Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm của công ty Dong Yun

Trưởng thành từ nhỏ đến lớn, từ thô sơ đến hiện đại, từ chưa hoàn thiẹn đến ngày càng hoàn thiện hơn . công ty TNHH Việt Nam Dong Yun bay giờ đã trở thành một bộ phận quan trọng trong việc cung cấp những sản phẩm như bao bì , sản xuất bản trục đặc biệt , phát triển đa nguyên hoá , góp phần vào sự nghiệp đổi mới công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Với tình thầntự hoàn thiện bản thân không ngừng học hỏi vươn lên về mọi mặt . sản xuất có hiệu quả , thị trường tiêu thụ ngày càng được mở rộng , đời sống của cán bộ công nhân viên ngày càng được quan tâm . Các mặt quản lý sản xuất cũng có những bước chuyển biến đáng phấn khởi góp phần vào thành công của công ty

pdf49 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2321 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm của công ty Dong Yun, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ghệ. Trong giai đoạn này, bộ phận phụ trách phải xác định máy móc thiết bị nào sẽ được sử dụng, trình tự các bước công nghệ chế tạo và những yêu cầu kỹ thuật để có khả năng tạo ra những đặc điểm sản phẩm theo thiết kế. Căn cứ lựa trọn công nghệ: Doanh nghiệp thường lựa chọn công nghệ trên cơ sở cân nhắc 4 yếu tố cạnh tranh chủ yếu: - Chi phí - Tốc độ cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho thị trường - Chất lượng sản phẩm dịch vu do công nghệ tạo ra - Tính linh hoạt của công nghệ Ngoài ra, các tổ chức còn phải chú ý đến các tiêu chuẩn quản lý môi trường khi lựa chọn công nghệ. Việc thiết kế công nghệ bao gồm cả việc cải tiến các công nghệ hiện có lẫn công nghệ mới. Vì việc thiết kế công nghệ mới rất phức tạp và tốn kém do vậy nó chỉ được thực hiện ở các công ty. Tập đoàn có năng lực nghiên cứu mạnh. Một số hình thức thiết kế sản phẩm và công nghệ: Trong cơ chế thị trường, để đảm bảo tính hiệu quả, công tác thiết kế sản phẩm và công nghệ có thể được thực hiện dưới một số hình thức sau đây: Liên kết hợp tác và hợp đồng mua bán giữa một bên là doanh nghiệp có nhu cầu mua các bản thiết kế sản phẩm mới nhưng khả năng nghiên cứu bị hạn chế, với một bên là cơ sở nghiên cứu như viện nghiên cứu, trường đại học có khả năng nghiên cứu và cung cấp các thiết kế sản phẩm và công nghệ nhưng khả năng trực tiếp khai thác và sử dụng công nghệ, sản phẩm đó bị hạn chế . Thành lập dự án trong công ty để nghiên cứu thiết kế sản phẩm công nghệ mới Thành lập viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu, phòng nghiên cứu trong các công ty lớn, các tập đoàn. Đây là mô hình tổ chức kết hợp nghiên cứu với sản xuất . 3. Hoạch định năng lực sản xuất và lựa chọn kế hoạch sản xuất phù hợp 3.1 Hoạch định năng lực sản xuất Năng lực sản xuất chính là công suất máu móc thiết bị và dây chuyền công nghệ của doanh nghiệp trong một đơn vị thời gian. Nó thường được đo bằng sản lượng đầu ra của một doanh nghiệp, hoặc số lượng đơn vị đầu vào được sử dụng để tiến hành sản xuất trong một khoảng thời gian nhất định Công suất thiết kế là công suất tối đa mà doanh nghiệp có thể đạt đựơc trong những điều kiện cụ thể Công suất hiệu quả : là tổng đầu ra tối đa mà doanh nghiệp mong muốn có thể đạt được trong những điều kiện cụ thể về cơ cấu sản phẩm dịch vụ tuân thủ các tiêu chuẩn các qui trình công nghệ, khả năng điều hành sản xuất, kế hoạch duy trì bảo hành sửa chữa định kỳ Công suất thực tế : là khối lượng sản phẩm doanh nghiệp đạt được trong thực tế Trình tự hoạch định năng lực sản xuất: Đánh giá công suất hiện có trên cơ sở phân tích của loại hình sản xuất, doanh nghiệp sẽ xác định nâng suất hiện có và chỉ rõ những nguyen nhan dẫn đến biến động của công suất Ước tính nhu cầu công suất, căn cứ vào nhu cầu các loại sản phẩm và dịch vụ khác nhau. Tiến hành so sánh giữa nhu cầu công suất với công suất hiện có để xác định công suất cần bổ sung . Xây dựng các kế hoạch công suất khác nhau Đánh giá các chỉ tiêu tài chính, kinh tế xã hộivà công nghệ của từng phương án đưa ra Lựa chọn kế hoạch công suất phù hợp nhất đối với tình hình thực tế của doanh nghiệp và đảm bảo thực hiện được mục tiêu chiến lược được đề ra. 3.1 Lựa chọn quá trình sản xuất Khi lựa chọn được sản phẩm và công nghệ thì cần tiến hành lựa chọn quá trình sản xuất phù hợp để có được hiệu quả cao nhất đối với doanh nghịêp Theo khả năng liên tục sản xuất của sản phẩm : - Quá trình sản xuất liên tục : tạo ra khối lượng sản phẩm lớn chủng loại ít mang tính chuyên môn hoá cao Máy móc thiết bị được bố trí theo dây chuyền Sản phẩm di chuyển trong doanh nghiệp thành các dòng liên tục Sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng Lao động chuyên môn hoá cao ưu điểm : Tạo ra năng suất lao động cao Chi phí trên đơn vị sản phẩm thấp nên giá thành của snr phẩm hạ Khả năng tự động hoá sản xuất cao Quá trình điều hành sản xuất liên tục đơn giản Dễ kiểm tra kiểm soát được chất lượng sản phẩm và hàng dự trữ Nhược điểm: Tính linh hoạt kém Khó thích ứng với thay đổi của môi trường - Quá trình sản xuất gián đoạn : Khối lượng snả phẩm sản xuất ra là nhỏ, thậm chí là đơn chiếc Chủng loại sản phẩm nhiều đa dạng và hay thay đổi Nơi làm việc thực hiện nhiều bước công việc khác nhau Máy móc thiết bị đa năng Ưu điểm : hệ thống sản xuất dựa vào quá trình này thì khá linh hoạt, có khả năng thích ứng cao hoà nhập với thay đổi của công nghệ, đáp ứng kịp thời những đơn hàng thường xuyên thay đổi và rất đa dạng của khách hàng Nhược điểm: Việc điều hành qua trình này khá phức tạp bởi nhiều công đoạn khác nhau nhiều sản phẩm cần nhiều nguêoì mới có thể kiểm soát đựoc chất lượng sản phẩm dẫn đến khó cân bằng nhiệm vụ của mỗi nhân công Chi phí sản xuất trên đơn vị sản phẩm cao nên giá thành sản phẩm cao khó cạnh tranh trên thị trường Sản xuất theo dự án Đây là quá trình sản xuất không mang tính lặp lại không thường xuyên, không ổn định cả vê mặt không gian và thời gian, cơ cấu tổ chức phức tạp, các phòng quản lý sắp xếp không đều thì sẽ dẫn đến kết quả không mong muốn đòi hỏi tính linh hoạt cao trong tổ chức Theo kết cấu và đặc điểm chế tạo sản phẩm - Quá trình sản xuất lắp ráp ở quá trình này vật tư bộ phận các thiết bị chi tiết kết hợp với nhau để tạo ra sản phẩm - Qúa trình sản xuất phân tích - Quá trình sản xuất hỗn hợp được kết hợp hai hình thức trên Theo số lượng sản phẩm sản