-124, ISSN: 0811-5796. 134. Correction and Conditional Release Act of Canada 1992 amended in 2019, s 88 (1) (a), s 88 (2), s 88 (3). 135. Correctional Services Regulations of South Africa 2004 (as amended in 2012). 136. Elisa Toma (2011), The principle of equality of arms - part of the right to fair trial, Law Review, Vol 1 (3), The Union of Jurists of Romania and Universul Juridic Publishing House. 137. European Council (2006), European Prision Rules. European Council publisher, p.45 138. Gerard de Jonge (2002), Prionners’ (Human) rights and prisoners’ Litigation in the Netherlands, Journal of the Institute of Justice and International Studies, Institute of Justice and International Studies Central Missouri State University, Vol 1, p.23-33, ISSN: 1538-7917. 139. Gilles Chantraine; Dan Kaminski, Right in prison: Institutional police, juridical activism, democratic struggles, Champ pénal/Penal field, Séminaire Innovations Pénales, Online since 11 December 2008, connection on 28 December 2020. https://journals.openedition.org/ champpenal/7033 140. Grigority Dikov, Dovydas Vitkauskas (2012), Protecting the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights. Council of Europe human rights handbooks, Strasbourg. 162 141. Hutto v. Finney 437 U.S.678 (1978). 142. Imprisonment Act of Czech Republic 1999. 143. John C. Mubangizi (2001), International Human Rights Protection for Prisoners: Which Way South Africa?, International Conference on ‘Thinking about Prisons - Theory and Practice‘, State University of New York, Cortland, October 2001. 144. John Reed (2003), Mental Health care in prisons. The British Journal of Psychiatry, Vol 182, Issue 4, April 2003, p.287-288. 145. José Luis Morín (2009), ‘Latino/as and U.S. Prisons: Trends and Challenges’ in Suzanne Oboler (Editor), Behind Bars - Latino/as and Prison in the United States, Palgrave Macmillan, New York. 146. Margo Schlanger, Regulating Segregation: The Contribution of the ABA Criminal Justice Standards on the Treatment of Prisoners, American Criminal Law Review Vol 47, no. 4 (2010): 1421-40, 1426-1427,. 147. Penal Code of Peru 1991. 148. Penal Reform International (2008), A Compedium of Comparative Prison Legislation. First Editon. https://cdn.penalreform.org/wp- content/uploads/2013/06/man-2008-compendium-prison-legislation-en.pdf 149. Price v. Johnston 334 U.S. 266 (1948). 150. Prison Act of Malawi 2015. 151. Prisons Regulation of Malawi 2003. 152. Richard L.Lippke (2002), Towaard a Theory of Prisoners’ Rights, Ratio Juris, Vol.15, No.2, June 2002, (reprinted in J.Kleinig, Prisoners’ Rights, Ashgate, 2014). https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-9337.00201. 153. Sarah J. Summers (2007), Fair trial: The European Criminal Procedural Tradition and the European Court of Human Rights, Hart Publishing, August 2007, 200p. 154. Sarah Joseph, Sarah Louise Joseph, Jenny Schultz và Melissa Castan (2004), The International Covenant on Civil and Political Rights: Cases, Materials and Commentary, Second Edition, Oxford University Press, ISBN: 0-19- 925807-4. 155. Susan Easton - Routledge (2011), Prisoners' Rights: Principles and Practice, Willan Routledge, 304p. 163 156. Susan Easton (2013), Protecting Prisoners: The Impact of International Human Rights Law on the Treatment of Prisoners in the United Kingdom, The Prison Journal, Vol 93 (4), p.1-18. 157. U.S Department of Justice; Investigation of Alabama’s State Prisons for Men, April 2, (2019), p1 accessed 5 August 2019. 