Luận văn Quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử của công ty cổ phần công nghệ ETEK

TÓM LƯỢC Công ty cổ phần công nghệ ETEK là công ty hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ , thiết kế, sản xuất, gia công và cung cấp các giải pháp trong các lĩnh vực như đo đếm và giám sát điện năng từ xa , tiết kiệm năng lượng, điều khiển tự động, công nghệ wireless. Tuy mới đi vào hoạt động được 3 năm nhưng sản phẩm của công ty đã nhận được nhiều đánh giá cao của khách hàng. Khi Việt Nam gia nhập WTO, hội nhập và phát triển cùng nền kinh tế thế giới, thì việc cạnh tranh sẽ ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiêp, các doanh nghiệp nào có uy tín, chiếm được cảm tình của khách hàng sẽ đứng vững trên thị trường. Do đó, việc cạnh tranh thương hiệu ngày càng gay gắt, các doanh nghiệp đang sử dụng nhiều công cụ quảng bá khác nhau để cố gắng đưa thông tin về sản phẩm của doanh nghiệp mình đến với khách hàn hiệu quả nhất.Chính vì thế tác giả đã chọn đề tài “ Quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử của công ty cổ phần công nghệ ETEK” làm luận văn tốt nghiệp của mình. Mục tiêu nghiên cứu của để tài là hệ thống hóa một số vấn đề lý luận liên quan đến quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử, từ đó khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng tình hình quảng bá thương hiệu của ETEK và đề xuất một số giải pháp , kiến nghị để phát triển quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử của công ty. Chương I của đề tài là những vấn đề tổng quan khi nghiên cứu đề tài. Chương II của đề tài , để làm rõ lý thuyết về thương hiệu điện tử và quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tư,tác giả đã đưa ra một số khái niệm , vai trò và các loại thương hiệu điện tử , quảng bá thương hiệu , các công cụ quảng bá thương hiệu điện tử. Bên cạnh đó tác giả cũng đưa ra một số cách thức tiến hành và xem xét những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử. Để có cái nhìn tổng quát hơn về đề tài, tác giả đã nêu bật lên tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về lĩnh vực quảng bá thương hiệu điện tử. Để từ đó có thể phân định nội dung đề tài nghiên cứu. Trong chương III, ngoài việc khái quát về quá trình hình thành, phát triển , cơ cấu tổ chức và các lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp cũng đưa ra hệ thống các phương pháp nghiên cứu , tác giả đã trên cơ sở lý thuyết ở chương II và các dữ liệu sơ cấp, thứ cấp thu thập được để tiến hành phân tích đánh giá thực trạng, các nhân tố tác động và thực trạng quảng bá thương hiệu điện tử của công ty. Từ đó làm tiền đề cho các giải pháp phát triển trong chương IV. Trong chương IV ,ở phần đầu của chương, tác giả đã tổng hợp lại các vấn đề và đưa ra kết luận của mình về những thành công và hạn chế của hoạt động quảng bá thương hiệu điện tử của ETEK, nguyên nhân các tồn tài. Bên cạnh việc dự báo triển vọng về tình hình phát triển của thị trường trong thời gian sắp tới, tác giả cũng nêu bật lên mục tiêu phát triển của công ty ETEK. Từ đó tác giả đưa ra các giải phát và kiến nghị nhằm phát triển hoạt động quảng bá thương hiệu điện tử của công ty. Qua đề tài luận văn tốt nghiệp này, ngoài việc nâng cáo nhận thức, bổ sung thêm kiến thức cho bản thân, tác giả hy vọng những nghiên cứu của mình còn có thể đóng góp giúp cho ETEK nói riêng và các doanh nghiệp nói chung có thể sử dụng và khai thác tốt các hoạt động quảng bá thương hiệu điện tử của mình để có thể ngày càng phát triển, tăng khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường toàn cầu.

doc63 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2548 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử của công ty cổ phần công nghệ ETEK, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
333 2.5333 3.8667 3.3333 2.4000 5.4000 1.8000 Median 2.0000 5.0000 2.0000 4.0000 3.0000 2.0000 5.0000 2.0000 Std. Deviation .74322 1.16292 .83381 1.80739 1.34519 .98561 1.54919 .67612 Variance .552 1.352 .695 3.267 1.810 .971 2.400 .457 Minimum 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 Maximum 3.00 8.00 4.00 7.00 6.00 4.00 8.00 3.00 Sum 32.00 86.00 38.00 58.00 50.00 36.00 81.00 27.00 ( Nguồn :tổng hợp của tác giả) ( chú thích : mean càng nhỏ thì hiệu quả càng cao) Bằng cách đánh giá cho điểm độ hiệu quả của các công cụ quảng bá trên Internet với 1 là mức hiệu quả cao nhất sau đó là giảm dần đến n.Bảng trên thể hiện rằng quảng cáo qua khai thác các công cụ tìm kiếm như google, Yahoo, quảng cáo trên website, đặt banner quảng cáo tại các website khác và đăng bài lên các diễn đàn mang lại hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp cao hơn các công cụ quảng bá khác. Trong đó việc sử dụng công cụ tìm kiếm mang lại hiệu quả cao nhât. Doanh nghiệp đã sử dụng một số từ khóa như ‘ETEK”; “Công ty cổ phần công nghệ ETEK”; “ tự động hóa”; “ tiết kiệm điện” để dùng cho các công cụ tìm kiếm. 3.3.2 Thực tế triển khai các hoạt động quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử tại công ty cổ phần công nghệ ETEK Bảng 3.7:Bộ phận nhân sự quản lý thương hiệu Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid da co 12 80. 80.0 80.0 da nghi toi, nhung chua thanh lap 3 20.0 20.0 100.0 Total 15 100.0 100.0 ( Nguồn : tổng hợp của tác giả) Bảng 3.8 : Số nhân sự cho quảng bá Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 1 nhan su 4 26.7 26.7 26.7 2 nhan su 11 73.3 73.3 100.0 Total 15 100.0 100.0 ( Nguồn : Tổng hợp của tác giả) Từ 2 bảng trên ta thấy công ty đã thành lập bộ phận nhân sự quản lý thương hiệu điện tử, nhưng số lượng còn ít. Bảng 3.9 : Các phương tiện quảng bá thương hiệu điện tử tivi radio internet tap chi hoi cho pano hoat dong PR bao N Valid 15 15 15 15 15 15 15 15 Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 Mean 2.0000 2.0000 1.0000 1.9333 1.0000 1.9333 1.6000 1.9333 Median 2.0000 2.0000 1.0000 2.0000 1.0000 2.0000 2.0000 2.0000 Std. Deviation .00000 .00000 .00000 .25820 .00000 .25820 .50709 .25820 Variance .000 .000 .000 .067 .000 .067 .257 .067 Minimum 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Maximum 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 Sum 30.00 30.00 15.00 29.00 15.00 29.00 24.00 29.00 ( Nguồn : tổng hợp của tác giả) ( chú ý : giá trị mean càng nhỏ thì phương tiện đó càng được sử dụng nhiều ) Từ bảng trên ta thấy các công cụ quảng bá mà doanh nghiệp sử dụng chủ yếu là Internet và hội chợ triển lãm( 100% đánh giá của nhân viên công ty), hoạt động PR được thực hiện ít (40% đánh giá là có) và doanh nghiệp vẫn chưa quảng bá thương hiệu điện tử trên các phương tiện thông tin đại chúng (100% đánh giá là chưa có) Bảng 3.10 : Các công cụ quảng bá trên Internet website blog email RSS cac dien dan cac cong cu tim kiem banner cac cong cu khac N Valid 15 15 15 15 15 15 15 15 Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 Mean 1.1333 1.8667 1.1333 2.0000 1.1333 1.0000 1.4667 2.0000 Median 1.0000 2.0000 1.0000 2.