Luận án Nghiên cứu đa dạng sinh học và tiềm năng kinh tế rong biển tỉnh Phủ Yên

(Bản scan) -Chỉnh quyên các xà ven biên càn tích cục tuyên truyẻn cho người dàn nhận thúc rô : bão vệ rong mơ là bão vệ nguòn lợi thủy sân làu dải. Mùa thu hoạch rong mơ thường bãt đàu từ tháng 4 đẻn tháng 5. Người dàn càn tuân thủ thời gian thu hoạch rong mạ không thu hoạch non; khi cãt rong thu hoạch cản chú ý đẻ lại gôc bám vả 1 đoạn thản dài khoảng 10 - 15cm đê duy trì sự phát tán; phát triên của rong mơ. -Quân thẻ rong cảu chán vịt vã rong câu re tre: các loài này sinh sản chù yêu bàng sinh săn sinh dường do đỏ khòng nên khai thác lién tục theo cơn nước thủy trièu như hiện nay mả được phàn chia quản lý từng vùng, moi vùng chi khai thác 6-8 làn năm đẻ cho các đoạn rong còn sót lại có đũ thời gian đê phục hỏi tự nhiên thi mới có khã năng duy tri hoặc gia tăng san lượng

pdf186 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 24/01/2022 | Lượt xem: 356 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu đa dạng sinh học và tiềm năng kinh tế rong biển tỉnh Phủ Yên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_nghien_cuu_da_dang_sinh_hoc_va_tiem_nang_kinh_te_ron.pdf
  • pdf2.1. TomtatLuanan_Tieng Viet.pdf
  • pdf2.2. TomtatLuanan_Tieng Anh.pdf
  • pdf3.1. Dong gop moi_Tieng Viet.pdf
  • pdf3.2. Dong gop moi_Tieng Anh.pdf
  • pdf4. Trich yeu luan an.pdf
Luận văn liên quan