Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực lữ hành quốc tế của Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế

-Nâng cao vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương trong việc nghiên cứu, hoạch định chính sách về du lịch và lữ hành quốc tế phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, đáp ứng được những đòi hỏi của thực tiễn nhằm thúc đẩy hoạt động du lịch nói chung và lĩnh vực lữ hành quốc tế nói riêng phát triển nhanh và bền vững theo đúng định hướng chiến lược phát triển du lịch của đất nước. -Chỉ đạo triển khai Luật Du lịch vµcác văn bản quy phạ m pháp luật hướng dẫ n triển khai Luật Du lịch nhằm đưa Luật Du lịch vào thực tế cuộc sống.

pdf74 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2206 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực lữ hành quốc tế của Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfcanh_tranh_hang_lh_vn_8765.pdf
Luận văn liên quan