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2.0000 Std. Deviation .35187 .35187 .35187 .00000 .35187 .00000 .51640 .00000 Variance .124 .124 .124 .000 .124 .000 .267 .000 Skewness 2.405 -2.405 2.405 2.405 .149 Std. Error of Skewness .580 .580 .580 .580 .580 .580 .580 .580 Minimum 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 Maximum 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 Sum 17.00 28.00 17.00 30.00 17.00 15.00 22.00 30.00 ( Nguồn : tổng hợp của tác giả) ( chú ý : giá trị mean càng nhỏ thì công cụ đó càng được sử dụng nhiều ) Từ bảng trên ta thấy doanh nghiệp sử dụng công cụ quảng bá trên Internet bằng các công cụ tìm kiếm (100% ý kiến đồng ý) là nhiều nhất, sau đó đến website , e-mail, các diễn đàn (86,7% ý kiến đồng ý )và sử dụng quảng cáo qua banner (53,5 % ý kiến đồng ý). Doanh nghiệp chưa khai thác các tính năng của RSS và Blog. Bảng 3.11: Ảnh hưởng của các kênh thông tin tới khách hàng ban be, ho hang, nguoi quen dai phat thanh trien lam tivi website khac N Valid 15 15 15 15 15 15 Missing 0 0 0 0 0 0 Mean 1.2667 1.9333 1.2000 2.0000 1.0000 2.0000 Median 1.0000 2.0000 1.0000 2.0000 1.0000 2.0000 Std. Deviation .45774 .25820 .41404 .00000 .00000 .00000 Variance .210 .067 .171 .000 .000 .000 Minimum 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 Maximum 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 Sum 19.00 29.00 18.00 30.00 15.00 30.00 ( Nguồn : tổng hợp của tác giả) ( chý ý : giá trị mean càng nhỏ thì khách hàng biết đến càng nhiều qua kênh đó ) Từ bảng trên ta thấy khách hàng biết đến thương hiệu điện tử của công ty qua các kênh thông tin như website, hội trợ triển lãm và qua sự giới thiệu của bạn bè, người thân là chính. Các phương tiện truyền thông chưa được sử dụng nên hầu hết khách hàng đều không biết đến thương hiệu điện tử của công ty qua các kênh này. 3.3.3 Thực tế về đầu tư tài chính cho việc quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử tại doanh nghiệp Bảng 3.12 Số phần trăm lợi nhuận mà doanh nghiệp đầu tư cho quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử của công ty 0%- 2% 2%-5% 5%-10% > 10% N Valid 15 15 15 15 Missing 0 0 0 0 Mean 2.00000 1.0000 2.0000 2.0000 Median 2.00000 1.0000 2.0000 2.0000 Std. Deviation .000000 .00000 .00000 .00000 Variance .000 .000 .000 .000 Minimum 2.000 1.00 2.00 2.00 Maximum 2.000 1.00 2.00 2.00 Sum 30.000 15.00 30.00 30.00 ( Nguồn : tổng hợp của tác giả) Qua bảng trên ta thấy doanh nghiệp cũng chưa dành nhiều tiền để đầu tư cho quảng bá thương hiệu điệu tử của doanh nghiệp. Chi phí đầu tư cho hoạt động quảng bá thương hiệu điện tử qua 3 năm được thể hiện qua sơ đồ ( đơn vị : triệu VND) Hình 3. 1 : Sơ đồ chi phí đầu tư cho hoạt động quảng bá thương hiệu điện tử ( Nguồn : Phòng kế toán ) Qua sơ đồ trên ta thấy, chi phí doanh nghiệp bỏ ra chủ yếu để tổ chức hoạt động quảng bá thương hiệu điện tử của mình bằng công cụ hội trợ triển lãm, doanh nghiệp vẫn chưa chú trọng đến đầu tư chi phí cho quảng cáo và PR. 3.3.4 Các khó khăn khi thực hiện việc quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử của công ty - Các khó khăn khi đăng ký bảo hộ Bảng 3.13 : Khó khăn khi đăng ký bảo hộ ten bi trung lap ten goi khong co kha nang nhan biet logo bi trung lap bi cac khieu kien thu tuc ho so chua dung hinh ve phuc tap ly do khac N Valid 15 15 15 15 15 15 15 Missing 0 0 0 0 0 0 0 Mean 1.27 1.6667 1.6667 1.8000 1.3333 1.9333 2.0000 Median 1.00 2.0000 2.0000 2.0000 1.0000 2.0000 2.0000 Std. Deviation .458 .48795 .48795 .41404 .48795 .25820 .00000 Variance .210 .238 .238 .171 .238 .067 .000 Minimum 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 Maximum 2 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 Sum 19 25.00 25.00 27.00 20.00 29.00 30.00 ( Nguồn : tổng hợp của tác giả) ( chú ý : giá trị mean càng nhỏ thì khó khăn càng lớn ) Bảng trên cho chúng ta thấy khi đăng ký bảo hộ thương hiệu và nhãn hiệu hàng hóa công ty gặp nhiều khó khăn trong các hoạt động như tên đăng ký bị trùng lặp, thủ tục hồ sơ còn sai sót, và logo bị trùng lặp. Việc khó khăn trong đăng ký bảo hộ sẽ khiến cho thương hiệu của côn ty dễ bị nhái, làm giả và có thê gây khó khăn cho khách hàng khi tìm kiếm sản phẩm và thông tin của công ty, dẫn đến ảnh hưởng đến hoạt động quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử của doanh nghiệp. - Các khó khăn khi thực hiện quảng bá Bảng 3.14 : Khó khăn khi thực hiện quảng bá nhan luc cho quang ba hieu biet ve thuong hieu ha tang co so doi thu canh tranh tai chinh khong co san pham dac thu kho khan khac N Valid 15 15 15 15 15 15 15 Missing 0 0 0 0 0 0 0 Mean 1.0667 1.1333 1.4000 1.6000 1.2000 1.7333 2.0000 Median 1.0000 1.0000 1.0000 2.0000 1.0000 2.0000 2.0000 Std. Deviation .25820 .35187 .50709 .50709 .41404 .45774 .00000 Variance .067 .124 .257 .257 .171 .210 .000 Minimum 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 Maximum 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 Sum 16.00 17.00 21.00 24.00 18.00 26.00 30.00 ( Nguồn : tổng hợp của tác giả) (chý ý : giá trị sum càng nhỏ thì nhân tố đó là khó khăn càng nhiều) Từ bảng phân tích trên ta thấy khi thực hiện quảng bá thương hiệu điện tử doanh nghiệp gặp một số khó khăn lớn như về nhân lực, sự hiểu biết về thương hiệu còn hạn chế, và nguồn tài chính cho hoạt động quảng bá thương hiệu điện tử còn hạn hẹp. 3.4. Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp 3.4.1 Quá trình thành lập và phát triển của doanh nghiệp Công ty cổ phần công nghệ ETEK có tên giao dịch tiếng Việt là “công ty cổ phần công nghệ ETEK” và có tên tiếng Anh là “ETEK TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY”. Công ty có trụ sở tại số 1203- tòa nhà N2D- Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại : 84-4-2110621/5553935 Fax : 84-4-5563948. E-mail : info@etek.com.vn. Website : www.etek.com.vn Số tài khoản : 22210000008427. Được cấp tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam. Mã số thuế : 0102723600 Công ty cổ phần công nghệ ETEK xuất thân từ trung tâm nghiên cứu phát tiển ứng dụng khoa học công nghệ thuộc trường Đại Học Điện Lực. Công ty ra đời vào ngày 17/04/2006 với số vốn điều lệ là 3.000.000 VND gồm 6 cổ đông là giám đốc Lê Văn Luân, Phó giám đốc Nguyễn Duy Phong. Phụ trách hành chính Phan Mai Lan, kế toán trưởng Nguyễn Thùy Dương, phụ trách kỹ thuật Nguyễn Minh Tuấn và phụ trách kinh doanh Lê Minh Cường. Hiện nay số nhân viên trong công ty gồm 20 người với 15 người có trình độ đại học trở lên, trong đó số lượng người tốt nghiệp khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh là 6 người ( chiềm 30 %) , với số lượng nhân viên tốt nghiệp trường Đại Học Thương mại là 3 người (chiếm 15%). Trong 3 năm đi vào hoạt động công ty đã đạt được một số thành công tựu đáng kể như : - Không ngừng đầu tư trang thiết bị, hạ tầng cơ sở, ứng dụng công nghệ cao để thuận tiện cho việc thiết kế và lắp ráp các sản phẩm theo đơn đặt hàng của khách hàng. - Sản phẩm của công ty ngày càng được nhiều khách hàng biết đến, công ty hiện đang là nhà cung cấp các sản phẩm tiết kiệm năng lượng chính cho các sở điện lực các tỉnh Hải Dương và Hải Phòng. - Công ty có một đội ngũ kỹ thuật có sức sáng tạo vương lên không ngừng. - Công tác thị trường ngày càng được đẩy mạnh, mạng lưới tiêu thụ sản phẩm ngày càng được mở rộng và phát triển. 