Luận án Tính ổn định và ổn định hóa của một số lớp hệ nhảy markov rời rạc

Các mô hình trong kĩ thuật thường không tránh được sự tác động của các yếu tố nhiễu ngẫu nhiên. Các nhiễu đó có thể tác động kiểu cộng tính lên toàn hệ thống hoặc xuất hiện như những tín hiệu nhân đối với trạng thái. Chẳng hạn, trong hệ thống tổng hợp tín hiệu radar, trong thiết bị siêu âm y tế hay hình ảnh chụp cắt lớp quang học [62], tín hiệu nhiễu xuất hiện như các hệ số của trạng thái và điều khiển đầu vào. Những nhiễu như vậy được gọi là nhiễu nhân tính (multiplicative noises). Một ví dụ điển hình khác là mô hình mất dữ liệu (data packet dropouts) ngẫu nhiên trong hệ điều khiển qua mạng (networked control systems), ở đó có sự xuất hiện của nhiễu nhân tính là một dãy các biến ngẫu nhiên độc lập có cùng phân phối Bernoulli biểu thị phần dữ liệu bị mất hoặc lỗi [44].

pdf102 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 25/01/2022 | Lượt xem: 366 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Tính ổn định và ổn định hóa của một số lớp hệ nhảy markov rời rạc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_tinh_on_dinh_va_on_dinh_hoa_cua_mot_so_lop_he_nhay_m.pdf
Luận văn liên quan