Nghiên cứu khả năng tạo rễ từ nuôi cấy in-Vitro và nuôi trồng thủy canh để thu nhận saponin trên cây đinh lăng polyscias fruticosa l. Harms (araliaceae)

Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Các chữ viết tắt Các danh mục Mở đầu Chương 1: Tổng quan Chương 2: Vật liệu và phương pháp Chương 3: Kết quả Chương 4: Thảo luận Chương 5: Kết luận và đề nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2642 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu khả năng tạo rễ từ nuôi cấy in-Vitro và nuôi trồng thủy canh để thu nhận saponin trên cây đinh lăng polyscias fruticosa l. Harms (araliaceae), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf6.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
Luận văn liên quan