158. United Nations, Human Rights (2006), Questions and Answers, New York and Genevar. 159. World Health Organization (2018), A healthy diet; post on 23 October 2018 https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/healthydiet?fbclid=IwAR0 wtc1uEp6clvZg6YVrnDuALjYksgqmXP1GyvQGgWJ8HItJBg8x5hFCdY, accessed 10/10/2019. PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1 PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN PHỤ LỤC 2 PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN PHỤ LỤC 3 KẾT QUẢ XỬ LÝ PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN PHỤ LỤC 4 KẾT QUẢ XỬ LÝ PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN PHỤ LỤC 5 KẾT QUẢ XỬ LÝ PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN PHỤ LỤC 7 SỐ LIỆU KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ PHỤ LỤC 1 PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN (Áp dụng cho đối tượng là phạm nhân) Kính chào anh/chị, Tôi là hiện là nghiên cứu sinh, chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự tại Học viện Khoa học Xã hội. Tôi đang nghiên cứu về đề tài “Bảo đảm quyền con người trong thi hành hình phạt tù”. Rất mong anh/chị dành thời gian trả lời Phiếu khảo sát này. Lưu ý: không có câu trả lời đúng hay sai, tất cả ý kiến phản hồi đều có giá trị cho nghiên cứu. Xin cho biết mức độ đồng ý của Anh/Chị với các phát biểu sau bằng cách khoanh tròn (O) vào các ô tương ứng, với: Ô số 1: Rất tốt Ô số 5: Tệ Còn với mức độ khác thì đánh vào các ô số 2, 3, 4 Rất tốt Tốt Bình thường Chưa tốt Tệ 1. Mức độ phạm nhân được quan tâm khi mới vào trại 1 2 3 4 5 2. Mức độ điều hành của trại 1 2 3 4 5 3. Mức độ giúp đỡ phạm nhân của cán bộ trại giam 1 2 3 4 5 4. Mức độ đối xử giữa các phạm nhân của cán bộ trại giam 1 2 3 4 5 5. Tiêu chuẩn ăn hàng tháng theo quy định của Luật thi hành án 1 2 3 4 5 6. Điều kiện về cơ sở vật chất trong trại giam phục vụ mục đích giám sát, giáo dục phạm nhân ra sao 1 2 3 4 5 7. Mức độ hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của phạm nhân như thế nào 1 2 3 4 5 8. Việc giải thích quyền và nghĩa vụ, phổ biến nội quy cơ sở giam giữ được cán bộ trại giam thực hiện như thế nào 1 2 3 4 5 9. Việc bảo hộ tính mạng, sức khỏe, tài sản, tôn trọng danh dự, nhân phẩm của phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 1 2 3 4 5 10. Chế độ ở của phạm nhân (diện tích chỗ nằm tối thiểu, số lượng phạm nhân trong buồng giam tập thể) 1 2 3 4 5 được thực hiện như thế nào 11. Việc thực hiện chế độ ăn uống hàng tháng của phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 1 2 3 4 5 12. Việc thực hiện chế độ mặc và cấp phát đồ dùng sinh hoạt của phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 1 2 3 4 5 13. Việc tổ chức cho phạm nhân được đọc báo, xem tivi... ở trại giam được thực hiện như thế nào 1 2 3 4 5 14. Việc tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 1 2 3 4 5 15. Việc tổ chức chăm sóc ý tế đối với phạm nhân được trại giam thực hiện như thế nào 1 2 3 4 5 16. Việc tổ chức gửi, nhận thư, nhận quà, tiền của phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 1 2 3 4 5 17. Việc tổ chức lao động, học tập, học nghề của phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 1 2 3 4 5 18. Việc thực hiện thăm gặp, liên lạc với thân nhân của phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 1 2 3 4 5 19. Việc nhận xét, đánh giá kết quả chấp hành án theo tuần, tháng, quý, 06 tháng, 01 năm ở trại giam được thực hiện như thế