Nghiên cứu đánh giá một số giải pháp bảo mật cloud computing

- Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu một cách tổng quan về CC, tìm hiểu về hạ tầng bảo mật của CC trong ba cấp độ mạng, máy chủ và ứng dụng. - Dùng hai yếu tố để xác thực: yếu tố thứ nhất là thiết bị mobile phone cài ứng dụng mOTP lưu giữ mã bí mật Init-Secret (cái người dùng có), và yếu tố thứ hai là mã PIN (cái người dùng biết), đây là một hệ thống xác thực tương đối mạnh được áp dụng trong thực tế.

pdf26 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2487 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu đánh giá một số giải pháp bảo mật cloud computing, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftomtat_9_2804.pdf
Luận văn liên quan