xuất và tính chất lặp lại - Quá trình sản xuất đơn chiếc - Quá trình sản xuất hàng loạt Để lựa chọn được hình thức phù hợp với doanh nghiệp mình thì các doanh nghiệp cần căn cứ vào nguồn vốn đặc điểm công nghệ sản phẩm sản xuất ra để có hình thức hợp lý nhất 4. Bố trí sản xuất trong doanh nghiệp Thực chất của việc bố trí này là : sau khi xác định đựơc năng lực snả xuất công việc tiếp là bố trí sản xuất trong doanh nghiệp. Căn cứ vào diện tích mặt bằng và qui mô sản xuất để thiết kế các phương án bố trí nhà xưởng dây truyền công nghệ , máy móc thiết bị đội ngũ công nghệ Sắp xếp định vị về mặt không gían các phương tiện vật chất sử dụng để sản xuất ra sản phẩm . Bố trí tốt sẽ tạo điều kiện cho di chuyển lao, động, vật liệu và sản phẩm trong quá trình sản xuất Yêu cầu: tính hiệu quả của hoạt động sản xuất An toàn cho người lao động Thích hợp với đặc điểm của sản xuất dịch vụ Phù hợp với khối lượng sản xuất sản phẩm Đáp ứng đòi hỏi của công nghệ và phương pháp chế biến Thích ứng với môi trường sản xuất Các loại hình bố trí - Theo quá trình - Bố trí theo sản phẩm bố trí cố định vị trí - Bố trí hỗn hợp 5. Lập kế hoạch các nguồn lực Lập kế họạch các nguồn lực là việc xây dựng các kế hoạch tổng hợp về khối lượng sản phẩm cần sản xuất, trên cơ sở đó xác định nhu cầu về nguyên vật liệu, lao động và năng lực sản xuất nói chung và một kế hoạch chi tiết về mua sắm nguyên vật liệu cần thiết trong từng thời điểm, nhằm đảm bảo sản xuất diễn ra thường xuyên liên tục với chi phí thấp Công tác lập kế hoạch : gồm - Lập kế hoạch tổng hợp - Lập kế hoạch nhu cầu nguyên vật liệu 6. Điều độ sản xuất Điều độ sản xuất là điều hành tiến độ sản xuất theo thời gian thực chất điều độ sản xuất là toàn bộ các hoạt động xây dựng các lịch trình sản xuất, điều phối phân công giao việc cho từng người, từng nhóm và từng máy sắp xếp thứ tự các công việc ở từng nơi làm việc nhằm đảm bảo thự hiện đúng kế hoạch sản xuất Nhiêm vụ của điều độ : Tổ chức, chỉ đạo triển khai hệ thống sản xuất đã được thiết kế nhằm biến các mục tiêu dự kiến và kế hoạch sản xuất sản phẩm dịch vụ thành hiện thực Nôi dung: Xây dựng lịch trình sản xuất : xác định số lượng và khối lượng các công việc cũng như thứ tự thực hiện công việc Dự tính các nguồn lực Điều phối phân giao công việc và thời gian phải hoàn thành trong những khoảng thời gian nhất định cho từng người từng máy Sắp xếp thứ tự các công việc trên các máy và nơi làm việc đề giảm thiều thời gian ngừng máy và chờ đợi trong quá trình chế biến sản phẩm Theo dõi những biến động ngoài dự kiến 7. Kiểm tra hệ thống sản xuất Kiểm tra qui trình công nghệ sản xuất có được chấp hành đầy đue hay không ? Kiểm tra chất lượng sản phẩm có đúng với yêu cầu khi thiết kế hay không ? Kiểm tra kỳ hạn , xem tiến độ sản xuất có thực hiện đúng hay không ? Kiểm tra năng suất xem có đạt yêu cầu hay không? Kiểm tra hàng dự trữ đây và bước kiểm tra chất lượng có vị trí qua trọng nhất chương II: Thực trạng công tác quản lý sản xuất và chất lượng sản phẩm của công ty Dong Yun i. quá trình hình thành và phát triển của công ty Dong yun 1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHH Dong Guan Yun Cheng (gọi tắt là Công ty Dong Yun) là một công ty xuyên quốc gia chuyên sản xuất các bản trục in lõm. Nhiều năm qua, công ty luôn nỗ lực để nâng cao chất lượng sản phẩm các bản trục in lõm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Công ty Dong Yun là một công ty của tập đoàn chế bảnYun Cheng thuộc tỉnh Sơn tây Trung Quốc được xây dựng tại tỉnh Quảng Đông. Tập đoàn ché bản Yun Cheng là một tập đoàn chuyên chế bản nổi tiếng của Trung Quốc được thành lập từ năm 1985, trải qua 20 năm, số máy khắc điện tử của Công đã nâng từ 3 máy lên 180 máy và thành lập được hơn 30 chi nhánh Công ty ở 10 tỉnh thành Phố Trung Quốc, Hơn 20 năm hoạt động, Công ty Dong Yun đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm phong phú. Đầu tiên là sự chuyển đổi từ chế bản in thủ công thành chế bản in lõm (1983 – 1985) Từ chế bản in thủ công đến việc nhập kỹ thuật và các thiết bị chế bản máy khắc điện tử tiên tiến của Châu Âu. Năm 1985 nhập một máy khắc điện tử của Đức, dây chuyền sản xuất mạ điện của Thuỵ Điển. Đến năm 1988 đã có 4 máy khắc điện và đến năm 1992 có 10 máy khắc Từ các xí nghiệp kinh doanh có qui mô nhỏ đã bất đầu thành lập các công ty chi nhánh ở các tỉnh, thành phố khác. Tháng 3/ 1992 bắt đầu xây dựng công ty chi nhánh đầu tiên tại thành phố Dong Guan tỉnh Quản Đông đó là công ty mẹ của công ty chi nhánh DongYun Việt nam khi đó có 3 máy khắc. Đồng thời cũng năm đó thành lập 2 chi nhánh công ty ở Thượng Hải và Đại Liên . Cuối năm 1993 số lượng máy khắc điện tử của công ty Dong Yun đã là 19 máy. Cuối năm 1996 tăng lên 34 máy trong đó Yun Cheng là 8 máy , Dong Guancó 9 máy, Thượng Hải có 10 máy, Đại liên có 6 máy. Từ các coong ty kinh doanh ở tỉnh, thành phố chuyển thành tập đoàn công ty liên hoàn trong phạm vi cả nước. Năm 1997 công ty Dong Yun bắt đầu thành xây dựng chi nhánh công ty Dong Yun 2, kéo theo sự tăng lên của các chế bản trong phạm vi cả nước. Năm đó công ty Dong Yun 2( có 6 máy khắc điện tử), Cong ty Dong Yun Thượng hải ( có 4 máy khắc điện tử ), Cong ty Dong Yun Vân Nam có 3 máy khắc điện tử. Năm 1998 công ty Dong Yun 3 số lượng máy khắc điện tử là 13, công ty Quang zhou có 6 máy khắc điện tử, công ty Dong Yun Thượng Hải có 8 máy khắc điện tử cũng lẫn lượt được trang bị. Năm 1999 công ty QingDao có 6 máy khác, công ty Hangzhou có 4 máy khắc, công ty Cheng Du có 6 máy khắc điện tử. Năm 2004 công ty Đại Liên có 2 máy khắc điện tử, công ty Qing Dao 2 có 2 máy khắc điện. Vì thế số lượng máy khắc điện của tập đoàn chế bản Yun Cheng đã tăng lên 119 máy Từ các công ty liên doanh trong cả nước chuyển thành các công ty xuyên quốc gia. Năm 2000 chiến lược trọng điểm của công ty là hướng râ thị trường quốc tế.Công ty đã bắt đầu xây dựng chi nhánh công ty như : Công ty Dong Yun Việt Nam, công ty Dong Yun Thái lan, công ty Dong Yun Philippin… Chuyển hoá hướng phát triển của công ty thành đa nguyên hoá. Đầu năm 2004, công ty đã thành lập 3 tập đoàn với các chuyên ngahnhf khác nhau. Hiện nay tập đoàn chế bản Yun Cheng là tập đoàn chế bản trục in lõm có qui mô lớn nhất Châu á . Về năng lực sản xuất, đây là công ty sản xuất bản trục lõm nhất thế giới . 2. Nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Dong Yun Việt Nam 2.1 sơ đồ 2.2.Chức năng nhiệm vụ của công ty Cung cấp cho thị trường các loại bao bì sản phẩm Tổng GĐ Giám đốc sản xuất Giám đốc kinh doanh Phòng sản xuất P. Kỹ thuật CN P. Quản lý chất Các khâu trong xưởng làm phim Bộ phận kinh doanh Bộ phận khai thác thị trườn g Xưởng chế tạo Kiểm tra chất lượng Tổng kiểm Kiểm tra phim Phác thảo Mạ Xử lý hình ảnh Gia công Mạ điện Điêu khắc In thử Xưởn g phim Các nhãn mác rượu các vưn hoa trên gỗ thảm , giấy dán tường …. Cung cấp cây trục in đặc biệt Phát triển đa nguyên hoá : chế tạo máy móc, khuôn mẫu ngành Magiê… Công ty TNHH Dông Yun Việt Nam là một công ty thuộc tập đoàn Dong Yun `1 chuyên sản xuất bao bì sản phẩm theo cơ cấu của công ty thì Tổng Giám đốc : là người được cấp trên bổ nhiệm , là người phụ trách chung đại diện cho công ty trước pháp luật về mọi hoạt động của công ty Tổng giám đốc là người có toàn quyền quyết định trong việc tổ chức điều hành mọi hoạt động của công ty . Các Giám đốc: công ty là người do tổng Giám đốc công ty dề nghị và được cấp trên bổ nhiệm là người giúp Tổng Giám Đốc thực hiện các nhiệm vụ do Tổng Giám Đốc phân công , làm giám đốc điều hành các khối sản xuất kinh doanh của công ty Giám đốc sản xuất trực tiếp chỉ đạo các đơn vị quản lý và sản xuất theo sự phân công của Tổng giám đốc. Chủ động đổi mới các biện pháp quản lý, không ngường hoàn thiện qui trình sản xuất để quản lý và bồi duỡng cán bộ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đạt được các mục tiêu mà hội đồng công ty đã đề ra Tham gia xây dựng chương trình đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của nhân viên thuộc lĩnh vực được phân công Tham gia các hội đồng khoa học kỹ thuật, hội đồng khen thưởng kỷ luật, Giám đốc kinh doanh là người ngoài những nhiệm vụ chung nêu trêngiupá Tổng giám đốc điều hành công tác tổ chức hạch toán kinh tế, thông tin kinh tế, công tác nội chính theo nhiệm vụ được tổng giám đốc công ty phân công chịu trách nhiệm trước tổng giám đốc và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình Chủ động xây dựng phương án đầu tư xây dựng,đổi mới tổ chức kinh doanh theo kế hoạch ngắn hạn và dài hạn nhằm đạt đựoc mục tiêu phát triển công ty trình Tổng giám đốc công ty .Tổ chức triển khai phương án đầu tư xây dựng đổi mới tổ chức kinh doanh khi đã được phê duyệt Xây dựng các phương án mở rộng qui mô sản xuất kinh doanh nhằm không ngừng phát triển công ty . Trực tiếp triển khai các phương án mở rộng sản xuất kinh doanh khi đã được Tổng giám đốc công ty phê duyệt Phòng kiểm tra chất lượng : có nhiệm vụ quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 và thực hiện kiểm tra giám sát thành phẩm bán thành phẩm hoàn thành trong khâu sản xuất, kiểm tra chất lượng của các vật tư hàng hoá do công ty sản xuất. 3. Các thành quả đạt được qua các năm Vui với niềm vui đạt được, tự hào với những bước tiến đã qua công ty đã điểm lại năm 2004 với bao nỗ lực. Nhìn lai năm 2004 mực dù thị trường có nhiều biến động, công ty đã phải đối mặt với bao khó khăn như việc tăng vọt của giá xăng dầu, nhưng với sự chỉ đạo của hội đồng quản trị công ty, lãnh đạo công ty đã có một tầm nhìn chiến lược có nghị lực, phấn đấu không mệt mỏi vượt qua bao khó khăn giúp công ty đứng vững trên thị trường. Đồng thời luôn kịp thời đưa ra những điều chỉnh , xác định những đối sách tương ứng nắm được những trọng điểm, vận dụng linh hoạt biến những khó khăn thành thuận lợi giúp công ty có những bước phát triển đáng mừng , hoàn thành xuất sắc mục tiêu 2004 , sản phẩm đạt chỉ tiêu chất lượng quốc tế ISO 9000 và chế độ quản lý 5 S , qui mô sản xuất ngày càng đựoc mở rộng, từng bước phát triển theo hướng đa nguyên hoá, quốc tế hoá . Công ty đã dựa vào những thế mạnh của minh là Lấy con người làm gốc từng bước nâng cao hiệu quả văn hoá công ty Văn hoá công ty được coi là linh hồn của công ty là sđộng lực thúc đẩy công ty phát triển . Chúng ta đều biết công ty bao gồm 2 bộ phận, 1 là khách hàng của công ty, 2 là nhân tài kinh doanh. Có được khách hàng, chiếm lĩnh thị trường, tất cả đều do con người quyết định, do sự cống hiến của đội ngũ nhân tài. Vì thế công ty luôn kiên trì với phương châm “lấy con người làm gốc” , quán triệt phương châm “ai ai cũng là nhân tài” khích lệ nhân viên làm việc kết hợp với học tập để nâng cao năng lực bản thân Công ty luôn có sự sắp xếp nhân tài hợp lý , ai cũng có cơ hội để phát triển khả năng của bản thân . lãnh đạo công ty cho nhân viên tiếp xúc với những tư tưởng văn hoá tiên tiến, quan tâm trực tiếp tới đời sống nhân viên, lợi ích của nhân viên. Trong công việc công ty cũng có những biện pháp giúp nhân viên giảm bớt những cường độ và áp lực công việc không ngừng cải thiện môi trường làm việc giúp họ có điều kiện nâng cao năng lực chuyên môn, có những hoạt động đào tạo nhân viên, đào tạo cho họ những kiến thức quản lý tiên tiến, học tập những tri thức tiên tiến công ty còn tiến hành đào tạo kỹ năng công việc cho nhân viênnhằm nâng cao tố chất cũng như khkả năng chuyên môn của mình . Mọi người đều dấy lên phong trào học tập. Nhân viên dưới sự lãnh đạo, ủng hộ của lãnh đạo công ty, luôn tự giác học tập như tự kiểm tra chất lượng , tham gia vào các lớp đào tạo chuyên môn Trong cuộc sống công ty không ngừng cải thiện điều kiện về cá nhu cầu ăn ở cho nhân viên, giúp đỡ họ khi gặp khó khăn trong cuộc sống . Công ty Dong Yun và công ty Kim Đô đã lắp đạt cho nhân viện Ti Vi điện thoại điều hoà …. Nâng cao mức sống cho nhân viên . Dong Yun Vũ Hán láy ngày mùng 10 hàng tháng là ngày gặp gỡ Giám Đốc Công ty , Giám đốc sẽ trực tiếp nghe ý kiến của nhân viên về tất cả mọi vấn đề như chế độ quản lý hay khó khăn trong cuộc sống, công việc của họ. Công ty đã phát hành rất nhiều báo chí như “bao bì mới Dong Yun” “ bản trục đặc biệt” , “người sáng tạo” Công ty trung Sơn cũng phát hành “ Tiếng nói Trung Sơn” đồng thời xây dựng nên bức tường phản hồi để tăng cường mối quan hệ giữa các nhân viên, làm cho mọi công việc của công ty luôn thuân lợi . Nắm xu thế thị trường hoàn thiện chế độ quản lý :Ra nhập WTO, môi trường mới mà Trung Quốc tham gia có đặc điểm gì ? Thứ nhất đó là một sự cạnh tranh toàn cầu. Các công ty xuyên quốc gia bên cạnh việc phát huy tên hiệu sản phẩm của mình còn phải cạnh tranh với các công ty khác trong sự