Luận án Dáng điệu nghiệm của một số lớp phương trình tiến hoá không địa phương

TYong chương này, chúng tôi nghiên cứu bài toán xác định tham số trong bất đẳng thức vi biến phân phân thứ. Các kết quả chính bao gồm: 1) Chứng minh được tính chính quy, liên tục Holder, của ánh xạ t HẠ x(t), ồ đó x(i) là nghiệm tích phân của (FrIP) (Định lí 4.1). 2) Chứng minh được sự tồn tại nghiệm của bài toán (FrIP) (Định lí |4.2|). 3) Chứng minh được tính duy nhất và tính ổn định Lipschitz của bài toán (FrIP) (Định lí |4.3|).

pdf126 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 25/01/2022 | Lượt xem: 351 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Dáng điệu nghiệm của một số lớp phương trình tiến hoá không địa phương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_dang_dieu_nghiem_cua_mot_so_lop_phuong_trinh_tien_ho.pdf
  • docx1 Thông tin luận án tiếng Anh và tiếng Việt.docx
  • pdf3 Tóm tắt luận án tiếng Việt.pdf
  • pdf4 Tóm tắt luận án tiếng Anh.pdf
  • doc5 Trích yếu luận án tiếng Anh và tiếng Việt.doc
Luận văn liên quan