Luận văn Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty thủy điện xekaman 1, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Việc chọn người đi đào tạo chưa hợp lý, chưa tìm hiểu nhu cầu đào tạo của các đối tượng, chưa đánh giá chính xác đối tượng cần được đào tạo trên cơ sở năng lực, từ đó gây lãng phí, hạn chế hiệu quả đào tạo. Nhìn chung hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp phụ thuộc vào kết quả hoạt động của lực lượng sản xuất.

pdf27 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Lượt xem: 601 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty thủy điện xekaman 1, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfkhammanivongvathsady_tt_6716_2074046.pdf
Luận văn liên quan