cạnh tranh giá cả. Trong sự liên hoàn toàn cầu , môi trường kinh doanh của công ty ngày càng khó khăn, giá dầu vẫn tiếp tục tăng , giá thành sản phẩm cũng vì thế mà tăng lên …công ty đã có những chiến lược kịp thời nắm được mấu chốt của vấn đề, hoàn thiện chế độ quản lý nội bộ, nânag cao sự đoàn kết của công ty, không ngừng sáng tạo hoàn thiện sản phẩm Xen xét thực tế, các chi nhánh công ty đã thực hiện chế độ 5S tương ứng rất chi tiết, đảm bảo chất lượng . Từ sự thắng lợi ở chất lượng sản phẩm , luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc té ISO 9000 . Tháng 6 công ty TNHH chế bản Dong Yun chính thức thông qua hệ thống chỉ tiêu chất lượng quốc tế 9000 : 2000 và đã có giấy chứng nhận . Tháng 1q do sự nỗ lực của cán bộ lãnh đạo và toàn bộ nhân viên trong công ty, bản trục đặc biệt đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000 : 2000 được tổ chức chứng nhận TVU của Đức cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế Phát triển sản xuất theo hướng đa nguyên hoá Dong Yun tự khẳng định mình :Chiến lược đa nguyên hoá là yếu tố cần thiết để các công ty tự cải thiện môi trường, đáp ứng nhu cầu thị trường. Lãnh đạo công ty đx triệt để sử dụng nguồn vốn và khai thác thị trường, luôn nắm bắt cơ hội, đưa ra tầm nhìn chiến lược. Khu công nghiệp mới xây dựng ở hà Tây là một cụm công nghiệp. Công ty Dong Yun đã tham gia vào cụm công nghiệp đó và còn tham gia vào “hội trợ công nghệ in và giấy công nghiệp quốc tế”. Sản phẩm của công ty đã bắt đầu có mặt ở nhiều nước, có chỗ đứng vững trên thị trường. Đứng vững trước những thời cơ thách thức mới, công ty đã có mhững mục tiêu phát triển mới, dự định trong một năm sẽ đạt được những thắng lợi nhất định. Công nghệ hoá công ty Dong Yun cũng có những kết quả đáng mừng, mở rộng thị trường, đứng vững trên thị trường. 4. Đôi nét về công ty Dong Yun Việt Nam Công ty TNHH chế bản Dong Yun Việt Nam là công ty con đặt tại Việt Nam. Công ty được xây dựng năm 2000 tại khu công nghiệp Việt nam Singapore, tỉnh Bình Dương. Diện tích của công ty là 1.2 ha , diện tích đất xây dựng là 5000 m2 . Hiện nay công ty Dong Yun Việt Nam có khoảng 200 công nhân Công ty Dong Yun Việt Nam sử dụng toàn bộ các thiết bị sản xuất và kiểm tra tiên tiến hiện đại trên thế giới. Bởi lẽ công ty biết rằng chỉ có sử dụng các thiết bị hiện đại trên thế giới mới có thể sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng cao. Công ty sử dụng các thiết bị hiện đại của Đức,Anh , Mỹ Thuỵ Sỹ …như máy khắc điện tử của Đức, máy mài của thuỵ Sỹ, máy mạ crôm máy scan, máy in,…. Sản phẩm chủ yếu của công ty Dong Yun là các bản trục in lõm, in các loại bao bì, văn hoa trên gỗ, giấy dán tường …. Hiện nay công ty Dong Yun Việt Nam là một trong những công ty có qui mô lớn ở Việt nam, chất lượng các bản trục in lõm của công ty đã đạt tiêu chuẩn quốc tế . Công trình xây dựng công ty Dong Yun Việt Nam tại tỉnh Bắc Ninh miền Bắc sắp hoàn thành, mọi thiết bị liên quan đã được đặt mua dự tính tháng 2/ 2005 sẽ bắt đầu vận hành Qua 4 năm hoạt động, một bộ phận lớn nhân viên công ty đã đạt đến một trình độ nhất định về các mặt . Do sự phát triển khá nhanh của công ty tại thị trường Việt Nam sản lượng tháng của công ty Dong Yun Việt Nam tăng 25% so với năm 2002 , sản lượng bình quân tháng năm 2004 tăng 40% so với năm 2003 Cùng với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam và sự dầu tư vào công ty Dong Yun Việt Nam ở Miền Bắc, dự tính sản lượng bình quân năm 2005 của công ty sẽ tăng hơn 2004 là 25 % . Ngoài ra công ty còn có kế hoạch sẽ mở rộng qui mô sản xuất bản trục các loại . 5. Các chuyên ngành của công ty Dong Yun . Công ty Dong Yun bao gồm 3 bộ phận sau Tập đoàn sản xuất bao bì : Công ty Dong Yun 1, Cong ty Dong Yun 2, công ty QingDu Thẩm Quyến , Cong ty Dong Yun Zhongshan ,cong ty Dong Yun Quanzhou , công ty Dong Yun Việt Nam , Công ty Dong Yun Thái Lan... Tập đoàn sản xuất trục đặc biệt : Công ty Dong Yun 3 , Cong ty Dong Yun Vũ Hán , Cong ty Dong Yun Philippin … Tập đoàn phát triển đa nguyên hoá : chế tạo máy móc, hoá chất, khuôn mẫu ngành Magiê … Sản xuất của công ty vô cùng phong phú, chủ yếu là sản xuất các loại bao bì, nylon các nhãn mác rượu, thuốc lá văn hoa trên gỗ, thảm giấy dán tường …. Sản phẩm của công ty có uy tín rất cao ở khu vực Đông Nam á xuất khẩu cả sang thị trường âu Mỹ , được chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 9000 : 2000 II. Thực trạng công tác quản lý sản xuất của công ty TNHH Dong Yun Việt Nam 1. Nghiên cứu và dự báo sản phẩm Công việc nghiên cứu và dự báo sản phẩm do phòng kinh doanh đảm nhiệm cơ sở đó sẽ có kế hoạch sản xuất sao cho hiệu quả nhất 2. Hoạch định năng lực sản xuất và lựa chọn quá trình sản suất Hoạch định năng lực sản xuất và lựa chọn công suất là một công việc quan trọng đối với các doanh nghiệp. Nó ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động xuất kinh doanh của công ty Từ đó công ty TNHH Dong Yun đã có những kiểm kê đánh giá lại thiết bị máy móc của công ty như sau Bảng : Chủng loại và số lượng và công suất thiết bị máy móc chủ yếu của công ty S T T Tên máy Số lượng Nước sản xuất Nă m sản xuất Nă m sử dụn g Công suất Kế hoạch Thực tế s1 Máy tính Macintosh 50 Mỹ 199 9 5 2 Máy mài liên hợp MDC 2 Thuỵ sỹ 199 8 5 3 Máy mài bóng 2 Thuỵ sỹ 200 0 5 4 Máy mài đồng 2 Thuỵ sỹ 199 7 5 5 Máy điện phân LINO – Hell DC3000, DC3400 2 Đức 200 0 5 6 Máy Smart 3 Đức 200 0 5 7 Máy xử lý màu chuyên ATELIER 2 Đức 200 0 5 8 Máy khắc điện tử 4 200 0 5 LINO – Hell 1 Đức 200 0 5 OHIO 1 Mỹ 200 0 5 Máy khắc laser SCHEPER 2 Đức 200 0 5 Qui trình sản xuất trục in Khi khách hàng (1) có nhu cầu làm trục in bao bì sản phẩm sẽ đưa tư liệu cho nhân viên kinh doanh (2) của công ty . tư liệu làm trục của khách hàng thường là các đĩa mềm ( nếu có) các bản vẽ có thông số kỹ thuật các hình ảnh hoặc mẫu bao bì sản phẩm . bao bì sản phẩm khách hàng cần thường là các loại bao bì : Mì ăn nilon , bánh kẹo , nilon các loại. Đối tượng khách hàng chủ yếu mà công ty phục vụ là các nhà in lớn nhỏ, ngoài ra còn có các nhà sản xuất thực phẩm … Nhân viên kinh doanh (2 ) mang tư liệu làm trục về công ty và đưa tới cho phòng sản xuất. Phòng kế hoạch sản xuất là nơi có nhiệm vụ đăng ký hàng và len kế hoạch sản xuất cho sản phẩm, ngoài ra phòng sản xuất còn có trách nhiệm, theo dõi tiến độ sản xuất, phát lệnh sản xuất cho mỗi bộ hàng Sau khi dăng ký và lập kế hoạch của snr xuất sản phẩm xong, phòng kế họạch sản xuất (3) sẽ đưa tư liệu cho Phác thảo (4)Phác thảo có chức năng nhận dạng sản phẩm : nhận dạng kích thước sản phẩm, hình ảnh, màu sắc nội dung, hình dạng sản phẩm để hướng dẫn và chỉ thị cho các khau sau. Phác thảo sau khi nhận dạng sản phẩm, làm rõ các thông số kỹ thuật sẽ viết “phiếu ghi công” phiếu này có chức năng như một lệnh sản xuất đối với các bộ phận và như một phiếu tính sản lượng cho mỗi bộ phận, phiếu này cũng như căn cứ để phòng tài vụ tính lương cho công nhân viên trong nhà máy Tư liệu kỹ thuật từ chỗ phác thảo (4) qua các phiếu ghi công : sẽ đư xuống xưởng chế tạo (5) đê tiến hành cắt trục, đồng thời các tư liệu phải qu xử lý trên máy tính sẽ được đưa sản xưởng phim (6) Xưởng chế tạo (5) nơi xử lý sản phẩm thực tế bao gồm các công đoạn : cắt lõi đồng theo kích thước và chu vi ghi trên phiếu ghi công của phác thảo chuyển xuống – Khâu này đựoc goi là khâu gia công trục (5.1), tiếp đến sẽ tiến hành mạ đồng cho trục (5.2) rồi sau cùng là đưa lên máy để thực hiện mài. các khâu này đựoc tiến hành song song với khâu xử lý tư liệu hình ảnh Xưởng phim (6) có hai bộ phận là xử lý hình ảnh (6.1) và Mac (6.2) . Tư liệu hình ảnh trước tiên sẽ được chỉnh sửa dưới dạng hình điện phân (6.1 a) hoặc bản in phun (6.1 b) rồi đưa cho mac . Mac chuyên xử lý các phần chữ trên bao bì sản phẩm. Sau khi phần xử lý tư liệu hình ảnh hoàn chỉnh sẽ chuyển qua bộ phận Kiểm tra phim (7) Khi bộ phận kiểm tra phim kiểm tra thấy không có vấn đề gì nữa sẽ chuyển phim xuống bộ phận điêu khắc (8) lúc này bên xưởng chế tạo cũng sẽ chuyển cây trục đã qua xử lý thô xuống để tiến hành khắc điện tử Trục khắc xong sẽ được mạ một lớp Crôm (9) để đảm bảo độ bền của trục Mạ Crôm xong coi như hoàn tất một sản phẩm, trục sẽ được chuyển lên máy để tiến hành in thử (10) ra xem hiệu quả hình ảnh cuối cùng ra sao . Chất lượng cảu bản in thử phản ánh chất lượng trục in Trục làm ra cùng bản in thử sẽ được chuyển qua bộ phận tổng kiểm (11) để kiểm tra lại một lần nữa xem còn sai sót gì không, rồi chuyển tiếp qua bộ phận kiểm tra chất lượng (12). Bộ phận này sẽ có trách nhiệm xử lý những sai sót về mặt kỹ thuật hoặc những điểm làm không đúng với yêu cầu chế bản của khách hàng mà tổng kiểm tra chất lượng phát hiện ra Khi kiểm tra chất lượng phát hiện ra sai sót ở khâu nào, do bộ phận nào chịu trách nhiệm sẽ chuyển lại cho bộ phận đó, nếu không có sai sót gì sẽ chuyển tiếp cho bộ phận đóng gói (13) để đóng gói sản phẩm rồi giao cho khách hàng (1) như vậy đã kết thúc một quá trình làm ra một sản phẩm của công ty Qui trình sản xuất sản phẩm trục in Khách hàng (1) NV kinh doanh (2) P. sản xuất Bộ phận phác thảo Xưởng phim(6) Gia công Mạ đồng Mài bằng máy Xưởng chế tạo(5) Xử lý hình ảnh Mác Hình điện phân Bản in phun Kiểm tra phim (7) Điêu khắc (8) Kiểm tra chất lượng (12) Tổng kiểm (11) In thử (10) Mạ crôm Đóng gói (13) 3. Lập kế hoạch sản xuất Lập kế hoạch tổng hợp là một công việc có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với các doanh nghiệp nói chung và của công ty Dong Yun nói riêng. Lập kế hoạch tổng hợp giúp nhà máy có đựơc định hướng trước được khối lượng sản phẩm sản xuất trên cơ sở đó mới xác định được nhu cầu về nguyên vật liệu, lao động và năng lực sản xuất và một kế hoạch chi tiết về mua sắm nguyên vật liệu, nhằm đảm bảo sản xuất ra thường xuyên, liên tục với chi phí thấp Lập kế hoạch tổng hợp Khi lập kế hoạch về khối lượng sản phẩm cần dựa trên Khối lượng sản phẩm thực tế sản xuất của năm trước Tình hình số lượng và chất lượng lao động của nhà máy Tình hình trang thiết bị với đặc thù sản xuất của nhà máy sản phẩm cố định mang tính đặc trưng riêng, không cần đổi mới mẫu mã nên việc xây dựng kế hoạch sản xuất chủ yếu dựa trên công suất thực tế của máy móc trong đó chủ yếu là máy khắc điện tử rồi tính ra số lượng trục khắc trong một ngày ta có thể thấy được kế hoạch sản xuất qua bảng sau Bảng: Sản lượng trục khắc kế hoạch và thực tế giai đoạn 2002 – 2004 Năm 2002 2003 2004 KH TH KH TH KH TH Số lượng trục khắc 2170 2543 2670 3010 3020 3597 Đơn vị :1000 chiếc Kế hoạch nhu cầu nguyên vật liệu Sản phẩm của nhà máy rỗng là trục in chìm ( trục khắc điện tử ) vật liệu chính do các loại ống sắt rỗng có qui cách và kích thứơc khác nhau bên cạnh đó còn có các nguyên vật liệu phụ như ống sắt, mực in màu, đồng crôm, keo tổng hợp giẻ lau máy, và hoá chất các loại Trên cơ sở số lượng sản phẩm sản xuất 2004 và định mức nguyên vật liệu, nhà máy đã xây dựng kế hoạch nguyên vật liệu như sau STT Loại nguyên vật liệu Khối lượng Đơn vị 1 Mực in màu 1.500 kg 2 Đồng (Cu) 1000 kg 3 Crôm 1200 kg 4 Keo tổng hợp 500 kg 5 giẻ lau máy 500 kg 6 Dầu nhờn 2000 kg 7 Hoá chất 20.000 kg Ngoài ra còn có một số hoá chất khác dung dịch hoá họckhác để lau rửa làm vệ sinh trục in Công ty luôn cố gắng xây dựng kế hoạch tổng hợp và đặc biệt là kế hoạch nhu cầu nguyên vật liệu sát với thực tế, vì việc lập kế hoạch nhằm đảm bảo cho sản xuất diễm ra một cách thường xuyên và liên tục với chi phí thấp nhất mà chi phí nguyên vật liệu là nhân tố quan trọng trong tổng chi phí của các doanh nghiệp đặc biệt là đối với một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh như công ty Dong Yun Tình hình chi phí sản xuất kinh doanh của nhà máy Chỉ tiêu / năm 2003 2004 Nguyên vật liệu Nhiên liệu động lực Tiền lương và các khoản phụ cấp Kháu hao tài sản cố định Chi phí bàn hàng Chi phí quản lý công ty Chi phí khác BHXH, BHYT Tổng chi phí xuất kinh doanh Điều độ sản xuất : sau khi công ty đã hoàn thành việc thiết kế hệ thống sản xuất và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh sản phẩm thì đến công việc điều độ sản xuất việc đó do phòng sản xuất phụ trách và người phụ trách chính là Giám đốc sản xuất và người thực hiện công việc là nhan vien phòng sản xuất với nhiệm vụ chính đựoc thực hiện một cách khoa học và hợp lý .chính vì vậy công ty luôn thực hiện đúng hợp đồng đựoc khách hàng rất tín nhiệm Kiểm tra hệ thống sản xuất Công việc này do phòng KCS chịu trách nhiệm chính và kết hợp với việc tự kiểm tra của công nhân Tiêu chuẩn kiểm tra - Kế hoạch sản xuất - Đơn đặt hàng Các điểm kiểm tra thiết yếu trong hệ thống sản xuất của nhà máy là - Kiểm tra qui trình công nghệ - Kiểm tra chất lượng sản phẩm - Kiểm tra năng suất - Kiểm tra hàng dự trữ 4. Việc thực hiện đổi mới công nghệ Đây là biện pháp được công ty thực hiện và rất chú trọng trong thời gian qua phục vụ cho mục tiêu đảm bảo chất lượng. Để đổi mới công nghệ từng bước đầu tư có trọng điểm do nguồn vốn hạn hẹp, công ty đã dầu tư mua mới trang thiết bị phục vụ sản xuất các thiết bị đó của các nước tiên tiến như Thuỵ sỹ, Đức, Mỹ trang bị thiết bị hoàn toàn mới làm cho tỷ lệ sản phẩm hỏng giảm xuống chi phí cho sản phẩm cũng được giảm xuống . 