Luận án Các yếu tố ảnh hưởng tới sự lựa chọn điểm đến của người dân Hà Nội: nghiên cứu trường hợp điểm đến Huế, Đà Nẵng

Về nguồn gốc dân cư sinh sống, lịch sử Hà Nội cũng đã ghi nhận dân cư của thành phố có những thay đổi, xáo trộn liên tục qua thời gian. Ở những làng ngoại thành, ven đô cũ, nơi người dân sống chủ yếu nhờ nông nghiệp, thường không có sự thay đổi lớn. Nhiều gia đình nơi đây vẫn giữ được gia phả từ những thế kỷ 15, 16. Trong nội thành, chỉ còn lại vài dòng họ đã định cư liên tục tại Thăng Long từ thế kỉ XV như dòng họ Nguyễn ở phường Đông Tác (Trung Tự - Hà Nội). Do tính chất của công việc, nhiều thương nhân và thợ thủ công ít khi trụ nhiều đời tại một điểm. Gặp khó khăn trong kinh doanh, những thời điểm sa sút, họ tìm tới vùng đất khác. Cũng có những trường hợp, một gia đình có người đỗ đạt được bổ nhiệm làm quan tỉnh khác và đem theo gia quyến, đôi khi cả họ hàng. Từ rất lâu, Thăng Long đã trở thành điểm đến của những người dân tứ xứ. Vào thế kỷ 15, dân các trấn về Thăng Long quá đông khiến vua Lê Thánh Tông có ý định buộc tất cả phải về nguyên quán. Nhưng khi nhận thấy họ chính là lực lượng lao động và nguồn thuế quan trọng, triều đình đã cho phép họ ở lại. Tìm đến kinh đô Thăng Long còn có cả những cư dân ngoại quốc, phần lớn là người Hoa. Trong hơn một ngàn năm Bắc thuộc, rất nhiều những người Hoa đã ở lại sinh sống thành phố này. Trải qua các triều đại Lý, Trần, Lê, vẫn có những người Hoa tới xin phép cư ngụ lại Thăng Long. Theo Dư địa chí của Nguyễn Trãi, trong số 36 phường họp thành kinh đô Thăng Long có hẳn một phường người Hoa, là phường Đường Nhân. Những thay đổi về dân cư vẫn diễn ra liên tục và kéo dài cho tới ngày nay.

pdf246 trang | Chia sẻ: builinh123 | Lượt xem: 1099 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Các yếu tố ảnh hưởng tới sự lựa chọn điểm đến của người dân Hà Nội: nghiên cứu trường hợp điểm đến Huế, Đà Nẵng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
-- hueDVU 1.710 .107 16.014 *** HDD8 <--- hueDVU 1.715 .108 15.919 *** HTD3 <--- hueTDO 1.000 HTD2 <--- hueTDO .885 .044 20.351 *** HTD1 <--- hueTDO .780 .043 18.003 *** HTRUNGTHANH2 <--- hueTRUNGTHANH 1.000 HTRUNGTHANH1 <--- hueTRUNGTHANH .940 .055 17.199 *** HKN6 <--- hueKN 1.329 .050 26.519 *** Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate HKN2 <--- hueKN .730 HKN3 <--- hueKN .815 HKN4 <--- hueKN .854 HKN5 <--- hueKN .708 HDC14 <--- hueKPHA .485 HDC5 <--- hueKPHA .696 HDC4 <--- hueKPHA .847 HDC1 <--- hueKPHA .772 HDC13 <--- hueTLY .777 HDC12 <--- hueTLY .641 HDC10 <--- hueTLY .758 HDC8 <--- hueTLY .725 HDD17 <--- hueTNGUYEN .761 HDD16 <--- hueTNGUYEN .832 HDD7 <--- hueTNGUYEN .628 HDD5 <--- hueTNGUYEN .614 HDD2 <--- hueTNGUYEN .877 HDD1 <--- hueTNGUYEN .881 HDD12 <--- huePVU .892 HDD4 <--- huePVU .740 HDD3 <--- huePVU .625 HDD14 <--- huePVU .971 HDD11 <--- hueDVU .554 HDD10 <--- hueDVU .554 HDD9 <--- hueDVU .795 HDD8 <--- hueDVU .865 HTD3 <--- hueTDO .782 HTD2 <--- hueTDO .765 HTD1 <--- hueTDO .651 HTRUNGTHANH2 <--- hueTRUNGTHANH .837 HTRUNGTHANH1 <--- hueTRUNGTHANH .856 HKN6 <--- hueKN .885 202 Correlations: (Group number 1 - Default model) Estimate hueTRUNGTHANH hueKN .025 hueKN hueKPHA .009 hueKN hueTNGUYEN .072 hueKN huePVU -.074 hueKN hueDVU .175 hueKN hueTDO .006 hueKPHA hueTLY .414 hueKPHA hueTNGUYEN .264 hueKPHA huePVU -.026 hueKPHA hueDVU -.013 hueKPHA hueTDO .501 hueTRUNGTHANH hueKPHA .369 hueTLY hueTNGUYEN .201 hueTLY huePVU .086 hueTLY hueDVU .033 hueTLY hueTDO .198 hueTRUNGTHANH hueTLY .150 hueTNGUYEN huePVU .001 hueTNGUYEN hueDVU .148 hueTNGUYEN hueTDO .315 hueTRUNGTHANH hueTNGUYEN .329 huePVU hueDVU -.048 huePVU hueTDO .031 hueTRUNGTHANH huePVU .079 hueDVU hueTDO .093 hueTRUNGTHANH hueDVU .068 hueTRUNGTHANH hueTDO .722 hueKN hueTLY .090 e11 e10 .125 e15 e14 -.213 e16 e15 .249 e20 e19 .655 e26 e25 .167 Model Fit Summary CMIN Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF Default model 129 1156.804 431 .000 2.684 Saturated model 560 .000 0 Independence model 32 16145.242 528 .000 30.578 203 Baseline Comparisons Model NFI Delta1 RFI rho1 IFI Delta2 TLI rho2 CFI Default model .902 .880 .926 .909 .926 Saturated model 1.000 1.000 1.000 Independence model .000 .000 .000 .000 .000 Parsimony-Adjusted Measures Model PRATIO PNFI PCFI Default model .816 .736 .756 Saturated model .000 .000 .000 Independence model 1.000 .000 .000 NCP Model NCP LO 90 HI 90 Default model 1156.985 1038.848 1282.671 Saturated model .000 .000 .000 Independence model 15617.242 15205.852 16034.981 FMIN Model FMIN F0 LO 90 HI 90 Default model 1.695 1.235 1.109 1.369 Saturated model .000 .000 .000 .000 Independence model 17.231 16.667 16.228 17.113 RMSEA Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE Default model .054 .051 .056 .020 Independence model .178 .175 .180 .000 Cfa ĐÀ NẴNG Estimates (Group number 1 - Default model) Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) Maximum Likelihood Estimates Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 204 Estimate S.E. C.R. P Label DNTTCT2 <--- dnTTCT 1.000 DNTTCT4 <--- dnTTCT 1.037 .038 27.359 *** DNTTCT6 <--- dnTTCT 1.270 .043 29.827 *** DNDC14 <--- dnKPHA 1.000 DNDC6 <--- dnKPHA 1.039 .051 20.507 *** DNDC5 <--- dnKPHA .927 .048 19.479 *** DNDC4 <--- dnKPHA 1.098 .055 19.835 *** DNDC3 <--- dnKPHA .950 .049 19.320 *** DNDC11 <--- dnTLY 1.000 DNDC10 <--- dnTLY .971 .070 13.786 *** DNDC7 <--- dnTLY .954 .066 14.366 *** DNDC12 <--- dnTLY .973 .074 13.154 *** DNDC15 <--- dnGLUU 1.000 DNDC13 <--- dnGLUU .728 .020 37.086 *** DNDC2 <--- dnGLUU .992 .013 73.815 *** DNDC16 <--- dnGLUU .573 .028 20.407 *** DNDD17 <--- dnGTTNGUYEN 1.000 DNDD16 <--- dnGTTNGUYEN .636 .034 18.699 *** DNDD7 <--- dnGTTNGUYEN .538 .031 7.694 *** DNDD14 <--- dnPVU 1.000 DNDD13 <--- dnPVU 1.130 .060 18.884 *** DNDD12 <--- dnPVU 1.221 .066 18.613 *** DNDD4 <--- dnPVU 1.260 .096 13.190 *** DNDD10 <--- dnDVU 1.000 DNDD9 <--- dnDVU .847 .045 18.954 *** DNDD18 <--- dnDVU .987 .048 20.495 *** DNTD3 <--- dnTDO 1.000 DNTD2 <--- dnTDO .850 .024 35.031 *** DNTD1 <--- dnTDO 1.106 .031 35.555 *** DNLC1 <--- dnLCHON 1.000 DNLC2 <--- dnLCHON 1.126 .079 14.216 *** DNLC3 <--- dnLCHON 1.528 .095 16.091 *** DNLC4 <--- dnLCHON 1.864 .117 15.974 *** DNDD1 <--- dnGTTNGUYEN .673 .034 19.555 *** Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate DNTTCT2 <--- dnTTCT .796 DNTTCT4 <--- dnTTCT .805 DNTTCT6 <--- dnTTCT .947 DNDC14 <--- dnKPHA .680 DNDC6 <--- dnKPHA .787 DNDC5 <--- dnKPHA .737 205 Estimate DNDC4 <--- dnKPHA .754 DNDC3 <--- dnKPHA .730 DNDC11 <--- dnTLY .752 DNDC10 <--- dnTLY .734 DNDC7 <--- dnTLY .747 DNDC12 <--- dnTLY .585 DNDC15 <--- dnGLUU 1.000 DNDC13 <--- dnGLUU .784 DNDC2 <--- dnGLUU .945 DNDC16 <--- dnGLUU .559 DNDD17 <--- dnGTTNGUYEN .885 DNDD16 <--- dnGTTNGUYEN .644 DNDD7 <--- dnGTTNGUYEN .670 DNDD14 <--- dnPVU .668 DNDD13 <--- dnPVU .811 DNDD12 <--- dnPVU .762 DNDD4 <--- dnPVU .710 DNDD10 <--- dnDVU .782 DNDD9 <--- dnDVU .687 DNDD18 <--- dnDVU .790 DNTD3 <--- dnTDO .886 DNTD2 <--- dnTDO .865 DNTD1 <--- dnTDO .873 DNLC1 <--- dnLCHON .711 DNLC2 <--- dnLCHON .804 DNLC3 <--- dnLCHON .915 DNLC4 <--- dnLCHON .907 DNDD1 <--- dnGTTNGUYEN .676 Correlations: (Group number 1 - Default model) Estimate dnTTCT dnKPHA .141 dnTTCT dnTLY .145 dnTTCT dnGLUU .043 dnTTCT dnGTTNGUYEN .152 dnTTCT dnPVU .111 dnTTCT dnDVU .173 dnTTCT dnTDO .166 dnLCHON dnTTCT .177 dnKPHA dnTLY .220 dnKPHA dnGLUU .158 dnKPHA dnGTTNGUYEN .098 dnKPHA dnPVU .046 dnKPHA dnDVU -.025 dnKPHA dnTDO .345 206 Estimate dnLCHON dnKPHA .301 dnTLY dnGLUU .612 dnTLY dnPVU .139 dnTLY dnDVU .050 dnTLY dnTDO .294 dnLCHON dnTLY .215 dnGLUU dnGTTNGUYEN -.094 dnGLUU dnPVU -.029 dnGLUU dnDVU -.060 dnGLUU dnTDO .161 dnLCHON dnGLUU .101 dnGTTNGUYEN dnPVU .416 dnGTTNGUYEN dnDVU .422 dnGTTNGUYEN dnTDO .375 dnLCHON dnGTTNGUYEN .550 dnPVU dnDVU .414 dnPVU dnTDO .242 dnLCHON dnPVU .262 dnDVU dnTDO .264 dnLCHON dnDVU .278 dnLCHON dnTDO .786 dnTLY dnGTTNGUYEN .014 e11 e9 .193 e14 e16 .214 e22 e20 -.631 e21 e20 -.569 Model Fit Summary CMIN Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF Default model 142 1421.127 487 .000 2.918 Saturated model 629 .000 0 Independence model 34 16005.285 595 .000 26.900 Baseline Comparisons Model NFI Delta1 RFI rho1 IFI Delta2 TLI rho2 CFI Default model .911 .892 .940 .926 .939 Saturated model 1.000 1.000 1.000 Independence model .000 .000 .000 .000 .000 Parsimony-Adjusted Measures Model PRATIO PNFI PCFI Default model .818 .746 .769 Saturated model .000 .000 .000 Independence model 1.000 .000 .000 207 NCP Model NCP LO 90 HI 90 Default model 934.127 825.006 1050.860 Saturated model .000 .000 .000 Independence model 15410.285 15001.170 15825.759 FMIN Model FMIN F0 LO 90 HI 90 Default model 1.517 .997 .880 1.122 Saturated model .000 .000 .000 .000 Independence model 17.081 16.446 16.010 16.890 RMSEA Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE Default model .045 .043 .048 .998 Independence model .166 .164 .168 .000 Estimates (Group number 1 - Default model) Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) Maximum Likelihood Estimates Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label DNTTTM1 <--- dnTTTM 1.000 DNTTTM3 <--- dnTTTM 1.664 .109 15.201 *** DNTTTM5 <--- dnTTTM 1.336 .101 13.195 *** DNDC14 <--- dnKPHA 1.000 DNDC6 <--- dnKPHA 1.037 .051 20.500 *** DNDC5 <--- dnKPHA .925 .048 19.474 *** DNDC4 <--- dnKPHA 1.098 .055 19.865 *** DNDC3 <--- dnKPHA .950 .049 19.342 *** 208 Estimate S.E. C.R. P Label DNDC11 <--- dnTLY 1.000 DNDC10 <--- dnTLY .960 .069 13.817 *** DNDC7 <--- dnTLY .939 .066 14.313 *** DNDC12 <--- dnTLY .963 .073 13.192 *** DNDC15 <--- dnGLUU 1.000 DNDC13 <--- dnGLUU .728 .020 37.093 *** DNDC2 <--- dnGLUU .992 .013 73.834 *** DNDC16 <--- dnGLUU .573 .028 20.412 *** DNDD17 <--- dnGTTNGUYEN 1.000 DNDD16 <--- dnGTTNGUYEN .637 .034 18.689 *** DNDD7 <--- dnGTTNGUYEN .239 .031 7.717 *** DNDD14 <--- dnPVU 1.000 DNDD13 <--- dnPVU 1.129 .060 18.914 *** DNDD12 <--- dnPVU 1.218 .065 18.633 *** DNDD4 <--- dnPVU 1.254 .095 13.187 *** DNDD10 <--- dnDVU 1.000 DNDD9 <--- dnDVU .854 .045 19.006 *** DNDD18 <--- dnDVU .997 .048 20.574 *** DNTD3 <--- dnTDO 1.000 DNTD2 <--- dnTDO .850 .024 35.055 *** DNTD1 <--- dnTDO 1.105 .031 35.557 *** DNLC1 <--- dnLCHON 1.000 DNLC2 <--- dnLCHON 1.127 .079 14.182 *** DNLC3 <--- dnLCHON 1.529 .095 16.048 *** DNLC4 <--- dnLCHON 1.863 .117 15.925 *** DNTTTM6 <--- dnTTTM 1.913 .125 15.281 *** DNDD1 <--- dnGTTNGUYEN .674 .034 19.549 *** Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate DNTTTM1 <--- dnTTTM .620 DNTTTM3 <--- dnTTTM .849 DNTTTM5 <--- dnTTTM .618 DNDC14 <--- dnKPHA .680 DNDC6 <--- dnKPHA .786 DNDC5 <--- dnKPHA .737 DNDC4 <--- dnKPHA .755 DNDC3 <--- dnKPHA .731 DNDC11 <--- dnTLY .758 DNDC10 <--- dnTLY .732 DNDC7 <--- dnTLY .743 DNDC12 <--- dnTLY .585 DNDC15 <--- dnGLUU 1.000 DNDC13 <--- dnGLUU .784 209 Estimate DNDC2 <--- dnGLUU .945 DNDC16 <--- dnGLUU .559 DNDD17 <--- dnGTTNGUYEN .885 DNDD16 <--- dnGTTNGUYEN .644 DNDD7 <--- dnGTTNGUYEN .571 DNDD14 <--- dnPVU .669 DNDD13 <--- dnPVU .812 DNDD12 <--- dnPVU .761 DNDD4 <--- dnPVU .708 DNDD10 <--- dnDVU .777 DNDD9 <--- dnDVU .690 DNDD18 <--- dnDVU .793 DNTD3 <--- dnTDO .886 DNTD2 <--- dnTDO .865 DNTD1 <--- dnTDO .873 DNLC1 <--- dnLCHON .710 DNLC2 <--- dnLCHON .804 DNLC3 <--- dnLCHON .915 DNLC4 <--- dnLCHON .907 DNTTTM6 <--- dnTTTM .918 DNDD1 <--- dnGTTNGUYEN .676 Correlations: (Group number 1 - Default model) Estimate dnTTTM dnKPHA .066 dnTTTM dnTLY -.041 dnTTTM dnGLUU -.061 dnTTTM dnGTTNGUYEN .163 dnTTTM dnPVU .131 dnTTTM dnDVU .258 dnTTTM dnTDO .185 dnLCHON dnTTTM .182 dnKPHA dnTLY .219 dnKPHA dnGLUU .158 dnKPHA dnGTTNGUYEN .098 dnKPHA dnPVU .046 dnKPHA dnDVU -.026 dnKPHA dnTDO .345 dnLCHON dnKPHA .300 dnTLY dnGLUU .612 dnTLY dnPVU .138 dnTLY dnDVU .050 dnTLY dnTDO .293 dnLCHON dnTLY .215 210 Estimate dnGLUU dnGTTNGUYEN -.094 dnGLUU dnPVU -.029 dnGLUU dnDVU -.060 dnGLUU dnTDO .162 dnLCHON dnGLUU .101 dnGTTNGUYEN dnPVU .416 dnGTTNGUYEN dnDVU .422 dnGTTNGUYEN dnTDO .375 dnLCHON dnGTTNGUYEN .551 dnPVU dnDVU .414 dnPVU dnTDO .242 dnLCHON dnPVU .262 dnDVU dnTDO .264 dnLCHON dnDVU .278 dnLCHON dnTDO .784 dnTLY dnGTTNGUYEN .014 e11 e9 .193 e14 e16 .214 e22 e20 -.626 e21 e20 -.561 Model Fit Summary CMIN Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF Default model 145 1473.160 520 .000 2.833 Saturated model 665 .000 0 Independence model 35 16095.357 630 .000 25.548 Baseline Comparisons Model NFI Delta1 RFI rho1 IFI Delta2 TLI rho2 CFI Default model .899 .877 .929 .913 .928 Saturated model 1.000 1.000 1.000 Independence model .000 .000 .000 .000 .000 Parsimony-Adjusted Measures Model PRATIO PNFI PCFI Default model .825 .742 .766 Saturated model .000 .000 .000 Independence model 1.000 .000 .000 NCP Model NCP LO 90 HI 90 Default model 1109.241 991.269 1234.801 Saturated model .000 .000 .000 Independence model 15465.357 15055.293 15881.785 211 FMIN Model FMIN F0 LO 90 HI 90 Default model 1.739 1.184 1.058 1.318 Saturated model .000 .000 .000 .000 Independence model 17.178 16.505 16.068 16.950 RMSEA Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE Default model .048 .045 .050 .923 Independence model .162 .160 .164 .000 Estimates (Group number 1 - Default model) Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) Maximum Likelihood Estimates Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label DNKN1 <--- dnKN 1.000 DNKN2 <--- dnKN 1.175 .050 23.354 *** DNKN4 <--- dnKN .911 .050 18.260 *** DNDC14 <--- dnKPHA 1.000 DNDC6 <--- dnKPHA 1.034 .050 20.563 *** DNDC5 <--- dnKPHA .925 .047 19.558 *** DNDC4 <--- dnKPHA 1.097 .055 19.937 *** DNDC3 <--- dnKPHA .943 .049 19.322 *** DNDC11 <--- dnTLY 1.000 DNDC10 <--- dnTLY .976 .070 13.846 *** DNDC7 <--- dnTLY .953 .066 14.349 *** DNDC12 <--- dnTLY .980 .074 13.228 *** DNDC15 <--- dnGLUU 1.000 DNDC13 <--- dnGLUU .728 .020 37.100 *** DNDC2 <--- dnGLUU .992 .013 73.881 *** 212 Estimate S.E. C.R. P Label DNDC16 <--- dnGLUU .573 .028 20.414 *** DNDD17 <--- dnGTTNGUYEN 1.000 DNDD16 <--- dnGTTNGUYEN .645 .035 18.374 *** DNDD7 <--- dnGTTNGUYEN .250 .032 7.881 *** DNDD14 <--- dnPVU 1.000 DNDD13 <--- dnPVU 1.125 .059 18.985 *** DNDD12 <--- dnPVU 1.233 .066 18.738 *** DNDD4 <--- dnPVU 1.268 .094 13.488 *** DNDD10 <--- dnDVU 1.000 DNDD9 <--- dnDVU .849 .045 19.067 *** DNDD18 <--- dnDVU .987 .048 20.682 *** DNTD3 <--- dnTDO 1.000 DNTD2 <--- dnTDO .845 .024 34.981 *** DNTD1 <--- dnTDO 1.109 .031 36.043 *** DNTRUNGTHANH1 <--- dTTHANH 1.000 DNTRUNGTHANH2 <--- dTTHANH .964 .041 23.788 *** DNKN5 <--- dnKN 1.384 .058 24.021 *** DNDD1 <--- dnGTTNGUYEN .709 .036 19.844 *** Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate DNKN1 <--- dnKN .680 DNKN2 <--- dnKN .863 DNKN4 <--- dnKN .651 DNDC14 <--- dnKPHA .682 DNDC6 <--- dnKPHA .786 DNDC5 <--- dnKPHA .738 DNDC4 <--- dnKPHA .756 DNDC3 <--- dnKPHA .727 DNDC11 <--- dnTLY .650 DNDC10 <--- dnTLY .635 DNDC7 <--- dnTLY .544 DNDC12 <--- dnTLY .588 DNDC15 <--- dnGLUU 1.000 DNDC13 <--- dnGLUU .784 DNDC2 <--- dnGLUU .945 DNDC16 <--- dnGLUU .559 DNDD17 <--- dnGTTNGUYEN .868 DNDD16 <--- dnGTTNGUYEN .639 DNDD7 <--- dnGTTNGUYEN .579 DNDD14 <--- dnPVU .666 DNDD13 <--- dnPVU .806 DNDD12 <--- dnPVU .768 213 Estimate DNDD4 <--- dnPVU .713 DNDD10 <--- dnDVU .782 DNDD9 <--- dnDVU .689 DNDD18 <--- dnDVU .789 DNTD3 <--- dnTDO .887 DNTD2 <--- dnTDO .860 DNTD1 <--- dnTDO .877 DNTRUNGTHANH1 <--- dTTHANH .831 DNTRUNGTHANH2 <--- dTTHANH .860 DNKN5 <--- dnKN .924 DNDD1 <--- dnGTTNGUYEN .698 Correlations: (Group number 1 - Default model) Estimate dnKN dnKPHA .068 dnKN dnTLY .066 dnKN dnGLUU -.057 dnKN dnGTTNGUYEN .235 dnKN dnPVU .156 dnKN dnDVU .202 dnKN dnTDO .227 dTTHANH dnKN .230 dnKPHA dnTLY .220 dnKPHA dnGLUU .158 dnKPHA dnGTTNGUYEN .102 dnKPHA dnPVU .046 dnKPHA dnDVU -.024 dnKPHA dnTDO .345 dTTHANH dnKPHA .375 dnTLY dnGLUU .612 dnTLY dnPVU .139 dnTLY dnDVU .051 dnTLY dnTDO .295 dTTHANH dnTLY .356 dnGLUU dnGTTNGUYEN -.095 dnGLUU dnPVU -.029 dnGLUU dnDVU -.060 dnGLUU dnTDO .161 dTTHANH dnGLUU .126 dnGTTNGUYEN dnPVU .422 dnGTTNGUYEN dnDVU .429 dnGTTNGUYEN dnTDO .378 dTTHANH dnGTTNGUYEN .527 dnPVU dnDVU .414 214 Estimate dnPVU dnTDO .241 dTTHANH dnPVU .464 dnDVU dnTDO .265 dTTHANH dnDVU .471 dTTHANH dnTDO .811 dnTLY dnGTTNGUYEN .019 e11 e9 .197 e14 e16 .214 e22 e20 -.624 e21 e20 -.593 Model Fit Summary CMIN Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF Default model 139 964.145 455 .000 2.119 Saturated model 594 .000 0 Independence model 33 15913.213 561 .000 28.366 Baseline Comparisons Model NFI Delta1 RFI rho1 IFI Delta2 TLI rho2 CFI Default model .911 .890 .938 .923 .937 Saturated model 1.000 1.000 1.000 Independence model .000 .000 .000 .000 .000 Parsimony-Adjusted Measures Model PRATIO PNFI PCFI Default model .811 .739 .760 Saturated model .000 .000 .000 Independence model 1.000 .000 .000 NCP Model NCP LO 90 HI 90 Default model 963.935 854.144 1081.319 Saturated model .000 .000 .000 Independence model 15352.213 14944.082 15766.698 FMIN Model FMIN F0 LO 90 HI 90 Default model 1.514 1.029 .912 1.154 Saturated model .000 .000 .000 .000 Independence model 16.983 16.384 15.949 16.827 RMSEA Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE Default model .048 .045 .050 .924 Independence model .171 .169 .173 .000 215 Phụ lục 6: Phân tích mô hình cấu trúc SEM SEM Huế Estimates (Group number 1 - Default model) Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) Maximum Likelihood Estimates Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label hueKPHA <--- hueTTCT .120 .018 6.488 *** hueTLY <--- hueTTCT .120 .037 3.200 .001 hueTNGUYEN <--- hueTTCT .149 .031 4.733 *** huePVU <--- hueTTCT -.057 .045 -1.248 .212 hueDVU <--- hueTTCT .035 .022 1.576 .115 hueTDO <--- hueTTCT .102 .032 3.220 .001 hueTDO <--- hueTNGUYEN .184 .034 5.434 *** hueTDO <--- huePVU .033 .022 1.489 .137 hueTDO <--- hueDVU .092 .051 1.821 .069 hueTDO <--- hueKPHA .783 .088 8.920 *** hueTDO <--- hueTLY -.006 .031 -.178 .859 hueLCHON <--- hueTTCT .306 .049 6.230 *** hueLCHON <--- hueTDO .692 .077 9.026 *** hueLCHON <--- hueTNGUYEN .099 .052 1.897 .058 hueLCHON <--- huePVU -.038 .033 -1.147 .252 hueLCHON <--- hueDVU .112 .077 1.459 .145 hueLCHON <--- hueKPHA .611 .130 4.709 *** hueLCHON <--- hueTLY .133 .048 2.781 .005 HTTCT2 <--- hueTTCT 1.000 HTTCT3 <--- hueTTCT 1.191 .043 27.988 *** HTTCT4 <--- hueTTCT .973 .037 26.423 *** 216 Estimate S.E. C.R. P Label HTTCT6 <--- hueTTCT .877 .038 22.890 *** HDC14 <--- hueKPHA 1.000 HDC5 <--- hueKPHA 1.532 .116 13.249 *** HDC4 <--- hueKPHA 1.973 .140 14.114 *** HDC1 <--- hueKPHA 1.915 .138 13.850 *** HDC13 <--- hueTLY 1.000 HDC12 <--- hueTLY .743 .045 16.434 *** HDC10 <--- hueTLY .941 .049 19.227 *** HDC8 <--- hueTLY .801 .040 19.797 *** HDD17 <--- hueTNGUYEN 1.000 HDD16 <--- hueTNGUYEN 1.155 .043 26.645 *** HDD7 <--- hueTNGUYEN 1.018 .042 24.135 *** HDD5 <--- hueTNGUYEN .781 .042 18.518 *** HDD2 <--- hueTNGUYEN 1.155 .040 28.547 *** HDD1 <--- hueTNGUYEN 1.292 .045 28.705 *** HDD12 <--- huePVU 1.000 HDD4 <--- huePVU .741 .026 28.565 *** HDD3 <--- huePVU .578 .026 22.107 *** HDD14 <--- huePVU 1.174 .029 40.270 *** HDD11 <--- hueDVU 1.000 HDD10 <--- hueDVU 1.238 .086 14.365 *** HDD9 <--- hueDVU 1.706 .106 16.058 *** HDD8 <--- hueDVU 1.699 .107 15.923 *** HTD3 <--- hueTDO 1.000 HTD2 <--- hueTDO .877 .045 19.656 *** HTD1 <--- hueTDO .768 .044 17.449 *** HLC4 <--- hueLCHON 1.000 HLC3 <--- hueLCHON .843 .040 21.033 *** HLC2 <--- hueLCHON .713 .032 22.550 *** HLC1 <--- hueLCHON .665 .041 16.117 *** Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate hueKPHA <--- hueTTCT .267 hueTLY <--- hueTTCT .123 hueTNGUYEN <--- hueTTCT .172 huePVU <--- hueTTCT -.044 hueDVU <--- hueTTCT .060 hueTDO <--- hueTTCT .123 hueTDO <--- hueTNGUYEN .194 hueTDO <--- huePVU .050 hueTDO <--- hueDVU .066 hueTDO <--- hueKPHA .427 hueTDO <--- hueTLY -.007 217 Estimate hueLCHON <--- hueTTCT .267 hueLCHON <--- hueTDO .497 hueLCHON <--- hueTNGUYEN .075 hueLCHON <--- huePVU -.042 hueLCHON <--- hueDVU .058 hueLCHON <--- hueKPHA .239 hueLCHON <--- hueTLY .113 HTTCT2 <--- hueTTCT .810 HTTCT3 <--- hueTTCT .850 HTTCT4 <--- hueTTCT .805 HTTCT6 <--- hueTTCT .715 HDC14 <--- hueKPHA .482 HDC5 <--- hueKPHA .695 HDC4 <--- hueKPHA .843 HDC1 <--- hueKPHA .778 HDC13 <--- hueTLY .772 HDC12 <--- hueTLY .644 HDC10 <--- hueTLY .760 HDC8 <--- hueTLY .727 HDD17 <--- hueTNGUYEN .760 HDD16 <--- hueTNGUYEN .828 HDD7 <--- hueTNGUYEN .762 HDD5 <--- hueTNGUYEN .612 HDD2 <--- hueTNGUYEN .881 HDD1 <--- hueTNGUYEN .882 HDD12 <--- huePVU .893 HDD4 <--- huePVU .740 HDD3 <--- huePVU .625 HDD14 <--- huePVU .970 HDD11 <--- hueDVU .557 HDD10 <--- hueDVU .554 HDD9 <--- hueDVU .798 HDD8 <--- hueDVU .862 HTD3 <--- hueTDO .784 HTD2 <--- hueTDO .760 HTD1 <--- hueTDO .640 HLC4 <--- hueLCHON .879 HLC3 <--- hueLCHON .823 HLC2 <--- hueLCHON .858 HLC1 <--- hueLCHON .693 218 Correlations: (Group number 1 - Default model) Estimate e11 e10 .118 e15 e14 -.215 e16 e15 .294 e20 e19 .654 e26 e25 .165 Variances: (Group number 1 - Default model) Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) Model Fit Summary CMIN Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF Default model 122 1284.784 472 .000 2.722 Saturated model 594 .000 0 Independence model 33 16336.046 561 .000 29.120 Baseline Comparisons Model NFI Delta1 RFI rho1 IFI Delta2 TLI rho2 CFI Default model .892 .872 .919 .903 .919 Saturated model 1.000 1.000 1.000 Independence model .000 .000 .000 .000 .000 Parsimony-Adjusted Measures Model PRATIO PNFI PCFI Default model .841 .751 .773 Saturated model .000 .000 .000 Independence model 1.000 .000 .000 NCP Model NCP LO 90 HI 90 Default model 1284.944 1160.374 1417.050 Saturated model .000 .000 .000 Independence model 15775.046 15361.389 16195.056 FMIN Model FMIN F0 LO 90 HI 90 Default model 1.873 1.370 1.237 1.511 Saturated model .000 .000 .000 .000 Independence model 17.416 16.818 16.377 17.266 RMSEA Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE Default model .054 .051 .057 .009 Independence model .173 .171 .175 .000 219 Estimates (Group number 1 - Default model) Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) Maximum Likelihood Estimates Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label hueKPHA <--- hueTTTM .017 .019 .867 .386 hueTLY <--- hueTTTM .012 .042 .282 .778 hueTNGUYEN <--- hueTTTM .069 .035 1.936 .053 huePVU <--- hueTTTM -.069 .051 -1.357 .175 hueDVU <--- hueTTTM .079 .026 3.096 .002 hueTDO <--- hueTTTM .142 .034 4.225 *** hueTDO <--- hueTNGUYEN .191 .033 5.731 *** hueTDO <--- huePVU .033 .022 1.526 .127 hueTDO <--- hueDVU .077 .051 1.512 .131 hueTDO <--- hueKPHA .830 .087 9.507 *** hueTDO <--- hueTLY -.002 .031 -.063 .949 hueLCHON <--- hueTTTM .061 .054 1.130 .258 hueLCHON <--- hueTDO .737 .082 8.991 *** hueLCHON <--- hueTNGUYEN .141 .055 2.589 .010 hueLCHON <--- huePVU -.039 .035 -1.096 .273 hueLCHON <--- hueDVU .112 .082 1.369 .171 hueLCHON <--- hueKPHA .794 .139 5.725 *** hueLCHON <--- hueTLY .142 .050 2.856 .004 HTTTM2 <--- hueTTTM 1.000 HTTTM4 <--- hueTTTM 1.028 .056 18.503 *** HTTTM5 <--- hueTTTM 1.251 .054 23.272 *** HTTTM6 <--- hueTTTM 1.108 .054 20.542 *** HDC14 <--- hueKPHA 1.000 HDC5 <--- hueKPHA 1.532 .116 13.243 *** 220 Estimate S.E. C.R. P Label HDC4 <--- hueKPHA 1.973 .140 14.103 *** HDC1 <--- hueKPHA 1.917 .138 13.844 *** HDC13 <--- hueTLY 1.000 HDC12 <--- hueTLY .747 .045 16.466 *** HDC10 <--- hueTLY .941 .049 19.145 *** HDC8 <--- hueTLY .800 .040 19.753 *** HDD17 <--- hueTNGUYEN 1.000 HDD16 <--- hueTNGUYEN 1.155 .043 26.625 *** HDD7 <--- hueTNGUYEN 1.017 .042 24.101 *** HDD5 <--- hueTNGUYEN .780 .042 18.482 *** HDD2 <--- hueTNGUYEN 1.157 .041 28.560 *** HDD1 <--- hueTNGUYEN 1.293 .045 28.698 *** HDD12 <--- huePVU 1.000 HDD4 <--- huePVU .741 .026 28.595 *** HDD3 <--- huePVU .578 .026 22.131 *** HDD14 <--- huePVU 1.172 .029 40.302 *** HDD11 <--- hueDVU 1.000 HDD10 <--- hueDVU 1.243 .086 14.375 *** HDD9 <--- hueDVU 1.706 .106 16.039 *** HDD8 <--- hueDVU 1.704 .107 15.910 *** HTD3 <--- hueTDO 1.000 HTD2 <--- hueTDO .877 .045 19.500 *** HTD1 <--- hueTDO .770 .044 17.367 *** HLC4 <--- hueLCHON 1.000 HLC3 <--- hueLCHON .844 .041 20.746 *** HLC2 <--- hueLCHON .715 .032 22.268 *** HLC1 <--- hueLCHON .666 .042 15.952 *** 221 Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate hueKPHA <--- hueTTTM .033 hueTLY <--- hueTTTM .011 hueTNGUYEN <--- hueTTTM .070 huePVU <--- hueTTTM -.048 hueDVU <--- hueTTTM .118 hueTDO <--- hueTTTM .154 hueTDO <--- hueTNGUYEN .203 hueTDO <--- huePVU .052 hueTDO <--- hueDVU .055 hueTDO <--- hueKPHA .456 hueTDO <--- hueTLY -.002 hueLCHON <--- hueTTTM .048 hueLCHON <--- hueTDO .529 hueLCHON <--- hueTNGUYEN .108 hueLCHON <--- huePVU -.043 hueLCHON <--- hueDVU .058 hueLCHON <--- hueKPHA .313 hueLCHON <--- hueTLY .121 HTTTM2 <--- hueTTTM .709 HTTTM4 <--- hueTTTM .650 HTTTM5 <--- hueTTTM .914 HTTTM6 <--- hueTTTM .725 HDC14 <--- hueKPHA .482 HDC5 <--- hueKPHA .695 HDC4 <--- hueKPHA .843 HDC1 <--- hueKPHA .779 HDC13 <--- hueTLY .772 HDC12 <--- hueTLY .648 HDC10 <--- hueTLY .760 HDC8 <--- hueTLY .726 HDD17 <--- hueTNGUYEN .760 HDD16 <--- hueTNGUYEN .827 HDD7 <--- hueTNGUYEN .761 HDD5 <--- hueTNGUYEN .611 HDD2 <--- hueTNGUYEN .882 HDD1 <--- hueTNGUYEN .883 HDD12 <--- huePVU .893 HDD4 <--- huePVU .741 HDD3 <--- huePVU .626 HDD14 <--- huePVU .969 HDD11 <--- hueDVU .556 HDD10 <--- hueDVU .555 222 Estimate HDD9 <--- hueDVU .797 HDD8 <--- hueDVU .863 HTD3 <--- hueTDO .782 HTD2 <--- hueTDO .757 HTD1 <--- hueTDO .640 HLC4 <--- hueLCHON .876 HLC3 <--- hueLCHON .821 HLC2 <--- hueLCHON .858 HLC1 <--- hueLCHON .691 Correlations: (Group number 1 - Default model) Estimate e11 e10 .113 e15 e14 -.215 e16 e15 .296 e20 e19 .654 e26 e25 .165 Variances: (Group number 1 - Default model) Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF Default model 122 1254.104 472 .000 2.657 Saturated model 594 .000 0 Independence model 33 15840.310 561 .000 28.236 Model NFI Delta1 RFI rho1 IFI Delta2 TLI rho2 CFI Default model .901 .870 .918 .902 .918 Saturated model 1.000 1.000 1.000 Independence model .000 .000 .000 .000 .000 Model PRATIO PNFI PCFI Default model .841 .750 .772 Saturated model .000 .000 .000 Independence model 1.000 .000 .000 Model NCP LO 90 HI 90 Default model 1254.332 1131.067 1385.142 Saturated model .000 .000 .000 Independence model 15279.310 14872.140 15692.835 Model FMIN F0 LO 90 HI 90 Default model 1.840 1.337 1.206 1.477 Saturated model .000 .000 .000 .000 Independence model 16.887 16.289 15.855 16.730 Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE Default model .053 .051 .056 .024 Independence model .170 .168 .173 .000 223 Estimates (Group number 1 - Default model) Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) Maximum Likelihood Estimates Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label hueKPHA <--- hueKNGHIEM .009 .018 .506 .613 hueTLY <--- hueKNGHIEM .078 .041 1.910 .056 hueTNGUYEN <--- hueKNGHIEM .080 .035 2.318 .020 huePVU <--- hueKNGHIEM -.109 .050 -2.186 .029 hueDVU <--- hueKNGHIEM .112 .025 4.479 *** hueTDO <--- hueKNGHIEM -.029 .033 -.865 .387 hueTDO <--- hueTNGUYEN .199 .034 5.923 *** hueTDO <--- huePVU .027 .022 1.226 .220 hueTDO <--- hueDVU .106 .052 2.051 .040 hueTDO <--- hueKPHA .845 .090 9.435 *** hueTDO <--- hueTLY -.002 .031 -.053 .957 hueTRUNGTHANH <--- hueKNGHIEM .011 .041 .282 .778 hueTRUNGTHANH <--- hueTDO .729 .067 10.833 *** hueTRUNGTHANH <--- hueTNGUYEN .119 .043 2.796 .005 hueTRUNGTHANH <--- huePVU .041 .027 1.504 .133 hueTRUNGTHANH <--- hueDVU -.017 .064 -.261 .794 hueTRUNGTHANH <--- hueKPHA .005 .100 .051 .959 hueTRUNGTHANH <--- hueTLY -.011 .039 -.280 .780 HKN2 <--- hueKNGHIEM 1.000 HKN3 <--- hueKNGHIEM .970 .041 23.846 *** HKN4 <--- hueKNGHIEM 1.195 .045 26.588 *** HKN5 <--- hueKNGHIEM .954 .044 21.905 *** 224 Estimate S.E. C.R. P Label HDC14 <--- hueKPHA 1.000 HDC5 <--- hueKPHA 1.540 .118 13.004 *** HDC4 <--- hueKPHA 2.028 .146 13.880 *** HDC1 <--- hueKPHA 1.940 .142 13.621 *** HDC13 <--- hueTLY 1.000 HDC12 <--- hueTLY .751 .046 16.468 *** HDC10 <--- hueTLY .945 .049 19.113 *** HDC8 <--- hueTLY .799 .041 19.713 *** HDD17 <--- hueTNGUYEN 1.000 HDD16 <--- hueTNGUYEN 1.154 .043 26.607 *** HDD7 <--- hueTNGUYEN 1.017 .042 24.109 *** HDD5 <--- hueTNGUYEN .782 .042 18.545 *** HDD2 <--- hueTNGUYEN 1.157 .040 28.569 *** HDD1 <--- hueTNGUYEN 1.293 .045 28.695 *** HDD12 <--- huePVU 1.000 HDD4 <--- huePVU .741 .026 28.589 *** HDD3 <--- huePVU .578 .026 22.116 *** HDD14 <--- huePVU 1.173 .029 40.325 *** HDD11 <--- hueDVU 1.000 HDD10 <--- hueDVU 1.248 .087 14.354 *** HDD9 <--- hueDVU 1.713 .107 15.987 *** HDD8 <--- hueDVU 1.713 .108 15.870 *** HTD3 <--- hueTDO 1.000 HTD2 <--- hueTDO .884 .045 19.645 *** HTD1 <--- hueTDO .780 .045 17.485 *** HTRUNGTHANH2 <--- hueTRUNGTHANH 1.000 HTRUNGTHANH1 <--- hueTRUNGTHANH .938 .057 16.589 *** Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate hueKPHA <--- hueKNGHIEM .019 hueTLY <--- hueKNGHIEM .074 hueTNGUYEN <--- hueKNGHIEM .084 huePVU <--- hueKNGHIEM -.078 hueDVU <--- hueKNGHIEM .175 hueTDO <--- hueKNGHIEM -.032 hueTDO <--- hueTNGUYEN .213 hueTDO <--- huePVU .042 hueTDO <--- hueDVU .077 hueTDO <--- hueKPHA .461 hueTDO <--- hueTLY -.002 