nào 1 2 3 4 5 20. Việc khen thưởng, kỷ luật phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 1 2 3 4 5 21. Mức độ đáp ứng về yêu cầu kiến thức pháp luật cho phạm nhân qua hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật 1 2 3 4 5 22. Việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 1 2 3 4 5 PHỤ LỤC 2 PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN (Áp dụng cho đối tượng là cán bộ quản giáo) Kính chào anh/chị, Tôi là hiện là nghiên cứu sinh, chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự tại Học viện Khoa học Xã hội. Tôi đang nghiên cứu về đề tài “Bảo đảm quyền con người trong thi hành hình phạt tù”. Rất mong anh/chị dành thời gian trả lời Phiếu khảo sát này. Lưu ý: không có câu trả lời đúng hay sai, tất cả ý kiến phản hồi đều có giá trị cho nghiên cứu. Xin cho biết mức độ đồng ý của Anh/Chị với các phát biểu sau bằng cách khoanh tròn (O) vào các ô tương ứng, với: Ô số 1: Rất tốt Ô số 5: Tệ Còn với mức độ khác thì đánh vào các ô số 2, 3, 4 Rất tốt Tốt Bình thường Chưa tốt Tệ 1. Mức độ phạm nhân được quan tâm khi mới vào trại 1 2 3 4 5 2. Mức độ điều hành của trại 1 2 3 4 5 3. Mức độ giúp đỡ phạm nhân của cán bộ trại giam 1 2 3 4 5 4. Mức độ đối xử giữa các phạm nhân của cán bộ trại giam 1 2 3 4 5 5. Tiêu chuẩn ăn hàng tháng theo quy định của Luật thi hành án 1 2 3 4 5 6. Điều kiện về cơ sở vật chất trong trại giam phục vụ mục đích giám sát, giáo dục phạm nhân ra sao 1 2 3 4 5 7. Mức độ hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của phạm nhân như thế nào 1 2 3 4 5 8. Việc giải thích quyền và nghĩa vụ, phổ biến nội quy cơ sở giam giữ được cán bộ trại giam thực hiện như thế nào 1 2 3 4 5 9. Việc bảo hộ tính mạng, sức khỏe, tài sản, tôn trọng danh dự, nhân phẩm của phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 1 2 3 4 5 10. Chế độ ở của phạm nhân (diện tích chỗ nằm tối thiểu, số lượng phạm nhân trong buồng giam tập thể) được thực hiện như thế nào 1 2 3 4 5 11. Việc thực hiện chế độ ăn uống hàng tháng của phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 1 2 3 4 5 12. Việc thực hiện chế độ mặc và cấp phát đồ dùng sinh hoạt của phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 1 2 3 4 5 13. Việc tổ chức cho phạm nhân được đọc báo, xem tivi... ở trại giam được thực hiện như thế nào 1 2 3 4 5 14. Việc tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 1 2 3 4 5 15. Việc tổ chức chăm sóc ý tế đối với phạm nhân được trại giam thực hiện như thế nào 1 2 3 4 5 16. Việc tổ chức gửi, nhận thư, nhận quà, tiền của phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 1 2 3 4 5 17. Việc tổ chức lao động, học tập, học nghề của phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 1 2 3 4 5 18. Việc thực hiện thăm gặp, liên lạc với thân nhân của phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 1 2 3 4 5 19. Việc nhận xét, đánh giá kết quả chấp hành án theo tuần, tháng, quý, 06 tháng, 01 năm ở trại giam được thực hiện như thế nào 1 2 3 4 5 20. Việc khen thưởng, kỷ luật phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 1 2 3 4 5 21. Mức độ đáp ứng về yêu cầu kiến thức pháp luật cho phạm nhân qua hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật 1 2 3 4 5 22. Việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 1 2 3 4 5 PHỤ LỤC 3 KẾT QUẢ XỬ LÝ PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN (Khảo sát 500 phạm nhân tại trại giam Yên Hạ, Sơn La) TT Tiêu chí Số lượng Tỉ lệ Rất tốt Tốt Bình thường Chưa tốt Tệ Rất tốt