Luận văn Thiết kế và thi công mô hình đánh pan ti vi màu

MỤC LỤC Lời nói đầu A. Mục đích và yêu cầu: 1. Mục đích 2. Yêu cầu B. Ý tưởng thiết kế và phương pháp thực hiện C. Các bước thực hiện I. Thiết kế các board khối của board A 1. Thiết kế board nguồn ổn áp ngắt dẫn 2. Thiết kế board công suất quét ngang và FBT 3. Thiết kế board H.osc, V.osc 4. Thiết kế board công suất dọc 5. Thiết kế board Khuếch đại sắc và mạch ghép CRT 6. Thiết kế board khuếch đại tín hiệu chói 7. Thiết kế board giải mã màu Pal và NTSC II. Thiết kế các board khối của board B 1. Thiết kế board chuyển mạch TV/AV 2. Thiết kế board Tuner 3. Thiết kế board SIF và công suất âm thanh 5. Thiết kế board vi xử lý III.Kết nối board A với board B IV.Thiết kế các board trung gian 1. Ý tưởng thiết kế và nguyên tắc làm việc 2. Một số ví dụ cụ thể việc thực hiện các pan trên một số board cơ bản Kết luận

pdf65 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2410 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Thiết kế và thi công mô hình đánh pan ti vi màu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThiết kế và thi công mô hình đánh pan TiVi màu.pdf
Luận văn liên quan