3.4.2 Cơ cấu bộ máy tổ chức của doanh nghiệp Hiện tại cơ cấu công ty gồm 5 phòng ban khác nhau bao gồm : + Phòng giám đốc : Chịu trách nhiệm hoạch định là lập các kế hoạch về loại hình sản phẩm, đưa ra các mục tiêu để phát triển doanh nghiệp, ký kết các hợp đồng kinh doanh, lựa chọn các đối tác kinh doanh. + Phòng phó giám đốc: Hỗ trợ cho giám đốc trong việc ký kết và xem xét các hợp đồng kinh doanh. + Phòng kinh doanh : Chịu trách nhiệm tìm kiếm thị trường, xúc tiến, quảng bá sản phẩm, liên hệ với khách hàng cũng như nhà cung ứng sản phẩm, trả lời các câu hỏi của khách hàng về sản phẩm. + Phòng hành chính: Chịu trách nhiệm về các mặt như soạn thảo các đơn hàng, quản lý nguồn nhân sự, biên dịch một số tài liệu về kỹ thuật, có bộ phận kế toán theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức công tác thi đua – khen thưởng. + Phòng kỹ thuật: Chịu trách nhiệm về vấn đề thiết kế và phát triển website , lắp ráp và thiết kế các thiết bị máy móc, bảo hành bảo dưỡng sản phẩm cho khách hàng. 3.4.3 Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp Công ty cổ phần công nghệ ETEK là công ty hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ , thiết kế, sản xuất, gia công và cung cấp các giải pháp trong các lĩnh vực sau : Đo đếm và giám sát điện năng từ xa Tiết kiệm năng lượng Điều khiển tự động Công nghệ wireless Các sản phẩm và dịch vụ chính của công ty bao gồm : Bảng 4.1 Sản phẩm và dịch vụ của công ty STT Sản phẩm Dịch vụ 1 Công tơ điện tử một pha nhiều biểu giá Đọc chỉ số điện năng từ xa sử dụng công nghệ CDMA, GSM, GPRS… cho các loại công tơ 2 Công tơ điện tử 3 pha đa chức năng Giám sát trực tuyến từ xa nhu cầu sử dụng điện năng bằng công nghệ không dây 3 Thiết bị đo kiểm và hiệu chỉnh Quản lý hệ thống bằng thiết bị RFDI 4 Thiết bị kiểm toán năng lượng Các dịch vụ thiết yếu theo yêu cầu 5 Thiết bị PLC 6 Thiết bị Tuoch Screen tích hợp PLC 7 Biến tần 8 RF Module, CDMA/GSM/GPRS 9 Thiết bị không dây 10 Sản phẩm kiểm tra và chuẩn đoán EUC trong ô tô 11 Sản phảm ứng dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió ( Nguồn : website www.etek.com.vn ) 3.4.4 Tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp qua các năm 2006-2008 Tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm gần đây rất phát triển được thể hiện như sau :(đơn vị : VND) Bảng 4.2 Tình hình kinh doanh của doanh nghiệp STT Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 1 Doanh thu 10,845,490,000 15,625,350,000 18,968,540,000 2 Chi phí 6,465,900,000 10,723,500,000 12,198,865,000 3 Lợi nhuân trước thuế 4,379,590,000 4,901,850,000 6,769,675,000 4 Thuế thu nhập doanh nghiệp 1,226,285,200 1,372,518,000 1,895,509,000 5 Lợi nhuận sau thuế 3,153,304,800 3,529,332,000 4,874,166,000 (nguồn :Báo cáo từ phòng kinh doanh ) Qua bảng số liệu trên ta thấy tình hình kinh doanh của doanh nghiệp đang rất phát triển. Doanh thu và lợi nhuận tăng nhanh qua 3 năm. Điều này chứng tỏ, tuy mới bước chân vào hoạt động kinh doanh nhưng sản phẩm của doanh nghiệp đã thu hút được khách hàng tiêu dùng và ngày càng được mở rộng. CHƯƠNG 4 CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU ĐIỆN TỬ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ETEK 4.1 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu việc quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử của công ty cổ phần công nghê ETEK 4.1.1. Các kết quả đạt được Thông qua khảo sát tình hình về quảng bá thương hiệu điện tử của công ty ta thấy trong suốt 3 năm đi vào hoạt động, công ty đã nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của hoạt động quảng bá thương hiệu điện tử. 80% ý kiến của nhân viên trong công ty đều cho rằng việc quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử của công ty là cần thiết. Đại đa số các thành viên trong công ty đã ý thức được rằng quảng bá thương hiệu điện tử sẽ giúp doanh nghiệp bán được nhiều sản phẩm hơn, tạo dựng được uy tín trong lòng khách hàng và các hoạt động quảng bá thương hiệu điện tử sẽ giúp cho doanh nghiệp có thêm nhiều khách hàng mới, từ đó giúp nâng cao uy tín của doanh nghiệp trên thị trường…Các nhân viên trong công ty cũng đã nhận thức được hiệu quả của các công cụ quảng bá tốt nhất cho công ty trong thời gian hiện nay chính là Internet, hội chợ triển lãm và các hoạt động PR. Do đó, công ty cũng thường xuyên quan tâm đến hoạt động quảng bá thương hiệu điện tử của mình. Nhưng khi tìm hiểu sâu hơn về thương hiệu điện tử và quảng bá thương hiệu điện tử là như thế nào thì hầu như không ai đưa ra được một đáp án chính xác. Nguyên nhân có thể là do mọi người vẫn chỉ quen với thương hiệu truyền thống và các nhân viên trong công ty có kiến thức về kinh doanh cũng còn hạn chế do chủ yếu tốt nghiệp trong khối ngành kỹ thuật. Doanh nghiệp cũng đã tiến hành nhiều hoạt động quảng bá để quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử của công ty mình. Sau mỗi hoạt động quảng bá, các đơn đặt hàng thường tăng mạnh, như sau hoạt động hội chợ được công ty tổ chức vào tháng 6 năm 2008 công ty đã ký liên tiếp được 40 đơn hàng trong tháng đó. Do công ty mới đi vào hoạt động, nên số lượng đơn hàng đạt được đã nằm ngoài sức mong đợi của ban lãnh đạo. Điều này càng giúp cho doanh nghiệp nhận thức được rõ vai trò của hoạt động quảng bá thương hiệu điện tử. Công ty cũng đã sử dụng nhiều công cụ quảng bá thương hiệu khác nhau để quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử của công ty. Các công cụ quảng bá thương hiệu được doanh nghiệp sử dụng nhiều nhất và hiệu quả nhất đó là đăng thông tin sản phẩm và doanh nghiệp lên các công cụ tìm kiếm nổi tiếng như google, Yahoo với các từ khóa thông dụng như “ETEK” hay “ Công ty cổ phần ETEK” hoặc “tiết kiệm điện”. Website của công ty là nơi cung cấp thông tin về sản phẩm cũng như thông tin về các chính sách của công ty và giải đáp thắc mắc cho khách hàng mỗi khi có mail của khách hàng gửi tới. Số lượng khách truy cập website ngày càng tăng cao, hiện nay vào khoảng 4000 lượt. Việc đăng quảng cáo lên các diễn đàn điện tử cũng giúp doanh nghiệp có thể quảng bá được sản phẩm của mình. Doanh nghiệp đã tham ra nhiều diễn đàn khác nhau như www.diendantinhoc.org , www.vatgia.com, www.xalo.vn, www.điendandientu.com, trên các diễn đàn này doanh nghiệp đã nhận được nhiều đóng góp của các thành viên tham gia diễn đàn. Các thành viên này chủ yếu là các kỹ sư điện của các nhà máy, phân sưởng có nhu cầu tìm hiểu về các thiết bị tự động hóa và thiết bị tiếp kiệm điện năng. Với tần suất đưa sản phẩm mới lên diễn đàn tuần một lần, doanh nghiệp đã nhận được rất nhiều bài viết hỏi về chức năng và giá cả của sản phẩm. Điều này rất tốt cho việc quảng bá thương hiệu điện tử của công ty. Công ty đã xây dựng một bộ phận phụ trách các hoạt động quảng bá như tổ chức hội chợ,đăng bài lên các diễn đàn, thiết kế nội dung website để giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy thông tin sản phẩm khi họ lướt web. Ngoài ra, doanh nghiệp còn đào tạo đội ngũ nhân viên lành nghề, am hiểu sản phẩm để có thể quảng bá thương hiệu điện tử qua chính nhân viên của mình. Các nhân viên được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ trong thời gian 1 tháng. Do sản phẩm của công ty được phân phối trực tiếp đến khách hàng thông qua chính nhân viên của công ty, họ chịu trách nhiệm lắp ráp và cài đặt các sản phẩm cho khách hàng, đồng thời cũng hướng dẫn khách hàng sử dụng và giải đáp thắc mắc của họ về sản phẩm. Với đội ngũ nhân viên tâm huyết, nhiệt tình với công việc, nên công ty thường xuyên nhận được thư cảm ơn từ phía khách hàng. Tuy mới đi vào hoạt động nhưng công ty đã có danh tiếng trên thị trường trong và ngoài nước và hiện đang là đối thủ cạnh tranh lớn của một số công ty nổi tiếng như công ty ASEATEC, công ty AMACO. Thương hiệu của công ty đã được đăng ký bảo hộ tại Trung Quốc và Việt Nam, với một số thương hiệu mà doanh nghiệp đang sở hữu như “www.etek.com.vn”, “công ty cổ phần công nghệ ETEK”. Khi tiến hành hỏi ý kiến khách hàng về khả năng biết đến thương hiệu của công ty ETEK hầu hết khách hàng đều đã có biết đến công ty, do đó thương hiệu của công ty cũng đã có vị trí đứng trong tâm trí khách hàng. 4.1.2 Những hạn chế trong hoạt động quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử của công ty cổ phần công nghệ ETEK Tuy công ty đã có bộ phận phụ trách về quảng bá thương hiệu điện tử nhưng số lượng còn ít (2 người) lại kiêm luôn việc marketing cho doanh nghiệp, nên đôi khi hoạt động quảng bá còn nhiều thiếu sót. Nhân lực cho hoạt động quảng bá thương hiệu điện tử cũng chưa được đào tạo nhiều về chuyên môn nên hiểu biết về quảng bá thương hiệu còn hạn chế. Doanh nghiệp đang thiếu nhân lực để xây dựng và quản trị website của mình, cũng như thiếu nhân lực trong việc hỗ trợ trực tuyến khách hàng khi họ ghé thăm website. Bên cạnh đó, công ty cũng chưa xây dựng được chiến lược quảng bá thương hiệu điện tử của mình trong dài hạn. Công ty chưa sủ dụng các công cụ quảng bá theo hướng tích hợp mà thường sử dụng đơn lẻ các công cụ quảng bá, dẫn đến không phát huy được hết hiệu quả truyền thông. Doanh nghiệp chưa sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng như Tivi, radio, báo… để quảng bá thương hiệu điện tử của mình, khách hàng biết đến thương hiệu của công ty chủ yếu vẫn là qua website, hội chợ triển làm và họ hàng người quen. Nội dung website của doanh nghiệp còn sơ sài chủ yếu mang tính giới thiệu sản phẩm chứ chưa có tính năng giao tiếp trực tuyến giữa khách hàng và công ty, điều này gây khó khăn cho khách hàng khi họ có những thắc mắc về sản phẩm. Các từ khóa sử dụng trên các công cụ tìm kiếm trực tuyến còn ít, không phong phú, chỉ những khách hàng biết đến ETEK thì mới có thể tìm thầy website của công ty, còn các khách hàng có nhu cầu về sản phẩm tiết kiệm điện thì thường rất khó tìm thầy địa chỉ của công ty qua các từ khóa mà không có từ “ETEK”. Bên cạnh đó việc gửi email chào hàng đến các khách hàng tỏ ra không mấy hiệu quả, các thư phản hồi lại và đơn đặt hàng rất ít. Các Banner-logo được thiết kế sơ sài, chưa bắt mắt, lại đăng trên rất ít website nên chưa phát huy được hiệu quả của nó. Công ty chưa có đầy đủ những kết quả đo lường chính xác hiệu quả của quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử của mình. Các thông tin của công ty thu thập được thường là thông tin thứ cấp nên chưa giúp đánh giá hết hiệu quả của các hoạt động quảng bá mà công ty đã triển khai. Công ty cũng chưa thực sự tiến hành các hoạt động nghiên cứu thị trường một cách đúng đắn để có thể xác định được nhu cầu, sở thích, thói quen của khách hàng để từ đó xây dựng một chiến lược quảng bá thương hiệu điện tử phù hợp, mang lại hiệu quả cao. Công ty cũng chưa có bộ phận riêng về chăm sóc khách hàng nên việc trả lời các thắc mắc của khách hàng còn chậm. Ngân sách quảng bá của công ty chưa được xác định căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ của công ty. Hàng năm ngân sách chi cho các hoạt động quảng bá rất ít, khoảng 3-5% doanh số/ năm ( khoảng 100-150 triệu VND/năm), nên doanh nghiệp chỉ quảng cáo tại các diễn đàn nhỏ, chứ chưa có khả năng đăng quảng cáo lên các website thông tin có đông người truy cập như www.dantri.com hay www.vietnamnet.vn. Công ty chưa nhận thức được rõ vai trò của hoạt động quan hệ công chúng nên chưa có đầu tư thích đáng cho hoạt động này. Các hoạt động quan hệ công chúng mà doanh nghiệp tham gia chủ yếu vẫn là các hoạt động do hưởng ứng phong trào của nhà nước, chưa xây dựng được chương trình quan hệ công chúng đặc thù, nhằm thu hút và quảng bá thương hiệu điện tử của doanh nghiệp ra công chúng. 4.1.3 Những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các hạn chế của việc quảng bá thương hiệu điện tử của công ty cổ phần công nghệ ETEK Do tài chính của công ty còn hạn hẹp, nên việc đầu tư cho hoạt động quảng bá thương hiệu điện tử còn gặp khó khăn. Cước phí để quảng cáo trên tivi, báo, đài còn rất cao, vượt quá khả năng của doanh nghiệp nên doanh nghiệp chỉ tập trung quảng bá thương hiệu trên các phương tiện có chi phí rẻ hơn như đặt banner quảng cáo, hay các công cụ tìm kiếm, chứ chưa có khả năng dùng các công cụ hiệu quả cao như quảng cáo trên các phương tiện truyền thông hay tổ chức các hoạt động quan hệ công chúng. Nhân lực cho quảng bá thương hiệu điện tử còn rất ít, trình độ lại chưa cao. Ban lãnh đạo của công ty cũng chưa nhận thức rõ được tầm quan trọng của các công cụ quảng bá, nên hoạt động quảng bá còn lan tràn, chưa có định hướng cụ thể để khai thác các điểm mạnh của từng công cụ quảng bá. Bên cạnh đó ban lãnh đạo công ty cũng chư hình dung ngân sách quảng bá, phát triển thương hiệu là một dạng đầu tư dài hạn, chỉ chú trọng vào mục tiêu bán hàng nhiều hơn mục tiêu quảng bá thương hiệu, nên không đủ kiên trì và quyết tâm theo đuổi chương trình dài hạn. Do mới đi vào hoạt động được 3 năm, nên công ty còn nhiều khó khăn trong việc thu hút khách hàng và tạo dựng niềm tin đối với khách hàng so với các đối thủ cạnh tranh của mình. Do quy định quản lý tài chính của Nhà nước còn quá chặt chẽ (chỉ cho phép chi cho quảng cáo, khuyến mại từ 5-7% doanh số) nên việc trích ngân sách cho quảng cáo của doanh nghiệp luôn phải tính toán kỹ càng. Ngoài ra hiện nay đã hình thành một thị trường dịch vụ hỗ trợ phát