Nghiên cứu sử dụng cellulose vi khuẩn từ acetubacter xylinum thay thế agar trong nuôi cấy mô thực vật

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CELLULOSE VI KHUẨN TỪ ACETUBACTER XYLINUM THAY THẾ AGAR TRONG NUÔI CẤY MÔ THỰC VẬT LƯƠNG THỊ MỸ NGÂN Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các bảng Mở đầu Chương 1: Tổng quan tài liệu Chương 2: Vật liệu - phương pháp Chương 3: Kết quả và biện luận Chương 4: Kết luận vả đề nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf31 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2312 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu sử dụng cellulose vi khuẩn từ acetubacter xylinum thay thế agar trong nuôi cấy mô thực vật, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf7.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgLuongThiMyNgan.jpg
Luận văn liên quan