Luận văn Tìm hiểu thực trạng quản lý bảo vệ rừng cho người dân tộc ở Phan Sơn - Bác Bình - Bình Thuận

Chương 1: đặt vấn đề và mục tiêu nghiên cứu 1.1. đặt vấn đề 1.2. mục tiêu nghiên cứu Chương 2: tổng quan và địa điểm nghiên cứu 2.1. tổng quan nghiên cứu 2.2. địa điểm nghiên cứu Chương 3: nội dung và phương pháp nghiên cứu 3.1. nội dung nghiên cứu 3.2. phương pháp nghiên cứu Chương 4: kết quả và thảo luận 4.1. thực trạng chung về quản lý và bảo vệ rừng từ năm 2003 đến nay 4.2. thực hiện giao khoán bảo vệ rừng đến hộ trong 4 năm 2003-2006 4.3. tiến trình nhận rừng giao khoán quản lý bảo vệ của người dân 4.4. cách thức tổ chức quản lý bảo vệ rừng của người dân 4.5. các nguyên nhân dẫn đến quản lý và bảo vệ rừng chưa hiệu quả 4.6. những thuận lợi và khó khăn trong công tác quản lý bảo vệ rừng của người tham gia quản lý bảo vệ rừng 4.7. các giải pháp góp phần cho việc quản lý bảo vệ rừng tốt hơn Chương 5: kết luận và kiến nghị

pdf58 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3086 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tìm hiểu thực trạng quản lý bảo vệ rừng cho người dân tộc ở Phan Sơn - Bác Bình - Bình Thuận, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTìm hiểu thực trạng quản lý bảo vệ rừng cho người DT ở phan sơn-bác bình-bình thuận.pdf
Luận văn liên quan