Luận án Chất lượng đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh tại các trường Đại học ở Hà Nội

Luận án cũng làm rõ những khác biệt giữa cách tiếp cận về chất lượng đào tạo đại học của người sử dụng lao động/người học và cách tiếp cận chất lượng đào tạo nhìn từ phía các trường đại học như yêu cầu về am hiểu thực tiễn đối của đội ngũ giảng viên, hoạt động hỗ trợ đào tạo, thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên nhằm hướng tới sự hài lòng của người học và tăng tính thực tiễn của chương trình đào tạo.

pdf200 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 07/02/2022 | Lượt xem: 326 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Chất lượng đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh tại các trường Đại học ở Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_chat_luong_dao_tao_cu_nhan_quan_tri_kinh_doanh_tai_c.pdf
  • docxLA_VuLeHang_E.docx
  • pdfLA_VuLehang_Sum.pdf
  • pdfLA_VuLehang_TT.pdf
  • docxLA_VuLeHang_V.docx
Luận văn liên quan