Luận án Khảo sát các tính chất, đề xuất các tiêu chuẩn đan rối và ứng dụng của một số trạng thái phi cổ điển hai và ba Mode mới

Hiện nay, các lĩnh vực như thông tin lượng tử, máy tính lượng tử và viễn tải lượng tử đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Việc tìm ra các trạng thái mới có các tính chất phi cổ điển cao, đặc biệt là tính chất đan rối hay việc tìm ra các phương pháp tăng cường mức độ thành công của các nhiệm vụ lượng tử như viễn tải lượng tử vẫn đang là những vấn đề cần quan tâm nghiên cứu nhiều từ lý thuyết đến thực nghiệm. Từ những vấn đề cấp thiết đó, chúng tôi đã lựa chọn nghiên cứu đề tài luận án này và thu được một số kết quả mới như sau: Thứ nhất, chúng tôi đã đưa ra hai trạng thái phi cổ điển hai mode mới bằng phương pháp thêm, bớt photon. Đầu tiên, bằng cách thêm và bớt định xứ các photon lên hai mode của PCS chúng tôi đã tạo ra trạng thái kết hợp cặp thêm và bớt photon hai mode (PAASTMPCS). Tiếp đó, chúng tôi đã dùng phương pháp thêm và bớt photon không định xứ để tạo ra trạng thái kết hợp cặp chồng chất thêm photon và bớt photon (SPAPSPCS). Thứ hai, chúng tôi đã đề xuất được tiêu chuẩn đan rối mới cho hệ hai mode thông qua các toán tử hiệu số hạt và hiệu pha có dạng Hermite. Các kết quả so sánh và đánh giá cho thấy tiêu chuẩn đan rối mới rất hiệu quả trong trong việc dò tìm và định lượng độ đan rối của các trạng thái hai mode mới. Kết quả khảo sát độ đan rối của các trạng thái hai mode theo tiêu chuẩn đan rối mới khá tương đồng so với tiêu chuẩn entropy tuyến tính. Tuy nhiên độ đan rối theo tiêu chuẩn mới thường cao hơn.

pdf151 trang | Chia sẻ: huydang97 | Ngày: 27/12/2022 | Lượt xem: 190 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Khảo sát các tính chất, đề xuất các tiêu chuẩn đan rối và ứng dụng của một số trạng thái phi cổ điển hai và ba Mode mới, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_khao_sat_cac_tinh_chat_de_xuat_cac_tieu_chuan_dan_ro.pdf
  • pdf2a. TomTat_TV_LuanAn_HSChuong_2017-2022.pdf
  • pdf2b. TomTat_TA_LuanAn_HSChuong_2017-2022.pdf
  • pdf3a. Dong gop moi cua LuanAn_Tieng Viet_HSChuong_2017-2022.pdf
  • pdf3b. Dong gop moi cua LuanAn_Tieng Anh_HSChuong_2017-2022.pdf
  • pdf4. Trich yeu_LuanAn_HSChuong_2017-2022.pdf
  • pdfQĐ NCS Hồ Sỹ Chương.pdf
Luận văn liên quan