Luận án Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam

Việt Nam mở cửa đón nhận vốn FDI từ năm 1987. Lượng vốn FDI vào Việt Nam không thể cạnh tranh được với một số quốc gia trong khu vực và lân cận như Trung Quốc, Singapore, Indonesia hay Malaysia, nhưng lượng vốn này luôn có xu hướng ôn định qua các năm. Điều này giúp cho chỉ so FDI thực hiện của Việt Nam luôn lớn hơn một. Nhưng từ giữa những năm 90 trở lại đây, chỉ so FDI thực hiện có biến động mạnh và có xu hướng giảm. Trong khi thực tế là Việt Nam tiếp nhận được một lượng von FDI khá lớn, nhưng lại chì hấp thụ được khoảng 45%. Do vậy đặt ra vấn đề cần tăng cường KNHT vonFDI.

pdf166 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 28/01/2022 | Lượt xem: 264 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_nhan_to_anh_huong_den_kha_nang_hap_thu_von_dau_tu_tr.pdf
  • docxLA_BuiThiLanh_E.docx
  • pdfLA_BuiThiLanh_Sum.pdf
  • pdfLA_BuiThiLanh_TT.pdf
  • docxLA_BuiThiLanh_V.docx