triển thương hiệu, nhưng các hoạt động thuê ngoài của doanh nghiệp còn hạn chế, chỉ tập trung vào những vấn đề mang tính ngắn hạn là quảng cáo và pháp lý, còn những nội dung quan trọng có tầm chiến lược như nghiên cứu thị trường, xây dựng và phát triển thương hiệu... vẫn chưa được quan tâm. Do tình hình quản lý về hàng giả, hàng nhái trên thị trường vẫn chưa được quan tâm đúng mức, các hình thức sử phạt còn nhẹ nên khiến doanh nghiệp giảm sự quan tâm theo đuổi chiến lược xây dựng thương hiệu lâu dài. 4.2 Dự báo triển vọng và quan điểm giải quyết việc quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử của công ty cổ phần công nghệ ETEK 4.2.1 Dự báo 4.2.1.1 Cơ hội và tiềm năng phát triển Trong thời gian tới, với sự phổ biến của Internet, cung với các cước phí viễn thông sẽ rẻ hơn, do đó, doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội sử dụng các công cụ quảng cáo trên mạng Internet như đặt logo quảng cáo tại các trang web có đông người truy cập. Thiết kế lại website với giao diện bắt mắt và ứng dụng nhiều công cụ hỗ trợ để dần dần tiến đến việc bán hàng trực tuyến. Các công ty thuê ngoài về dịch vụ quảng bá thương hiệu đang phát triển, doanh nghiệp có thể tính toán để thuê một số các dịch vụ với chi phí tiết kiệm hơn so với tự bản thân doanh nghiệp tiến hành Các văn bản luật về sở hữu trí tuệ và bảo vệ bản quyền, bảo vệ thương hiệu đã được xây dựng và đang được thực thi rất nghiêm chỉnh, điều này sẽ bảo vệ thương hiệu sản phẩm của công ty và tạo được niềm tin cho khách hàng về sản phẩm của công ty. Hiện nay đã có gần 99% doanh nghiệp trong nước có kết nối mạng Internet, nên đây sẽ là cơ hội lớn cho doanh nghiệp tiến hành các hoạt động quảng bá thương hiệu điện tử trên mạng Internet như xây dựng các sự kiện trực tuyến, thiết lập các chương trình khuyến mại để thu hút khách hàng. 4.2.1.2 Khó khăn và thử thách - Do đối thủ cạnh tranh Trong những năm sắp tới khi có rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài vào thị trường nước ta. Các sản phẩm mang tính công nghệ của họ thường có chất lượng cao hơn so với các doanh nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, họ vừa có công nghệ hiện đại, có nguồn tài chính lớn cùng với đội ngũ nhân viên và lãnh đạo được đào tạo bài bản sẽ là những trở ngại lớn cho sản phẩm của công ty. Do đó, đòi hỏi việc quảng bá thương hiệu điện tử của công ty phải được nâng cao hơn, mang tính chuyên nghiệp hơn. Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp rất gay gắt .Các đối thủ mới không chỉ tạo sức ép về giá, thị trường có nhiều thương hiệu hơn, điều đó có nghĩa là việc tìm được chỗ đứng cho thương hiệu trở nên khó khăn hơn. Theo đó, mỗi thương hiệu có xu hướng bị đặt vào những vị trí nhỏ hẹp hơn. Các thị trường được nhắm đến trở nên nhỏ hơn và những thị trường không nhắm tới được lại phình to hơn. Những nỗ lực để tìm thấy một đoạn thị trường rộng lớn trở nên khó khăn hơn trong bối cảnh các thương hiệu tràn ngập trên thị trường. Hơn nữa, một số đối thủ cạnh tranh sẵn sàng chấp nhận rủi ro để tìm phương thức hoạt động mới. Hậu quả có thể dẫn đến sự mất ổn định của môi trường cạnh tranh. Bên cạnh đó, trên thị trường cũng xuất hiện một xu hướng là các đối thủ sẽ bắt chước bất cứ phương thức hoạt động nào đang đạt được sự thành công. - Sự quá tải của các phương tiện truyền thông Cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, một danh mục dài với nhiều sự lựa chọn phương tiện truyền thông, bao gồm truyền hình, quảng cáo trên Internet, tiếp thị trực tiếp, tài trợ và rất nhiều phương thức khác được sáng tạo và thực hiện hằng ngày. Việc làm thế nào để các thông điệp được gởi đi qua những phương tiện truyền thông này không làm suy yếu thương hiệu đang trở thành một thách thức thật sự 4.2.2 Phương hướng và mục tiêu phát triển của công ty trong thời gian tới Trong thời gian tới công ty đang cố gắn đưa thương hiệu của mình ra khắp đất nước và mở rộng phạm vi tại một số quốc gia trong khu vực trong lĩnh vực các thiết bị tự động hóa nhằm tiết kiệm năng lượng. Công ty đang cố gắng đưa thương hiệu của mình trở thành một nơi tin cậy để các doanh nghiệp khác tìm đến với mục tiêu tiết kiệm chi phí sản xuất cho chính các doanh nghiệp đó. Mục tiêu trong 3 năm tới của doanh nghiệp là ký hợp đông cung cấp sản phẩm dài hạn cho sở điện lực các tỉnh cũng như các doanh nghiệp sản xuất khác trên toàn miền Bắc và đưa thương hiệu của ETEK nổi tiếng như Amaco hay ASEATEC. Trong thời gian tới công ty cũng sẽ xây dựng chiến lược xúc tiến bán hàng hiệu quả. Thực hiện quảng bá thương hiệu điện tử qua nhiều kênh truyền thông khác nhau cũng như tích cực tham gia các chương trình công tác xã hội Chú trọng đến yếu tố con người, nâng cao đời sống của nhân viên, tạo dựng lòng trung thành giữa nhân viên và công ty. Đồng thời cũng mở rộng quan hệ với các đối tác thương mại có uy tín trong và ngoài nước. 4.2.3 Quan điểm giải quyết việc quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử của công ty Với mục tiêu mở rộng thị trường ra toàn miền Bắc nước ta, công ty đang cố gắng lập kế hoạch chi tiết cho việc quảng bá thương hiệu điện tử của mình sao cho có hiệu quả nhất. Do việc quảng bá thương hiệu điện tử của công ty qua mạng Internet đang tỏ ra có hiệu quả và với nguồn kinh phí có hạn, công ty sẽ tập trung khai thác triệt để các công dụng của mạng Internet. Công ty sẽ chú trọng vào việc nâng cao tính năng của website, xây dựng website đáp ứng được nhu cầu về thông tin, cũng như về khả năng mua ,bán trực tuyến thông qua hệ thống đặt hàng trên web. Mở rộng thêm các từ khóa, để có thể tăng khả năng tìm kiếm sản phẩm của doanh nghiệp trên các công cụ tìm kiếm. Công ty cũng dự tính sẽ trích ngân quỹ nhiều hơn chi cho hoạt động quảng cáo qua banner, thiết kế một logo cho doanh nghiệp. Công ty cũng đang thực hiện một video để quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử của mình và đăng lên website của doanh nghiệp để tạo sự thu hút cho các khách hàng mỗi khi ghé thăm website. Tổ chức đào tạo nhân viên trong công ty để họ có kiến thức về quảng bá thương hiệu điện tử của công ty. Đồng thời cũng thực hiện các chính sách đãi ngộ tốt cho nhân viên để họ trung thành với công ty hơn. Doanh nghiệp có thể tiến hành đánh giá khả năng của từng công cụ quảng bá, để từ đó có thể cân nhắc và lựa chọn các công cụ và cách thức quảng bá mang lại hiệu quả cao nhất, không tiến hành quảng cáo tràn lan tốn chi phí lại không nhằm đúng vào thị trường mục tiêu. 4.3 Các giải pháp và kiến nghị về vấn đề quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử của công ty cổ phần công nghệ ETEK đến năm 2012 4.3.1 Xây dựng chiến lược quảng bá thương hiệu điện tử trong dài hạn Việc tiến hành các hoạt động quảng bá của công ty hiện nay chỉ mang tính nhất thời, theo xu hướng thị trường chứ chưa có một chiến lược quảng bá dài hạn. Bất cứ một công ty nào muốn phát triển lâu dài