Nghiên cứu giảm thành phần độc hại trong khí thải động cơ đốt trong bằng phương pháp phản ứng xúc tác trước một phần nhiên liệu

Sử dụng phương pháp mô hình hóa nghiên cứu cơ sở lý thuyết của quá trình phản ứng nhiệt hóa của nhiên liệu với nước đã giúp xác định được điều kiện tối ưu của quá trình xúc tác, đó là tỷ lệ khối lượng tối ưu giữa nước và nhiên liệu xăng là 4:1, nhiệt độ vận hành 500-600 oC, và tốc độ không gian của hỗn hợp nạp không nên quá 120000/h. Đây là các thông số cơ bản giúp thiết kế tối ưu bộ xúc tác để tạo nhiên liệu giàu hydro ngay trên động cơ nhờ tận dụng nhiệt khí thải.

pdf108 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2716 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu giảm thành phần độc hại trong khí thải động cơ đốt trong bằng phương pháp phản ứng xúc tác trước một phần nhiên liệu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cáo- Nghiên cứu giảm thành phần độc hại trong khí thải động cơ đốt trong bằng phương pháp phản ứng xúc tác trước một phần nhiên liệu.pdf
Luận văn liên quan