Tốt Bình thường Chưa tốt Tệ 1. Mức độ phạm nhân được quan tâm khi mới vào trại 27 119 286 48 20 5.4 23.8 57.2 9.6 4.0 2. Mức độ điều hành của trại 19 85 291 79 26 3.8 17.0 58.2 15.8 5.2 3. Mức độ giúp đỡ phạm nhân của cán bộ trại giam 14 185 217 53 31 2.8 37.0 43.4 10.6 6.2 4. Mức độ đối xử giữa các phạm nhân của cán bộ trại giam 14 153 264 58 11 2.8 30.6 52.8 11.6 2.2 5. Tiêu chuẩn ăn hàng tháng theo quy định của Luật thi hành án 6 18 63 377 36 1.2 3.6 12.6 75.4 7.2 6. Điều kiện về cơ sở vật chất trong trại giam phục vụ mục đích giám sát, giáo dục phạm nhân ra sao 25 88 279 108 0 5.0 17.6 55.8 21.6 0.0 7. Mức độ hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của phạm nhân như thế nào 11 100 294 81 14 2.2 20.0 58.8 16.2 2.8 8. Việc giải thích quyền và nghĩa vụ, phổ biến nội quy cơ sở giam giữ được cán bộ trại giam thực hiện như thế nào 19 99 278 87 17 3.8 19.8 55.6 17.4 3.4 9. Việc bảo hộ tính mạng, sức khỏe, tài sản, tôn trọng danh dự, nhân phẩm 7 188 260 52 0 1.4 37.6 52.0 10.4 0.0 của phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 10. Chế độ ở của phạm nhân (diện tích chỗ nằm tối thiểu, số lượng phạm nhân trong buồng giam tập thể) được thực hiện như thế nào 5 85 239 163 8 1.0 17.0 47.8 32.6 1.6 11. Việc thực hiện chế độ ăn uống hàng tháng của phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 0 320 150 19 11 0 64 30 3.8 2.2 12. Việc thực hiện chế độ mặc và cấp phát đồ dùng sinh hoạt của phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 3 253 226 14 3 0.6 50.6 45.2 2.8 0.6 13. Việc tổ chức cho phạm nhân được đọc báo, xem tivi... ở trại giam được thực hiện như thế nào 44 281 169 6 0 2.8 56.2 33.8 1.2 0.0 14. Việc tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 32 307 135 18 8 6.4 61.4 27.0 3.6 1.6 15. Việc tổ chức chăm sóc y tế đối với phạm nhân được trại giam thực hiện như thế nào 34 84 295 59 28 6.8 16.8 59.0 11.8 5.6 16. Việc tổ chức gửi, nhận thư, nhận quà, tiền của phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế 8 63 316 66 47 1.6 12.6 63.2 13.2 9.4 nào 17. Việc tổ chức lao động, học tập, học nghề của phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 0 59 338 75 28 0.0 11.8 67.6 15.0 5.6 18. Việc thực hiện thăm gặp, liên lạc với thân nhân của phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 2 71 289 103 35 0.4 14.2 57.8 20.6 7.0 19. Việc nhận xét, đánh giá kết quả chấp hành án theo tuần, tháng, quý, 06 tháng, 01 năm ở trại giam được thực hiện như thế nào 0 83 361 47 9 0.0 16.6 72.2 9.4 1.8 20. Việc khen thưởng, kỷ luật phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 0 80 358 58 4 0.0 16.0 71.6 11.6 0.8 21. Mức độ đáp ứng về yêu cầu kiến thức pháp luật cho phạm nhân qua hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật 35 117 280 65 3 7.0 23.4 56.0 13.0 0.6 22. Việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 6 179 296 19 0 1.2 35.8 59.2 3.8 0.0 PHỤ LỤC 4 KẾT QUẢ XỬ LÝ PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN (Khảo sát 100 cán bộ quản giáo tại trại giam Yên Hạ, Sơn La) TT Tiêu chí Số lượng Tỉ lệ Rất tốt Tốt Bình thường Chưa tốt Tệ Rất tốt Tốt Bình thường Chưa tốt Tệ 1. Mức độ phạm nhân được quan tâm khi mới vào trại 27 33 40 0 0 27.0 33.0 40.0 0.0 0.0 2. Mức độ điều hành của trại 29 39 30 2 0 29.0 39.0 30.0 2.0 0.0 3. Mức độ giúp đỡ phạm nhân của cán bộ trại giam 21 36 36 7 0 21.0 36.0 36.0 7.0 0.0 4. Mức độ đối xử giữa các phạm nhân của cán bộ trại giam 18 28 46 8 0 18.0 28.0 46.0 8.0 0.0 5. Tiêu chuẩn ăn hàng