5. Nâng cao công tác kiểm tra chất lượng Công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm có vị trí hết sức quan trọng trong việc đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm nhất là trong điều kiện hiện nay của công ty đang trong giai mở rộng qui mô ở thị trường Việt Nam Mỗi cán bộ công nhân viên luôn có mặt tại các công đoạn các đơn vị để kiểm tra chất lượng sản phẩm tự nâng cao tay nghề hoàn thiện bản thân . Sau mỗi công đoạn kiểm tra còn có bộ phận tổng kiểm tra chất lượng sau đó mới đưa đến tay khách hàng nếu bị hỏng hay lỗi ở giai đoạn nào thì được trả lại cho giai đoạn đó . do đó ai cũng có ý thức trách nhiẹm với sản phẩm của mình làm ra Chương III: phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm của công ty Dong yun I. khó khăn và thuận lợi 1. Thuận lợi , khó khăn Năm 2004 là năm thứ 4 tập đoàn Chế bản Dong Yun nổi tiếng có mặt tại Việt Nam với đại diện chính thức là công ty TNHH Việt Nam Dong Yun Plate Making – thuộc tập đoàn Dong Yun 1 chuyên về ngành bao bì sản phẩm. Bốn năm là khoảng thời gian ngắn so với lịch sử phát triẻn của một công ty và cũng là một quá trình nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của tập thể lãnh đạo công nhân viên trong công ty Năm 2004 còn đánh dấu một sự kiện quan trọngtrong hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả của công ty Dong Yun Việt Nam nói riêng và của tập đoàn Chế bản Dong Yun nói chung tại thị trường Việt Namđó là sự xuất hiện của công ty TNHH Việt Nam Dong Yun Miền Bắc, cuối tháng 2 vừa qua chính thức đi vào sản xuất. Việc đầu tư xây dựng một nhà máy khắc trục điện tử đầu tiên và có qui mô lớn nhất miền Bắc Việt Nam hiện nay là một minh chứng rõ ràng nhất của tính hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh và sự dầu tư đúng hướng của Dong Yun Việt Nam Sản lượng trục toàn công ty(bao gồm cả văn phòng tại Hà Nội là 18700 cây / năm tính trung bình 1 tháng công ty cung cấp cho thị trường 1500 cây trục in mang nhãn hiệu Dong Yun. Lượng trục in tăng lên 3100 cây so với năm 2003 ( khoảng 15600 cây, trung bình 1300 cây / tháng . như vậy tỷ lệ năng suất của công ty đạt xấp xỉ 20% / năm . Về hoạt động kinh doanh và cơ cấu nhân sự cũng có những bước tiến bộ đáng kể : mở rộng và đẩy mạnh tiếp thị tại miền Bắc, tăng số lượng nhân viên kinh doanh ( văn phòng Hà Nội) lên từ 2 đến 7 nhân viên , tăng số lượng nhân viên làm mẫu tại văn phòng để đáp ứng nhu cầu làm hàng ngày một nhiều của khách hàng Hà Nội. Và cũng với mục đích phục vụ khách hàng tốt hơn, công ty đã đầu tư mua thêm nhiều máy móc thiết bị hiện đại đặt tại văn phòng như : máy tính, máy in màu, máy in EPSON, máy Scan.. Song song với việc làm thị trường, làm nghiệp vụ, công ty cũng tiến hành đào tạo bỗi dưỡng nhân viên để làm hạt nhân phục vụ nhà máy sắp hoạt đọng tại Bắc Ninh . Riêng bộ phận kinh doanh, bên cạnh sự hậu thuẫn về chất lượng sản phẩm của công ty cũng đã nỗ lực hết sức để làm tốt công tác thị trường và công tác phục vụ khách hàng, bao gồm các dịch vụ trước trong và sau khi bán hàng 2. Mục tiêu hoạt động trong năm 2005 Tiếp tục mở rộng thị trường tại Miền Bắc, tiến dần khai thác tại thị trường miền Trung, và thị trường tièm năng tại các nước lân cận Làm tốt và phát huy hơn nữa những ưu thế vốn có trong công tác phục vụ khách hàng . Nỗ lực hết sức trong việc xây dựng một thương hiệu mang tên Dong Yun , tạo uy tín tốt với khách hàng Xây dựng tên tuổi tại thị trường bắc Ninh và khu vực miền Trung Sản xuất thuận lợi, bảo đẩm chất lượng ổn định để nhà máy Bắc Ninh chính thức hoạt động Dần dần đưa nhà máy đi vào hoạt động một cách chuyên nghiệp Năm 2004 là năm chiếm lĩnh thị trường, là năm có những chính sách thích hợp hơn , mới mẻ hơn, các phương thức quản lý khoa học hơn, hợp lý hơn. Công việc của năm 2004 đặt nền móng cơ sở cho những bước tiến bước phất triển của công ty trong năm 2005 này . 3. Chiến lược phát triển của công ty TNHH Dong Yun Năm 1999 công ty bắt đầu xây dựng chiến lược phát triển hướng ra nước ngoài . ở Đông Nam á công ty đã xây dựng được rất nhiều chi nhánh công ty như : Công ty Dong Yun Việt Nam , công ty Dong như : Công ty Dong Yun Việt Nam , công ty Dong Yun Thái Lan, Công ty Dong Yun Philippin… Đa nguyên hoá cũng là chiến lược giúp công ty đứng vững , công ty luôn nắm mọi cơ hội sử dụng triệt để tài nguyên công ty và khai thác thị trường Bước vào giai doạn toàn cầu hoá hiện nay, công ty phải đối mặt với một cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt . công ty muốn phát triển đòi hỏi phải vươn ra khỏi khu vực mình , bước vào thị trường thế giới . Năm 2004 , tập đoàn bao bì Dong Yun đã cử nhân viên đi khảo sát thị trường và điều tra môi trường đầu tư , tình hình cũng không mấy lạc quan. Mô hình sản xuất cũ không còn ở các nứoc phát triển . Bước sang năm 2005 công ty phải tập trung vào nghiên cứu kỹ thuật mới áp dụng những dây chuyền sản xuát tiến tiến , rút ngắn khoảng cách giữa các nước phát triển trên thế giới . Đặt nèn móng cho bước phát triển tiếp theo của công ty. II. giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm trong giai đoạn tới của công ty 1. Xác định thị trường làm căn cứ để đưa ra phương án nâng cao chất lượng sản phẩm . Trong thời đại bùng nổ thông tin như ngày nay thi thông tin được coi như là một yếu tố cấu thành của lực lượng sản xuất xã hội. Thông tin kinh tế nó qua trọng ở cả quản lý vĩ mô và vi mô, nó có vai ttò quyết định sự thành bại của công ty doanh nghiệp nếu không nhận thức được tầm quan trọng của nó . Để có được chỗ đứng vững trên thị trường “màu mỡ” thì doanh nghiệp còn phải làm nhiều việc như phải thu thập thông tin kinh tế đủ lớn để đưa ra quyết định chính xác, cần thiết sao cho quá trình sản xuất kinh doanh thuận lợi nhất . trong nèn kinh tế thị trường như ngày