Luận án Liên kết kinh tế giữa sản xuất với chế biến và tiêu thụ cà phê bền vững - Nghiên cứu tại Tỉnh Sơn La

Liên kết kinh tế giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ cà phê trên địa bàn tỉnh Sơn La mang tính tự phát, ở trình độ thấp, kém bền vững của các hoạt động liên kết; Hiệu quả của các mô hình liên kết lớn hơn so với mô hình không liên kết. Luận án đã chỉ các nhân tố quyết định đến mối LKKT trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ cà phê đó là: Cơ chế chia sẻ lợi ích giữa các bên tham gia LKKT; quy mô sản xuất, trình độ tổ chức sản xuất, ý thức tuân thủ pháp luật của các bên tham gia.

pdf224 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 29/01/2022 | Lượt xem: 214 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Liên kết kinh tế giữa sản xuất với chế biến và tiêu thụ cà phê bền vững - Nghiên cứu tại Tỉnh Sơn La, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_lien_ket_kinh_te_giua_san_xuat_voi_che_bien_va_tieu.pdf
  • docxLA_DangHuyenTrang_E.docx
  • pdfLA_DangHuyenTrang_Sum.pdf
  • pdfLA_DangHuyenTrang_TT.pdf
  • docxLA_DangHuyenTrang_V.docx
Luận văn liên quan