tháng theo quy định của Luật thi hành án 23 29 31 13 4 23.0 29.0 31.0 13.0 4.0 6. Điều kiện về cơ sở vật chất trong trại giam phục vụ mục đích giám sát, giáo dục phạm nhân ra sao 16 30 42 7 5 16.0 30.0 42.0 7.0 5.0 7. Mức độ hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của phạm nhân như thế nào 22 37 41 0 0 22.0 37.0 41.0 0.0 0.0 8. Việc giải thích quyền và nghĩa vụ, phổ biến nội quy cơ sở giam giữ được cán bộ trại giam thực hiện như thế nào 36 53 10 1 0 36.0 53.0 10.0 1.0 0.0 9. Việc bảo hộ tính mạng, sức khỏe, tài sản, tôn trọng danh dự, nhân phẩm 25 59 16 0 0 25.0 59.0 16.0 0.0 0.0 của phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 10. Chế độ ở của phạm nhân (diện tích chỗ nằm tối thiểu, số lượng phạm nhân trong buồng giam tập thể) được thực hiện như thế nào 16 24 33 21 6 16.0 24.0 33.0 21.0 6.0 11. Việc thực hiện chế độ ăn uống hàng tháng của phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 20 33 47 0 0 20.0 33.0 47.0 0.0 0.0 12. Việc thực hiện chế độ mặc và cấp phát đồ dùng sinh hoạt của phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 27 47 26 0 0 27.0 47.0 26.0 0.0 0.0 13. Việc tổ chức cho phạm nhân được đọc báo, xem tivi... ở trại giam được thực hiện như thế nào 39 28 27 6 0 39.0 28.0 27.0 6.0 0.0 14. Việc tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 24 32 35 9 0 24.0 32.0 35.0 9.0 0.0 15. Việc tổ chức chăm sóc y tế đối với phạm nhân được trại giam thực hiện như thế nào 39 45 16 0 0 39.0 45.0 16.0 0.0 0.0 16. Việc tổ chức gửi, nhận thư, nhận quà, tiền của phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế 18 49 23 7 3 18.0 49.0 23.0 7.0 3.0 nào 17. Việc tổ chức lao động, học tập, học nghề của phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 26 34 37 3 0 26.0 34.0 37.0 3.0 0.0 18. Việc thực hiện thăm gặp, liên lạc với thân nhân của phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 26 47 27 0 0 26.0 47.0 27.0 0.0 0.0 19. Việc nhận xét, đánh giá kết quả chấp hành án theo tuần, tháng, quý, 06 tháng, 01 năm ở trại giam được thực hiện như thế nào 27 43 30 0 0 27.0 43.0 30.0 0.0 0.0 20. Việc khen thưởng, kỷ luật phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 25 40 35 0 0 25.0 40.0 35.0 0.0 0.0 21. Mức độ đáp ứng về yêu cầu kiến thức pháp luật cho phạm nhân qua hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật 8 55 20 17 0 8.0 55.0 20.0 17.0 0.0 22. Việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 15 39 46 0 0 15.0 39.0 46.0 0.0 0.0 PHỤ LỤC 5 KẾT QUẢ XỬ LÝ PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN (Khảo sát 300 phạm nhân tại trại giam Xuân Hà, Hà Tĩnh) TT Tiêu chí Số lượng Tỉ lệ Rất tốt Tốt Bình thường Chưa tốt Tệ Rất tốt Tốt Bình thường Chưa tốt Tệ 1. Mức độ phạm nhân được quan tâm khi mới vào trại 13 86 167 34 0 4.3 28.7 55.7 11.3 0.0 2. Mức độ điều hành của trại 21 139 125 15 0 7.0 46.3 41.7 5.0 0.0 3. Mức độ giúp đỡ phạm nhân của cán bộ trại giam 17 118 139 21 5 5.7 39.3 46.3 7.0 1.7 4. Mức độ đối xử giữa các phạm nhân của cán bộ trại giam 18 114 133 35 0 6.0 38.0 44.3 11.7 0.0 5. Tiêu chuẩn ăn hàng tháng theo quy định của Luật thi hành án 24 32 112 77 55 8 10.7 37.3 25.7 18.3 6. Điều kiện về cơ sở vật chất trong trại giam phục vụ mục đích giám sát, giáo dục phạm nhân ra sao 16 171 94 17 2 5.3 57.0 31.3 5.7 0.7 7. Mức độ hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của phạm nhân như thế nào 27 168 92 13 0 9.0 56.0 30.7 4.3 0.0 8. Việc giải thích quyền và nghĩa vụ, phổ biến nội quy cơ sở giam giữ được cán bộ trại giam thực hiện như thế nào 10 147 131 12 0 3.3 49.0 43.7 4.0 0.0 9. Việc bảo hộ tính mạng, sức khỏe, tài sản, tôn trọng danh dự, nhân phẩm của phạm nhân ở trại giam 23 122 138 17 0 7.6 40.7 46.0 5.7 0.0 được thực hiện như thế nào 10. Chế độ ở của phạm nhân (diện tích chỗ nằm tối thiểu, số lượng phạm nhân trong buồng giam tập thể) được thực hiện như thế nào 9 115 143 33 0 3.0 38.3 47.7 11.0 0.0 11. Việc thực hiện chế độ ăn uống hàng tháng của phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 73 128 43 39 17 24.3 42.7 14.3 13 5.7 12. Việc thực hiện chế độ mặc và cấp phát đồ dùng sinh hoạt của phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 34 105 132 29 0 11.3 35.0 44.0 9.7 0.0 13. Việc tổ chức cho phạm nhân được đọc báo, xem tivi... ở trại giam được thực hiện như thế nào 56 87 136 21 0 18.7 29.0 45.3 7.0 0.0 14. Việc tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 75 114 94 17 0 25.0 38.0 31.3 5.7 0.0 15. Việc tổ chức chăm sóc ý tế đối với phạm nhân được trại giam thực hiện như thế nào 47 118 100 32 3 15.7 39.3 33.3 10.7 1.0 16. Việc tổ chức gửi, nhận thư, nhận quà, tiền của phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 64 96 115 23 2 21.3 32.0 38.3 7.7 0.7 17. Việc tổ chức lao động, học tập, học nghề của phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 87 93 109 11 0 29.0 31.0 36.3 3.7 0.0 18. Việc thực hiện thăm gặp, 43 86 136 29 6 14.3 28.7 45.3 9.7 2.0 liên lạc với thân nhân của phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 19. Việc nhận xét, đánh giá kết quả chấp hành án theo tuần, tháng, quý, 06 tháng, 01 năm ở trại giam được thực hiện như thế nào 9 132 126 33 0 3.0 44.0 42.0 11.0 0.0 20. Việc khen thưởng, kỷ luật phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 4 144 93 59 0 1.3 48.0 31.0 19.7 0.0 21. Mức độ đáp ứng về yêu cầu kiến thức pháp luật cho phạm nhân qua hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật 0 138 75 87 0 0 46 25 29 0 22. Việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 7 92 108 86 7 2.3 30.7 36.0 28.7 2.3 PHỤ LỤC 6 KẾT QUẢ XỬ LÝ PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN (Khảo sát 100 cán bộ quản giáo tại trại giam Xuân Hà, Hà Tĩnh) TT Tiêu chí Số lượng Tỉ lệ Rất tốt Tốt Bình thường Chưa tốt Tệ Rất tốt Tốt Bình thường Chưa tốt Tệ 1. Mức độ phạm nhân được quan tâm khi mới vào trại 2 61 37 0 0 2.0 61.0 37.0 0.0 0.0 2. Mức độ điều hành của trại 5 74 21 0 0 5.0 74.0 21.0 0.0 0.0 3. Mức độ giúp đỡ phạm nhân của cán bộ trại giam 12 62 26 0 0 12.0 62.0 26.0 0.0 0.0 4. Mức độ đối xử giữa các phạm nhân của cán bộ trại giam 6 55 39 0 0 6.0 55.0 39.0 0.0 0.0 5. Tiêu chuẩn ăn hàng tháng theo quy định của Luật thi hành án 18 47 28 5 2 18.0 47.0 28.0 5.0 2.0 6. Điều kiện về cơ sở vật chất trong trại giam phục vụ mục đích giám sát, giáo dục phạm nhân ra sao 15 28 49 7 1 15.0 28.0 49.0 7.0 1.0 7. Mức độ hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của phạm nhân như thế nào 17 49 24 10 0 17.0 49.0 24.0 10.0 0.0 8. Việc giải thích quyền và nghĩa vụ, phổ biến nội quy cơ sở giam giữ được cán bộ trại giam thực hiện như thế nào 21 56 20 3 0 21.0 56.0 20.0 3.0 0.0 9. Việc bảo hộ tính mạng, sức khỏe, tài 14 48 33 5 0 14.0 48.0 33.0 5.0 0.0 sản, tôn trọng danh dự, nhân phẩm của phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 10. Chế độ ở của phạm nhân (diện tích chỗ nằm tối thiểu, số lượng phạm nhân trong buồng giam tập thể) được thực hiện như thế nào 11 39 37 12 1 11.0 39.0 37.0 12.0 