nay nhiều doanh nghiệp đang đứng truớc nguy cơ phá sản do bán hàng không đủ tiêu chuẩn cạnh tranh , hàng ngoại cạnh tranh , thị trường không có nhu cầu , khách hàng không biết địa chỉ đến mua Nếu sản xuất mà không điều tra, nắm bắt yêu cầu thị trường , không nghĩ đến cạnh tranh và quảng cáo thì bị ngưng trệ hàng hoá là điều tất yếu . Vì vậy để khai thác thế mạnh của mình công ty Dong Yundã dầu tư kỹ thuật lâu dài, liên tục xây dựng kế hoạch đào tạo xây dựng đội ngũ công nhân viên đủ mạnh có khả năng tiếp thu mọi sự tiến bộ khoa học kỹ thuật để tạo tiềm năng vững vàng cho nhu cầu phát triển của công ty sau này nhiều hơn tốt hơn hàng của các công ty cạnh tranh 3. Mở rộng áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000. Ban lãnh đọ công ty tiến hàn họp bàn , rút kinh nghiệm và xem xét mở rộng mô hình này cho các chi nhánh. Mục tiêu củ công ty khkông phải là có đượcc chứng chỉ mà là hiệu quả của ISO 9000 . Trong điều kiện hiện nay của công ty thì hầu hết các thiết bị đề được sản xuất trước năm 2000 sau một thời gian hoạt động không còn đáp ứng được như mong muốn ( thiết bị đã cũ lạc hậu, trình độ tay nghề công nhân không đồng đều …) Ban lãnh đọ công ty cần tiến hành xây dựng các bước sau Cam kết lãnh đạo : các cấp quản lý trong công ty phải nhận thức rõ đựoc trách nhiệm của mình và cam kêtư thực hiện hệ thống ISO 9000 : 2000 . Xây dựng chính sách chất lượng và công bố rõ ràng cho cán bộ trong công ty cùng biết để cùng thực hiện Thành lập ban lãnh đạo và lực lượng nhân viên: thành lập ban lãnh đạo quản lý chất lượng do giám đốc điều hành đứng đầu và các thành viên là những người đứng đầu các phòng ban và toàn bộ thành viên đứng đầu các khâu Phổ biến nhận thức về ISO : Mọi người cần được biết nhằm giúp nhan viên hiểu rõ bản chất của ISO và mục tiêu cũng như lợi ích của nó đem lại khi áp dụng mô hình này Mô hình quản lý chất lượng Hiện nay lực lượng làm công tác quản lý chất lượng của công ty khá mỏng trong khi đó công việc đồi hỏi phải kiểm tra thường xuyên liên tục qua các khâu . Bên cạnh đó triển khai ISO thì việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ để đảm bảo nguồn nhân lực cho quá trình triển khai , theo dõi chất lượngvà quản lý sản phẩm là công việc cần thiết phải làm Giám đốc là người chịu trách nhiẹm trực tiếp về chất lượng là người đề ra chính sách , phê duyệt các tài liệu cho các phòng ban soạn thảo Ban chỉ đạo ISO 9000 gồm các chủ chốt các phòng các tổ trưởng kỹ thuật chịu trách nhiệm biên soạn tài liệu , thủ tục hướng dẫn có liên quan Phòng KCS có chức năng kiểm tra và tổng kiểm tra ,. Phối hợp với tất cả các bộ phận có liên quan Chất lượng là một vấn đề quan trọng, không chỉ là lý thuyết dơn thuần là một thực tế đã được chứng minh. Chất lượng phù hợp với nhu cầu của thị trường sẽ là động lực mạnh mẽ nhất cho mỗi doanh nghiệp trên con đương hội nhập và phát Giám đốc Ban chỉ đạo ISO Phòng chất lượng KCS Phân xưởng triển. Là nhân tố làm tăng tính hiệu quả và linh hoạt của toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh 4. Xây dựng cụ thể hoạt động cho tổ sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm Chất lượng đựoc coi như là một biểu hiện hệ thống các quan hệ sản xuất đựoc tạo ra trong tập thể lao động với sức mạnh đặc biệt Thực hiện đúng hướng dẫn công nghệ và các điều kiện kỹ thuật, các tiêu chuẩn kỹ thuật ,các tiêu chuẩn của công ty Tổ sản xuất có quyền tạo ra những điều kiện để thành viên của tổ tham gia một cách tích cực vào phong trào hợp lý sản xuất , cải tiến kỹ thuật Tiến hành một cách tích cực nhằm giải quyết có hệ thống các phế phẩm Không ngừng phát triển sáng kiến và sáng tạo của mọi thành viên trong tổ sản xuất Thực hiện kiểm tra liên tục các thành viên đối với công tác và dkết quả lao động của họ Kết luận Trưởng thành từ nhỏ đến lớn, từ thô sơ đến hiện đại, từ chưa hoàn thiẹn đến ngày càng hoàn thiện hơn . công ty TNHH Việt Nam Dong Yun bay giờ đã trở thành một bộ phận quan trọng trong việc cung cấp những sản phẩm như bao bì , sản xuất bản trục đặc biệt , phát triển đa nguyên hoá , góp phần vào sự nghiệp đổi mới công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Với tình thầntự hoàn thiện bản thân không ngừng học hỏi vươn lên về mọi mặt . sản xuất có hiệu quả , thị trường tiêu thụ ngày càng được mở rộng , đời sống của cán bộ công nhân viên ngày càng được quan tâm . Các mặt quản lý sản xuất cũng có những bước chuyển biến đáng phấn khởi góp phần vào thành công của công ty Công ty luôn nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi trong công tác quản lý nhất là công tác quản lý sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. điều này mang lại cho công ty một hệ thống tương đối hiện đại và linh hoạt. Bên cạnh đó công ty cũng gặp kkhông ít khó khăn trở ngại trong quá trình thực hiện. Tài liệu tham khảo 1. Tên sách: Tổ chức và Quản lý sản xuất - NXB Lao động Hà Nội - 2004 2. Tên sách: Quản lý sản xuất - NXB Thống kê Hà Nội 1998. Gérard chevalier - Nguyễn Văn Nghiến. 3. Tên giáo trình: Khoa học quản lý (tập II). NXB: khoa học và kỹ thuật Hà Nội - 2002. 4. Kinh tế và tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp, NXB Giáo dục - 1998. 5. Quản lý chất lượng đồng bộ John. Oaklan - DD HQTQD 1995 - NXB Thống kê 1995 - Hà Nội 1995. 6. Đổi mới quản lý chất lượng sản phẩm trong thời kỳ mới - GS. Hoàng Mạnh Tuấn - NXBKH và KT 1997 - Hà Nội 1997. 7. Quản lý chất lượng dụng cụ. Trần Sưu NXB KH và KT 1996. 8. Tổ chức và quản trị kinh doanh - Vũ Trọng Hùng dịch - NXBTK 1995 - Hà Nội 1995. 9. Trương Đoàn Thể - Giáo trình Quản trị sản xuất và tác nghiệp - NXB Thống kê - Hà Nội 2002. Lời mở đầu ............................................................................................................ 1 Chương I: Cơ sở lý luận về quản lý sản xuất và chất lượng sản phẩm .................... 1 I. Quản lý sản xuất. ............................................................................................ 1 1.Các khái niệm. ............................................................................................. 1 1.2. Quản lý sản xuất. ..................................................................................... 2 2. Mục tiêu của quản lý sản xuất. .................................................................... 