Luận văn Nghiên cứu các sách lược và chỉnh định tham số cho bộ PID trong điều khiển quá trình

Có hai phương pháp mô phỏng cơ bản là mô phỏng với mô hình vật lý và mô phỏng máy tính. Đối tượng mô phỏng vật lý có tính hấp dẫ trực quan, thích hợp cho mục đích đào tạo cơ bản, tuy nhiên ít mang lại hiệu quả đối với các mục đích khác. Ngày nay, hầu hết các hệ thống mô phỏng đều được thực hiện trên máy tính thông qua các phần mềm mô phỏng.

pdf109 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2479 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu các sách lược và chỉnh định tham số cho bộ PID trong điều khiển quá trình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLuận văn- Nghiên cứu các sách lược và chỉnh định tham số cho bộ PID trong điều khiển quá trình.pdf
Luận văn liên quan