1.0 11. Việc thực hiện chế độ ăn uống hàng tháng của phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 19 25 56 0 0 19.0 25.0 56.0 0.0 0.0 12. Việc thực hiện chế độ mặc và cấp phát đồ dùng sinh hoạt của phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 15 33 49 3 0 15.0 33.0 49.0 3.0 0.0 13. Việc tổ chức cho phạm nhân được đọc báo, xem tivi... ở trại giam được thực hiện như thế nào 23 31 46 0 0 23.0 31.0 46.0 0.0 0.0 14. Việc tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 23 36 38 3 0 23.0 36.0 38.0 3.0 0.0 15. Việc tổ chức chăm sóc y tế đối với phạm nhân được trại giam thực hiện như thế nào 32 30 38 0 0 32.0 30.0 38.0 0.0 0.0 16. Việc tổ chức gửi, nhận thư, nhận quà, 27 51 22 0 0 27.0 51.0 22.0 0.0 0.0 tiền của phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 17. Việc tổ chức lao động, học tập, học nghề của phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 21 49 30 0 0 21.0 49.0 30.0 0.0 0.0 18. Việc thực hiện thăm gặp, liên lạc với thân nhân của phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 22 56 22 0 0 22.0 56.0 22.0 0.0 0.0 19. Việc nhận xét, đánh giá kết quả chấp hành án theo tuần, tháng, quý, 06 tháng, 01 năm ở trại giam được thực hiện như thế nào 30 37 28 5 0 30.0 37.0 28.0 5.0 0.0 20. Việc khen thưởng, kỷ luật phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 24 36 37 3 0 24.0 36.0 37.0 3.0 0.0 21. Mức độ đáp ứng về yêu cầu kiến thức pháp luật cho phạm nhân qua hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật 0 51 29 20 0 0.0 51.0 29.0 20.0 0.0 22. Việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của phạm nhân ở trại giam được thực hiện như thế nào 24 34 41 1 0 24.0 34.0 41.0 1.0 0.0 PHỤ LỤC 7 SỐ LIỆU KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ Từ ngày 01 tháng 12 năm 2014 đến ngày 30 tháng 11 năm 2018 Tiêu chí 2015 2016 2017 2018 6T/2019 Tổng Trại tam giam Trại giam Trại tam giam Trại giam Trại tam giam Trại giam Trại tam giam Trại giam Trại tam giam Trại giam Trại tam giam Trại giam 1. Tù chung thân Số phạm nhân mới 54 429 20 464 30 525 41 488 24 206 169 2,112 Tổng số phạm nhân 64 5,025 38 5,010 42 5,192 38 5,557 232 5,449 233 5,957 Trong đó: Số phạm nhân đã giảm án xuống tù có thời hạn 3 275 0 323 0 364 5 466 36 396 44 1,824 Số phạm nhân chết 0 32 0 31 0 24 0 22 0 11 0 120 Số phạm nhân trốn trong kỳ thống kê chưa bắt lại được 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 Số phạm nhân giảm xuống tù có thời hạn đã chấp hành xong 37 0 151 0 80 0 125 36 82 36 475 Trong đó: Số phạm nhân được đặc xá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Số phạm nhân đang chấp hành án 60 4,675 38 4,807 42 5,047 38 5,410 196 5,356 196 5,356 Số phạm nhân trốn chưa bắt lại được tính đến cuối kỳ thống kê 6 0 6 0 6 2 3 3 9 8 30 13 2. Tù có thời hạn Số phạm nhân mới 9,043 50,403 6,977 48,904 6,587 46,654 6,504 45,234 3,244 25,572 32,355 216,767 Tổng số phạm nhân 16,761 188,188 11,845 172,927 11,938 174,190 11,591 173,795 8,198 147,289 36,502 358,577 Số phạm nhân đã chấp hành án xong 10,022 64,841 5,474 45,186 6,206 46,598 5,940 49,791 2,721 28,651 30,363 235,067 Trong đó: + Số phạm nhân được đặc xá 110 653 356 1,649 15 39 23 11 504 2,352 Số phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện 16 0 17 1 484 1,694 485 796 1,002 2,491 Số phạm nhân được trả tự do theo điểm c, K2 Đ25 Luật tổ chức VKSND, K3 Đ141 Luật thi hành án hình sự 3 0 3 0 1 0 0 2 0 0 7 2 Số phạm nhân chết 9 703 7 617 5 413 3 400 2 166 26 2,299 Trong đó: - Chết