đều cần xây dựng cho mình một chiến lược kinh doanh cụ thể. Do đó, để các hoạt động quảng bá thương hiệu của công ty đạt hiệu quả thì doanh nghiệp cần xây dựng cho mình một chiến lược quảng bá hiệu quả. Doanh nghiệp cần phải hoạch định những mục tiêu, tầm nhìn cho hoạt động quảng bá của mình. Căn cứ vào tình hình trong công ty cùng với những phân tích môi trường bên ngoài để có thể đưa ra các chiến lược quảng bá thích hợp. Từ đó, lập ra các kế hoạch thực hiện, tính toán chi phí, nhân lực, lựa chọn công cụ quảng bá hiệu quả để tiến hành quảng bá. Song song với các công việc trên, doanh nghiệp cần xác lập các chỉ tiêu để đo lường hiệu quả của từng chiến lược mà mình áp dụng,và thường xuyên tiến hành đo lường đánh giá để rút kinh nghiệm và có những thay đổi kịp thời. 4.3.2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hoạt động quảng bá thương hiệu của công ty Phòng kinh doanh của ETEK được giao nhiệm vụ theo dõi và thực hiện hoạt động marketing của toàn công ty. Đội ngũ nhân viên của công ty hầu hết tốt nghiệp các trường kỹ thuật, chưa có kiến thức nhiều về kinh doanh. Bên cạnh đó, tại công ty chỉ có 2 nhân viên được giao nhiệm vụ quản lý toàn bộ các hoạt động về marketing và quản trị thương hiệu của công ty. Như vậy phạm vi công việc là quá lớn và nhân lực thì không đủ trình độ. Do đó, công ty cần phải đào tạo, tuyển dụng thêm nhân viên có kiến thức về kinh doanh và hiểu biết về thương hiệu để có thể có được đội ngũ Marketing và thương hiệu chuyên nghiệp để có thể xử lý những sai phạm về hàng giả, hàng nhái kém chất lượng mang thương hiệu của công ty và thực hiện tốt các hoạt động quảng bá thương hiệu. Công ty có thể cứ nhân viên của mình đi học thêm một khóa học về quảng trị thương hiệu để có thể sau này đảm nhận phụ trách hoạt động quản trị thương hiệu của công ty. Mặc dù nhân viên trong công ty đã ý thức được vai trò và tác dụng của thương hiệu và quảng bá thương hiệu điện tử nhưng vẫn chưa thường xuyên coi trọng các vấn đề về thương hiệu và quảng bá thương hiệu điện tử, vẫn chưa thấy được hết tầm quan trọng của thương hiệu mà nó mang lại cho công ty cũng như cho chính bản thân nhân viên. Do đó, công ty cần tích cực tuyên truyền cho nhân viên về tầm quan trọng của thương hiệu và quảng bá thương hiệu điện tử. Cần phải gắn việc nâng cao nhận thức về thương hiệu và quảng bá thương hiệu với việc đào tạo nhân lực cho công ty. 4.3.3 Tăng cường sử dụng các dịch vụ thuê ngoài Do trình độ nhân lực về quảng bá thương hiệu điện tử của công ty còn hạn chế, công ty có thể sử dụng các dịch vụ thuê ngoài để tăng cường hoạt động quảng bá thương hiệu điện tử của mình. Doanh nghiệp có thể thuê các công ty chuyên cung cấp các dịch vụ thiết kế website để có thể vừa giúp quản lý nội dung website mà lại có thể có được website với giao diện đẹp, nhiều tiện ích, giúp gây ấn tượng cho khách hàng khi truy cập vào website của công ty. Hiện nay các dịch vụ quảng bá website cũng rất phổ biến, công ty có thể thuê các công ty cung cấp dịc vụ này như www.e-sieuthi.com để có thể họ có thể giúp đưa được các từ khóa và dịch vụ, sản phẩm có trong website của công ty lên Top danh sách các website đầu tiên trên các máy tìm kiếm như Google, Yahoo…do đó khách hàng có thể tìm thấy sản phẩm của công ty nhanh chóng hơn. Công ty cũng có thể sử dụng dịch vụ thiết kế banner quảng cáo của nhiều nhà cung cấp dịch vụ này như công ty saokimAD với nhiều gói phần mềm thiết kế khác nhau, do đó sẽ cung cấp cho công ty một banner hấp dẫn phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của công ty. Bên cạnh đó cũng có nhiều công ty cung cấp dịch vụ về tổ chức hội trợ triển lãm, nên công ty có thể sử dụng các dịch vụ này khi mà nhân lực cho quảng bá thương hiệu còn hạn chế. 4.3.4 Sử dụng hợp lý các công cụ quảng bá thương hiệu điện tử trong từng thời điểm thích hợp Việc lựa chọn các công cụ quảng bá mang lại hiệu quả và phù hợp với kinh phí đầu tư là vấn đề rất quan trọng. Doanh nghiệp cần khai thác triệt để tính năng của mạng Internet. Doanh nghiệp nên đầu tư nhiều vào việc thiết kế giao diện website của mình, nên đặt ra một ban phụ trách hoạt động cung cấp thông tin cho website. Website cần được bổ sung thêm các tính năng như đặt hàng trực tuyến, hỗ trợ khách hàng trực tuyến, danh sách các sản phẩm mới được sản xuất. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần liên kết với ngân hàng để có thể tiến hành các hoạt động thanh toán trực tuyến cho khách hàng. Vì website là nơi rất tốt để quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp, do đó doanh nghiệp cần phải giới thiệu các chính sách của mình như chính sách bán hàng, bảo hành, chính sách cho nhân viên công ty… để tạo dựng lòng tin cho khách hàng. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể cho phép các website của các doanh nghiệp khác đặt quảng cáo tại trang web của mình. Quảng cáo qua banner cũng rất hiệu quả, hiện nay doanh nghiệp đã sử dụng phương pháp này nhưng chưa hiệu quả. Trong 3 năm tới, doanh nghiệp nên thiết kế lại banner của mình, nên đặt banner quảng cáo tại các trang thông tin như www.dantri.com hay www.vnexpress.net hoặc website www.ecvn.com và các website của sở điện lực các tỉnh (nếu họ đã có) để có thể quảng bá hình ảnh của công ty mình. Một công cụ quảng bá rất quan trọng khác là các công cụ tìm kiếm. Công ty cần chọn lọc các từ khóa có liên quan đến sản phẩm như “PLC”, “biến tần”, “năng lượng gió”… để đăng ký trên các công cụ tìm kiếm, như vậy sẽ giúp cho khách hàng dễ tìm ra công ty hơn. Xây dựng các sự kiện trực tuyến như tổ chức các trò chơi chúng thưởng trên website của doanh nghiệp để tạo ấn tượng cho khách hàng đang là xu thế của nhiều doanh nghiệp. Do đó, công ty có thể sử dụng phương pháp này để tăng khả năng biết đến thương hiệu của công ty với khách hàng. Bên cạnh đó, công ty cần tích cực tham gia các forum về các sản phẩm điện tử và tự động hóa, có thể lập ra một diễn đàn riêng cho các khách hàng có thể tham gia. Ngoài ra, công ty nên sử dụng các hình thức khác như quảng bá thương hiệu điện tử qua email, gọi điện thoại đến khách hàng để giới thiệu sản phẩm mới. Công ty có thể sử dụng ngay chính nhân viên bán hàng làm phương tiện quảng cáo trực tiếp, hình thức này mang lại hiệu quả cao mà không mất nhiều chi phí, họ đưa thông tin của sản phẩm và thương hiệu của công ty đến với khách hàng nhanh nhất. Ngoài ra, thông qua đội ngũ này, công ty có thể thu thập những thông tin phản hồi chính xác nhất, để từ đó có thể đưa ra các biện pháp có tính chất khả thi cao. Việc tổ chức cho các khách hàng sử dụng thử các sản phẩm của công ty là rất quan trọng. Qua hoạt động dùng thử sản phẩm này các doanh nghiệp có thể thấy được những lợi ích mà họ có thể có được từ việc dùng sản phẩm của công ty, đồng thời cũng thấy được công dụng của sản phẩm. Dùng thử giúp các doanh nghiệp tin tưởng hơn vào công ty và từ đó có thể đặt mua hàng dài hạn với