3 II. Chất lượng sản phẩm. .................................................................................... 5 1. Khái niệm và các chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm. ........................... 5 1.1. Khái niệm chất lượng sản phẩm ............................................................... 5 1.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm. ............................................. 6 2. Vai trò của chất lượng sản phẩm. ................................................................ 7 3. Các nhân tố của quá trình sản xuất ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và vai trò của quản lý sản xuất trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm. ........... 9 3.1. Các nhân tố của quá trình sản xuất ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.. 9 3.1.1. Phương thức và công nghệ sản xuất. .................................................... 9 3.1.2. Kế hoạch sản xuất. ............................................................................. 10 3.1.3. Nguyên vật liệu đầu vào của quá trình sản xuất. ................................. 10 3.1.4. Việc đảm bảo tiến độ và các công đoạn của quá trình sản xuất. ......... 10 3.1.5. Công tác kiểm tra giám sát các giai đoạn sản xuất và phương pháp tổ chức quản lý sản xuất. .................................................................................. 11 3.1.6. Yếu tố con người. ................................................................................ 11 3.2. Vai trò của quản lý sản xuất trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm. . 11 II. nội dung của quản lý sản xuất ...................................................................... 13 1. Nghiên cứu và dự báo nhu cầu sản xuất sản phẩm .................................... 13 1.1 Vai trò của nghiên cứu dự báo ............................................................... 13 1.2 Phân loại các loại hình dự báo ................................................................ 13 2. Thiết kế sản phẩm và công nghệ. .............................................................. 15 2.1. Thiết kế sản phẩm .................................................................................. 15 2.2. Thiết kế công nghệ ................................................................................ 16 3. Hoạch định năng lực sản xuất và lựa chọn kế hoạch sản xuất phù hợp ...... 17 3.1 Hoạch định năng lực sản xuất ................................................................ 17 3.1 Lựa chọn quá trình sản xuất .................................................................... 18 4. Bố trí sản xuất trong doanh nghiệp ........................................................... 19 5. Lập kế hoạch các nguồn lực...................................................................... 20 6. Điều độ sản xuất ....................................................................................... 20 7. Kiểm tra hệ thống sản xuất ....................................................................... 21 Kiểm tra qui trình công nghệ sản xuất có được chấp hành đầy đue hay không ? ..................................................................................................................... 21 chương II: Thực trạng công tác quản lý sản xuất và chất lượng sản phẩm của công ty Dong Yun ........................................................................................................ 21 i. quá trình hình thành và phát triển của công ty Dong yun ............................... 21 1. Quá trình hình thành và phát triển............................................................. 21 2. Nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Dong Yun Việt Nam .......... 24 2.1 sơ đồ ....................................................................................................... 24 3. Các thành quả đạt được qua các năm ....................................................... 26 4. Đôi nét về công ty Dong Yun Việt Nam ................................................... 28 5. Các chuyên ngành của công ty Dong Yun . .............................................. 29 II. Thực trạng công tác quản lý sản xuất của công ty TNHH Dong Yun Việt Nam ........................................................................................................................ 29 1. Nghiên cứu và dự báo sản phẩm ............................................................... 29 2. Hoạch định năng lực sản xuất và lựa chọn quá trình sản suất .................... 29 3. Lập kế hoạch sản xuất .............................................................................. 35 4. Việc thực hiện đổi mới công nghệ ............................................................ 37 5. Nâng cao công tác kiểm tra chất lượng ..................................................... 38 Chương III: phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm của công ty Dong yun I. khó khăn và thuận lợi ....................................................................................... 38 1. Thuận lợi , khó khăn ................................................................................. 38 2. Mục tiêu hoạt động trong năm 2005 ......................................................... 39 3. Chiến lược phát triển của công ty TNHH Dong Yun ................................ 40 II. giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm trong giai đoạn tới của công ty .... 41 1. Xác định thị trường làm căn cứ để đưa ra phương án nâng cao chất lượng sản phẩm . .......................................................................................................... 41 3. Mở rộng áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000. .. 41 4. Xây dựng cụ thể hoạt động cho tổ sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm ............................................................................................................ 43 Kết luận ............................................................................................................... 44 Tài liệu tham khảo ............................................................................................... 44

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLUẬN VĂN- Hoàn thiện công tác quản lý sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm của công ty Dong Yun.pdf