Luận án Nghiên cứu hệ thống hỗ trợ chuyển đổi số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu tổng quát của luận án là nghiên cứu xây dựng một hệ thống hỗ trợ CĐS cho DNNVV tại VN trong bối cảnh CMCN 4.0. Nhằm đạt được mục tiêu tổng quát, những nội dung nghiên cứu chính của luận án đã đạt được bao gồm: Phân tích thực trạng, những vấn đề CĐS và tầm nhìn DN số tương lai của DNNVV tại VN. Một nghiên cứu tổng quan cùng với kết quả khảo sát hơn 30 chuyên gia CĐS tại các DNNVV tại VN đã được thực hiện và trình bày chi tiết trong Chương 2. Đề xuất các kịch bản CĐS mà DNNVV tại VN có thể hướng tới trong quá trình thực hiện CĐS. Luận án đã áp dụng phương pháp của cách tiếp cận foresight để xây dựng và đề xuất 4 kịch bản CĐS cho DNNVV tại VN: 1) Truyền thống; 2) Quản trị số; 3) Công nghệ số; 4) Chuyển đổi số. Nội dung chi tiết đã được trình bày trong Chương 3. Đề xuất một mô hình hỗ trợ C ĐS cho DNNVV tại VN trong bối cảnh CMCN 4.0. Luận án đã tiến hành phân tích và xác định những mặt hạn chế của các nghiên cứu gần đây về mô hình/phương pháp CÐS trong các DNNVV, cùng với cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn từ nhu cầu của DNNVV tại VN đã đề xuất một mô hình hỗ trợ CĐS. Nội dung chi tiết đã được trình bày trong Chương 3. Đề xuất một khung kiến trúc HTTT tổng thể hỗ trợ CĐS cho DNNVV tại VN. Một khung kiến trúc HTTT tổng thể hỗ trợ CĐS 9 lớp đã được đề xuất trong Chương 4. Phát triển và thử nghiệm một HTTT hỗ trợ quá trình CĐS theo mô hình đề xuất cho các DNNVV tại VN. Một quy trình phát triển HTTT 6 bước đã được thực hiện nhằm tiến hành phân tích quy trình nghiệp vụ, thiết kế và phát triển một HTTT theo mô hình đề xuất. Luận án cũng đã tiến hành thử nghiệm hệ thống với 11DNNVV ở nhiều lãnh vực và loại hình DN (siêu nhỏ, nhỏ, vừa) khác nhau. Nội dung chi tiết đã được trình bày trong Chương 4.

pdf218 trang | Chia sẻ: Minh Bắc | Ngày: 16/01/2024 | Lượt xem: 242 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu hệ thống hỗ trợ chuyển đổi số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_nghien_cuu_he_thong_ho_tro_chuyen_doi_so_trong_boi_c.pdf
Luận văn liên quan