Luận án Nghiên cứu tác động của chất lượng dịch vụ tới sự hài lòng của khách hàng trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới đối với người thứ ba - Nghiên cứu thực nghiệm tại tỉnh Thanh Hóa

Đối với chủ xe ô tô, Nam nam giới hài lòng cao hơn Nữ nữ giới; Những chủ xe ô tô có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ hài lòng ít hơn so với những chủ xe ô tô có trình độ thập hơn; Những chủ xe ô tô có thu nhập cao hơn 5 năm triệu đồng có mức hài lòng thấp hơn so với những chủ xe ô tô có thu nhập thập hơn 5 năm triệu đồng. Trong khi đó,

pdf229 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 07/02/2022 | Lượt xem: 284 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu tác động của chất lượng dịch vụ tới sự hài lòng của khách hàng trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới đối với người thứ ba - Nghiên cứu thực nghiệm tại tỉnh Thanh Hóa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên


Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfluan_an_nghien_cuu_tac_dong_cua_chat_luong_dich_vu_toi_su_ha.pdf
 • docxLA_PhamThiThanhGiang_E.Docx
 • pdfLA_PhamThiThanhGiang_Sum.pdf
 • pdfLA_PhamThiThanhGiang_TT.pdf
 • docxLA_PhamThiThanhGiang_V.docx
Luận văn liên quan