Một số giải pháp hình thành và phát triển dịch vụ tài chính thành phố Đà Nẵng đến năm 2010

(Bản scan) Tốc độ tăng trưởng tín dụng phục vụ nền kinh tế địa phương, năm 2003 cso giảm so vpis các năm trước tuy số dư nợ tuyệt đối có tăng do các ngân hàng thương mại nâng cao chất lượng tín dụng để đảm bảo an toàn vốn, không chạy theo số lượng. Các ngân hàng có chú trọng huy động vốn dài để tăng nguồn cho vay trung - dài hạn nhưng kết quả vẫn cong hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu đầu tư tín dụng

pdf75 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2362 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Một số giải pháp hình thành và phát triển dịch vụ tài chính thành phố Đà Nẵng đến năm 2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMột số giải pháp hình thành và phát triển dịch vụ tài chính thành phố Đà Nẵng đến năm 2010.pdf
Luận văn liên quan