hueTRUNGTHANH <--- hueKNGHIEM .012 hueTRUNGTHANH <--- hueTDO .682 hueTRUNGTHANH <--- hueTNGUYEN .119 225 Estimate hueTRUNGTHANH <--- huePVU .060 hueTRUNGTHANH <--- hueDVU -.011 hueTRUNGTHANH <--- hueKPHA .003 hueTRUNGTHANH <--- hueTLY -.012 HKN2 <--- hueKNGHIEM .792 HKN3 <--- hueKNGHIEM .763 HKN4 <--- hueKNGHIEM .860 HKN5 <--- hueKNGHIEM .708 HDC14 <--- hueKPHA .474 HDC5 <--- hueKPHA .688 HDC4 <--- hueKPHA .853 HDC1 <--- hueKPHA .776 HDC13 <--- hueTLY .771 HDC12 <--- hueTLY .651 HDC10 <--- hueTLY .762 HDC8 <--- hueTLY .724 HDD17 <--- hueTNGUYEN .760 HDD16 <--- hueTNGUYEN .827 HDD7 <--- hueTNGUYEN .761 HDD5 <--- hueTNGUYEN .613 HDD2 <--- hueTNGUYEN .882 HDD1 <--- hueTNGUYEN .882 HDD12 <--- huePVU .893 HDD4 <--- huePVU .741 HDD3 <--- huePVU .626 HDD14 <--- huePVU .969 HDD11 <--- hueDVU .554 HDD10 <--- hueDVU .555 HDD9 <--- hueDVU .797 HDD8 <--- hueDVU .864 HTD3 <--- hueTDO .776 HTD2 <--- hueTDO .758 HTD1 <--- hueTDO .644 HTRUNGTHANH2 <--- hueTRUNGTHANH .834 HTRUNGTHANH1 <--- hueTRUNGTHANH .852 Correlations: (Group number 1 - Default model) Estimate e11 e10 .107 e15 e14 -.220 e16 e15 .294 e20 e19 .654 e26 e25 .167 226 Variances: (Group number 1 - Default model) Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF Default model 116 1247.385 411 .000 3.035 Saturated model 527 .000 0 Independence model 31 15298.299 496 .000 30.843 Model NFI Delta1 RFI rho1 IFI Delta2 TLI rho2 CFI Default model .922 .869 .916 .908 .916 Saturated model 1.000 1.000 1.000 Independence model .000 .000 .000 .000 .000 Model PRATIO PNFI PCFI Default model .829 .739 .759 Saturated model .000 .000 .000 Independence model 1.000 .000 .000 Model NCP LO 90 HI 90 Default model 1247.310 1125.644 1376.502 Saturated model .000 .000 .000 Independence model 14802.299 14401.900 15209.046 Model FMIN F0 LO 90 HI 90 Default model 1.768 1.330 1.200 1.467 Saturated model .000 .000 .000 .000 Independence model 16.309 15.781 15.354 16.214 Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE Default model .057 .054 .060 .000 Independence model .178 .176 .181 .000 SEM ĐÀ NẴNG Estimates (Group number 1 - Default model) Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) Maximum Likelihood Estimates 227 Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label dnKPHA <--- dnTTCT .105 .027 3.934 *** dnTLY <--- dnTTCT .111 .031 3.553 *** dnGLUU <--- dnTTCT .040 .041 .986 .324 dnGTTNGUYEN <--- dnTTCT .247 .046 5.422 *** dnPVU <--- dnTTCT .105 .030 3.461 *** dnDVU <--- dnTTCT .180 .039 4.579 *** dnTDO <--- dnTTCT .026 .040 .666 .506 dnTDO <--- dnKPHA .444 .056 7.903 *** dnTDO <--- dnTLY .216 .059 3.667 *** dnTDO <--- dnGLUU .118 .030 3.881 *** dnTDO <--- dnGTTNGUYEN .225 .032 6.960 *** dnTDO <--- dnPVU .243 .039 6.287 *** dnTDO <--- dnDVU .157 .037 4.198 *** dnLCHON <--- dnTTCT .006 .032 .191 .849 dnLCHON <--- dnTDO .411 .040 10.139 *** dnLCHON <--- dnKPHA .024 .046 .518 .604 dnLCHON <--- dnTLY .093 .048 .689 .005 dnLCHON <--- dnGLUU .092 .026 3.592 *** dnLCHON <--- dnDVU .102 .031 3.237 .001 dnLCHON <--- dnPVU .182 .034 5.395 *** dnLCHON <--- dnGTTNGUYEN .134 .028 4.734 *** DNTTCT2 <--- dnTTCT 1.000 DNTTCT4 <--- dnTTCT 1.036 .038 27.546 *** DNTTCT6 <--- dnTTCT 1.253 .042 30.114 *** DNDC14 <--- dnKPHA 1.000 DNDC6 <--- dnKPHA 1.038 .051 20.483 *** DNDC5 <--- dnKPHA .925 .048 19.433 *** DNDC4 <--- dnKPHA 1.099 .055 19.841 *** DNDC3 <--- dnKPHA .950 .049 19.308 *** DNDC11 <--- dnTLY 1.000 DNDC10 <--- dnTLY 1.028 .089 11.524 *** DNDC7 <--- dnTLY .865 .070 12.305 *** DNDC12 <--- dnTLY 1.013 .088 11.521 *** DNDC15 <--- dnGLUU 1.000 DNDC13 <--- dnGLUU .759 .022 34.614 *** DNDC2 <--- dnGLUU 1.022 .017 60.604 *** DNDC16 <--- dnGLUU .653 .030 21.803 *** DNDD17 <--- dnGTTNGUYEN 1.000 DNDD16 <--- dnGTTNGUYEN .671 .033 20.078 *** DNDD7 <--- dnGTTNGUYEN .646 .031 20.509 *** DNDD14 <--- dnPVU 1.000 DNDD13 <--- dnPVU 1.101 .043 25.515 *** 228 Estimate S.E. C.R. P Label DNDD12 <--- dnPVU 1.074 .044 24.420 *** DNDD4 <--- dnPVU 1.072 .060 17.752 *** DNDD10 <--- dnDVU 1.000 DNDD9 <--- dnDVU .869 .041 21.131 *** DNDD18 <--- dnDVU 1.009 .045 22.178 *** DNTD3 <--- dnTDO 1.000 DNTD2 <--- dnTDO .850 .026 32.612 *** DNTD1 <--- dnTDO 1.108 .033 33.190 *** DNLC1 <--- dnLCHON 1.000 DNLC2 <--- dnLCHON 1.108 .086 12.914 *** DNLC3 <--- dnLCHON 1.470 .103 14.310 *** DNLC4 <--- dnLCHON 1.770 .124 14.222 *** DNDD1 <--- dnGTTNGUYEN .653 .034 19.360 *** Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate dnKPHA <--- dnTTCT .146 dnTLY <--- dnTTCT .148 dnGLUU <--- dnTTCT .034 dnGTTNGUYEN <--- dnTTCT .200 dnPVU <--- dnTTCT .116 dnDVU <--- dnTTCT .171 dnTDO <--- dnTTCT .023 dnTDO <--- dnKPHA .280 dnTDO <--- dnTLY .142 dnTDO <--- dnGLUU .122 dnTDO <--- dnGTTNGUYEN .243 dnTDO <--- dnPVU .193 dnTDO <--- dnDVU .145 dnLCHON <--- dnTTCT .008 dnLCHON <--- dnTDO .613 dnLCHON <--- dnKPHA .022 dnLCHON <--- dnTLY .092 dnLCHON <--- dnGLUU .141 dnLCHON <--- dnDVU .140 dnLCHON <--- dnPVU .216 dnLCHON <--- dnGTTNGUYEN .216 DNTTCT2 <--- dnTTCT .800 DNTTCT4 <--- dnTTCT .808 DNTTCT6 <--- dnTTCT .940 DNDC14 <--- dnKPHA .680 DNDC6 <--- dnKPHA .787 DNDC5 <--- dnKPHA .736 DNDC4 <--- dnKPHA .755 229 Estimate DNDC3 <--- dnKPHA .730 DNDC11 <--- dnTLY .641 DNDC10 <--- dnTLY .660 DNDC7 <--- dnTLY .487 DNDC12 <--- dnTLY .599 DNDC15 <--- dnGLUU .971 DNDC13 <--- dnGLUU .777 DNDC2 <--- dnGLUU .952 DNDC16 <--- dnGLUU .598 DNDD17 <--- dnGTTNGUYEN .873 DNDD16 <--- dnGTTNGUYEN .669 DNDD7 <--- dnGTTNGUYEN .683 DNDD14 <--- dnPVU .777 DNDD13 <--- dnPVU .878 DNDD12 <--- dnPVU .795 DNDD4 <--- dnPVU .819 DNDD10 <--- dnDVU .797 DNDD9 <--- dnDVU .733 DNDD18 <--- dnDVU .823 DNTD3 <--- dnTDO .875 DNTD2 <--- dnTDO .851 DNTD1 <--- dnTDO .863 DNLC1 <--- dnLCHON .686 DNLC2 <--- dnLCHON .776 DNLC3 <--- dnLCHON .875 DNLC4 <--- dnLCHON .868 DNDD1 <--- dnGTTNGUYEN .646 Correlations: (Group number 1 - Default model) Estimate e11 