Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng muối đến một vài đặc trưng cơ lý của đất bùn sét khu vực huyện Nhà Bè - Tp Hồ Chí Minh

Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Mở đầu Danh mục các bảng Chương 1: Đặc điểm địa lí tự nhiên và kinh tế -xã hội Chương 2: Đất nhiễm mặn và những nghiên cứu về đất nhiễm mặn Chương 3: Điều kiện địa chất công trình khu vực huyện Nhà Bè Chương 4: Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng muối đến một số tính chất cơ lý của đất Kết luận & kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf7 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2618 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng muối đến một vài đặc trưng cơ lý của đất bùn sét khu vực huyện Nhà Bè - Tp Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf6.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgChauHongThang 2.jpg
Luận văn liên quan