Luận án Tác động lan tỏa từ FDI tới xuất khẩu của ngành công nghiệp chế biến chế tạo ở Việt nam

Sự có mặt của các doanh nghiệp FDI tạo áp lực cạnh tranh gay gắt, chuyển giao công nghệ, thu hút thêm các dự án FDI vệ tinh và mang theo thông tin về thị trường xuất khẩu đối với các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo ở nước nhận đầu tư. Động lực này làm thay đổi tích cực năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp trong ngành. Đây được xem là các kênh truyền dẫn tác động lan tỏa từ FDI tới xuất khẩu của các doanh nghiệp trong ngành, từ đó cộng hưởng làm thay đổi xuất khẩu của ngành công nghiệp chế biến chế tạo.

pdf182 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 07/02/2022 | Lượt xem: 309 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Tác động lan tỏa từ FDI tới xuất khẩu của ngành công nghiệp chế biến chế tạo ở Việt nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_tac_dong_lan_toa_tu_fdi_toi_xuat_khau_cua_nganh_cong.pdf
  • docLA_NguyenBichNgoc_E.doc
  • pdfLA_NguyenBichNgoc_Sum.pdf
  • pdfLA_NguyenBichNgoc_TT.pdf
  • docLA_NguyenBichNgoc_V.doc