Luận án Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

(Bản scan) Luận án đưa ra hệ thống 9 giải pháp: (i) Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và chính sách phát triển TTCK; (ii) Nâng cao mức độ mở hơn với sở hữu nước ngoài; (iii) Cải thiện hạ tầng thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài; (iv) Thúc đẩy quyền bình đẳng đối với nhà đầu tư nước ngoài và đẩy mạnh việc công bố thông tin bằng tiếng Anh; (v) Áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam; (vi) Thúc đẩy tự do hóa tài khoản vốn; (vii) Đẩy mạnh công tác cổ phần hóa gắn với niêm yết và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước; (viii) Nâng cao năng lực quản lý, giám sát và thực tiễn thực thi; (ix) Tổ chức đối thoại thường xuyên giữa cơ quan quản lý và tổ chức xếp hạng thị trường.

pdf189 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 175 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_nang_hang_thi_truong_chung_khoan_viet_nam.pdf
  • docxLA_PhamThiAnhTuyet_E.docx
  • pdfLA_PhamThiAnhTuyet_Sum.compressed.pdf
  • pdfLA_PhamThiAnhTuyet_TT.compressed.pdf
  • docLA_PhamThiAnhTuyet_V.doc
Luận văn liên quan