Luận văn Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho xây dựng cơ sở hạ tầng tại huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị

Đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN đã và đang đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển KT-XH chung của tỉnh Quảng Trị QLNN đối với dự án đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN là vấn đề có tính cấp thiết. Trên thực tế, nhu cầu về đầu tư rất lớn nhưng nguồn lực nhà nước có hạn. Trong điều kiện nền kinh tế đang phát triển như nước ta hiện nay, việc tăng tích lũy vốn để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của đầu tư phát triển còn gặp nhiều khó khăn do nguồn vốn còn hạn chế. Vấn đề đặt ra là phải biết quản lý tốt mọi nguồn vốn dành cho đầu tư từ NSNN có một ý nghĩa rất quan trọng, góp phần hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, rút ngắn tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của huyện đến 2020. Chính vì vậy, việc nghiên cứu một cách toàn diện lý luận cũng như thực tiễn QLNN về đầu tư bằng nguồn vốn NSNN để đưa ra giải pháp quản lý có hiệu quả là vấn đề rất quan trọng và cần thiết được đặt ra hiện nay. Trên cơ cở tìm hiểu một số nội dung cơ bản về đầu tư và quản lý các dự án XDCB từ nguồn vốn NSNN, các chương trình mục tiêu đầu tư cho huyện miền núi; phân tích đánh giá kết quả đầu tư và thực trạng quản lý nhà nước về các dự án XDCB cho CSHT từ vốn NSNN giai đoạn 2012 - 2015 của huyện Đakrông, luận văn đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về các dự án XDCB cho CSHT từ vốn NSNN trên địa bàn huyện Đakrông một cách hợp lý hơn. | Luận văn có giá trị nhất định trong nghiên cứu, học tập đối với các cơ sở đào tạo và tham khảo đối với các nhà hoạch định chính sách; đồng thời đóng góp một số luận điểm đối với khoa học quản lý công, quản lý kinh tế.

pdf132 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 21/08/2021 | Lượt xem: 181 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho xây dựng cơ sở hạ tầng tại huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_quan_ly_nha_nuoc_doi_voi_cac_du_an_dau_tu_xay_dung.pdf
Luận văn liên quan