do tự sát 1 11 0 11 0 18 0 4 1 44 - Chết do bệnh lý 5 590 4 385 3 370 2 158 14 1,503 - Chết do các nguyên nhân khác 1 16 1 17 0 12 0 4 2 49 Số phạm nhân trốn trong kỳ thống kê chưa bắt lại được 0 4 1 23 6 2 1 2 0 0 8 31 Số phạm nhân áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh trong kỳ thống kê 0 33 1 66 0 21 2 13 1 10 4 143 Tổng số phạm nhân đang áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tính đến cuối kỳ thống kê 1 69 3 21 2 26 1 47 7 163 Số phạm nhân đang chấp hành án 6,693 122,346 6,316 126,882 5,678 126,977 5,145 121,711 4,982 117,600 4,982 117,600 Số phạm nhân trốn chưa bắt lại được tính đến cuối kỳ thống kê 49 2,337 43 30 40 33 19 41 32 15 183 2,456 Số phạm nhân được tạm đình chỉ chấp hành án trong kỳ thống kê 34 262 28 239 25 195 16 182 7 66 110 944 Số tạm đình chỉ đã tiếp tục thi hành án 14 133 6 64 20 69 12 58 4 24 56 348 Số tạm đình chỉ được miễn chấp hành án 0 0 1 3 2 28 4 1 0 0 7 32 Số tạm đình chỉ chết 6 164 0 140 5 161 6 88 3 16 20 569 Số tạm đình chỉ trốn trong kỳ thống kê chưa bắt lại được 0 5 0 3 0 3 0 1 0 0 0 12 Tổng số tạm đình chỉ trốn đến cuối kỳ thống kê chưa bắt lại được 1 6 6 5 1 24 1 38 1 37 10 110 Tổng số phạm nhân được tạm đình chỉ tính đến cuối kỳ thống kê 107 1,020 152 713 111 574 76 541 92 627 92 627 3. Hoạt động kiểm sát thi hành án hình sự Số phạm nhân Viện kiểm sát đề nghị Tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù 2 3 2 6 0 13 0 Số người chấp hành án Viện kiểm sát đề nghị miễn chấp hành hình phạt còn lại trong thời gian người chấp 0 6 1 0 0 7 0 hành án đang được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù Số lần Viện kiểm sát trực tiếp kiểm sát trực tiếp trại giam, phân trại quản lý phạm nhân thuộc trại tạm giam 185 93 158 96 167 89 136 109 75 42 721 429 Số bản kiến nghị đối với trại giam, trại tạm giam trong việc quản lý phạm nhân 67 51 64 43 127 37 166 58 84 19 508 208 Số bản kiến nghị được chấp nhận 65 46 50 36 127 32 166 57 75 16 483 187 Số bản kháng nghị đối với trại giam, trại tạm giam trong việc quản lý phạm nhân 34 35 30 24 46 11 15 7 5 4 130 81 Số bản kháng nghị được chấp nhận 34 35 47 20 44 11 15 6 5 4 145 76 Số hồ sơ Viện kiểm sát kiểm sát việc xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù 29,858 73,213 23,647 58,237 29,916 58,270 29,065 71,038 21,558 33,248 134,044 294,006 Số phạm nhân được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù 29,532 70,843 18,786 55,940 29,782 58,079 28,562 70,279 21,994 36,732 128,656 291,873 Số phạm nhân Viện kiểm sát đề nghị giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù khác với đề nghị của cơ quan Công an 1,639 5,100 473 12,529 3,269 8,939 11,733 3,464 508 9,642 17,622 39,674 Trong đó: - Toà án chấp nhận đề 1,068 4,755 436 10,693 3,218 8,718 11,637 3,331 478 8,143 16,837 35,640 nghị của Viện kiểm sát Số hồ sơ Viện kiểm sát kiểm sát việc đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện 0 0 0 0 1,009 1,420 739 706 1,748 2,126 Số phạm nhân Viện kiểm sát đề nghị không chấp nhận tha tù trước thời hạn có điều kiện 0 0 0 0 143 261 95 55 238 316 Trong đó: Tòa án chấp nhận đề nghị của Viện kiểm sát 0 0 0 2 83 236 53 47 136 285 Ghi chú: Số liệu Trại giam là của 52 trại giam của Bộ công an (không bao gồm số liệu của trại giam trong quân đội). Số liệu quân đội nhập vào số liệu của trại tạm giam

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_bao_dam_quyen_con_nguoi_trong_thi_hanh_hinh_phat_tu.pdf
  • pdfTrichyeu_NguyenThiThanhTram.pdf
Luận văn liên quan