e9 .250 e14 e16 .213 e22 e20 -1.064 e21 e20 -.801 Model Fit Summary CMIN Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF Default model 127 1418.652 502 .000 2.826 Saturated model 629 .000 0 Independence model 34 16888.346 595 .000 28.384 230 Baseline Comparisons Model NFI Delta1 RFI rho1 IFI Delta2 TLI rho2 CFI Default model .886 .865 .913 .897 .913 Saturated model 1.000 1.000 1.000 Independence model .000 .000 .000 .000 .000 Parsimony-Adjusted Measures Model PRATIO PNFI PCFI Default model .844 .748 .770 Saturated model .000 .000 .000 Independence model 1.000 .000 .000 NCP Model NCP LO 90 HI 90 Default model 1418.768 1288.061 1557.000 Saturated model .000 .000 .000 Independence model 16293.346 15872.798 16720.249 FMIN Model FMIN F0 LO 90 HI 90 Default model 2.048 1.513 1.373 1.660 Saturated model .000 .000 .000 .000 Independence model 18.005 17.370 16.922 17.825 RMSEA Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE Default model .055 .052 .058 .001 Independence model .171 .169 .173 .000 Estimates (Group number 1 - Default model) Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) Maximum Likelihood Estimates Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 231 Estimate S.E. C.R. P Label dnKPHA <--- dnTTTM .062 .039 1.594 .111 dnTLY <--- dnTTTM -.023 .045 -.507 .612 dnGLUU <--- dnTTTM .053 .059 .898 .369 dnGTTNGUYEN <--- dnTTTM .702 .072 9.821 *** dnPVU <--- dnTTTM .261 .046 5.640 *** dnDVU <--- dnTTTM .530 .061 8.646 *** dnTDO <--- dnTTTM .200 .065 3.059 .002 dnTDO <--- dnKPHA .441 .055 8.019 *** dnTDO <--- dnTLY .236 .057 4.128 *** dnTDO <--- dnGLUU .110 .030 3.634 *** dnTDO <--- dnGTTNGUYEN .197 .035 5.679 *** dnTDO <--- dnPVU .240 .039 6.169 *** dnTDO <--- dnDVU .131 .040 3.297 *** dnLCHON <--- dnTTTM .239 .054 4.453 *** dnLCHON <--- dnTDO .360 .038 9.574 *** dnLCHON <--- dnKPHA .039 .044 .893 .372 dnLCHON <--- dnTLY .129 .044 .994 .006 dnLCHON <--- dnGLUU .079 .024 3.246 .001 dnLCHON <--- dnDVU .054 .031 1.703 .089 dnLCHON <--- dnPVU .204 .033 6.108 *** dnLCHON <--- dnGTTNGUYEN .092 .028 3.277 .001 DNTTTM1 <--- dnTTTM 1.000 DNTTTM3 <--- dnTTTM 1.422 .075 18.861 *** DNTTTM5 <--- dnTTTM 1.203 .076 15.883 *** DNDC14 <--- dnKPHA 1.000 DNDC6 <--- dnKPHA 1.035 .050 20.490 *** DNDC5 <--- dnKPHA .922 .047 19.436 *** DNDC4 <--- dnKPHA 1.098 .055 19.885 *** DNDC3 <--- dnKPHA .949 .049 19.350 *** DNDC11 <--- dnTLY 1.000 DNDC10 <--- dnTLY 1.007 .088 11.461 *** DNDC7 <--- dnTLY .850 .069 12.232 *** DNDC12 <--- dnTLY .998 .087 11.470 *** DNDC15 <--- dnGLUU 1.000 DNDC13 <--- dnGLUU .759 .022 34.615 *** DNDC2 <--- dnGLUU 1.022 .017 60.565 *** DNDC16 <--- dnGLUU .653 .030 21.803 *** DNDD17 <--- dnGTTNGUYEN 1.000 DNDD16 <--- dnGTTNGUYEN .674 .033 20.314 *** DNDD7 <--- dnGTTNGUYEN .653 .031 20.889 *** DNDD14 <--- dnPVU 1.000 DNDD13 <--- dnPVU 1.096 .042 25.952 *** DNDD12 <--- dnPVU 1.065 .043 24.629 *** 232 Estimate S.E. C.R. P Label DNDD4 <--- dnPVU 1.048 .058 18.124 *** DNDD10 <--- dnDVU 1.000 DNDD9 <--- dnDVU .876 .041 21.240 *** DNDD18 <--- dnDVU 1.019 .045 22.458 *** DNTD3 <--- dnTDO 1.000 DNTD2 <--- dnTDO .850 .026 32.961 *** DNTD1 <--- dnTDO 1.108 .033 33.560 *** DNLC1 <--- dnLCHON 1.000 DNLC2 <--- dnLCHON 1.111 .085 13.085 *** DNLC3 <--- dnLCHON 1.470 .102 14.476 *** DNLC4 <--- dnLCHON 1.761 .123 14.295 *** DNTTTM6 <--- dnTTTM 1.572 .082 19.093 *** DNDD1 <--- dnGTTNGUYEN .647 .034 19.297 *** Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate dnKPHA <--- dnTTTM .059 dnTLY <--- dnTTTM -.021 dnGLUU <--- dnTTTM .031 dnGTTNGUYEN <--- dnTTTM .395 dnPVU <--- dnTTTM .199 dnDVU <--- dnTTTM .351 dnTDO <--- dnTTTM .120 dnTDO <--- dnKPHA .276 dnTDO <--- dnTLY .156 dnTDO <--- dnGLUU .112 dnTDO <--- dnGTTNGUYEN .210 dnTDO <--- dnPVU .190 dnTDO <--- dnDVU .119 dnLCHON <--- dnTTTM .216 dnLCHON <--- dnTDO .540 dnLCHON <--- dnKPHA .036 dnLCHON <--- dnTLY .109 dnLCHON <--- dnGLUU .120 dnLCHON <--- dnDVU .073 dnLCHON <--- dnPVU .241 dnLCHON <--- dnGTTNGUYEN .148 DNTTTM1 <--- dnTTTM .578 DNTTTM3 <--- dnTTTM .871 DNTTTM5 <--- dnTTTM .655 DNDC14 <--- dnKPHA .681 DNDC6 <--- dnKPHA .786 DNDC5 <--- dnKPHA .735 DNDC4 <--- dnKPHA .756 233 Estimate DNDC3 <--- dnKPHA .731 DNDC11 <--- dnTLY .649 DNDC10 <--- dnTLY .655 DNDC7 <--- dnTLY .485 DNDC12 <--- dnTLY .598 DNDC15 <--- dnGLUU .971 DNDC13 <--- dnGLUU .777 DNDC2 <--- dnGLUU .952 DNDC16 <--- dnGLUU .598 DNDD17 <--- dnGTTNGUYEN .871 DNDD16 <--- dnGTTNGUYEN .671 DNDD7 <--- dnGTTNGUYEN .689 DNDD14 <--- dnPVU .782 DNDD13 <--- dnPVU .879 DNDD12 <--- dnPVU .793 DNDD4 <--- dnPVU .806 DNDD10 <--- dnDVU .792 DNDD9 <--- dnDVU .734 DNDD18 <--- dnDVU .827 DNTD3 <--- dnTDO .876 DNTD2 <--- dnTDO .854 DNTD1 <--- dnTDO .865 DNLC1 <--- dnLCHON .688 DNLC2 <--- dnLCHON .781 DNLC3 <--- dnLCHON .877 DNLC4 <--- dnLCHON .864 DNTTTM6 <--- dnTTTM .910 DNDD1 <--- dnGTTNGUYEN .639 Correlations: (Group number 1 - Default model) Estimate e11 e9 .247 e14 e16 .213 e22 e20 -.994 e21 e20 -.734 Model Fit Summary CMIN Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF Default model 130 1605.000 535 .000 3.000 Saturated model 665 .000 0 Independence model 35 17408.555 630 .000 27.633 234 Baseline Comparisons Model NFI Delta1 RFI rho1 IFI Delta2 TLI rho2 CFI Default model .911 .855 .905 .903 .904 Saturated model 1.000 1.000 1.000 Independence model .000 .000 .000 .000 .000 Parsimony-Adjusted Measures Model PRATIO PNFI PCFI Default model .849 .745 .768 Saturated model .000 .000 .000 Independence model 1.000 .000 .000 NCP Model NCP LO 90 HI 90 Default model 1610.110 1471.270 1756.457 Saturated model .000 .000 .000 Independence model 16778.555 16351.636 17211.830 FMIN Model FMIN F0 LO 90 HI 90 Default model 2.287 1.717 1.569 1.873 Saturated model .000 .000 .000 .000 Independence model 18.559 17.888 17.432 18.349 RMSEA Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE Default