công ty từ đó có thể nâng cao được hình ảnh thương hiệu của công ty trong tâm trí khách hàng. Công ty có thể tăng cường mở rộng uy tín của thương hiệu bằng các hoạt động từ thiện như trợ cấp tiền cho các tổ chức từ thiện nhân đạo, bệnh tật, tài trợ cho các chương trình về chống ô nhiễm bảo vệ sức khỏe và cộng đồng. Công ty cũng cần thường xuyên tổ chức các hội nghị khách hàng, lấy ý kiến người tiêu dùng, tổ chức triển lãm… để có thể nâng cao hiệu quả cho việc quảng bá thương hiệu điện tử của công ty. 4.3.5 Tăng cường hoạt động giao tiếp nội bộ trong công ty Để thương hiệu của công ty được nhiều khách hàng bên ngoài biết đến thì trước hết cần phải cho nhân viên trong công ty biết được thương hiệu của công ty. Do đó, doanh nghiệp cần tiến hành các hoạt động giao tiếp nội bộ như thông báo các thông tin cho nhân viên kịp thời qua bản tin nội bộ, các tài liệu hướng dẫn hay chỉ thị quản lý… để tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đào tạo ra những con người chuyên nghiệp, từ đó, tạo dựng được hình ảnh thương hiệu của công ty trong tâm trí khách hàng khi họ giao tiếp với nhân viên của công ty, nhờ vậy có thể quảng bá được hình ảnh thương hiệu của công ty. 4.3.6 Các kiến nghị đối với nhà nước Nhà nước cần hỗ trợ để thương hiệu của các sản phẩm Việt Nam nói chung và thương hiệu của công ty cổ phần công nghệ ETEK nói riêng đứng vững trong thị trường trong nước và vươn ra thị trường thế giới. Việc Việt Nam chưa có những thương hiệu đủ mạnh để có thể cạnh tranh với những tên tuổi nước ngoài ngay trong thị trường là do ở tầm quốc gia chưa có một chương trình tổng thể nhằm tăng cường nhận thức và hỗ trợ các doanh nghiệp, bảo vê, quảng bá, phát triển thương hiệu . Nhà nước không làm thay các doanh nghiệp nhưng cần có các chính sách hỗ trợ, xây dựng năng lực kinh doanh cho các doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp vươn lên ngày càng khẳng định được vị trí của mình ở thị trường trong và ngoài nước. - Nhà nước cần tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp về thương hiệu Nhà nước cần làm thay đổi nhận thức của các doanh nghiệp về thương hiệu để giúp các doanh nghiệp ý thức được rằng cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm , giá cả là chưa đủ mà cần phải có một chiến lược hoàn chỉnh để xây dựng và tìm một chỗ đứng cho thương hiệu của riêng mình. Đồng thời cũng cần đẩy mạnh phổ biến ý thức về thương hiệu trong cộng đồng doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp ý thức được việc cần thiết phải tiến hành bảo hộ thương hiệu của công ty mình. - Nhà nước cần hỗ trợ các doanh nghiệp trong các hoạt động quảng bá thương hiệu Nhà nước cần nới lỏng chính sách quản lý (Nhà nước quy định trong luật thuế thu nhập doanh nghiệp về mức chi cho tiếp thị quảng cáo, khuyến mại không vượt quá 7% tổng chi phí là một rào cản lớn), tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào quảng bá thương hiệu. Việc không công nhận quảng bá xây dựng thương hiệu là đầu tư dài hạn của doanh nghiệp, hạn chế chi phí xây dựng và phát triển thương hiệu, vô hình chung đã khiến các doanh nghiệp bỏ qua việc đầu tư xây dựng năng lực cạnh tranh của mình trong tương lai. Việc đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam hiện còn rất khó khăn và phức tạp. Do đó, các cơ quan Nhà nước cần đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp có thể đăng ký nhãn hiệu một cách nhanh chóng nhất, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc đào tạo huấn luyện, cung cấp thông tin, tư vấn cho các doanh nghiệp về xây dựng và quảng bá thương hiệu. Tăng cường cơ chế thực thi pháp luật, bảo hộ thương hiệu, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm quyền sở hữu thương hiệu. - Nhà nước cần tập trung xây dựng và quảng bá thương hiệu quốc gia ra thị trường nước ngoài Công ty ETEK đang có xu hướng muốn mở rộng thị trường của mình sang các nước trong khu vực Đông Nam Á. Do đó,việc nhà nước đứng ra bảo trợ cho các nhãn hiệu có chất lượng và uy tín kinh doanh có thể giúp doanh nghiệp này nhanh chóng tạo dựng được chỗ đứng trên thị trường trong nước và có điều kiện phát triển thương hiệu sản phẩm của mình ra thị trường thế giới. KẾT LUẬN Trong bối cảnh hiện nay, cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng như trên thị trường thế giới đang trở thành cuộc chiến giữa các thương hiệu, cùng với “chiến tranh giá cả, chất lượng” thông thường. Thương hiệu đang là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển trên thị trường. Vì vậy thương hiệu nào được khách hàng biết đến nhiều nhất, sẽ có chỗ đứng tốt trên thị trường. Do đó, các hoạt động quảng bá hình ảnh thương hiệu đang là hoạt động quan trọng đổi đối với doanh nghiệp. Nó giúp đưa hình ảnh của doanh nghiệp vào trong tâm trí khách hàng nhanh và hiệu quả nhất. Càng quảng bá nhiều hình thức, tần suất cao càng làm cho khả năng biết đến thương hiệu và sản phẩm của công ty càng cao, từ đó có thể thu hút được nhiều khách hàng đến với doanh nghiệp. Đối với công ty cổ phần công nghệ ETEK, họ đã chú trọng đến các hoạt động quảng bá thương hiệu điện tử của mình thông qua các hoạt động như hội trợ triển lãm, website, tham gia các diễn đàn … nhưng hiệu quả vẫn chưa cao do thiếu nhân lực có trình độ và kinh phí đầu tư cho các hoạt động quảng bá còn ít. Mong rằng trong thời gian tới, công ty sẽ chú trọng hơn đến các hoạt động quảng bá của mình, sử dụng nó như là công cụ đắc lực để giúp doanh nghiệp ngày cang phát triển, đủ sức cạnh tranh với nhiều thương hiệu có uy tín trong cùng ngành. MỤC LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đại học Thương mại ( 2008) . Quản trị thương hiệu điện tử GS.TS Hồ Đức Hùng ( 2007) . Marketing địa phương với việc quảng bá thương hiệu thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí thương mại Đỗ Vũ Minh Hà (2009) . Xây dựng kế hoạch quảng bá thương hiệu tại công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong. M.Herbert & G. Richard(2000). Branding@The Digitalage, Free Press, N.Y. PGS.TS Nguyễn Đông Phong(2008). Xây dựng, quảng bá và bảo vệ thương hiệu nông sản Việt, NXB Tạp chí thương mại PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh, Nguyễn Thành Trung ( 2004) . Thương hiệu với nhà quản lý, NXB Chính trị quốc gia PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh ( 2008). Phát triển bao bì và xúc tiến quảng bá hình ảnh thương hiệu cho nông sản Việt Nam PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh ( 2003). Quan hệ công chúng- biện pháp hữu hiệu trong phát triển thương hiệu. NXB Tạp chí thương mại ,số 46 Trần Quốc Vương (2007). Marketing với việc quảng bá thương hiệu Vinataba trên thị trường thế giới” www.etek.com.vn www.etec.com.vn www.Hosting.net.vn www.openshare.com.vn www.quangbathuonghieu.com www.quantrithuonghieu.com www.rongbay.com www.tienphong.vn PHIẾU ĐIỀU TRA (Về vấn đề quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử tại công ty cổ phần công nghệ ETEK.) Kính gửi : Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên công ty cổ phần công nghệ ETEK Với mục đích tìm hiểu và nghiên cứu thực tế tình hình hoạt động quảng bá tại công ty cổ phần công nghệ ETEK để phục vụ cho việc nghiên cứu, làm luận văn tốt nghiệp. Em xin gửi tới quý doanh nghiệp phiếu điều tra và rất mong nhận được sự hợp tác của quý doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin có liên quan theo các tiêu chí dưới đây. Sự hợp tác của quý doanh nghiệp trong việc hoàn thiện phiếu điều tra sẽ góp phần quan trọng mang lại kếp quả cho việc hoàn thiện đề tài luận văn tốt nghiệp của em. Thông tin quý doanh nghiệp cung cấp sẽ chỉ được dùng để phân tích thực trạng và phát triển quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tư của công ty. Xin trân trọng cảm ơn. Thông tin chung Tên công ty : Công ty cổ phần công nghệ ETEK Họ tên : Chức vụ : Thông tin riêng ( đánh dấu X vào các câu trả lời ) Quý doanh nghiệp có quan tâm đến vấn đề thương hiệu không? Có quan tâm Khồng quan tâm Chứ biết để quan tâm Các thương hiệu quý doanh nghiệp đang sở hữu : Công ty có thường xuyên thực hiện hoạt động quảng bá thương hiệu điện tử không? Có Không Theo quý doanh nghiệp thì hoạt động quảng bá thương hiệu điện tử có tác dụng gì ? Nâng cao uy tín của doanh nghiệp và của hàng hóa Là “ giấy chứng nhận” về chất lượng hàng hóa Bán được nhiều hàng hơn Tạo niềm tin cho khách hàng Thu hút được nhiều khách hàng mới Giúp đưa hình ảnh của công ty vào trong tâm trí khách hành Theo quý doanh nghiệp, có nhất thiết phải quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử không ? Có Không Quý doanh nghiệp có hay không bộ phận hoặc nhân sự quản lý thương hiệu ? Đã có Đã nghĩ tới, nhưng chứ thành lập được Không cần thiết Số nhân sự trực tiếp thực hiện các hoạt động quản trị thương hiệu tại quý doanh nghiệp? 1 nhân sự 2 nhân sự 3 nhân sự 4 nhân sự Từ 4 nhân sự trở lên Các nhãn hiệu của quý doanh nghiệp đã được đăng ký bảo hộ tại: Trung Quốc Việt Nam Anh Singapo Các nước khác : Quý doanh nghiệp thực hiện quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử trên các phương tiện : Tivi Radio Tạp chí Báo Internet Hội chợ Pano, áp phích Hoạt động PR Quý doanh nghiệp thực hiện quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử trên Internet bằng các công cụ nào? Website Blog E-mail RSS Các diễn đàn Các công cụ tìm kiếm Banner Các công cụ khác : Đánh giá hiệu quả của các hoạt động quảng bá thương hiệu điện tử mà quý doanh nghiệp đã sử dụng ? Tác động Mức độ hiệu quả của phát triển kinh doanh Không hiệu quả Chưa hiệu quả Bình thường Hiệu quả Rất hiệu quả Tăng doanh số Tăng khả năng cạnh tranh Thu hút khách hàng mới Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp Các phương tiện quảng bá nào được đánh giá là hiệu quả đối với công ty ( với 1 là mức hiệu quả nhất và giảm dần đến n) STT Tên các phương tiện Mức độ hiệu quả 1 Tivi 2 Radio 3 PR 4 Internet 5 Hội chợ 6 Báo 7 Tạp chí 8 Pano, áp phích Công cụ quảng bá thương hiệu điện tử trên Internet nào mang lại hiệu quả cao đối với doanh nghiệp ( Với 1 là mức hiệu quả nhất và giảm đến n) STT Tên các công cụ Mức hiệu quả 1 Website 2 Blog 3 Các diễn đàn 4 Chatroom 5 E-mail 6 Logos- Banner 7 RSS 8 Các công cụ tìm kiếm Khách hàng biết đến công ty qua các kênh thông tin nảo ? Bạn bè, họ hàng, người quen Tivi Đài phát thanh website Triển lãm Khác : Khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu quý doanh nghiệp có gặp trục trặc gì không? Có Không Những trục trặc trong đăng ký ( nếu có) là do : Tên bị trùng lặp Hình vẽ quá phức tạp Tên gọi không có khả năng phân biệt Logo bị trùng lặp Bị các khiếu kiện Thủ tục hồ sơ chưa đúng Những lý do khác : Thực tế chi phí cho quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử của quý doanh nghiệp : Bính quân khoảng triệu VND/năm( tương đương % doanh số ) Những khó khăn nào quý doanh nghiệp gặp phải khi thực hiện việc quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử ? Nhân lực cho hoạt động quảng bá Đối thủ cạnh tranh Hiểu biết về thương hiệu Tài chính Hạ tầng cơ sở Không có sản phẩm đặc thù Khó khăn khác : Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý doanh nghiệp BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI PHIẾU PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA Kính gửi : Ông (bà) ……………………………………………… Tôi là Bùi Ngọc Nghi , sinh viên khoa Thương mại điện tử, trường ĐH Thương mại, đang thực tập tại quý công ty.Tôi rất mong ông (bà) giúp đỡ trả lời các câu hỏi sau để tôi có thể hoàn thành tốt việc viết luận văn tốt nghiệp của mình. Thông tin chung: Họ và tên: Vị trí công tác: Công việc chuyên trách: Thâm niên: Điện thoại: ……………………..Email:………………….. Thông tin cụ thể: Doanh nghiệp có ý định sử dụng website để làm một công cụ quảng bá cho mình không ? Các tiện ích mà doanh nghiệp đã sử dụng trên website để phục vụ cho việc quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử của mình là gì ? Trong thời gian sắp tới, doanh nghiệp có dự định gì để nâng cao hiệu quả hoạt động quảng bá thương hiệu điện tử của mình ? Các công cụ nào sẽ được doanh nghiệp sử dụng nhiều nhất ? Tần suất của các hoạt động quảng bá thương hiệu điện tử mà doanh nghiệp đã tiến hành ? Thời gian diễn ra một hoạt động quảng bá thường bao lâu ? Doanh nghiệp thường tổ chức hội chợ triển lãm ở đâu ? Những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải khi tiến hành hoạt động này là gì ? Doanh nghiệp đã tổ chức hội chợ triển lãm bao nhiêu lần ? Doanh nghiệp có chú trọng đến hoạt động quảng bá thương hiệu điện tử bằng hình thức giao tiếp nội bộ không ? ( nếu có thì doanh nghiệp đã áp dụng những chính sách gì để nâng cao hiệu quả của hoạt động này ?) Doanh nghiệp đã đặt Logo- banner tại các website nào để quảng bá thương hiệu của mình ? Một số khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải khi thực hiện các hoạt động quảng bá qua Internet? Các phương pháp mà doanh nghiệp sử dụng để quảng cáo thông qua banner là gì ? Doanh nghiệp đã thực hiện việc quảng bá thương hiệu điện tử qua các công cụ tìm kiếm nào? Doanh nghiệp đã sử dụng những từ khóa nào để tốt cho hoạt động quảng bá này? Doanh nghiệp có hay tổ chức các sự kiện trực tuyến không ? Nếu có, thường đó là những hoạt động gì ? Doanh nghiệp có áp dụng hình thức quảng bá thương hiệu điện tử thông qua kênh bán hàng trực tiếp không? Nếu có, doanh nghiệp đã có chính sách gì để nâng cao hiệu quả của kênh này? Một số diễn đàn mà doanh nghiệp tham gia để quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử ? Khoảng bao lâu doanh nghiệp lại đưa sản phẩm của mình lên diễn đàn? Xin Cảm Ơn !

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc(LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP) Quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử của công ty cổ phần công nghệ ETEK.doc