Luận văn Nhóm lie tuyến tính và ánh xạ exponent

Qua luận văn này, chúng tôi đã tổng kết quan điểm của một số kết quả về nhóm Lie tuyến tính, đại số Lie và ánh xạ tương ứng và một số tác giả khác Kết quả dạt được chủ yếu của luận văn thể hiện trong chương 2, 3

pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Lượt xem: 892 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nhóm lie tuyến tính và ánh xạ exponent, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdo_thi_nguyet_anh_4266_2084412.pdf
Luận văn liên quan