model .057 .054 .059 .000 Independence model .169 .166 .171 .000 235 Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label dnKPHA <--- dnKN .054 .035 1.545 .122 dnTLY <--- dnKN .058 .040 1.450 .147 dnGLUU <--- dnKN -.081 .053 -1.525 .127 dnGTTNGUYEN <--- dnKN .326 .061 5.388 *** dnPVU <--- dnKN .132 .039 3.355 *** dnDVU <--- dnKN .202 .052 3.908 *** dnTDO <--- dnKN .163 .050 3.238 .001 dnTDO <--- dnKPHA .442 .055 8.029 *** dnTDO <--- dnTLY .212 .058 3.639 *** dnTDO <--- dnGLUU .127 .030 4.194 *** dnTDO <--- dnGTTNGUYEN .210 .031 6.667 *** dnTDO <--- dnPVU .235 .038 6.135 *** dnTDO <--- dnDVU .156 .037 4.197 *** dnTTHANH <--- dnKN -.025 .035 -.707 .479 dnTTHANH <--- dnTDO .450 .031 14.442 *** dnTTHANH <--- dnKPHA .169 .040 4.222 *** dnTTHANH <--- dnTLY .171 .042 4.061 *** dnTTHANH <--- dnGLUU .019 .022 2.896 .070 dnTTHANH <--- dnDVU .164 .027 6.059 *** dnTTHANH <--- dnPVU .159 .028 5.713 *** dnTTHANH <--- dnGTTNGUYEN .126 .023 5.446 *** DNKN1 <--- dnKN 1.000 DNKN2 <--- dnKN 1.109 .047 23.472 *** DNKN3 <--- dnKN 1.310 .059 22.093 *** DNDC14 <--- dnKPHA 1.000 DNDC6 <--- dnKPHA 1.033 .050 20.542 *** DNDC5 <--- dnKPHA .923 .047 19.519 *** DNDC4 <--- dnKPHA 1.098 .055 19.949 *** DNDC3 <--- dnKPHA .943 .049 19.319 *** DNDC11 <--- dnTLY 1.000 DNDC10 <--- dnTLY 1.037 .089 11.613 *** DNDC7 <--- dnTLY .862 .070 12.267 *** DNDC12 <--- dnTLY 1.022 .088 11.594 *** DNDC15 <--- dnGLUU 1.000 DNDC13 <--- dnGLUU .758 .022 34.604 *** DNDC2 <--- dnGLUU 1.019 .017 60.483 *** DNDC16 <--- dnGLUU .652 .030 21.802 *** DNDD17 <--- dnGTTNGUYEN 1.000 DNDD16 <--- dnGTTNGUYEN .653 .033 19.922 *** DNDD7 <--- dnGTTNGUYEN .625 .031 20.233 *** DNDD14 <--- dnPVU 1.000 DNDD13 <--- dnPVU 1.102 .044 25.320 *** 236 Estimate S.E. C.R. P Label DNDD12 <--- dnPVU 1.085 .045 24.368 *** DNDD4 <--- dnPVU 1.091 .062 17.705 *** DNDD10 <--- dnDVU 1.000 DNDD9 <--- dnDVU .873 .041 21.213 *** DNDD18 <--- dnDVU 1.009 .045 22.296 *** DNTD3 <--- dnTDO 1.000 DNTD2 <--- dnTDO .847 .026 32.616 *** DNTD1 <--- dnTDO 1.111 .033 33.520 *** DNTRUNGTHANH1 <--- dnTTHANH 1.000 DNTRUNGTHANH2 <--- dnTTHANH .965 .046 21.176 *** DNKN5 <--- dnKN 1.440 .056 25.891 *** DNDD1 <--- dnGTTNGUYEN .651 .033 19.691 *** Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate dnKPHA <--- dnKN .056 dnTLY <--- dnKN .059 dnGLUU <--- dnKN -.052 dnGTTNGUYEN <--- dnKN .196 dnPVU <--- dnKN .110 dnDVU <--- dnKN .144 dnTDO <--- dnKN .108 dnTDO <--- dnKPHA .280 dnTDO <--- dnTLY .138 dnTDO <--- dnGLUU .131 dnTDO <--- dnGTTNGUYEN .230 dnTDO <--- dnPVU .186 dnTDO <--- dnDVU .144 dnTTHANH <--- dnKN -.023 dnTTHANH <--- dnTDO .620 dnTTHANH <--- dnKPHA .147 dnTTHANH <--- dnTLY .154 dnTTHANH <--- dnGLUU .027 dnTTHANH <--- dnDVU .209 dnTTHANH <--- dnPVU .174 dnTTHANH <--- dnGTTNGUYEN .191 DNKN1 <--- dnKN .686 DNKN2 <--- dnKN .821 DNKN3 <--- dnKN .769 DNDC14 <--- dnKPHA .683 DNDC6 <--- dnKPHA .786 DNDC5 <--- dnKPHA .737 DNDC4 <--- dnKPHA .757 DNDC3 <--- dnKPHA .728 DNDC11 <--- dnTLY .637 DNDC10 <--- dnTLY .662 237 Estimate DNDC7 <--- dnTLY .483 DNDC12 <--- dnTLY .601 DNDC15 <--- dnGLUU .973 DNDC13 <--- dnGLUU .777 DNDC2 <--- dnGLUU .950 DNDC16 <--- dnGLUU .597 DNDD17 <--- dnGTTNGUYEN .884 DNDD16 <--- dnGTTNGUYEN .660 DNDD7 <--- dnGTTNGUYEN .670 DNDD14 <--- dnPVU .774 DNDD13 <--- dnPVU .875 DNDD12 <--- dnPVU .799 DNDD4 <--- dnPVU .828 DNDD10 <--- dnDVU .796 DNDD9 <--- dnDVU .735 DNDD18 <--- dnDVU .822 DNTD3 <--- dnTDO .874 DNTD2 <--- dnTDO .848 DNTD1 <--- dnTDO .865 DNTRUNGTHANH1 <--- dnTTHANH .808 DNTRUNGTHANH2 <--- dnTTHANH .841 DNKN5 <--- dnKN .969 DNDD1 <--- dnGTTNGUYEN .652 Intercepts: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label DNKN1 5.311 .044 121.516 *** DNKN2 5.358 .040 132.393 *** DNKN3 5.295 .051 103.667 *** DNDC14 5.515 .042 130.556 *** DNDC6 5.419 .038 142.988 *** DNDC5 5.186 .036 143.622 *** DNDC4 5.156 .042 123.276 *** DNDC3 5.270 .037 141.052 *** DNDC11 4.365 .047 93.644 *** DNDC10 5.322 .047 114.380 *** DNDC7 4.979 .053 93.886 *** DNDC12 4.872 .051 96.450 *** DNDC15 4.804 .048 99.567 *** DNDC13 5.367 .046 117.298 *** DNDC2 4.781 .050 94.963 *** DNDC16 5.469 .051 106.827 *** DNDD17 5.296 .056 93.809 *** DNDD16 5.029 .049 101.765 *** DNDD7 4.899 .047 105.101 *** DNDD14 5.136 .047 110.458 *** DNDD13 5.491 .045 121.129 *** 238 Estimate S.E. C.R. P Label DNDD12 5.163 .049 105.726 *** DNDD4 5.238 .047 110.586 *** DNDD10 4.873 .053 92.414 *** DNDD9 4.989 .050 100.046 *** DNDD18 4.937 .051 95.903 *** DNTD3 4.899 .052 94.166 *** DNTD2 4.555 .045 100.278 *** DNTD1 5.210 .058 89.200 *** DNTRUNGTHANH1 4.342 .047 93.206 *** DNTRUNGTHANH2 5.265 .043 122.897 *** DNKN5 5.287 .045 118.688 *** DNDD1 5.423 .050 108.919 *** Correlations: (Group number 1 - Default model) Estimate e11 e9 .254 e14 e16 .214 e22 e20 -1.104 e21 e20 -.867 Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF Default model 124 1410.94 470 .000 3.002 Saturated model 594 .000 0 Independence model 33 17013.637 561 .000 30.327 Model NFI Delta1 RFI rho1 IFI Delta2 TLI rho2 CFI Default model .913 .868 .915 .912 .914 Saturated model 1.000 1.000 1.000 Independence model .000 .000 .000 .000 .000 Model PRATIO PNFI PCFI Default model .838 .745 .766 Saturated model .000 .000 .000 Independence model 1.000 .000 .000 Model NCP LO 90 HI 90 Default model 1411.078 1281.328 1548.349 Saturated model .000 .000 .000 Independence model 16452.637 16030.273 16881.350 Model FMIN F0 LO 90 HI 90 Default model 2.005 1.504 1.366 1.651 Saturated model .000 .000 .000 .000 Independence model 18.138 17.540 17.090 17.997 Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE Default model .057 .054 .059 .000 Independence model .177 .175 .179 .000

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfcac_yeu_to_anh_huong_toi_su_lua_chon_diem_den_cua_nguoi_dan_ha_noi_nghien_cuu_truong_hop_diem_den_hu.pdf
Luận văn liên quan