Mối quan hệ giữa sự công bằng trong đánh giá thực hiện công việc và kết quả làm việc của người lao động: Nghiên cứu ở các doanh nghiệp Hà Nội

Sự công bằng về thông tin trong ĐGTHCV; (iii) Sự công bằng về quy trình ĐGTHCV; và (iv) Sự công bằng về kết quả ĐGTHCV sẽ giúp cho các nhà quản trị DN và NLĐ hiểu rõ hơn các yếu tố tạo nên sự công bằng trong ĐGTHCV. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, khi người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội nhìn nhận hoạt động ĐGTHCV đảm bảo sự công bằng sẽ giúp họ hài lòng hơn với ĐGTHCV. Bên cạnh đó, khi các doanh nghiệp Hà Nội đảm bảo cho người lao động hài lòng với ĐGTHCV thông qua 3 khía cạnh là: sự hài lòng với quy trình, sự hài lòng với phản hồi và sự hài lòng với kết quả ĐGTHCV thì sẽ góp phần cải thiện kết quả thực hiện công việc được giao, kết quả thực hiện công việc phát sinh, và hạn chế hành vi cản trở công việc của NLĐ trong tổ chức

pdf228 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 29/01/2022 | Lượt xem: 404 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Mối quan hệ giữa sự công bằng trong đánh giá thực hiện công việc và kết quả làm việc của người lao động: Nghiên cứu ở các doanh nghiệp Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfmoi_quan_he_giua_su_cong_bang_trong_danh_gia_thuc_hien_cong.pdf
  • docLA_HaDuyHao_E.doc
  • pdfLA_HaDuyHao_Sum.pdf
  • pdfLA_HaDuyHao_TT.pdf
  • docLA_HaDuyHao_V.doc
Luận văn liên quan